วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561

Cyproheptadine


Cyproheptadine


Cyproheptadine (ไซโปรเฮปตาดีน) เป็นยาที่อยู่ในกลุ่มยาต้านฮีสตามีน (Antihistamine) มีกลไกการออกฤทธิ์ยับยั้งสารฮีสตามีนที่ร่างกายสร้างขึ้นเวลาเกิดอาการแพ้ ถูกนำมาใช้ในการรักษาหรือลดอาการแพ้ เช่น โรคภูมิแพ้ตามฤดูกาล อาหาร เลือดหรือพลาสมา และยังนำมาใช้รักษาลมพิษชนิดไม่รุนแรงหรือไม่ซับซ้อน หรืออาจนำมาใช้รักษาโรคและอาการอื่น ๆ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ อย่างไรก็ตาม ยา Cyproheptadine มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเกี่ยวกับยา Cyproheptadine
กลุ่มยา ยาต้านฮีสทามีน (Antihistamine)
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์ ยาซื้อใช้เอง
สรรพคุณ รักษาอาการแพ้ หรือโรคภูมิแพ้
กลุ่มผู้ป่วย ผู้ใหญ่และเด็ก
รูปแบบของยา ยารับประทานชนิดเม็ด ชนิดแคปซูล และยาน้ำคำเตือนของการใช้ยา Cyproheptadine
ควรหลีกเลี่ยงใช้ยานี้ หากเคยมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยา Cyproheptadine รวมทั้งหากมีประวัติอาการแพ้อื่น ๆ ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ
ก่อนใช้ยานี้ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบหากกำลังใช้ยาอื่น ๆ ได้แก่ ยาที่สั่งจายโดยแพทย์ ยาที่ซื้อใช้เอง วิตามิน และสมุนไพร เพราะตัวยาอาจมีปฏิกิริยาต่อกันและอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ได้
ยานี้อาจทำให้เกิดอาการวิงเวียน ง่วงซึม หรือทำให้มองเห็นไม่ชัดเจน ดังนั้น ผู้ที่ใช้ยานี้ไม่ควรขับรถ ไม่ควรใช้เครื่องจักร หรือทำกิจกรรมที่เสี่ยงอันตราย รวมไปถึงควรหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และหากกำลังใช้ยาอื่น ๆ ที่อาจมีผลให้เกิดอาการง่วงซึม ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ
ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบก่อนใช้ยานี้ หากเป็นผู้ที่มีโรคประจำตัว ได้แก่
โรคหืด และโรคถุงลมโป่งพอง
ต้อหิน
โรคหัวใจ
โรคความดันโลหิตสูง
โรคไต
อาการชัก
มีแผลหรือมีการอุดตันในกระเพาะอาหารหรือลำไส้
มีภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน
ปัสสาวะลำบาก อาจเนื่องมาจากต่อมลูกหมากโต
ไม่ควรใช้ยานี้กับเด็กแรกเกิดหรือทารกที่คลอดก่อนกำหนด
ไม่ควรใช้ยานี้กับผู้สูงอายุและผู้ที่มีสุขภาพไม่แข็งแรง เพราะอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงได้ง่าย เช่น เวียนศีรษะ ง่วงซึม และความดันต่ำ
หากใช้ยานี้กับเด็กควรใช้อย่างระมัดระวัง เพราะอาจทำให้เด็กมีสภาวะที่ไวต่อการกระตุ้น
หากใช้ยากับเด็กที่อายุต่ำกว่า 2 ปี ควรระมัดระวังอย่างมาก เพราะยังไม่ได้รับการรับรองถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการรักษา
ผู้ใช้ยานี้ควรหลีกเลี่ยงแสงอาทิตย์ แสงจากหลอดไฟ หรือการทำสีผิวแทน หรืออาจใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดและสวมใส่เสื้อผ้าเพื่อป้องกันแสง เพราะยานี้อาจทำให้ผู้ป่วยไวต่อแสงแดดหรือแสงไฟได้
ยานี้อาจรบกวนการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง ดังนั้น ผู้ที่จะเข้ารับการทดสอบควรปรึกษาแพทย์ก่อน
ควรแจ้งให้แพทย์ทราบว่ากำลังใช้ยานี้อยู่ หากกำลังจะเข้ารับการผ่าตัดหรือรักษาด้านทันตกรรมใด ๆ
ผู้ที่ตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรืออยู่ในระหว่างให้นมบุตร ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบก่อนใช้ยา รวมไปถึงปรึกษาถึงข้อดีและข้อเสีย หรือผลกระทบจากการใช้ยา
ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบหากกำลังใช้ยาอื่น ๆ โดยเฉพาะยาต่อไปนี้ เพราะอาจทำปฏิกิริยากับยา Cyproheptadine ได้
ยารักษาโรคซึมเศร้า (MAOIs) เช่น ยาฟีเนลซีน เพราะอาจเพิ่มโอกาสให้เกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยา Cyproheptadine
กลุ่มยาเอสเอสอาร์ไอ (SSRIs) หรือยาต้านอารมณ์เศร้า เช่น ยาฟลูออกซิทีน (Fluoxetine) เพราะยา Cyproheptadine อาจทำให้ยากลุ่มนี้มีประสิทธิภาพน้อยลง

ปริมาณการใช้ยา Cyproheptadine

ใช้ป้องกันและรักษาไมเกรนหรืออาการปวดศีรษะที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือด

ผู้ใหญ่: รับประทานขนาด 4 มิลลิกรัม อาจใช้ซ้ำหลังจากผ่านไป 30 นาที และไม่ควรใช้เกิน 8 มิลกรัม ในช่วงเวลา 4-6 ชั่วโมง

รับประทานขนาดปกติ 4 มิลลิกรัม ทุก 4-6 ชั่วโมง

อาการแพ้
ผู้ใหญ่: รับประทานขนาดเริ่มต้น 4 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง หากจำเป็นอาจต้องปรับเปลี่ยนขนาดการใช้ยา โดยปกติจะรับประทานไม่เกิน 12-16 มิลลิกรัมต่อวัน แบ่งรับประทาน 3-4 ครั้ง และรับประทานขนาดสูงสุดไม่เกิน 32 มิลลิกรัมต่อวัน

เด็ก: อายุ 2-6 ปี รับประทานขนาด 2 มิลลิกรัม วันละ 2 หรือ 3 ครั้ง และรับประทานสูงสุดไม่เกิน 12 มิลลิกรัมต่อวัน

อายุ 7-14 ปี รับประทานขนาด 4 มิลลิกรัม วันละ 2 หรือ 3 ครั้ง และรับประทานสูงสุดไม่เกิน 16 มิลลิกรัมต่อวัน


*ปริมาณและระยะเวลาในการใช้ยาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา

การใช้ยา แ
ควรใช้ยานี้ตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดและใช้ตามคำแนะนำบนฉลากอย่างรอบคอบ
รับประทานยานี้พร้อมหรือไม่พร้อมอาหารก็ได้ และหากใช้ยาชนิดน้ำ ควรกำหนดขนาดยาโดยการใช้ช้อนตวงยาหรืออุปกรณ์สำหรับวัดขนาดยาโดยเฉพาะ และไม่ควรใช้ช้อนโต๊ะเพราะอาจทำให้ขนาดยาไม่ถูกต้อง
ควรหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ระหว่างที่ใช้ยานี้
ในกรณีที่ลืมรับประทานยาตามเวลาที่กำหนด ให้รับประทานยาได้ทันที แต่หากใกล้ถึงเวลารับประทานยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปรับประทานยาในรอบถัดไป ไม่ควรเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า
หากมีข้อสงสัยถึงวิธีการใช้ยา ควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรให้เข้าใจ
ควรเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิ 15-30 องศาเซลเซียส เก็บให้พ้นจากแสงแดดและความชื้น หากยาหมดอายุให้ทิ้งทันที

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Cyproheptadine

ผลข้างเคียงที่พบบ่อยต่อไปนี้ หากเป็นอย่างต่อเนื่องและรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ
เวียนศีรษะ ง่วงซึม
มองเห็นไม่ชัด
ปากแห้ง คอแห้ง จมูกแห้ง
คลื่นไส้
ท้องผูก
สภาวะที่ไวต่อการกระตุ้น
กระสับกระส่าย หงุดหงิด

หากเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงมากดังต่อไปนี้ ควรพบแพทย์โดยเร็ว
มีอาการแพ้รุนแรง เช่น ผื่นขึ้น ลมพิษ คัน หายใจลำบาก แน่นหน้าอก มีอาการบวมบริเวณปาก ริมฝีปาก ลิ้น และใบหน้า
มีอาการสับสน หรือจิตใจและอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย
เป็นลม
หัวใจเต้นเร็วหรือเต้นผิดจังหวะ
มีไข้ หนาวสั่น หรือเจ็บคออย่างต่อเนื่อง
อาการประสาทหลอน
อาการชัก
อาการสั่น ประสิทธิภาพการประสานงานกันของร่างกายลดลง
เวียนศีรษะรุนแรงหรือต่อเนื่อง
อ่อนเพลีย
เบื่ออาหารรุนแรงหรือต่อเนื่อง
มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับรุนแรงและต่อเนื่อง
มีปัญหาในการปัสสาวะ ปัสสาวะสีเข้ม
เกิดรอยช้ำหรือมีเลือดออกผิดปกติ
ปวดท้องหรือปวดหลังผิดปกติ
ตาเหลืองหรือผิวเหลือง

นอกจากนั้น อาจมีอาการข้างเคียงอื่น ๆ นอกเหนือจากอาการข้างต้นที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งหากผู้ป่วยพบอาการผิดปกติใด ๆ ควรรีบแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบทันที


https://www.pobpad.com
🤫ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก>👉http://line.me/ti/p/%40morya
☘️ฝากขายสินค้ากับเรา นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก คลิก> http://line.me/ti/p/%vitaminthailand
😊สมัครงานกับเรา LINE: @bestjob
ปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยา อุปกรณ์การแพทย์ ความงามต่างๆคลิก> http://line.me/ti/p/%40drugth
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม คลิก> www.MoryaNaresuan.com และ www.หมอยานเรศวร.com
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง คลิก> 👉http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand
ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา คลิก> https://www.facebook.com/moryanaresuan
ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ คลิก> https://www.instagram.com/promotionhothit
ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา คลิก> www.HAmorya.com
"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------
"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"
TIMELINE 2010-2018
https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL
https://twitter.com/moryanaresuan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan