วันเสาร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2561

Doxazosin (ดอกซาโซซิน)คืออะไร วิธีใช้ยา รักษาอะไร และ ผลข้างเคียงที่ควรทราบ - ร้านยารังสิต


Doxazosin


Doxazosin (ดอกซาโซซิน) เป็นยาขยายหลอดเลือดทำให้ความดันเลือดลดลง และยังสามารถช่วยคลายกล้ามเนื้อบริเวณต่อมลูกหมากและกระเพาะปัสสาวะ จึงนำมาใช้เป็นยารักษาภาวะความดันโลหิตสูง และอาการปัสสาวะขัดจากภาวะต่อมลูกหมากโต หรืออาจใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นตามแพทย์เห็นเหมาะสมเกี่ยวกับยา Doxazosin
กลุ่มยา แอลฟา อะดรีเนอร์จิก บล็อกเกอร์ (Alpha-adrenergic Blockers)
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณ รักษาภาวะความดันโลหิตสูง รักษาอาการปัสสาวะขัดจากภาวะต่อมลูกหมากโต
กลุ่มผู้ป่วย ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
รูปแบบของยา ยาเม็ด
คำเตือนการใช้ยา Doxazosin
ยานี้อาจส่งผลข้างเคียงต่อรูม่านตาในระหว่างการผ่าตัดต้อกระจก ผู้ที่ต้องรับการผ่าตัดต้อกระจกควรแจ้งให้แพทย์ที่ทำการผ่าตัดทราบล่วงหน้าหากกำลังใช้ยาดอกซาโซซิน และอย่าหยุดใช้ยานี้ก่อนรับการผ่าตัดเองโดยไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์
ไม่ควรใช้ยานี้ หากมีอาการแพ้ยาดอกซาโซซินหรือยาชนิดอื่นที่คล้ายกัน เช่น ยาอัลฟูโซซิน (Alfuzosin) พราโซซิน (Prazosin) แทมซูโลซิน (Tamsulosin) หรือทีราโซซิน (Terazosin)
แจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยารักษาโรคใด ๆ ที่กำลังใช้หรือเพิ่งหยุดใช้ไป โดยเฉพาะยารักษาความดันโลหิต ยาปฏิชีวนะ ยารักษาอาการซึมเศร้า ยารักษาโรคติดเชื้อเอชไอวีหรือโรคเอดส์ รวมถึงยาซิลเดนาฟิล (Sildenafil) และยารักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศอื่น ๆ
ผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตต่ำ ทางเดินอาหารตีบหรือตัน ท้องผูกอย่างรุนแรง หรือเป็นโรคตับควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยา
ดอกซาโซซินอาจทำให้มีอาการเวียนศีรษะหรือเป็นลมหมดสติ โดยเฉพาะเมื่อเริ่มรับประทานเป็นครั้งแรกหรือเมื่อกลับมาใช้อีกครั้ง ระหว่างใช้ยาควรระมัดระวังในการขับขี่หรือการทำกิจกรรมที่ต้องใช้สติ
ไม่ควรรับประทานยานี้ร่วมกับการดื่มแอลกอฮอล์ เพราะอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงตามมา
หลีกเลี่ยงการยืนนาน ๆ การออกกำลังกายที่ทำให้ร้อนเกินไป หรือการอยู่ในสภาพอากาศร้อนระหว่างใช้ยา
ยานี้อาจทำให้รู้สึกวิงเวียนเมื่อตื่นนอน ระหว่างใช้ยาควรลุก นั่ง หรือนอนลงอย่างช้า ๆ ไม่เช่นนั้นอาจมีอาการวิงเวียนศีรษะได้ เมื่อเกิดอาการเวียนศีรษะให้นั่งหรือนอนลงก่อน หากไม่ดีขึ้นจึงไปพบแพทย์
หญิงที่ตั้งครรภ์หรือกำลังวางแผนมีบุตรควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา เพราะยังไม่มีข้อยืนยันว่ายานี้จะปลอดภัยต่อทารกในครรภ์
หญิงที่ให้นมบุตรไม่ควรรับประทานยานี้ เพราะยังไม่ทราบว่าดอกซาโซซินจะสามารถไหลผ่านน้ำนมและเป็นอันตรายต่อทารกหรือไม่

ปริมาณการใช้ยา Doxazosin

รักษาภาวะความดันโลหิตสูง

ผู้สูงอายุ: เริ่มต้นรับประทานวันละ 0.5 มิลลิกรัม

ผู้ใหญ่: เริ่มต้นรับประทานวันละ 1 มิลลิกรัม ส่วนปริมาณยาสำหรับการรักษาอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ 1-16 มิลลิกรัม/วัน

รักษาโรคต่อมลูกหมากโต

ผู้ใหญ่: ปริมาณยาเริ่มแรก ยาดอกซาโซซินชนิดออกฤทธิ์ทันที รับประทานวันละ 1 มิลลิกรัม ส่วนชนิดออกฤทธิ์นานรับประทานวันละ 4 มิลลิกรัม

ปริมาณยาเพื่อการรักษาอย่างต่อเนื่อง ยาดอกซาโซซินชนิดออกฤทธิ์ทันที รับประทานวันละ 1-8 มิลลิกรัม ส่วนชนิดออกฤทธิ์นานรับประทานวันละ 4-8 มิลลิกรัม พร้อมอาหารเช้า โดยปริมาณยาขึ้นอยู่กับการตอบสนองต่อการรักษาและความสามารถในการรับยาของผู้ป่วย และสามารถเพิ่มปริมาณได้สูงสุด 8 มิลลิกรัม โดยแนะนำให้ปรับระดับยาทุก ๆ 3-4 สัปดาห์

กรณีที่เปลี่ยนจากยาดอกซาโซซินชนิดออกฤทธิ์ทันทีเป็นชนิดออกฤทธิ์นาน ควรเริ่มให้ยาที่ปริมาณต่ำสุดก่อน คือ 4 มิลลิกรัมต่อวัน และก่อนเริ่มรับประทานดอกซาโซซินแบบออกฤทธิ์นานจะต้องงดยามื้อเย็นครั้งสุดท้ายของดอกซาโซซินชนิดออกฤทธิ์ทันที ทั้งนี้ หากขาดการรับประทานยาชนิดออกฤทธิ์นานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวันก็ควรเริ่มรับประทานใหม่ที่ปริมาณ 4 มิลลิกรัม/วัน

การใช้ยา Doxazosin
ยานี้ควรรับประทานตามปริมาณและระยะเวลาที่แพทย์กำหนดและปฏิบัติตามฉลากกำกับการใช้ยา อย่ารับประทานมากเกิน น้อยเกิน หรือนานกว่าระยะเวลาที่แนะนำ
การรับประทานยาเกินปริมาณที่กำหนดอาจทำให้เวียนศีรษะอย่างรุนแรงหรือเป็นลมหมดสติได้
หากลืมรับประทานยาให้รับประทานทันที หรือข้ามมื้อนั้นไปเมื่อใกล้เวลารับประทานครั้งต่อไปแล้ว ห้ามเพิ่มปริมาณทดแทน
ควรรับประทานดอกซาโซซินชนิดออกฤทธิ์นานโดยกลืนลงไปทั้งเม็ด อย่าบดหรือเคี้ยวยาให้แตก
บางครั้งแพทย์อาจปรับปริมาณการใช้ยาของผู้ป่วยเพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีที่สุด โดยจะให้เริ่มรับประทานจากปริมาณน้อย แล้วค่อย ๆ เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
ผู้ป่วยที่หยุดใช้ยาดอกซาโซซินไป ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ต้องปรึกษาแพทย์ทุกครั้งก่อนกลับไปรับประทานยาอีกครั้ง เพราะอาจต้องมีการปรับปริมาณการใช้ยา
หากมีอาการเวียนศีรษะอย่างรุนแรงหรือรู้สึกเหมือนกำลังจะหมดสติ ให้รีบไปพบแพทย์
ระหว่างใช้ยานี้อาจต้องมีการตรวจวัดระดับความดันโลหิตหรือตรวจต่อมลูกหมากบ่อยครั้ง
ผู้ป่วยที่รับประทานยาดอกซาโซซินเพื่อรักษาภาวะความดันโลหิตสูง ให้ใช้ยานี้ต่อไปเรื่อย ๆ แม้อาการจะดีขึ้นแล้ว เนื่องจากยานี้จะเพียงช่วยควบคุมระดับความดันโลหิตไม่ให้ขึ้นสูง แต่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ผู้ป่วยอาจต้องรักษาด้วยการใช้ยานี้ไปตลอดชีวิต
ยานี้ควรเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง ห่างไกลจากความร้อนและความชื้น

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Doxazosin

ผู้ที่มีอาการแพ้ยาโดซาโซซิน ได้แก่ ลมพิษ หายใจลำบาก ริมฝีปาก ลิ้น ลำคอ หรือใบหน้ามีอาการบวมควรรีบไปพบแพทย์โดยเร่งด่วน นอกจากนี้ หากมีอาการใด ๆ ต่อไปนี้ก็ควรไปพบแพทย์ทันทีเช่นกัน
วิงเวียนศีรษะ คล้ายจะเป็นลม
ปวดท้องต่อเนื่องอย่างรุนแรงหรือท้องอืด
มีอาการเจ็บหน้าอกโดยไม่เคยเป็นมาก่อน หรืออาการแย่ลง
มีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจ
องคชาตแข็งตัวจนรู้สึกเจ็บหรือแข็งตัวนานกว่า 4 ชั่วโมง

ส่วนผลข้างเคียงจากดอกซาโซซินที่พบได้ทั่วไป มีดังนี้
ความดันโลหิตต่ำ วิงเวียนศีรษะ
ปวดศีรษะ
ง่วงซึม
รู้สึกอ่อนเพลีย

อย่างไรก็ตาม อาการที่กล่าวข้างต้นยังไม่ใช่ผลข้างเคียงที่พบได้ทั้งหมด อาจเกิดอาการข้างเคียงอื่น ๆ ได้เช่นกัน หากพบว่ามีอาการผิดปกติหลังการใช้ยาจึงควรปรึกษาแพทย์


https://www.pobpad.com
🤫ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก>👉http://line.me/ti/p/%40morya
☘️ฝากขายสินค้ากับเรา นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก คลิก> http://line.me/ti/p/%vitaminthailand
😊สมัครงานกับเรา LINE: @bestjob
ปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยา อุปกรณ์การแพทย์ ความงามต่างๆคลิก> http://line.me/ti/p/%40drugth
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม คลิก> www.MoryaNaresuan.com และ www.หมอยานเรศวร.com
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง คลิก> 👉http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand
ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา คลิก> https://www.facebook.com/moryanaresuan
ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ คลิก> https://www.instagram.com/promotionhothit
ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา คลิก> www.HAmorya.com
"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------
"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"
TIMELINE 2010-2018
https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL
https://twitter.com/moryanaresuan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan