วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561

Itraconazole


Itraconazole


Itraconazole (ไอทราโคนาโซล) เป็นยาในกลุ่มยาต้านเชื้อรา ยับยั้งการทำงานของเยื่อหุ้มเซลล์และการเจริญเติบโตของเชื้อราที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อในบริเวณต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น เล็บมือ เล็บเท้า ปอด ในช่องปาก ลำคอ หรือหลอดอาหาร เป็นต้น ยา Itraconazole มีข้อควรระวังในการใช้ร่วมกับยาและผลิตภัณฑ์สุมนไพรหลายชนิด ควรอ่านฉลากยาอย่างละเอียด หรือปรึกษาแพทย์และเภสัชกรก่อนใช้เกี่ยวกับ Itraconazole
กลุ่มยา ยาต้านเชื้อรา
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณ ต้านการเจริญเติบโตของเชื้อราที่ทำให้เกิดการติดเชื้อ
กลุ่มผู้ป่วย ผู้ใหญ่และเด็ก
รูปแบบของยา ยารับประทานทั้งชนิดแคปซูลและน้ำ และยาฉีดคำเตือนการใช้ยา Itraconazole

บุคคลที่อยู่ในกลุ่มดังต่อไปนี้ควรปรึกษาและแจ้งแพทย์ให้ทราบถึงประวัติการใช้ยาและประวัติทางการแพทย์
แพ้ยา Itraconazole หรือส่วนประกอบอื่น ๆ ในตัวยา
ตั้งครรภ์ มีแนวโน้มจะตั้งครรภ์หรือต้องให้นมบุตร
มีอาการไตวายหรือมีปัญหารุนแรงเกี่ยวกับไต
เป็นโรคตับ โรคปอดหรือโรคระบบทางเดินหายใจ
เป็นโรคหัวใจ รวมไปถึงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันหรือหัวใจล้มเหลว หรือมีประวัติอัตราการเต้นของหัวใจไม่ปกติ
ติดเชื้อ HIV ระบบภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรงหรือมีปัญหาเกี่ยวกับปอดหรือการหายใจ เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic Obstructive Pulmonary Disease: COPD)

เนื่องจากยา Itraconazole ห้ามใช้ร่วมกับยาหลาย ๆ ชนิด ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์ถึงยาทั้งหมดที่ใช้ในช่วงก่อนหน้านี้โดยเฉพาะยาดังต่อไปนี้
ยาปฏิชีวนะ เช่น ไซโปรฟลอกซาซิน (Ciprofloxacin) คลาริโธรมัยซิน (Clarithromycin) และ อิริโทรมัยซิน (Erythromycin)
ยาต้านการเกิดลิ่มเลือด เช่น วาฟาริน (Warfarin)
ยารักษาปัญหาเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะ
ยารักษาปวดหัวไมเกรน เช่น กลุ่มยาเออร์กอต (Ergot) และกลุ่มยาอีลีทริปแทน (Eletriptan)
ยาต้านชัก เช่น คาร์บามาซีปีน (Carbamazepine)
ยารักษาระดับคอเลสเตอรอลสูง
ยารักษาโรคเอดส์
ยาระงับปวดชนิดเสพติด เช่น ยาเฟนทานิล (Fentanyl)
ยาระงับอาการทางจิตหรือยาระงับประสาท เช่น ซาแน็กซ์ (XANAX) และยาแวเลี่ยม (Valium)
ยากดภูมิคุ้มกัน เช่น เดกซาเมทาโซน (Dexamethasone) เอเวอโรลิมัส (Everolimus) ไซโคลสปอริน (Cyclosporin) และไซโลลิมัส (Sirolimus)
ยารักษาโรคมะเร็ง เช่น ดาซาทินิบ (Dasatinib) และ นิโลทินิบ (Nilotinib)
ยารักษาโรคหัวใจและความดันโลหิต เช่น เวอราปามิล (Verapamil) และ ดิลไทอะเซม (Diltiazem)

ปริมาณการใช้ยา Itraconazole สำหรับรักษาอาการต่าง ๆ


เชื้อราในช่องปาก
ผู้ใหญ่
ยารับประทานปริมาณ 200 มิลลิกรัม วันละครั้ง ติดต่อกัน 1-2 สัปดาห์
เด็กอายุ 5 ปีขึ้นไป
ยารับประทานปริมาณ 2.5 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม วันละ 2 ครั้ง

เชื้อราหลอดอาหาร
ผู้ใหญ่
ยารับประทานปริมาณ 100 มิลลิกรัม วันละครั้ง ติดต่อกันอย่างน้อย 3 สัปดาห์ และต่อเนื่องอีก 2 สัปดาห์หลังรักษาอาการแล้ว
เด็กอายุ 5 ปีขึ้นไป
ยารับประทานปริมาณ 2.5 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม วันละ 2 ครั้ง

เชื้อราในช่องคลอด
ผู้ใหญ่
ยารับประทานปริมาณ 200 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง เพียงวันเดียว

เชื้อราที่เล็บ
ผู้ใหญ่
ยารับประทานปริมาณ 200 มิลลิกรัม วันละครั้ง ติดต่อกัน 12 สัปดาห์สำหรับเล็บเท้าและ ยารับประทานปริมาณ 200 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง ติดต่อกัน 1 สัปดาห์สำหรับเล็บมือ

โรคราแอสเพอร์จิลลัส (Aspergillosis)
ผู้ใหญ่
ยารับประทานปริมาณ 200 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้งในช่วง 3 วันแรก หลังจากนั้นลดเหลือ วันละ 1-2ครั้ง ติดต่อกันอย่างน้อย 3 เดือน

โรคบลาสโตไมโคซิส (Blastomycosis)
ผู้ใหญ่
ยารับประทานปริมาณ 200 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้งในช่วง 3 วันแรก หลังจากนั้นลดเหลือ วันละ 1-2ครั้ง ติดต่อกันอย่างน้อย 3 เดือน
เด็ก
ยารับประทานปริมาณ 10 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม เป็นเวลา 6-12 เดือน (สูงสุดไม่เกิน 400 มิลลิกรัมต่อวัน)

โรคฮีสโตพลาสโมสิส (Histoplasmosis)
ผู้ใหญ่
ยารับประทานปริมาณ 200 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้งในช่วง 3 วันแรก หลังจากนั้นลดเหลือ วันละ 1-2 ครั้ง ติดต่อกันอย่างน้อย 3 เดือน
เด็ก
ยารับประทานปริมาณ 5-10 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม โดยแบ่งให้ 2 ครั้งต่อวัน ระยะเวลาโดยรวมนานสุด 3 เดือน แต่หากผู้ใช้เป็นโรคร้ายแรง มีการกดระบบภูมิคุ้มกันหรือเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องชนิดปฐมภูมิ อาจต้องใช้เวลาในการรักษานานขึ้น (สูงสุดไม่เกิน 400 มิลลิกรัมต่อวัน)

โรคสปอโรทริโคสิส (Sporotrichosis)
ผู้ใหญ่
ยารับประทานปริมาณ 200 มิลลิกรัม วันละครั้ง ติดต่อกัน 2-4 สัปดาห์
เด็ก
ยารับประทานปริมาณ 6-10 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม วันละครั้ง ติดต่อกันอย่างน้อย 1 ปี

โรคคริปโตค็อกโคซิส (Cryptococcosis)
ผู้ใหญ่
ยารับประทานปริมาณ 200 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง ติดต่อกัน 6-12 เดือน
เด็ก
ยารับประทานปริมาณ 5 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม วันละครั้ง เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี (สูงสุดไม่เกิน 200 มิลลิกรัมต่อครั้ง)

ติดเชื้อราทั่วร่างกาย
ผู้ใหญ่
ยาฉีดปริมาณ 200 มิลลิกรัม ทุก ๆ 1 ชั่วโมง นาน 2 วัน และฉีดอีก 200 มิลลิกรัม วันละครั้งอีก 14 วัน

ทั้งนี้ ยาฉีดนี้ใช้ในสถานพยาบาลเท่านั้น

ยา Itraconazole ชนิดเม็ดและชนิดน้ำ มีสรรพคุณในการรักษาและการดูดซึมเข้าร่างกายแตกต่างกัน ถึงแม้จะใช้ในปริมาณที่เท่ากันก็ตาม จึงไม่สามารถนำมาใช้รักษาแทนกันได้ และควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยา

การใช้ยา Itraconazole
ควรหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรหรือการขับรถขณะใช้ยา Itraconazole เพราะอาจทำให้มีอาการเวียนศีรษะ หรือมีปัญหากับการมองเห็น เช่น ภาพไม่ชัดหรือภาพซ้อน
ควรรับประทานยาในปริมาณที่แพทย์หรือเภสัชกรแนะนำอย่างเคร่งครัด
ควรเก็บยาไว้ในอุณหภูมิห้อง หรือประมาณ 15-25 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บไว้ในที่ที่มีความร้อน ความชื้น และไม่ควรสัมผัสแสงโดยตรง
ควรกินทั้งแคปซูลหรือเม็ด ไม่ควรเปิด เคี้ยวหรือบดยา
การกินยาเวลาเดิมทุกวันช่วยให้ยาออกฤทธิ์ได้ดียิ่งขึ้น
ควรกินยาตามแพทย์สั่งให้ครบ เพื่อรักษาการติดเชื้อให้หายขาดและป้องกันการเป็นซ้ำ
หากลืมกินยา ควรรีบกินยาทันทีที่รู้ตัว แต่หากใกล้จะถึงเวลากินยาครั้งต่อไปแล้ว ให้ข้ามยาที่ลืมกินนั้นไป และห้ามเพิ่มปริมาณยาที่จะกินในครั้งต่อไป

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Itraconazole

ผู้ใช้ยา Itraconazole อาจได้รับผลข้างเคียงทั่วไปจากตัวยา เช่น กระหายน้ำ ปากแห้ง มีไข้ คลื่นไส้ อาเจียน หรืออาการอื่น ๆ ดังนี้
ไม่อยากอาหาร
อารมณ์เปลี่ยน
ปัสสาวะน้อยครั้ง
หายใจลำบาก
ริมฝีปาก มือหรือเท้าเป็นเหน็บและมีอาการชา
เจ็บหรือเกร็งกล้ามเนื้อ
การเต้นหัวใจผิดปกติ
ชัก
หมดแรงหรืออ่อนเพลีย

ผลข้างเคียงที่อาจทำให้เสียชีวิตได้ ได้แก่ ปอดบวมน้ำ ตับอักเสบหรือภาวะหัวใจวาย


https://www.pobpad.com
🤫ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก>👉http://line.me/ti/p/%40morya
☘️ฝากขายสินค้ากับเรา นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก คลิก> http://line.me/ti/p/%vitaminthailand
😊สมัครงานกับเรา LINE: @bestjob
ปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยา อุปกรณ์การแพทย์ ความงามต่างๆคลิก> http://line.me/ti/p/%40drugth
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม คลิก> www.MoryaNaresuan.com และ www.หมอยานเรศวร.com
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง คลิก> 👉http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand
ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา คลิก> https://www.facebook.com/moryanaresuan
ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ คลิก> https://www.instagram.com/promotionhothit
ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา คลิก> www.HAmorya.com
"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------
"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"
TIMELINE 2010-2018
https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL
https://twitter.com/moryanaresuan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan