วันเสาร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2561

Efavirenz (เอฟฟาไวเร็นซ์)คืออะไร วิธีใช้ยา รักษาอะไร และ ผลข้างเคียงที่ควรทราบ - ร้านยารังสิต


Efavirenz (เอฟฟาไวเร็นซ์)


Efavirenz (เอฟฟาไวเร็นซ์) เป็นยาต้านไวรัสที่ใช้รักษาการติดเชื้อเอชไอวี โดยยาจะช่วยลดปริมาณเชื้อเอชไอวีในร่างกายและทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ดีขึ้น รวมทั้งลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อเอชไอวีอย่างมะเร็งหรือการติดเชื้ออื่น ๆ ซึ่งช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี และอาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ด้วยตามดุลยพินิจของแพทย์อย่างไรก็ตาม ยา Efavirenz มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอ

เกี่ยวกับยา Efavirenz
กลุ่มยา ยาต้านไวรัส
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณ รักษาการติดเชื้อเอชไอวี
กลุ่มผู้ป่วย เด็ก ผู้ใหญ่
รูปแบบของยา ยารับประทานชนิดเม็ด แคปซูล และสารละลาย


คำเตือนในการใช้ยา Efavirenz
แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยาหากมีประวัติแพ้ยานี้ แพ้ส่วนประกอบของยานี้ หรือแพ้ยา อาหาร และสารใด ๆ
แจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทุกชนิดที่กำลังใช้อยู่ ทั้งยาที่แพทย์สั่ง ยาที่ซื้อใช้ด้วยตนเอง วิตามิน และสมุนไพรใด ๆ เพราะมียาหลายชนิดที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ เช่น ยารักษาโรคไวรัสตับอักเสบ ซี ยารักษาการติดเชื้อเอชไอวีหรือการติดเชื้ออื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งยาดังกล่าวอาจทำให้ผู้ป่วยเสี่ยงเกิดผลข้างเคียงได้สูงหรืออาจลดประสิทธิภาพของยา Efavirenz
ผู้ที่มีประวัติเป็นโรคตับ หรือเคยมีอาการบวม แดง พุพอง ผิวซีดหลังจากใช้ยานี้ ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยา
ก่อนเข้ารับการรักษาใด ๆ ต้องแจ้งให้แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ทราบว่ากำลังใช้ยานี้
หลีกเลี่ยงการขับรถ หรือการทำกิจกรรมที่ต้องใช้สติและความตื่นตัว จนกว่าจะแน่ใจว่ายานี้ไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียง จึงค่อยกลับมาทำกิจกรรมดังกล่าวตามปกติ
ผู้ป่วยต้องเข้ารับการตรวจเลือดตามที่แพทย์สั่งอย่างสม่ำเสมอระหว่างที่ใช้ยานี้
ยา Efavirenz อาจทำให้ผลการตรวจในห้องปฏิบัติการบางอย่างคลาดเคลื่อน เมื่อต้องเข้ารับการตรวจใด ๆ จึงควรแจ้งแพทย์ผู้รักษาให้ทราบก่อนว่ากำลังใช้ยานี้
ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้หากจะดื่มแอลกอฮอล์ หรือใช้ยาและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติใด ๆ ที่ส่งผลให้ร่างกายตอบสนองช้าลง
ยานี้ไม่สามารถป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อได้ ผู้ป่วยไม่ควรมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน และห้ามใช้สิ่งของส่วนตัวหรืออุปกรณ์บางชนิดร่วมกับผู้อื่น เช่น แปรงสีฟัน มีดโกน เข็มฉีดยา เป็นต้น
ยา Efavirenz อาจทำให้ผู้ป่วยบางรายเกิดอาการชักได้ ผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์ถึงความเสี่ยงดังกล่าวก่อนใช้ยา โดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติเคยเกิดอาการชัก
ยานี้อาจส่งผลให้ผู้ป่วยมีระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์และคอเลสเตอรอลสูงขึ้น ผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์ถึงความเสี่ยงด้านนี้ก่อนใช้ยาด้วยเช่นกัน
การใช้ยานี้อาจส่งผลให้จังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์ทันทีหากพบว่าหัวใจเต้นเร็ว หัวใจเต้นผิดปกติ หรือมีอาการคล้ายจะหมดสติ
ผู้ป่วยที่มีโอกาสตั้งครรภ์ควรได้รับการตรวจว่าไม่ได้อยู่ในช่วงตั้งครรภ์ก่อนใช้ยานี้ เพราะการใช้ยานี้ในระหว่างตั้งครรภ์อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้
ยานี้อาจลดประสิทธิภาพของยาเม็ดคุมกำเนิดและยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมน ผู้หญิงที่เสี่ยงตั้งครรภ์ควรใช้วิธีคุมกำเนิดควบคู่ไปด้วย เช่น ใช้ถุงยางอนามัย เป็นต้น เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในระหว่างที่ใช้ยาและภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากการใช้ยาครั้งสุดท้าย หากพบว่าตนเองตั้งครรภ์ในระหว่างที่ใช้ยา ผู้ป่วยควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันที
ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีห้ามให้นมบุตร ยกเว้นแพทย์แนะนำว่าสามารถให้นมบุตรได้
หากพบว่าเด็กมีน้ำหนักเปลี่ยนแปลงระหว่างที่ใช้ยานี้ ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ เพราะอาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนปริมาณการใช้ยา

ปริมาณการใช้ยา Efavirenz

ปริมาณและระยะเวลาในการใช้ยาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา โดยมีตัวอย่างการใช้ยา ดังนี้

การติดเชื้อเอชไอวี

ผู้ใหญ่ รับประทานยาชนิดแคปซูลหรือชนิดเม็ดร่วมกับยาต้านรีโทรไวรัสชนิดอื่น ๆ ปริมาณ 600 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง หากเป็นยาชนิดสารละลายให้รับประทานปริมาณ 720 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง ซึ่งแพทย์มักให้รับประทานตอนก่อนนอน โดยเฉพาะในช่วงแรกและระหว่างสัปดาห์ที่ 2-4 เพื่อให้ผู้ป่วยทนต่อยาได้ดี

เด็ก รับประทานยาร่วมกับยาต้านรีโทรไวรัสชนิดอื่น ๆ ดังนี้

ยาชนิดแคปซูล
เด็กอายุ 3-17 ปี น้ำหนัก 13 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 15 กิโลกรัม รับประทานยาปริมาณ 200 มิลลิกรัม
น้ำหนัก 15 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 20 กิโลกรัม รับประทานยาปริมาณ 250 มิลลิกรัม
น้ำหนัก 20 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 25 กิโลกรัม รับประทานยาปริมาณ 300 มิลลิกรัม
น้ำหนัก 25 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 32.5 กิโลกรัม รับประทานยาปริมาณ 350 มิลลิกรัม
น้ำหนัก 32.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 40 กิโลกรัม รับประทานยาปริมาณ 400 มิลลิกรัม
น้ำหนัก 40 กิโลกรัมขึ้นไป รับประทานยาปริมาณ 600 มิลลิกรัม

ยาชนิดสารละลาย
น้ำหนัก 13 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 15 กิโลกรัม อายุน้อยกว่า 5 ปี รับประทานยาปริมาณ 360 มิลลิกรัม อายุ 5 ปีขึ้นไป รับประทานยาปริมาณ 270 มิลลิกรัม
น้ำหนัก 15 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 20 กิโลกรัม อายุน้อยกว่า 5 ปี รับประทานยาปริมาณ 390 มิลลิกรัม อายุ 5 ปีขึ้นไป รับประทานยาปริมาณ 300 มิลลิกรัม
น้ำหนัก 20 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 25 กิโลกรัม อายุน้อยกว่า 5 ปี รับประทานยาปริมาณ 450 มิลลิกรัม อายุ 5 ปีขึ้นไป รับประทานยาปริมาณ 360 มิลลิกรัม
น้ำหนัก 25 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 32.5 กิโลกรัม อายุน้อยกว่า 5 ปี รับประทานยาปริมาณ 510 มิลลิกรัม อายุ 5 ปีขึ้นไป รับประทานยาปริมาณ 450 มิลลิกรัม
น้ำหนัก 32.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 40 กิโลกรัม อายุ 5 ปีขึ้นไป รับประทานยาปริมาณ 510 มิลลิกรัม
น้ำหนัก 40 กิโลกรัมขึ้นไป อายุ 5 ปีขึ้นไป รับประทานยาปริมาณ 720 มิลลิกรัม

การใช้ยา Efavirenz
ใช้ยาตามคำสั่งแพทย์และฉลากยาอย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอ
ให้รับประทานยา Efavirenz ขณะท้องว่างพร้อมน้ำเปล่า 1 แก้ว ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นช่วงเวลาก่อนนอน
เมื่อรับประทานยา ควรกลืนยาลงไปทั้งเม็ด ห้ามบด เคี้ยว แบ่ง หรือหักยา หากผู้ป่วยมีปัญหาในการกลืนยาให้ปรึกษาแพทย์ผู้รักษา
ผู้ป่วยควรรับประทานยาให้ครบตามที่แพทย์สั่งแม้ว่าอาการจะดีขึ้นแล้วก็ตาม ไม่ควรข้ามหรือลืมรับประทานยาโดยเด็ดขาด
กรณีที่ลืมใช้ยาตามเวลาที่กำหนด ให้ใช้ยาทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่ถ้าใกล้ถึงเวลาใช้ยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปใช้ยารอบต่อไป ห้ามเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า
หากสงสัยว่าตนใช้ยาเกินกว่าปริมาณที่กำหนด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันที
ห้ามให้ผู้อื่นใช้ยานี้ และห้ามใช้ยาของผู้อื่น
แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง
เก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ในที่แห้ง ไม่เปียกชื้น โดยเก็บให้พ้นจากสายตาเด็กหรือสัตว์เลี้ยง และควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรถึงวิธีการเก็บยาที่ถูกต้อง รวมทั้งวิธีการกำจัดยาที่ไม่ได้ใช้แล้วอย่างเหมาะสม

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Efavirenz

การใช้ยา Efavirenz อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงทั่วไป เช่น ปวดศีรษะ ท้องไส้ปั่นป่่วน อาเจียน ท้องเสียเหนื่อย อ่อนเพลีย เวียนศีรษะ ง่วงนอน มีปัญหาในการนอนหลับ ขาดสมาธิ หรือฝันผิดปกติ เป็นต้น อาการเหล่านี้มักหายไปหลังจากใช้ยานี้ประมาณ 2-4 สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม หากผู้ป่วยมีอาการเวียนศีรษะ ง่วงนอน หรือขาดสมาธิ ควรหลีกเลี่ยงการขับรถและการทำกิจกรรมที่ต้องอาศัยความตื่นตัว หากอาการดังกล่าวยังไม่หายไปก็ควรไปพบแพทย์โดยเร็ว

นอกจากนี้ ควรหยุดใช้ยาและไปพบแพทย์ทันทีหากพบผลข้างเคียงที่รุนแรงจากการใช้ยา Efavirenz ดังนี้
มีอาการแพ้ยา เช่น ลมพิษ หายใจลำบาก บวมตามใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือคอ มีผื่นคัน ผิวหนังบวมแดง พุพอง ผิวลอกพร้อมกับมีไข้หรือไม่มีไข้ แน่นหน้าอกหรือลำคอ หายใจเสียงดัง มีปัญหาในการหายใจหรือการพูด เสียงแหบ เป็นต้น
เผชิญภาวะซึมเศร้า เช่น มีความคิดอยากฆ่าตัวตาย กระสับกระส่าย อารมณ์แปรปรวน ความคิดผิดปกติ วิตกกังวล และขาดความสนใจในการใช้ชีวิต เป็นต้น
ไขมันในร่างกายมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป
รู้สึกสับสน หลอน
มีปัญหาเรื่องความจำหรือสูญเสียความทรงจำ
ชัก
เวียนศีรษะอย่างรุนแรงหรือหมดสติ
มีอาการแพ้ทางผิวหนังอย่างรุนแรง หรือกลุ่มอาการสตีเวนส์–จอห์นสัน (Stevens-Johnson Syndrome) ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการต่าง ๆ เช่น ผิวบวม แดง พุพอง ผิวซีด ตาแดง ระคายเคืองตา มีแผลในปาก คอ จมูก หรือตา เป็นต้น
เกิดการติดเชื้อ เนื่องจากยานี้มีส่วนช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงาน จึงอาจทำให้ผู้ป่วยแสดงอาการติดเชื้อที่มีอยู่หลังจากเริ่มใช้ยา เช่น มีไข้ เจ็บคอ ไอ อ่อนเพลีย หายใจไม่อิ่ม เป็นต้น
ตับผิดทำงานปกติ ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการต่าง ๆ ตามมา เช่น ปัสสาวะมีสีเข้ม เหนื่อยง่าย เบื่ออาหาร ท้องไส้ปั่นป่วน ปวดท้อง อุจจาระมีสีซีด อาเจียน ตัวเหลืองตาเหลืองหรือภาวะดีซ่าน เป็นต้น

หากผู้ป่วยพบอาการผิดปกติใด ๆ เพิ่มเติมหลังใช้ยา ก็ควรรีบแจ้งให้แพทย์ทราบด้วยเช่นกัน


https://www.pobpad.com
🤫ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก>👉http://line.me/ti/p/%40morya
☘️ฝากขายสินค้ากับเรา นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก คลิก> http://line.me/ti/p/%vitaminthailand
😊สมัครงานกับเรา LINE: @bestjob
ปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยา อุปกรณ์การแพทย์ ความงามต่างๆคลิก> http://line.me/ti/p/%40drugth
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม คลิก> www.MoryaNaresuan.com และ www.หมอยานเรศวร.com
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง คลิก> 👉http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand
ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา คลิก> https://www.facebook.com/moryanaresuan
ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ คลิก> https://www.instagram.com/promotionhothit
ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา คลิก> www.HAmorya.com
"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------
"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"
TIMELINE 2010-2018
https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL
https://twitter.com/moryanaresuan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan