วันเสาร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2561

Fentanylคืออะไร วิธีใช้ยา รักษาอะไร และ ผลข้างเคียงที่ควรทราบ - ร้านยารังสิต


Fentanyl


Fentanyl (เฟนทานิล) เป็นยาระงับปวดประสิทธิภาพสูงในกลุ่มโอปิออยด์ (Opioid) ใช้รักษาอาการปวดชนิดรุนแรง บรรเทาอาการปวดหลังผ่าตัด ปวดเรื้อรัง หรือปวดจากโรคมะเร็ง ออกฤทธิ์โดยเข้าไปจับกับตัวรับโอปิออยด์ (Opioid Receptors) ในระบบประสาทส่วนกลาง เช่น สมองและไขสันหลังคณะกรรมการอาหารและยาของไทยบรรจุให้ยานี้อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยจัดอยู่ในหมวดยาเสพติดให้โทษประเภท 2 สถานพยาบาลต้องมีใบอนุญาตในการใช้และจำหน่าย ประชาชนทั่วไปไม่สามารถหาซื้อจากร้านขายยาได้ ผู้ที่ผลิต นำเข้า ส่งออกยาโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่มีใบอนุญาตนำผ่าน ต้องเสียค่าปรับและระวางโทษจำคุก

เกี่ยวกับ Fentanyl
กลุ่มยา โอปิออยด์ (Opioid)
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณ รักษาและป้องกันอาการปวดชนิดรุนแรง
กลุ่มผู้ป่วย ผู้ใหญ่และเด็ก
รูปแบบของยา แผ่นแปะผิวหนัง แผ่นฟิล์ม ยาพ่น ยาฉีด ยาอม


คำเตือนในการใช้ยา Fentanyl
ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ หากกำลังตั้งครรภ์ หรือวางแผนจะตั้งครรภ์ เพราะยังไม่ทราบว่ายาจะส่งผลต่อทารกในครรภ์หรือไม่
ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ หากกำลังให้นมบุตร เพราะยังไม่ทราบว่ายาจะถูกส่งผ่านทางน้ำนมแล้วเป็นอันตรายต่อเด็กหรือไม่
ผู้ที่แพ้ยาหรือส่วนประกอบใด ๆ ในยา Fentanyl รวมถึงยาระงับปวดชนิดเสพติดอื่น ๆ ไม่ควรใช้ยานี้
ห้ามนำยาไปใช้ในทางที่ผิด เพราะอาจทำให้เกิดการเสพติด หรือใช้ยาเกินขนาด จนอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
ควรแจ้งให้แพทย์ทราบถึงยา วิตามิน และอาหารเสริมที่กำลังใช้อยู่ หรือวางแผนจะใช้
หลังใช้ยา หากผู้ป่วยมีผิวหนังหรือปากเป็นสีเขียวคล้ำ มีอาการแน่นหน้าอก กล้ามเนื้อเกร็ง หัวใจเต้นผิดปกติ หัวใจเต้นแรง หายใจลำบาก หายใจไม่อิ่ม หรือหยุดหายใจ ควรรีบนำตัวผู้ป่วยส่งแพทย์ทันที
ห้ามขับรถหรือใช้เครื่องจักรระหว่างใช้ยา เพราะยาอาจทำให้เวียนศีรษะหรือง่วงซึมได้
หากต้องผ่าตัดหรือศัลยกรรมช่องปาก ควรแจ้งให้แพทย์ทราบว่ากำลังใช้ยา Fentanyl อยู่
ยาอาจทำให้ภาวะเจริญพันธุ์ลดลง ควรปรึกษาแพทย์ถึงความเสี่ยงก่อนใช้ยา
ยาอาจทำให้ท้องผูก ผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์ เพื่อปรับการบริโภคอาหารก่อนใช้ยา
ตัวยามีส่วนประกอบของน้ำตาล 2 กรัม ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ควรศึกษาการใช้ยาอย่างละเอียดก่อนเสมอ

ผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มต่อไปนี้ ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยา
เคยดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมาก หรือคนในครอบครัวดื่ม
เคยใช้หรือกำลังใช้ยาเสพติด หรือคนในครอบครัวมีประวัติการใช้ยาเสพติด
เคยป่วยหรือได้รับบาดเจ็บทางสมอง เช่น เนื้องอกในสมอง โรคหลอดเลือดสมอง
เคยป่วยด้วยภาวะที่ทำให้เกิดแรงกดต่อกะโหลกศีรษะ
หัวใจเต้นช้า หรือมีปัญหาสุขภาพอื่น ๆ เกี่ยวกับหัวใจ
ความดันโลหิตต่ำ
มีอาการชัก หรือเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
มีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจ เช่น โรคหอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
มีปัญหาสุขภาพจิต เช่น โรคซึมเศร้า โรคจิตเภท
มีอาการประสาทหลอน
เป็นโรคตับ หรือโรคไต

ยา Fentanyl อาจเกิดปฏิกิริยาเมื่อใช้ร่วมกับยาบางชนิด ผู้ป่วยจึงควรแจ้งให้แพทย์ทราบถึงยาที่เคยใช้หรือกำลังใช้อยู่ โดยเฉพาะยาดังต่อไปนี้
ยาพาราเซตามอล
ยาลอราซีแพม (Lorazepam)
ยาโซลพิเดม (Zolpidem)
ยาดูล็อกซีทีน (Duloxetine)
ยาไฮโดรมอร์โฟน (Hydromorphone)
ยาออกซิโคโดน (Oxycodone)
ยาอัลปราโซแลม (Alprazolam)
ยาออนดาเซทรอน (Ondasetron)
ยาฟูโรซีไมด์ (Furosemide)
ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin)
ยากาบาเพนติน (Gabapentin)

ปริมาณการใช้ยา Fentanyl

ระงับอาการปวดจากโรคมะเร็ง

ผู้ใหญ่
ยาอมใต้กระพุ้งแก้มปริมาณ 200 ไมโครกรัม นาน 15 นาที/ครั้ง และให้ยาซ้ำได้หากยังมีอาการปวดหลังจากให้ยาครั้งแรก 15 นาที โดยปรับปริมาณตามการตอบสนองต่อยาไม่เกินปริมาณสูงสุดที่ 1.6 มิลลิกรัม/ครั้ง และไม่เกิน 4 ครั้ง/วัน
ยาเม็ดใต้กระพุ้งแก้มปริมาณ 100 ไมโครกรัม/ครั้ง อาจใช้ซ้ำหลังจากนั้น 30 นาทีถ้าจำเป็น และควรเว้นไว้ 2-4 ชั่วโมง ก่อนใช้ยาครั้งถัดไป
แผ่นฟิล์มแปะกระพุ้งแก้มปริมาณ 200 ไมโครกรัม/ครั้ง และควรเว้นไว้ 2 ชั่วโมง ก่อนใช้ยาครั้งถัดไป
ยาเม็ดอมใต้ลิ้นปริมาณ 100 ไมโครกรัม/ครั้ง อาจใช้ซ้ำหลังจากนั้น 30 นาทีถ้าจำเป็น และควรเว้นไว้ 2-4 ชั่วโมงก่อนใช้ยาครั้งถัดไป
ยาพ่นใต้ลิ้นปริมาณ 100 ไมโครกรัม/ครั้ง อาจใช้ซ้ำหลังจากนั้น 30 นาทีถ้าจำเป็น และควรเว้นไว้ 4 ชั่วโมงก่อนใช้ยาครั้งถัดไป
ยาพ่นทางจมูกปริมาณ 50-100 ไมโครกรัม/ครั้ง เลือกพ่นรูจมูกข้างใดข้างหนึ่ง อาจใช้ซ้ำหลังจากนั้น 10 นาทีถ้าจำเป็น และควรเว้นไว้ 2-4 ชั่วโมง ก่อนใช้ยาครั้งถัดไป โดยใช้ยาสูงสุดไม่เกินวันละ 4 ครั้ง

ผู้สูงอายุ
อาจลดปริมาณยาลงตามความเหมาะสม

กลุ่มอาการปวดเรื้อรังแบบควบคุมไม่ได้

ผู้ใหญ่

สำหรับผู้ป่วยที่เคยใช้ยากลุ่มโอปิออยด์มาก่อน
ให้ยาชนิดแผ่นแปะผิวหนังตามปริมาณการใช้ยากลุ่มโอปิออยด์ในครั้งก่อน โดยปริมาณยาอยู่ที่ 12-100 ไมโครกรัม/ชั่วโมง

สำหรับผู้ป่วยที่ไม่เคยใช้ยากลุ่มโอปิออยด์มาก่อน
ยาชนิดแผ่นแปะผิวหนังปริมาณมากกว่าหรือเท่ากับ 25 ไมโครกรัม/ชั่วโมง

สำหรับผู้ป่วยที่เคยได้รับยาในกลุ่มโอปิออยด์ชนิดรุนแรงมาก่อน
ปริมาณยาขึ้นอยู่กับการใช้ยาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา และให้ค่อย ๆ เลิกใช้ยาตัวเก่าระหว่างที่เริ่มใช้ยาชนิดแผ่นแปะผิวหนัง
หากผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้ยามากกว่า 100 ไมโครกรัม/ชั่วโมง ให้ใช้ยาชนิดแผ่นแปะผิวหนังมากกว่า 1 แผ่น และอาจต้องพิจารณาการรักษาอื่น ๆ เพิ่มเติม หากเคยใช้ยามากกว่า 300 ไมโครกรัม/ชั่วโมง

ผู้สูงอายุ
อาจลดปริมาณยาลงตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ผู้ป่วยต้องเปลี่ยนแผ่นแปะผิวหนังทุก ๆ 72 ชั่วโมง แปะยาแผ่นใหม่บนผิวหนังบริเวณอื่น และหลีกเลี่ยงการแปะซ้ำบริเวณเดิมติดกัน 2-3 วัน

การให้ยาก่อนให้ยาสลบ

ผู้ใหญ่
ยาฉีดเข้ากล้ามเนื้อปริมาณ 50-100 ไมโครกรัม ก่อนให้ยาสลบ 30-60 นาที

ผู้สูงอายุ
อาจลดปริมาณยาลงตามความเหมาะสม

การให้ยาเสริมการใช้ยาสลบ

ผู้ใหญ่

สำหรับผู้ป่วยที่หายใจได้เอง
ยาฉีดเข้าหลอดเลือดดำปริมาณ 50-200 ไมโครกรัม ตามด้วยการให้ยาปริมาณ 50 ไมโครกรัมในอัตรา 0.05-0.08 ไมโครกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/นาที สูงสุดไม่เกิน 200 ไมโครกรัม

สำหรับผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ
ยาฉีดเข้าหลอดเลือดดำปริมาณ 300-3,500 ไมโครกรัม สูงสุด 50 ไมโครกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ตามด้วยการให้ยาปริมาณ 100-200 ไมโครกรัมตามการตอบสนองต่อยาของผู้ป่วย ปริมาณยาเริ่มต้นที่ 1 ไมโครกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/นาที ภายใน 10 นาทีแรก หลังจากนั้นจึงให้ยาประมาณ 0.1 ไมโครกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/นาที

เด็กอายุ 2-12 ปี
ยาฉีดเข้าหลอดเลือดดำปริมาณ 2-3 ไมโครกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ตามด้วยการให้ยาปริมาณ 1 ไมโครกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม

ผู้สูงอายุ
อาจลดปริมาณยาลงตามความเหมาะสม

การใช้ยา Fentanyl
ใช้ยาในปริมาณที่ถูกต้องตามคำสั่งแพทย์ ห้ามใช้ยาเกินปริมาณหรือนานเกินกว่าที่แพทย์กำหนด
ห้ามหยุดใช้ยาเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์เด็ดขาด เพราะอาจทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้
ห้ามใช้ยาเกินวันละ 4 ครั้ง ควรปรึกษาแพทย์หากมีอาการปวดมากกว่า 4 ครั้ง/วัน โดยแพทย์อาจปรับปริมาณยาแก้ปวดชนิดอื่น ๆ ให้แทน
ห้ามบริโภคเกรปฟรุตหรือดื่มน้ำเกรปฟรุตในระหว่างที่ใช้ยา
ห้ามนำยาไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่แพทย์ระบุ
หากผู้ป่วยใช้ยารูปแบบยาอม ควรปรึกษาแพทย์ถึงการรักษาสุขภาพฟัน เนื่องจากยาอมมีส่วนประกอบเป็นน้ำตาลที่อาจทำให้ฟันผุ หรือเกิดปัญหาเกี่ยวกับฟันได้
ระหว่างใช้ยา ผู้ป่วยอาจเวียนศีรษะหรือรู้สึกหน้ามืดหากลุกขึ้นยืนหลังจากนอนเป็นเวลานาน ซึ่งเป็นอาการปกติเมื่อเริ่มต้นใช้ยา ควรค่อย ๆ ลุกจากเตียง และวางเท้าไว้ที่พื้น 4-5 นาที ก่อนลุกขึ้นยืน เพื่อช่วยลดอาการดังกล่าว
ควรเก็บยาที่อุณหภูมิ 20-25 องศาเซลเซียส และเก็บยาให้พ้นจากแสง

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Fentanyl

โดยทั่วไป ยา Fentanyl อาจมีผลข้างเคียงที่พบได้บ่อย เช่น คลื่นไส้ อาเจียน มีไข้ เกิดการกดการหายใจ และมีเหงื่อออกมาก ซึ่งบางอาการอาจไม่จำเป็นต้องรับการรักษา เพราะเมื่อร่างกายปรับตัวให้ชินกับยาแล้ว อาการดังกล่าวอาจหายไปเอง แต่หากยังมีอาการอย่างต่อเนื่อง จนรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน หรือหากผู้ป่วยมีข้อสงสัยใด ๆ ควรไปปรึกษาแพทย์

อย่างไรก็ตาม หากผู้ป่วยมีผลข้างเคียงดังต่อไปนี้ระหว่างใช้ยา ควรรีบไปพบแพทย์ทันที
มีสัญญาณของการใช้ยาเกินขนาด เช่น หายใจตื้น หายใจช้า
ไอ เจ็บคอ
ปากแห้ง กระหายน้ำ
ไม่อยากอาหาร
มีแผลหรือจุดสีขาวในปาก
ตาลึกโบ๋
ปัสสาวะน้อยลง
ปวดกล้ามเนื้อ หรือเป็นตะคริว
แน่นหน้าอก
หัวใจเต้นผิดปกติ
เวียนศีรษะคล้ายจะเป็นลม
เลือดออกหรือมีรอยช้ำเกิดขึ้นอย่างผิดปกติ

อย่างไรก็ตาม อาการข้างต้นไม่ใช่ผลข้างเคียงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นได้ ผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์เพิ่มเติมหากมีข้อสงสัย และแจ้งให้แพทย์ทราบหากพบอาการข้างเคียงอื่น ๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

https://www.pobpad.com
🤫ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก>👉http://line.me/ti/p/%40morya
☘️ฝากขายสินค้ากับเรา นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก คลิก> http://line.me/ti/p/%vitaminthailand
😊สมัครงานกับเรา LINE: @bestjob
ปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยา อุปกรณ์การแพทย์ ความงามต่างๆคลิก> http://line.me/ti/p/%40drugth
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม คลิก> www.MoryaNaresuan.com และ www.หมอยานเรศวร.com
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง คลิก> 👉http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand
ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา คลิก> https://www.facebook.com/moryanaresuan
ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ คลิก> https://www.instagram.com/promotionhothit
ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา คลิก> www.HAmorya.com
"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------
"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"
TIMELINE 2010-2018
https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL
https://twitter.com/moryanaresuan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan