วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561

DIPHENHYDRAMINE


DIPHENHYDRAMINE

Diphenhydramine


Diphenhydramine (ยาไดเฟนไฮดรามีน) คือ ยาต้านฮิสตามีนที่นำมาใช้รักษาโรคภูมิแพ้ ไข้ละอองฟาง หรือไข้หวัด โดยมีกลไกการออกฤทธิ์ในการยับยั้งสารฮิสตามีนในร่างกายซึ่งทำให้เกิดอาการแพ้ ต่าง ๆ เช่น ไอ จาม น้ำมูกไหล น้ำตาไหล ตาแดง ลมพิษ ผื่นผิวหนัง คัน หรืออาการหวัดและอาการแพ้อื่น ๆ

นอกจากนั้น มีฤทธิ์ทำให้ง่วงนอน นำมาใช้บรรเทาอาการเมารถ เมาเรือ เมาเครื่องบิน และใช้รักษาบางอาการของโรคพาร์กินสัน ได้ หรืออาจนำมาใช้ในการรักษาโรคหรืออาการอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์

อย่างไรก็ตาม ยาไดเฟนไฮดรามีนมีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเกี่ยวกับยา Diphenhydramine
กลุ่มยา ยาแก้แพ้ ยาต้านฮิสตามีน
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณ บรรเทาอาการแพ้
กลุ่มผู้ป่วย เด็กและผู้ใหญ่
รูปแบบของยา ยารับประทาน ยาให้ทางหลอดเลือดคำเตือนของการใช้ยา Diphenhydramine
ควรหลีกเลี่ยงใช้ยานี้หากเคยมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบในยานี้ และควรแจ้งให้แพทย์ทราบหากมีประวัติแพ้ยาอื่น ๆ
ก่อนใช้ยานี้ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ หากกำลังใช้ยาอื่น ๆ ได้แก่ ยาที่สั่งจายโดยแพทย์ ยาที่ซื้อใช้เอง วิตามิน และสมุนไพร เพราะเมื่อใช้ร่วมกับส่วนประกอบบางชนิดของยานี้อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงที่อันตรายได้
ก่อนใช้ยานี้ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงประวัติโรคประจำตัวหรืออาการผิดปกติต่าง ๆ โดยเฉพาะ โรคหืด โรคถุงลมโป่งพอง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ต้อหิน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตต่ำ โรคตับ โรคไต อาการชัก โรคกระเพาะและลำไส้ ภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน และปัสสาวะลำบาก
ควรดื่มสุราอย่างระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยงการดื่มสุราระหว่างที่ใช้ยานี้ เพราะตัวยาอาจทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะหรือง่วงซึมมาก
การใช้ยา Diphenhydramine อาจทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะหรือง่วงนอน ดังนั้น ควรระมัดระวังเมื่อต้องขับรถ ทำงานกับเครื่องจักร หรืองานที่เสี่ยงอันตราย
หากต้องเข้ารับการผ่าตัด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบว่ากำลังใช้ยานี้ รวมไปถึงยาที่สั่งจ่ายโดยแพทย์ ยาที่ซื้อใช้เอง และสมุนไพร
ไม่ควรใช้ยานี้ในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี เพราะอาจทำให้เกิดอาการข้างเคียงที่รุนแรงได้
การใช้ยาในเด็กอายุ 2-6 ปี จะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างเคร่งครัด และควรใช้ยาอย่างระมัดระวังในเด็กอายุ 6-11 ปี
ผู้สูงอายุอาจมีโอกาสเกิดอาการข้างเคียงจากการใช้ยานี้ได้สูง โดยเฉพาะอาการเวียนศีรษะ ง่วงซึม สับสน ท้องผูก หรือมีปัญหาในการปัสสาวะ
สำหรับผู้ที่ตั้งครรภ์ควรใช้ยานี้เมื่อจำเป็นเท่านั้น ควรปรึกษาถึงความเสี่ยงและประโยชน์จากการใช้ยานี้กับแพทย์ผู้รักษา
ยานี้สามารถผ่านเข้าสู่นมมารดาได้ ซึ่งอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ต่อบุตร ดังนั้นควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาก่อนให้นมบุตร
ยานี้อาจส่งผลกระทบต่อผลการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง ดังนั้น ควรแจ้งให้แพทย์ผู้รักษาทราบว่ากำลังใช้ยานี้

ปริมาณการใช้ยา Diphenhydramine


อาการภูมิแพ้ หรือรักษาและป้องกันอาการเมาจากการเดินทาง (Motion sickness)

ยารับประทาน
ผู้ใหญ่: รับประทานขนาด 25-50 มิลลิกรัม 3-4 ครั้งต่อวัน สำหรับการป้องกันอาการเมาจากการเดินทาง ควรใช้ 30 นาที ก่อนเดินทาง ปริมาณสูงสุด 300 มิลลิกรัมต่อวัน
เด็ก:
อายุ 2-6 ปี รับประทานขนาด 6.25 มิลลิกรัม ทุก 4-6 ชั่วโมง
อายุ 6-12 ปี รับประทานขนาด 12.5-25 มิลลิกรัม ทุก 4-6 ชั่วโมง
สำหรับการป้องกันอาการเมาจากการเดินทาง ควรใช้ 30 นาที ก่อนเดินทาง

ยาให้ทางหลอดเลือดดำ
ผู้ใหญ่: ให้ทางกล้ามเนื้อหรือหลอดเลือดดำ ขนาด 10-50 มิลลิกรัม หากจำเป็นอาจเพิ่มขนาดเป็น 100 มิลลิกรัม สูงสุดไม่เกิน 400 มิลลิกรัมต่อวัน
เด็ก: ให้ทางกล้ามเนื้อหรือหลอดเลือดดำ ขนาด 5 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว (กิโลกรัม) แบ่งให้ 4 ครั้งต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 300 มิลลิกรัมต่อวัน


โรคพาร์กินสัน (Parkinson's disease)
ยารับประทาน
ผู้ใหญ่: รับประทานขนาดเริ่มต้น 25 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง หากจำเป็นอาจเพิ่มขนาดเป็น 50 มิลลิกรัม วันละ 4 ครั้ง

ยาให้ทางหลอดเลือดดำ


ผู้ใหญ่: ให้ทางกล้ามเนื้อหรือหลอดเลือดดำ ขนาด 10-50 มิลลิกรัม หากจำเป็นอาจเพิ่มขนาดเป็น 100 มิลลิกรัม สูงสุดไม่เกิน 400 มิลลิกรัมต่อวัน

รักษาโรคนอนไม่หลับระยะสั้น
ผู้ใหญ่: รับประทานก่อนเข้านอน 30 นาที ขนาด 50 มิลลิกรัม

บรรเทาอาการคัน
รูปแบบยาครีม ยาโลชั่น สำหรับทาผิว

ผู้ใหญ่: ใช้ทาลงบนผิวหนัง 3-4 ครั้งต่อวัน

เด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี: ใช้ปริมาณยาเหมือนกับผู้ใหญ่ หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์

*ปริมาณและระยะเวลาในการใช้ยาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา

การใช้ยา Diphenhydramine

ควรใช้ยาตามฉลากหรือตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ไม่ควรใช้ยานี้ในปริมาณที่มากกว่าหรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ และโดยปกติยาที่ใช้รักษาอาการหวัดหรือภูมิแพ้มักจะใช้เพียงในระยะเวลาอันสั้นจนกว่าอาการจะหายไป
สามารถใช้ยานี้พร้อมอาหารหรือไม่พร้อมก็ได้ และยาชนิดสารละลายหรือยาน้ำ ควรใช้ช้อนตวงยาหรือถ้วยสำหรับวัดปริมาณยาโดยเฉพาะ เพื่อให้ได้ปริมาณยาที่ถูกต้อง หากไม่มี สอบถามจากเภสัชกรได้
สำหรับใช้ป้องกันและรักษาอาการเมาจากการเดินทาง เช่น รถยนต์ เรือ และเครื่องบิน ควรใช้ยา 30 นาทีก่อนออกเดินทาง และใช้ยาต่อเนื่องพร้อมอาหารและก่อนเข้านอน ซึ่งอาจเป็นช่วงที่กำลังมีอาการอยู่
สำหรับช่วยในการนอนหลับ ให้ใช้ยา 30 นาที ก่อนเข้านอน แต่หากไม่ดีขึ้นภายใน 2 สัปดาห์ ควรไปพบแพทย์
หากใช้ยานี้เป็นเวลา 1 สัปดาห์ แล้วอาการไม่ดีขึ้น หรือมีไข้ ปวดศีรษะ ไอ หรือผื่นผิวหนัง ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ
ในกรณีที่ลืมรับประทานยาตามเวลาที่กำหนด ให้รับประทานยาได้ทันที แต่หากใกล้ถึงเวลารับประทานยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปรับประทานยาในรอบถัดไป ไม่ควรเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่าและหากมีอาการผิดปกติเกิดขึ้น ควรรีบพบแพทย์
ควรเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิ 15-30 องศาเซลเซียส เก็บให้พ้นจากแสงแดดและความชื้น
หากมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับการใช้ยานี้ ควรถามแพทย์หรือเภสัชกรให้เข้าใจ

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Diphenhydramine

ผลข้างเคียงที่พบทั่วไประหว่างใช้ยา Diphenhydramine ซึ่งหากเป็นต่อเนื่องหรือรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ ได้แก่
ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ง่วงซึม ร่างกายทำงานไม่ประสานกันหรือเสียความสมดุล
ปากแห้ง จมูกแห้ง หรือคอแห้ง
เบื่ออาหาร
คลื่นไส้ อาเจียน
ไม่สบายท้อง ท้องปั่นป่วน
ท้องผูก ท้องเสีย
ตาแห้งหรือตามัว

หากพบว่าเกิดอาการแพ้ยา เช่น ลมพิษ หายใจลำบาก ใบหน้าบวม ริมฝีปากบวม ลิ้นบวม หรือคอบวม ควรรีบพบแพทย์ในทันที

นอกจากนั้น หากพบว่าเกิดอาการต่อไปนี้ ควรหยุดใช้ยาและแจ้งให้แพทย์ทราบ
ใจเต้นแรงหรือใจสั่น
ปัสสาวะลำบากหรือเจ็บขณะปัสสาวะ
ปัสสาวะไม่ออกหรือปัสสาวะน้อย
สับสน หรือรู้สึกคล้ายจะเป็นลม
กระสับกระส่าย ตื่นเต้น นอนไม่หลับหงุดหงิด อยู่ไม่นิ่ง (พบได้บ่อยในเด็ก)
คอและกรามมีอาการตึง
กล้ามเนื้อหรือใบหน้าเกิดการเกร็งกระตุก ลมชัก
ไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของลิ้นได้
มีปัญหาในการมองเห็น หรือมองเห็นภาพไม่ชัด

นอกจากนั้น อาจมีอาการข้างเคียงอื่น ๆ นอกเหนือจากอาการข้างต้นที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งหากผู้ป่วยพบอาการผิดปกติใด ๆ ควรรีบแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบทันที

https://www.pobpad.com
🤫ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก>👉http://line.me/ti/p/%40morya
☘️ฝากขายสินค้ากับเรา นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก คลิก> http://line.me/ti/p/%vitaminthailand
😊สมัครงานกับเรา LINE: @bestjob
ปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยา อุปกรณ์การแพทย์ ความงามต่างๆคลิก> http://line.me/ti/p/%40drugth
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม คลิก> www.MoryaNaresuan.com และ www.หมอยานเรศวร.com
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง คลิก> 👉http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand
ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา คลิก> https://www.facebook.com/moryanaresuan
ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ คลิก> https://www.instagram.com/promotionhothit
ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา คลิก> www.HAmorya.com
"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------
"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"
TIMELINE 2010-2018
https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL
https://twitter.com/moryanaresuan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan