วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561

Hydroxyzine


Hydroxyzine


Hydroxyzine (ไฮดรอกไซซีน) เป็นยาในกลุ่มยาแก้แพ้ มีคุณสมบัติลดการทำงานของระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้ร่างกายหลั่งสารแอนติฮีสตามีนซึ่งเป็นสารเคมีที่ร่างกายจะหลั่งออกมาเมื่อสัมผัสกับสารที่แพ้ ก่อให้เกิดอาการคัน และผื่นลมพิษที่ผิวหนัง โดยยานี้จะช่วยบรรเทาอาการดังกล่าวได้ นอกจากนี้ ยาชนิดนี้ยังนำมาใช้เป็นยาระงับประสาท เพื่อช่วยลดความวิตกกังวล และความเครียด มักใช้ร่วมกับยาชนิดอื่น ๆ ที่ให้ในระหว่างการผ่าตัด หรือหลังจากให้ยาสลบอีกด้วยเกี่ยวกับยา Hydroxyzine
กลุ่มยา ยาแก้แพ้
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่หาซื้อได้เอง
สรรพคุณ รักษาอาการแพ้ และบรรเทาอาการวิตกกังวล
กลุ่มผู้ป่วย เด็กและผู้ใหญ่
รูปแบบของยา ยาฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ยารับประทานคำเตือนการใช้ Hydroxyzine
ผู้ที่มีประวัติแพ้ยาดังกล่าว ยาเซทิริซีน หรือยาเลโวเซทิริซีนไม่ควรใช้ยา Hydroxyzine
ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ เช่น โรคหัวใจ หัวใจเต้นช้าผิดจังหวะ หรือกลุ่มอาการคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติแบบระยะคิวทียาว (Long QT Syndrome) ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาดังกล่าว
ผู้ที่เคยมีประวัติภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ควรแจ้งแพทย์ก่อนใช้ยานี้
ผู้ที่มีอาการทางเดินอาหารอุดตัน ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา
ผู้ที่มีปัญหาระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น กระเพาะปัสสาวะอุดตัน หรือปัญหาอื่น ๆ เกี่ยวกับปัสสาวะควรหลีกเสี่ยงการใช้ยาโดยไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์
ผู้ป่วยต้อหิน ควรแจ้งแพทย์ก่อนใช้ยานี้
ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับแร่ธาตุในร่างกายไม่สมดุล ควรแจ้งแพทย์ก่อนใช้ยา
สตรีมีครรภ์ไม่ควรใช้ยานี้ เพราะตัวยาอาจส่งผลให้เกิดความพิการแต่กำเนิดของทารกได้
สตรีมีที่วางแผนจะตั้งครรภ์ไม่ควรใช้ยานี้ และควรใช้ยาคุมกำเนิดในระหว่างการใช้ยานี้
สตรีที่อยู่ในช่วงให้นมบุตร ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาดังกล่าว หรือหากจำเป็นต้องใช้ยา Hydroxyzine ไม่ควรให้นมบุตร
ห้ามใช้ยานี้กับเด็กโดยไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์

ปริมาณการใช้ยา Hydroxyzine

ชนิดฉีดเข้ากล้ามเนื้อ
รักษาอาการวิตกกังวล หรือตื่นตระหนก
ผู้ใหญ่ เบื้องต้นให้ยา 50-100 มิลลิกรัม อาจให้ซ้ำได้ทุก ๆ 4-6 ชั่วโมงหากจำเป็น
ช่วยในการผ่อนคลายผู้ป่วยก่อนหรือหลังผ่าตัดผู้ใหญ่ 25-100 มิลลิกรัม
เด็ก 1.1 มิลลิกรัม ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม

ชนิดรับประทาน
ควบคุมอาการวิตกกังวล
ผู้ใหญ่ 50-100 มิลลิกรัม วันละ 4 ครั้ง
ช่วยในการผ่อนคลายผู้ป่วยก่อนหรือหลังผ่าตัด
ผู้ใหญ่ 50-100 มิลลิกรัม
เด็ก 600 ไมโครกรัม ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม
ช่วยในการผ่อนคลายผู้ป่วยก่อนหรือหลังผ่าตัด
ผู้ใหญ่ 25-100 มิลลิกรัม
เด็ก 1.1 มิลลิกรัม ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม
รักษาอาการคันเฉียบพลัน โรคลมพิษเรื้อรัง และโรคผิวหนังอักเสบ
ผู้ใหญ่ เบื้องต้นรับประทาน 25 มิลลิกรัมก่อนนอน และสามารถเพิ่มได้ถึง 25 มิลลิกรัม วันละ 4 ครั้ง
เด็ก อายุ 6 เดือน-6 ปี เบื้องต้นรับประทานวันละ 5-15 มิลลิกรัมต่อวัน สามารถเพิ่มได้ถึงวันละ 50 มิลลิกรัมต่อวัน โดยแบ่งรับประทาน อายุ 6 ปีขึ้นไป เบื้องต้น รับประทาน 15-25 มิลลิกรัมต่อวัน สามารถเพิ่มได้ถึงวันละ 50-100 มิลลิกรัมต่อวัน โดยแบ่งรับประทาน

การใช้ยา Hydroxyzine

ยา Hydroxyzine เป็นยาที่ควรใช้ภายใต้คำสั่งแพทย์ และใช้ตามเอกสารประกอบอย่างเคร่งครัด ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้กำหนดปริมาณการใช้ยาแก่ผู้ป่วย ดังนั้น ผู้ป่วยไม่ลดหรือเพิ่มยาเองโดยไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์ เพราะอาจทำให้เกิดอาการที่เป็นอันตราย เช่น ง่วงเหงาหาวนอนอย่างรุนแรง คลื่นไส้ อาเจียน สูญเสียการควบคุมของกล้ามเนื้อ หรือเกิดอาการชักได้

ยานี้เป็นยาที่ใช้ในระยะสั้นเท่านั้น ผู้ป่วยไม่ควรใช้ยาดังกล่าวติดต่อกันนานกว่า 4 เดือน เนื่องจากอาจส่งให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้ แต่หากใช้ยา Hydroxyzine แล้วอาการไม่ดีขึ้น หรือรุนแรงกว่าเดิมควรปรึกษาแพทย์ทันที ทั้งนี้การใช้ยาชนิดอื่น ๆ อาจส่งผลต่อยา Hydroxyzine ได้ เช่น ยานอนหลับ ยาระงับปวดชนิดเสพติด (Narcotic Drug) ยาคลายกล้ามเนื้อ (https://www.pobpad.com/ยาคลายกล้ามเนื้อ) และยารักษาภาวะวิตกกังวล โรคซึมเศร้า หรือยากันชัก ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการง่วงนอน หรือมีผลข้างเคียงอื่น ๆ ที่รุนแรงได้ จึงควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาดังกล่าว

ในการใช้ยา หากผู้ป่วยลืมรับประทานยา ควรรีบรับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่หากใกล้กับเวลาในการใช้ยาครั้งต่อไป ควรรอให้ถึงเวลาก่อนแล้วค่อยรับประทานยาโดยไม่ต้องเพิ่มปริมาณเพื่อชดเชยกับยาที่ไม่ได้รับประทานในครั้งก่อน

สตรีมีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ เพราะยาดังกล่าวอาจส่งผลต่อทารกในครรภ์ ทำให้เกิดความพิการแต่กำเนิดได้ โดยเฉพาะสตรีที่ตั้งครรภ์ในช่วงไตรมาสแรก หากต้องรักษาด้วยยาชนิดนี้ควรใช้ยาคุมกำเนิดควบคู่ไปด้วย ส่วนสตรีที่อยู่ในช่วงให้นมบุตร ยังไม่มีผลการยืนยันถึงความปลอดในการใช้ยา ดังนั้น ควรหลีกเลี่ยงการให้นมบุตรเพราะตัวยาอาจปนเปื้อนในน้ำนมแม่ได้

ทั้งนี้ ในกjรเก็บรักษายา ควรเก็บให้ห่างจากความชื้น และความร้อน เพราะอาจทำให้ยาเสื่อมสภาพได้

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Hydroxyzine

ยา Hydroxyzine เป็นยาที่มีผลข้างเคียงค่อนข้างมาก การใช้ยาโดยไม่ได้อยู่ภายในการดูแลของแพทย์อาจก่อให้อาการที่ไม่พึ่งประสงค์ ดังนี้
เจ็บ หรือแน่นหน้าอก
ไอ
กลืนลำบาก
วิงเวียนศีรษะ เป็นลม
หัวใจเต้นผิดปกติ
มีผื่นลมพิษ มีอาการคันที่ผิวหนัง
มีอาการบวมที่บริเวณรอบ ๆ ตา หรือใต้ตา ใบหน้า ริมฝีปาก หรือลิ้น
หายใจหอบสั้น
มีอาการเหนื่อยหรืออ่อนแรงผิดปกติ

นอกจากนี้ อาจพบผลข้างเคียงที่ไม่เป็นอันตราย อาจเกิดจากการที่ร่างกายปรับตัวเข้ากับการรักษาด้วยยาดังกล่าว อาการเหล่านี้มักพบได้น้อย คือ
อาการสั่นที่ แขน ขา มือ หรือเท้า
ตัวสั่น
ปากแห้ง
ปวดศีรษะ
ตาฝาด หูแว่ว หรือเกิดความรู้สึกเพี้ยน

ทั้งนี้หากอาการข้างต้นไม่มีทีท่าว่าจะทุเลา หรือทวีความรุนแรงขึ้น ควรรีบไปพบแพทย์


https://www.pobpad.com
🤫ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก>👉http://line.me/ti/p/%40morya
☘️ฝากขายสินค้ากับเรา นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก คลิก> http://line.me/ti/p/%vitaminthailand
😊สมัครงานกับเรา LINE: @bestjob
ปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยา อุปกรณ์การแพทย์ ความงามต่างๆคลิก> http://line.me/ti/p/%40drugth
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม คลิก> www.MoryaNaresuan.com และ www.หมอยานเรศวร.com
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง คลิก> 👉http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand
ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา คลิก> https://www.facebook.com/moryanaresuan
ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ คลิก> https://www.instagram.com/promotionhothit
ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา คลิก> www.HAmorya.com
"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------
"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"
TIMELINE 2010-2018
https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL
https://twitter.com/moryanaresuan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan