วันเสาร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2561

Dextromethorphan (เดกซ์โทรเมทอร์แฟน)คืออะไร วิธีใช้ยา รักษาอะไร และ ผลข้างเคียงที่ควรทราบ - ร้านยารังสิต


Dextromethorphan


Dextromethorphan (เดกซ์โทรเมทอร์แฟน) คือ ยาสำหรับบรรเทาอาการไอแบบไม่มีเสมหะ อาจเกิดจากการติดเชื้อในอากาศ เช่น ไข้หวัด หรือไซนัสอักเสบ Dextromethorphan จัดเป็นยาระงับการไอ(Antitussives) ออกฤทธิ์ที่ระบบประสาทส่วนกลาง ช่วยลดการไอ แต่ไม่สามารถใช้รักษาอาการไอเรื้อรัง หรืออาการที่เกิดขึ้นจากปัญหาระบบทางเดินหายใจในระยะยาว เช่น การสูบบุหรี่ โรคถุงลมโป่งพอง (Emphysema) โรคหอบหืด (Asthma) หรือโรคหลอดลมอักเสบ (Bronchitis) เว้นแต่มีการแนะนำจากแพทย์เท่านั้นเกี่ยวกับยา Dextromethorphan
กลุ่มยา ยาระงับการไอ (Antitussives)
ประเภทยา ยาทั่วไปตามร้านขายยา ยาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณ บรรเทาอาการไอแบบไม่มีเสมหะ
กลุ่มผู้ป่วย ผู้ใหญ่และเด็กอายุ 4 ปีขึ้นไป
รูปแบบของยา ยารับประทานคำเตือนในการใช้ยา Dextromethorphan
ผู้ป่วยควรแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาหรืออาหารเสริมต่าง ๆ ที่ใช้ในปัจจุบัน ประวัติการแพ้ยาหรือส่วนผสมในตัวยา รวมถึงอาการแพ้ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยอื่น เช่น ขนสัตว์ อาหาร สารกันบูด เป็นต้น
ห้ามใช้ยานี้ในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 4 ปี เนื่องจากอาจส่งผลรุนแรงจนเสียชีวิตได้
หากผู้ป่วยมีหรือเคยมีประวัติโรคหอบหืด โรคถุงลมโป่งพองหรือโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง สูบบุหรี่ หรือไอแบบมีเสมหะ ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ
ห้ามใช้ยานี้ร่วมกับยาอื่นที่ใช้รักษาการไอ ไข้หวัด หรืออาการแพ้โดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่มีประวัติการใช้ยากลุ่มยับยั้งเอนไซม์เอ็มเอโอ (MAO Inhibitor) ภายใน 14 วัน เช่น Isocarboxazid, Phenelzine, Rsagiline, Selegiline หรือ Tranylcypromine เนื่องจากอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้
ผู้ป่วยที่มีโรคฟินีลคีโตนูเรีย (Phenylketonuria: PKU) ซึ่งเป็นโรคติดต่อทางพันธุกรรมที่ร่างกายขาดเอนไซม์ในการย่อยกรดอะมิโนชนิดฟีนิลอะลานีน (Phenylalanine) ควรอ่านคำเตือนและรายละเอียดของยาน้ำให้ชัดเจนก่อนรับประทาน เนื่องจากอาจมีส่วนผสมของแอสปาร์แตม (Aspartame) หรือสารให้ความหวาน ซึ่งเป็นแหล่งกรดอะมิโนฟีนิลอะลานีน (Phenylalanine)
ยานี้อาจเป็นอันตรายต่อบุตรและอาจซึมผ่านน้ำนมได้ จึงควรแจ้งให้แพทย์ทราบกรณีมีการตั้งครรภ์ ให้นมบุตร หรือวางแผนมีบุตร

ปริมาณการใช้ยา Dextromethorphan

ยานี้ต้องรับประทานทุก ๆ 4-12 ชั่วโมงตามความเหมาะสมหรือคำแนะนำของแพทย์ โดยปริมาณและระยะเวลาการใช้ยาในผู้ป่วยแต่ละรายมักมีความแตกต่างกันตามอายุ อาการ และการตอบสนองต่อการใช้ยา ผู้ป่วยจึงต้องปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้ยาจากแพทย์หรือบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด และไม่ควรใช้ยาบ่อยเกินความจำเป็น หรือยืดระยะเวลาการใช้ยาเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ เพราะอาจส่งผลให้เกิดการเสพติดยาทั้งทางร่างกายและจิตใจได้

ยาอม

เด็กอายุ 4 - 6 ปี 5 มิลลิกรัม รับประทานทุก ๆ 4 ชั่วโมง ตามความเหมาะสม

เด็กอายุ 6 - 12 ปี 5-15 มิลลิกรัม รับประทานทุก ๆ 2-6 ชั่วโมง ตามความเหมาะสม

ผู้ใหญ่และเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป 5-15 มิลลิกรัม รับประทานทุก ๆ 2-4 ชั่วโมง ตามความเหมาะสม

หมายเหตุ: ควรรอให้ยาค่อย ๆ ละลายในปากและไม่ควรกลืนทันที

ยาน้ำเชื่อม

เด็กอายุ 4 - 6 ปี 3.5 มิลลิกรัม รับประทานทุก ๆ 4 ชั่วโมง หรือ

7.5 มิลลิกรัม รับประทานทุก ๆ 6-8 ชั่วโมง ตามความเหมาะสม

เด็กอายุ 6 - 12 ปี 7 มิลลิกรัม รับประทานทุก ๆ 4 ชั่วโมง หรือ

15 มิลลิกรัม รับประทานทุก ๆ 6-8 ชั่วโมง ตามความเหมาะสม

ผู้ใหญ่และเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป 30 มิลลิกรัม รับประทานทุก ๆ 6-8 ชั่วโมง ตามความเหมาะสม

หมายเหตุ: ควรใช้ช้อนหรือถ้วยตวงสำหรับตวงยาเท่านั้น เพื่อปริมาณยาที่ถูกต้อง

ยาน้ำแขวนตะกอน

เด็กอายุ 4 - 6 ปี 15 มิลลิกรัม รับประทานทุก ๆ 12 ชั่วโมง ตามความเหมาะสม

เด็กอายุ 6 - 12 ปี 30 มิลลิกรัม รับประทานทุก ๆ 12 ชั่วโมง ตามความเหมาะสม

ผู้ใหญ่และเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป 60 มิลลิกรัม รับประทานทุก ๆ 12 ชั่วโมง ตามความเหมาะสม

หมายเหตุ: ควรเขย่าขวดก่อนรับประทาน และใช้ช้อนหรือถ้วยตวงสำหรับตวงยาเท่านั้น เพื่อปริมาณยาที่ถูกต้อง

การใช้ยา Dextromethorphan

ควรใช้ยานี้ตามคำแนะนำของแพทย์หรือบนฉลากยาและไม่ควรใช้เป็นเวลานาน ทั้งยังควรหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยามากขึ้น เช่น ผลกระทบต่อการตัดสินใจ หรือปฏิกิริยาต่าง ๆ โดยควรระมัดระวังเรื่องการขับขี่ยานพาหนะหรือร่วมกิจกรรมที่จำเป็นต้องมีความตื่นตัวอยู่เสมอ

ห้ามใช้คาเฟอีนอัดเม็ด ยาลดความอ้วน หรือยากระตุ้นระบบประสาทอื่น ๆ เช่น ยารักษาอาการสมาธิสั้น (ADHD) ร่วมกับยานี้โดยไม่ปรึกษาแพทย์ ทั้งยังควรแจ้งให้แพทย์ทราบหากผู้ป่วยกำลังใช้ยาอื่น เช่น Celecoxib, Darifenacin, Sibutramine ยารักษาความดันโลหิตสูง หรือยาต้านภาวะซึมเศร้า เช่น Amitriptyline, Bupropion, Fluoxetine เป็นต้น

หากผู้ป่วยต้องเข้ารับการผ่าตัด หรืออาการไอไม่ดีขึ้นภายใน 7 วันหลังการรักษา มีไข้ ปวดหัว มีผื่นขึ้นตามผิวหนัง มีโรคหอบหืด หรือความดันโลหิตสูงเกิดขึ้นร่วมกับการไอ ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ

กรณีลืมรับประทานยา ผู้ป่วยรับประทานได้ทันทีเมื่อนึกขึ้นได้ เนื่องจากยาแก้ไอสามารถใช้้ได้ตามความเหมาะสม แต่หากผู้ป่วยรับประทานยาเป็นเวลาและใกล้ถึงเวลารับประทานยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปรับประทานยาในเวลาดังกล่าวได้โดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยา

ผู้ป่วยควรเข้าพบแพทย์หากมีการใช้ยาเกินขนาด ซึ่งอาจส่งผลให้รู้สึกกระสับกระส่าย คลื่นไส้ มึนงง หัวใจเต้นแรง เห็นภาพหลอน หรือเกิดอาการชักได้

ควรเก็บยานี้ไว้ในภาชนะปิดที่อุณหภูมิห้อง ห่างจากความร้อน ความชื้น และแสงสว่าง โดยเก็บให้พ้นมือเด็กและทิ้งยาหากไม่ใช้ยาหรือยาหมดอายุ

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Dextromethorphan

ผลข้างเคียงทั่วไปจากการใช้ยานี้มีเพียงเล็กน้อย ผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรสำหรับวิธีการบรรเทาหรือป้องกันผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจได้แก่
ปวดท้อง หรือท้องผูก
ปวดหัว สับสน มึนงง หรือง่วงซึมเล็กน้อย
คลื่นไส้ หรืออาเจียน

ผลข้างเคียงที่รุนแรงอาจเกิดจากการแพ้ยา ซึ่งผู้ป่วยควรเข้าพบแพทย์ทันทีหากมีอาการดังต่อไปนี้
มีอาการคันหรือบวมตามร่างกาย เช่น ใบหน้า คอ หรือลิ้น
ผื่นขึ้นตามร่างกาย
หายใจลำบาก
มึนศีรษะมาก


https://www.pobpad.com
🤫ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก>👉http://line.me/ti/p/%40morya
☘️ฝากขายสินค้ากับเรา นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก คลิก> http://line.me/ti/p/%vitaminthailand
😊สมัครงานกับเรา LINE: @bestjob
ปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยา อุปกรณ์การแพทย์ ความงามต่างๆคลิก> http://line.me/ti/p/%40drugth
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม คลิก> www.MoryaNaresuan.com และ www.หมอยานเรศวร.com
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง คลิก> 👉http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand
ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา คลิก> https://www.facebook.com/moryanaresuan
ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ คลิก> https://www.instagram.com/promotionhothit
ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา คลิก> www.HAmorya.com
"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------
"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"
TIMELINE 2010-2018
https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL
https://twitter.com/moryanaresuan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan