วันเสาร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2561

ISONIAZID (ไอโซไนอาซิด)คืออะไร วิธีใช้ยา รักษาอะไร และ ผลข้างเคียงที่ควรทราบ - ร้านยารังสิต


ISONIAZID (ไอโซไนอาซิด)

Isoniazid (ไอโซไนอาซิด)


Isoniazid (ไอโซไนอาซิด) เป็นยาปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์ช่วยหยุดการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย นำมาใช้ป้องกันและรักษาวัณโรค โดยอาจใช้ร่วมกับยารักษาวัณโรคชนิดอื่นด้วย นอกจากนี้ อาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ยา Isoniazid มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอ

เกี่ยวกับยา Isoniazid
กลุ่มยา ยารักษาวัณโรค
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณ รักษาวัณโรค
กลุ่มผู้ป่วย ผู้ใหญ่ เด็ก
รูปแบบของยา ยาฉีด ยารับประทาน


คำเตือนในการใช้ยา Isoniazid
แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้ หากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ รวมถึงการแพ้ยาชนิดอื่น อาหาร หรือสารใด ๆ
หลีกเลี่ยงการใช้ยา Isoniazid หากกำลังป่วยเป็นโรคตับ มีประวัติแพ้ยาชนิดนี้อย่างรุนแรง เคยเป็นโรคตับอักเสบหรือตับผิดปกติจากการใช้ยานี้ หรือมีประวัติเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยานี้ เช่น มีไข้ หนาวสั่น ปวดข้อ ข้อบวม เป็นต้น
แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้ หากเป็นโรคไต โรคเบาหวาน ขาดสารอาหาร โรคเอดส์ เส้นประสาทผิดปกติจนทำให้เกิดอาการเจ็บ อ่อนแรง หรือชา ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำทุกวัน กำลังใช้ยาชนิดยาฉีด มีประวัติติดเชื้อ HIV เคยเป็นโรคตับหรือเคยจำเป็นต้องหยุดใช้ยานี้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม
ผู้ป่วยอายุ 35 ปีขึ้นไปอาจต้องเข้ารับการตรวจค่าเอนไซม์ของตับก่อนเริ่มต้นการรักษาด้วยยานี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
ยานี้อาจทำให้เกิดความผิดปกติต่อตับอย่างรุนแรงในขณะใช้ยาหรือหลังจากหยุดใช้ยาไปแล้ว บางรายอาจถึงขึ้นเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุระหว่าง 35-65 ปี และมีแนวโน้มเกิดขึ้นในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อีกทั้งจะยิ่งมีความเสี่ยงสูงขึ้นในช่วงหลังคลอดบุตร
ระหว่างที่ใช้ยานี้ ให้หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ เพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดความเสียหายต่อตับ
ระหว่างที่ใช้ยานี้ ผู้ป่วยอาจต้องหลีกเลี่ยงอาหารบางชนิด เช่น ไวน์แดง ชีส เนื้อแห้ง ทูน่า และปลาชนิดอื่น ๆ
ผู้ที่ตั้งครรภ์ วางแผนมีบุตร หรือกำลังให้นมบุตร ควรปรึกษาแพทย์ถึงข้อดีและข้อเสียของยาก่อนใช้ยานี้

ปริมาณการใช้ยา Isoniazid

ปริมาณและระยะเวลาในการใช้ยาขึ้นอยู่กับลักษณะการติดเชื้อและดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา โดยมีตัวอย่างการใช้ยา ดังนี้

วัณโรค

ยาฉีดเข้าทางกล้ามเนื้อ
ผู้ใหญ่ ฉีดยาเข้าทางกล้ามเนื้อ 5 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ปริมาณไม่เกิน 300 มิลลิกรัม/วัน วันละ 1 ครั้ง หรือฉีดยาเข้าทางกล้ามเนื้อ 15 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ปริมาณไม่เกิน 900 มิลลิกรัม/วัน สัปดาห์ละ 2 หรือ 3 ครั้ง
เด็ก ฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดดำ 10-15 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ปริมาณไม่เกิน 300 มิลลิกรัม/วัน วันละ 1 ครั้ง หรือฉีดยา 20-40มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ปริมาณไม่เกิน 900 มิลลิกรัม/วัน สัปดาห์ละ 2 หรือ 3 ครั้ง

ยาชนิดรับประทาน
ผู้ใหญ่ รับประทานยา 5 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ปริมาณไม่เกิน 300 มิลลิกรัม/วัน วันละ 1 ครั้ง หรือรับประทานยา 15 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ปริมาณไม่เกิน 900 มิลลิกรัม/วัน สัปดาห์ละ 2 หรือ 3 ครั้ง
เด็ก รับประทานยาปริมาณ 10-15 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ปริมาณไม่เกิน 300 มิลลิกรัม/วัน วันละ 1 ครั้ง หรือรับประทานยา 20-40 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ปริมาณไม่เกิน 900 มิลลิกรัม/วัน สัปดาห์ละ 2 หรือ 3 ครั้ง

การใช้ยา Isoniazid
ใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอ
รับประทานยาในขณะที่ท้องว่าง อย่างน้อย 1 ชั่วโมง ก่อนอาหาร หรือ 2 ชั่วโมง หลังอาหาร
ใช้ยา Isoniazid ให้ครบตามปริมาณที่แพทย์สั่ง แม้ว่าอาการจะดีขึ้นแล้วก็ตาม เพราะหากขาดยาอาจทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อซ้ำซ้อนหรือเกิดเชื้อดื้อยา
ระหว่างที่ใช้ยานี้ ผู้ป่วยอาจต้องรับประทานวิตามิน บี 6 เสริมตามที่แพทย์สั่ง
ระหว่างที่ใช้ยานี้ผู้ป่วยอาจได้รับการตรวจการทำงานของตับเป็นประจำ
ห้ามให้ผู้อื่นใช้ยานี้ และห้ามใช้ยาของผู้อื่น
แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง
หากสงสัยว่าตนใช้ยาเกินกว่าปริมาณที่กำหนด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันที
หากลืมใช้ยาตามเวลาที่กำหนด ให้ใช้ยาได้ทันที แต่หากใกล้ถึงเวลาใช้ยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปใช้ยารอบต่อไป ห้ามเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า
เก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ห่างจากความชื้น ความร้อน แสงแดด และปิดฝาขวดยาให้สนิทเมื่อไม่ได้ใช้
ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรถึงวิธีเก็บยาและวิธีกำจัดยาที่ไม่ได้ใช้แล้วอย่างเหมาะสม

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Isoniazid


การใช้ยา Isoniazid อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง ได้แก่ เหน็บ ชา แสบมือและเท้า คลื่นไส้ อาเจียน ท้องไส้ปั่นป่วน และมีผลตรวจการทำงานของตับผิดปกติ หากอาการดังกล่าวไม่หายไปหรือรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน ผู้ป่วยควรไปพบแพทย์


หากพบผลข้างเคียงที่รุนแรงจากการใช้ยา Isoniazid ดังต่อไปนี้ ควรหยุดใช้ยาและไปพบแพทย์ทันที

ปวดท้องส่วนบน เบื่ออาหาร คลื่นไส้
รู้สึกไม่สบายหรืออ่อนเพลียกะทันหัน มีไข้ติดต่อกัน 3 วัน ขึ้นไป
ปัสสาวะสีเข้ม อุจจาระสีซีด ดีซ่าน
เจ็บลึก ๆ ภายในดวงตา มีการเปลี่ยนแปลงทางการมองเห็น
สับสน ชัก
มีปัญหาเรื่องความจำ ความคิดหรือพฤติกรรมผิดปกติ
ผิวซีด มีรอยช้ำหรือเลือดออกง่าย
อาการแพ้ยา เช่น ลมพิษ หายใจลำบาก หน้าบวม คอบวม หรือเกิดปฏิกิริยาแพ้ทางผิวหนัง ซึ่งอาจทำให้มีมีไข้ เจ็บคอ แสบตา เจ็บผิว มีผื่นแดงหรือม่วงกระจายตามร่างกายจนทำให้เกิดแผลพุพองและผิวซีด

นอกจากนี้ หากผู้ป่วยพบอาการผิดปกติใด ๆ เพิ่มเติม ควรรีบแจ้งให้แพทย์ทราบด้วยเช่นกัน

https://www.pobpad.com
🤫ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก>👉http://line.me/ti/p/%40morya
☘️ฝากขายสินค้ากับเรา นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก คลิก> http://line.me/ti/p/%vitaminthailand
😊สมัครงานกับเรา LINE: @bestjob
ปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยา อุปกรณ์การแพทย์ ความงามต่างๆคลิก> http://line.me/ti/p/%40drugth
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม คลิก> www.MoryaNaresuan.com และ www.หมอยานเรศวร.com
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง คลิก> 👉http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand
ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา คลิก> https://www.facebook.com/moryanaresuan
ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ คลิก> https://www.instagram.com/promotionhothit
ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา คลิก> www.HAmorya.com
"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------
"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"
TIMELINE 2010-2018
https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL
https://twitter.com/moryanaresuan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan