วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561

Gabapentin (กาบาเพนติน)


Gabapentin (กาบาเพนติน)


Gabapentin (กาบาเพนติน) เป็นยาในกลุ่มยากันชัก (Anticonvulsant) ที่ส่งผลต่อสารเคมีและระบบประสาทในสมองที่เป็นสาเหตุของอาการชัก และยังนำมาใช้รักษาอาการปลายประสาทอักเสบในบางกรณี โดยกลไกในการออกฤทธิ์ของยาดังกล่าว คือ เมื่อยากาบาเพนตินเข้าสู่ร่างกาย ตัวยาจะเข้าไปจับกับตัวรับที่อยู่ในสารสื่อประสาท ทำให้อาการชักค่อย ๆ ทุเลาลง ทั้งนี้ ยากาบาเพนตินเป็นยาที่ต้องใช้ภายใต้คำสั่งของแพทย์เท่านั้นเกี่ยวกับยา Gabapentin
กลุ่มยา ยากันชัก (Anticonvulsant)
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณ รักษาอาการชักและปลายประสาทอักเสบ
กลุ่มผู้ป่วย เด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ
รูปแบบของยา ยาเม็ด


คำเตือนเกี่ยวกับยา Gabapentin
หลีกเลี่ยงการใช้ยาชนิดนี้หากมีประวัติการแพ้ยา Gabapentin
การรับประทานยา Gabapentin อาจทำให้ง่วงได้ ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะหรือการทำงานกับเครื่องจักรที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้
ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาหากเป็นผู้ที่มีปัญหาโรคตับหรือโรคไตในระยะที่ต้องฟอกไต
ยานี้อาจก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพจิต ผู้ป่วยบางรายอาจถึงขั้นคิดฆ่าตัวตายได้ ดังนั้นผู้ป่วยที่มีประวัติโรคซึมเศร้า หรือเคยคิดสั้น ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา และญาติผู้ป่วยควรดูแลอย่างใกล้ชิด
สตรีมีครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา

ปริมาณการใช้ยา Gabapentin

โรคลมชัก
เด็ก อายุต่ำกว่า 3 ปีห้ามใช้
เด็กอายุ 3-12 ปี ปริมาณ 10-15 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน แบ่งเป็น 3 ครั้ง หากใช้ยาหลายรูปแบบควบคู่กัน ภายในระยะเวลา 12 ชั่วโมง ไม่ควรเกิน 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน
เด็กอายุ 12 ปี ขึ้นไป การรักษาช่วงเริ่มแรก แพทย์จะให้ผู้ป่วยรับประทานยา Gabapentin แบบ 3 ขั้น คือ
วันที่ 1: รับประทานยาครั้งละ 300 มิลลิกรัม 1 ครั้ง
วันที่ 2: รับประทานยาครั้งละ 300 มิลลิกรัม 2 ครั้ง แบ่งเป็นเช้า เย็น
วันที่ 3: รับประทานยาครั้งละ 300 มิลลิกรัม 3 ครั้ง แบ่งเป็นเช้า กลางวัน เย็น หลังจากนั้นแพทย์จะประเมินปรับขนาดปริมาณยาที่เหมาะสมเพื่อช่วยควบคุมอาการได้ดีที่สุด ขนาดสูงสุดไม่เกิน 3,600 มิลลิกรัม/วัน
ผู้ใหญ่ การรักษาช่วงเริ่มแรก แพทย์จะให้ผู้ป่วยรับประทานยา Gabapentin แบบ 3 ขั้น คือ
วันที่ 1: รับประทานยาครั้งละ 300 มิลลิกรัม 1 ครั้ง
วันที่ 2: รับประทานยาครั้งละ 300 มิลลิกรัม 2 ครั้ง แบ่งเป็นเช้า เย็น
วันที่ 3: รับประทานยาครั้งละ 300 มิลลิกรัม 3 ครั้ง แบ่งเป็นเช้า กลางวัน เย็น หลังจากนั้นแพทย์จะประเมินปรับขนาดปริมาณยาที่เหมาะสมเพื่อช่วยควบคุมอาการได้ดีที่สุด ขนาดสูงสุดไม่เกิน 3,600 มิลลิกรัม/วัน

อาการปวดปลายประสาทหลังจากเป็นงูสวัด

การรักษาช่วงเริ่มแรก แพทย์จะให้ผู้ป่วยรับประทานยา Gabapentin แบบ 3 ขั้น คือ
วันที่ 1: รับประทานยาครั้งละ 300 มิลลิกรัม 1 ครั้ง
วันที่ 2: รับประทานยาครั้งละ 300 มิลลิกรัม 2 ครั้ง แบ่งเป็นเช้า เย็น
วันที่ 3: รับประทานยาครั้งละ 300 มิลลิกรัม 3 ครั้ง แบ่งเป็นเช้า กลางวัน เย็น หลังจากนั้นแพทย์จะประเมินปรับขนาดปริมาณยาที่เหมาะสมเพื่อช่วยควบคุมอาการได้ดีที่สุด ขนาดสูงสุดไม่เกิน 3,600 มิลลิกรัม/วัน

การรักษากลุ่มอาการขาอยู่ไม่สุข (Restless Legs Syndrome) รับประทานยาวันละ 600 มิลลิกรัม 1 ครั้ง

การใช้ยา Gabapentin

ยา Gabapentin เป็นยาที่ต้องใช้ภายใต้คำสั่งของแพทย์ และในระหว่างการใช้จะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ด้วย เนื่องจากยาดังกล่าวอาจส่งผลต่อสุขภาพจิต ทำให้อารมณ์เปลี่ยนแปลง หรือก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้ นอกจากนี้ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการขาอยู่ไม่สุข หากเป็นคนที่ต้องทำงานในเวลากลางคืนควรบอกแพทย์ให้ชัดเจนก่อนใช้ยา เนื่องจากผลข้างเคียงของยาอาจทำให้มีอาการง่วงได้ อีกทั้งควรหลีกเลี่ยงการรับประทานยาลดกรดก่อนการรับประทานยา Gabapentin นอกจากนี้ หากผู้ป่วยใช้ยานอนหลับ ยาคลายกล้ามเนื้อ หรือยาในกลุ่มรักษาอาการวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า หรือยากันชักชนิดอื่น ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาด้วย เพราะยากาบาแพนตินอาจยิ่งเสริมให้อาการง่วงรุนแรงขึ้น

นอกจากนี้ผู้ป่วยที่วางแผนตั้งครรภ์ หรืออยู่ในช่วงกำลังตั้งครรภ์ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา สำหรับสตรีที่อยู่ในช่วงให้นมบุตร การรับประทานยาชนิดนี้อาจทำให้ตัวยาเจือปนในน้ำนมและถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกได้ จึงควรบอกแพทย์ให้ชัดเจนก่อนที่จะมีการใช้ยา

สำหรับผู้ป่วยโรคลมชัก ห้ามหยุดยาโดยพลการ แม้ว่าอาการจะดีขึ้นแล้วก็ตาม เพราะการหยุดยาจะทำให้อาการชักเพิ่มขึ้น และควรพกเอกสารสำคัญเช่นบัตรประชาชน หรือเอกสารที่ระบุหมายเลขติดต่อฉุกเฉินเมื่ออาการกำเริบ ในกรณีที่อาการชักกำเริบ ผู้เข้าช่วยเหลือจะได้รับมืออย่างทันท่วงที

การใช้ยา Gabapentin สามารถส่งผลทำให้ตรวจพบระดับโปรตีนในปัสสาวะได้ ดังนั้นหากต้องเข้ารับการตรวจปัสสาวะควรแจ้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการก่อน

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Gabapentin

ยา Gabapentin เป็นยาที่มีผลข้างเคียงค่อนข้างมาก ที่มักพบได้บ่อยจะเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับพฤติกรรมและสุขภาพจิต ได้แก่
รู้สึกมึนงง
มีการกรอกตาที่ผิดปกติ ตาพร่ามัว
เกิดพฤติกรรมก้าวร้าว
วิตกกังวล ซึมเศร้า
มีปัญหาเรื่องการควบคุมสมาธิ
อารมณ์แปรปรวน
ขาดความเชื่อมั่น
ร้องไห้โดยไม่มีสาเหตุ
อยากตาย

ทั้งนี้ อาการในข้างต้นเป็นอาการที่ญาติหรือผู้ดูแลควรสังเกตอย่างใกล้ชิด เพราะหากเกิดขึ้นติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจกลายเป็นปัญหาสุขภาพจิตระยะยาว นอกจากนี้ยังอาจพบอาการอื่น ๆ ที่เป็นผลข้างเคียงจากการใช้ยา แต่ก็พบได้ไม่บ่อยนัก อาทิ ไอ หนาวสั่น เจ็บหน้าอก เป็นไข้ แขนและขาบวม หลงลืมชั่วขณะ ปัสสาวะบ่อย หายใจถี่ เจ็บคอ มีแผลในปาก เลือดออกโดยไม่มีสาเหตุ หรืออ่อนเพลียมากผิดปกติ ซึ่งหากเกิดอาการเหล่านี้ควรรีบปรึกษาแพทย์โดยด่วนเพื่อไม่ให้อาการรุนแรงมากยิ่งขึ้น


https://www.pobpad.com
🤫ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก>👉http://line.me/ti/p/%40morya
☘️ฝากขายสินค้ากับเรา นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก คลิก> http://line.me/ti/p/%vitaminthailand
😊สมัครงานกับเรา LINE: @bestjob
ปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยา อุปกรณ์การแพทย์ ความงามต่างๆคลิก> http://line.me/ti/p/%40drugth
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม คลิก> www.MoryaNaresuan.com และ www.หมอยานเรศวร.com
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง คลิก> 👉http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand
ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา คลิก> https://www.facebook.com/moryanaresuan
ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ คลิก> https://www.instagram.com/promotionhothit
ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา คลิก> www.HAmorya.com
"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------
"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"
TIMELINE 2010-2018
https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL
https://twitter.com/moryanaresuan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan