วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561

Hydralazine


Hydralazine


Hydralazine (ไฮดราลาซีน) คือ ยาที่มีคุณสมบัติในการขยายหลอดเลือด มีกลไกการออกฤทธิ์โดยทำให้กล้ามเนื้อของหลอดเลือดเกิดการคลายตัว จึงช่วยลดแรงต้านทานภายในหลอดเลือดและส่งผลให้ความดันโลหิตลดลงเลือดไหลผ่านหลอดเลือดได้ดีขึ้น ยาไฮดราลาซีนนำมาใช้ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูง และภาวะหัวใจวาย หรืออาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆ ได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ แต่อย่างไรก็ตาม ยาไฮดราลาซีนมีข้อห้ามใช้และผลข้างเคียงมาก การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับยา Hydralazine
กลุ่มยา ยาลดความดัน
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณ รักษาโรคความดันโลหิตสูง และภาวะหัวใจวาย
กลุ่มผู้ป่วย ผู้ใหญ่
รูปแบบของยา ยารับประทาน ยาให้ทางหลอดเลือดคำเตือนของการใช้ยา Hydralazine
ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบหากมีประวัติแพ้ยานี้หรือมีอาการแพ้ยาอื่น ๆ เนื่องจากยาไฮดราลาซีนอาจมีส่วนประกอบที่ทำให้เกิดการแพ้หรืออาการไม่พึงประสงค์อื่น ๆ ต่อผู้ใช้ได้
ผู้ที่เป็นเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหัวใจรูมาติกที่มีผลกระทบต่อลิ้นหัวใจ ไม่ควรใช้ยานี้ หรือควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยา
ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้ หากเป็น โรคไต โรคลูปัส เจ็บหน้าอกจากหัวใจขาดเลือด หรือมีประวัติการเป็นโรคหลอดเลือดในสมอง
ควรหลีกเลี่ยงการลุกขึ้นจากท่านั่งหรือท่านอนเร็วเกินไปในช่วงที่กำลังใช้ยาไฮดราลาซีน เพราะอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนจนเป็นลมหมดสติได้ ดังนั้น จึงควรปรับเปลี่ยนท่าทางอย่างช้า ๆ
หลีกเลี่ยงการขับรถ หรือการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร หรือทำกิจกรรมใด ๆ ที่ต้องใช้ความระมัดระวัง เพราะยานี้อาจทำให้เกิดอาการวิงเวียน ง่วงนอน ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้
หากต้องเข้ารับการผ่าตัด ควรแจ้งให้แพทย์หรือทันตแพทย์ทราบก่อนการรักษาว่ากำลังใช้ยานี้
ผู้ที่ตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา
ผู้สูงอายุอาจมีปฏิกิริยาที่ไวต่อการเกิดผลข้างเคียงจากยานี้ โดยเฉพาะอาการเวียนศีรษะที่อาจทำให้เป็นลมหมดสติได้
ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อน หากผู้ป่วยกำลังใช้ยาต่อไปนี้
ยาไดอะซอกไซด์ (Diazoxide)
กลุ่มยารักษาโรคซึมเศร้า (MAO Inhibitor) เช่น ยาไอโซคาร์บอกซาซิด (Isocarboxazid) ยาฟีเนลซีน (Phenelzine) ยาเซเลกิลีน (Selegiline) หรือยาทรานิลซัยโปรมีน (Tranylcypromine)

ปริมาณการใช้ยา Hydralazine

ความดันโลหิตสูงวิกฤติ (Hypertensive Crisis)

ผู้ใหญ่: ให้ทางหลอดเลือด ขนาด 5-10 มิลลิกรัม อาจจำเป็นต้องให้ซ้ำอีกครั้งหลังจากให้ยาไปแล้ว 20-30 นาที หรือให้ทางหลอดเลือดแบบต่อเนื่อง ขนาดเริ่มต้น 200-300 ไมโครกรัมต่อนาที หรือขนาดปกติ 50-150 ไมโครกรัมต่อนาที ในระหว่างให้ยาควรมีการวัดความดันเป็นระยะ

ความดันโลหิตสูง (Hypertension)
ผู้ใหญ่: รับประทานขนาด 40-50 มิลลิกรัมต่อวัน อาจแบ่งรับประทาน 3-4 ครั้งต่อวัน โดยอาจเพิ่มขนาดตามการตอบสนองต่อยาของผู้ป่วย และใช้ยาขนาดสูงสุดไม่เกิน 200 มิลลิกรัมต่อวัน

*ปริมาณและระยะเวลาในการใช้ยาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา

การใช้ยา Hydralazine

ก่อนการใช้ยาควรอ่านฉลากวิธีการใช้ยาอย่างละเอียด และหากมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับการใช้ควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรให้เข้าใจ


ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำอย่างเคร่งครัด ไม่ควรใช้ยาในปริมาณมากหรือเป็นเวลานานกว่าที่แพทย์แนะนำ
ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำจนครบ แม้ว่าจะมีอาการดีขึ้นแล้วก็ตาม เพราะอาการของความดันโลหิตมักจะไม่แสดงให้เห็นชัดเจน และอาจทำให้ผู้ป่วยไม่ทราบว่าเมื่อไรที่ความดันโลหิตสูง
ไม่ควรหยุดใช้ยาเองโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ เพราะอาจทำให้อาการแย่ลงได้
ควรรับประทานยาพร้อมอาหารและรับประทานยาในเวลาเดียวกันทุกวันเพื่อช่วยให้จดจำการใช้ยาได้และทำให้ประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ของยาสม่ำเสมอ
ควรรับประทานอาหารที่มีโซเดียมต่ำในระหว่างที่ใช้ยานี้อยู่
หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในระหว่างที่ใช้ยานี้อยู่
ในระหว่างที่ใช้ยานี้ควรได้รับการตรวจความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอหรืออาจจำเป็นต้องได้รับการตรวจเลือดเป็นบางครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่ายาได้ช่วยในการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ทำให้เกิดผลข้างเคียงที่อันตราย
ไม่ควรซื้อยาบรรเทาอาการเจ็บปวด ยาบรรเทาอาการเจ็บปวดศีรษะ ยาบรรเทาอาการไอหรือหวัด มารับประทานเองโดยที่ไม่ปรึกษาแพทย์ผู้รักษาก่อน
ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันทีหากพบว่ามีอาการแย่ลง เช่น มีค่าความดันโลหิตที่สูงขึ้น
หากลืมรับประทานยา ให้รับประทานทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้กับเวลาที่ต้องรับประทานในมื้อถัดไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อถัดไป โดยที่ไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า
ควรเก็บยาไว้ในอุณหภูมิห้อง เก็บให้พ้นจากความร้อน แสงแดด และความชื้น หากยาหมดอายุให้ทิ้งทันที

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Hydralazine

ควรพบแพทย์หรือแจ้งให้แพทย์ทราบทันที หากพบว่ามีผลข้างเคียงที่รุนแรง ดังต่อไปนี้
หัวใจเต้นเร็วหรือใจสั่น
มีอาการบวมที่ใบหน้า ท้อง มือหรือเท้า
มีอาการชา ปวดแสบปวดร้อน เจ็บ หรือรู้สึกคล้ายเข็มทิ่ม
รู้สึกจะเป็นลม
สับสน
มีพฤติกรรมหรืออารมณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ตัวซีด เกิดรอยฟกช้ำได้ง่าย
ปัสสาวะสีเข้ม
ปัสสาวะลำบากหรือเจ็บ
ปัสสาวะน้อยกว่าปกติหรือปัสสาวะไม่ออก
ปวดหรือบวมที่ข้อ พร้อมทั้งมีไข้ เจ็บหน้าอก อ่อนเพลียหรือรู้สึกเหนื่อย

ผลข้างเคียงไม่รุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ มีดังนี้


คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร
ท้องเสีย ท้องผูก
เวียนศีรษะ
ปวดศีรษะ
วิตกกังวล
ปวดข้อหรือกล้ามเนื้อ
น้ำมูกไหล คัดจมูก
ผื่นขึ้นหรือคันตามผิวหนัง

นอกจากนั้นอาจมีอาการอันไม่พึงประสงค์อื่น ๆ ที่เกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง รบกวนชีวิตประจำวัน หรือพบว่าผู้ป่วยมีความผิดปกติใด ๆ ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบโดยเร็วhttps://www.pobpad.com
🤫ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก>👉http://line.me/ti/p/%40morya
☘️ฝากขายสินค้ากับเรา นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก คลิก> http://line.me/ti/p/%vitaminthailand
😊สมัครงานกับเรา LINE: @bestjob
ปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยา อุปกรณ์การแพทย์ ความงามต่างๆคลิก> http://line.me/ti/p/%40drugth
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม คลิก> www.MoryaNaresuan.com และ www.หมอยานเรศวร.com
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง คลิก> 👉http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand
ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา คลิก> https://www.facebook.com/moryanaresuan
ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ คลิก> https://www.instagram.com/promotionhothit
ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา คลิก> www.HAmorya.com
"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------
"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"
TIMELINE 2010-2018
https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL
https://twitter.com/moryanaresuan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan