วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561

Dimenhydrinate


Dimenhydrinate


Dimenhydrinate (ไดเมนไฮดริเนต) หรือยาแก้วิงเวียน เป็นยาใช้ป้องกันและรักษาอาการคลื่นไส้ อาเจียน และวิงเวียนศีรษะ หรือภาวะป่วยที่อาจเกิดจากการเดินทาง เช่น เมารถ เมาเรือ โดยจะส่งผลต่อการทำงานของสมองและช่วยลดอาการดังกล่าวลงเกี่ยวกับยา Dimenhydrinate
กลุ่มยา ยาต้านฮีสตามีน ยาต้านคลอไลเนอร์จิก
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์ ยาหาซื้อได้เอง
สรรพคุณ ป้องกันและรักษาอาการคลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียนศีรษะ
กลุ่มผู้ป่วย เด็กและผู้ใหญ่
รูปแบบของยา ยาเม็ดรับประทาน ยาฉีดเข้าเส้นเลือด ยาฉีดเข้ากล้ามเนื้อ


คำเตือนการใช้ยา Dimenhydrinate
บุคคลต่อไปนี้ห้ามรับประทานยานี้
มีอาการแพ้ยาหรือส่วนประกอบใด ๆ ในยา รวมถึงยาชนิดอื่นที่คล้ายกัน
กำลังใช้ยาโซเดียมออกซิเบต
เคยใช้ยาต้านซึมเศร้ากลุ่ม MAO ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา เช่น ยาฟีเนลซีน (Phenelzine) เซเลกิลีน (Selegiline) ลีเนโซลิด (Linezolid) ราซากิลีน (Rasagiline) และไอโซคาร์บอกซาซิด (Isocarboxazid) เป็นต้น
หญิงที่ต้องให้นมบุตร
ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรืออยู่ในภาวะต่อไปนี้ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา
มีประวัติการแพ้ยา อาหาร หรือสารชนิดใดก็ตาม
กำลังใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมใด ๆ เนื่องจากอาจทำปฏิกิริยากับไดเมนไฮดริเนต โดยเฉพาะยาโซเดียมออกซิเบต ยาต้านซึมเศร้ากลุ่ม MAO และยาปฏิชีวนะที่อาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการได้ยินเสียง เช่น เจนตามัยซิน หรือแวนโคมัยซิน
ผู้ป่วยโรคหอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคปอด ถุงลมโป่งพอง หายใจหอบเหนื่อย หรือภาวะหยุดหายใจขณะหลับ โรคกระเพาะหรือลำไส้อุดตัน ทางเดินปัสสาวะอุดตัน ปัสสาวะลำบาก แผลในกระเพาะอาหาร ต่อมลูกหมากโต ไทรอยด์ ต้อหิน โรคหัวใจ หัวใจเต้นผิดจังหวะ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หรือโรคโพรพีเรีย
หญิงที่กำลังให้นมบุตร หญิงตั้งครรภ์หรือกำลังวางแผนตั้งครรภ์ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้
อย่าใช้ยาแก้วิงเวียนควบคู่กับยาอื่น ๆ ที่มีส่วนผสมของไดเมนไฮดริเนต หรือยาชนิดที่คล้ายกัน เช่น ยาแก้แพ้ หากไม่แน่ใจให้ปรึกษาแแพทย์หรือเภสัชกรที่จ่ายยา
ยานี้อาจทำให้ง่วงซึมหรือมึนงง ไม่ควรใช้ขณะทำงานที่ต้องใช้เครื่องจักรหรือขับรถ รวมถึงกิจกรรมใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ระหว่างใช้ยาควรนั่งหรือยืนขึ้นช้า ๆ และเมื่อมีอาการเวียนศีรษะให้นั่งหรือนอนลง
ไม่ควรใช้ยาแก้วิงเวียนควบคู่กับยาที่ทำให้ง่วงซึมหรือแอลกอฮอล์ เพราะอาจส่งผลให้ความสามารถในการขับขี่หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ลดลง และเกิดอันตรายได้
ระหว่างใช้ยา หลีกเลี่ยงการอยู่ท่ามกลางแดด สภาพอากาศร้อน รวมทั้งการออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมที่อาจทำให้เกิดภาวะฉุกเฉินจากความร้อนหรือโรคลมแดดตามมา
ยาแก้วิงเวียนไดเมนไฮดริเนตอาจทำให้แพ้แสงแดด ควรหลีกเลี่ยงการเผชิญแสงแดด อาจป้องกันโดยใช้ครีมกันแดดหรือสวมเสื้อคลุม เมื่อพบว่าตนมีปฏิกิริยาต่อแสงแดด
ระมัดระวังในการใช้ยากับผู้สูงอายุและเด็ก เนื่องจากจะเกิดผลข้างเคียงได้ง่าย โดยในผู้สูงอายุมักทำให้มีอาการเวียนศีรษะ การกดประสาท ส่วนในเด็กอาจมีอาการกระสับกระส่าย
ยานี้ไม่แนะนำให้ใช้กับเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ก่อน เนื่องจากยังไม่มีการยืนยันถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัย

ปริมาณการใช้ยา Dimenhydrinate

ผู้ใหญ่
ยารับประทาน รับประทานครั้งละ 50-100 มิลลิกรัม ทุก 4-6 ชั่วโมง วันละ 3-4 ครั้ง และรับประทานไม่เกิน 400 มิลลิกรัม/วัน (หากใช้ป้องกันอาการเมารถควรรับประทาน 50-100 มิลลิกรัม ก่อนออกเดินทาง 30 นาที และสามารถรับประทานซ้ำทุก 6-8 ชั่วโมง)
ยาฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ใช้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อครั้งละ 50 มิลลิกรัม ทุก 4 ชั่วโมง ปริมาณยาแต่ละครั้งที่ฉีดสูงสุดไม่เกิน 100 มิลลิกรัม
ยาฉีดเข้าเส้นเลือด ใช้ฉีดเข้าเส้นเลือดครั้งละ 50 มิลลิกรัม ทุก 4 ชั่วโมง ปริมาณยาแต่ละครั้งที่ให้สูงสุดไม่เกิน 100 มิลลิกรัม

เด็ก
ยารับประทาน
เด็กอายุ 2-5 ปี รับประทานครั้งละ 12.5-25 มิลลิกรัม ทุก 6-8 ชั่วโมง ไม่เกินวันละ 75 มิลลิกรัม
เด็กอายุ 6-11 ปี รับประทานครั้งละ 25-50 มิลลิกรัม ทุก 6-8 ชั่วโมง ไม่เกินวันละ 150 มิลลิกรัม
เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป รับประทานครั้งละ 50-100 มิลลิกรัม ทุก 4-6 ชั่วโมง ไม่เกินวันละ 400 มิลลิกรัม
ยาฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ใช้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 1.25 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม วันละ 4 ครั้ง ไม่เกิน 300 มิลลิกรัม/วัน

การใช้ยา Dimenhydrinate
ยานี้ควรใช้อย่างระมัดระวังตามคำแนะนำของแพทย์ และควรอ่านฉลากก่อนใช้ยา
ยาชนิดรับประทาน ควรรับประทานก่อนการทำกิจกรรมหรือออกเดินทางอย่างน้อย 30 นาที
เมื่อลืมรับประทานยาให้รีบรับประทานทันที หรือหากใกล้ถึงเวลารับประทานยาครั้งต่อไปแล้วให้ข้ามยามื้อนั้นไป ห้ามเพิ่มปริมาณยาทดแทน
ยาชนิดฉีด มักฉีดที่โรงพยาบาลหรือคลินิกโดยผู้เชี่ยวชาญ หากฉีดเองที่บ้านควรฉีดตามคำแนะนำอย่างระมัดระวัง
ไม่ควรใช้ยาหากพบสิ่งแปลกปลอมในยา ยาเปลี่ยนสี หรือขวดใส่ยามีรอยแตกรั่ว
เก็บยาและเข็มฉีดยาให้พ้นจากมือเด็กและไกลจากสัตว์เลี้ยง อย่านำเข็ม หลอดฉีดยา หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่ใช้ฉีดกลับมาใช้ใหม่ และกำจัดทิ้งอย่างถูกวิธีหลังใช้เสร็จ โดยสามารถสอบถามได้จากเภสัชกร
ยาแก้วิงเวียนชนิดฉีดจะใช้เมื่อไม่สามารถใช้ยารับประทานได้
หากอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงควรแจ้งให้แพทย์ทราบ

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Dimenhydrinate

ยาแก้วิงเวียนไดเมนไฮดริเนตมีผลข้างเคียงที่พบได้บ่อย คือ ปาก คอ หรือจมูกแห้ง เวียนศีรษะ ตาพล่าเบลอ และมีน้ำมูกหรือเสมหะเหนียวข้น นอกจากนี้ การใช้ยาเกินปริมาณที่กำหนดอาจทำให้เกิดอาการชัก โคม่า หายใจผิดปกติ ง่วงซึม ม่านตาขยาย หน้าแดง กระสับกระส่าย สับสน ประสาทหลอน เสียการทรงตัว ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว และนำไปสู่การเสียชีวิตได้
อาการข้างเคียงจากการใช้ยาที่รุนแรงอาจตามมาด้วยอาการแพ้รุนแรง คือ หายใจลำบาก ลิ้น ปาก ริมฝีปาก หรือใบหน้าบวม แน่นหน้าอก หรือมีผื่นหรือลมพิษขึ้น อาการอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ กระตุกเกร็ง เจ็บหน้าอก ปัสสาวะลำบาก ตื่นตัวลดลง กระสับกระส่าย ประสาทหลอน อารมณ์ไม่คงที่ ไข้ หนาวสั่น เจ็บคอ หัวใจเต้นเร็วหรือเต้นผิดปกติ หัวใจเต้นแรง หายใจเสียงดังวี้ด ชัก อาการสั่น ฟกช้ำหรือมีเลือดออก ตาเหลืองหรือผิวหนังเปลี่ยนเป็นสีเหลือง (ดีซ่าน) หากมีอาการเหล่านี้ควรรีบไปพบแพทย์ทันที


https://www.pobpad.com
🤫ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก>👉http://line.me/ti/p/%40morya
☘️ฝากขายสินค้ากับเรา นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก คลิก> http://line.me/ti/p/%vitaminthailand
😊สมัครงานกับเรา LINE: @bestjob
ปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยา อุปกรณ์การแพทย์ ความงามต่างๆคลิก> http://line.me/ti/p/%40drugth
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม คลิก> www.MoryaNaresuan.com และ www.หมอยานเรศวร.com
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง คลิก> 👉http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand
ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา คลิก> https://www.facebook.com/moryanaresuan
ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ คลิก> https://www.instagram.com/promotionhothit
ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา คลิก> www.HAmorya.com
"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------
"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"
TIMELINE 2010-2018
https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL
https://twitter.com/moryanaresuan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan