วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561

Codeine


Codeine


Codeine (โคเดอีน) คือ ยาที่ใช้ระงับอาการไอและบรรเทาอาการปวดเรื้อรังระดับปานกลางขึ้นไป ในกรณีที่ยาแก้ปวดทั่วไป เช่น พาราเซตามอล หรือไอบูโพรเฟน (Ibuprofen) ไม่สามารถบรรเทาอาการได้ Codeine จัดอยู่ในกลุ่มยาโอปิออยด์ (Opioids/Narcotics) ทำหน้าที่ลดอาการปวด โดยจับกับตัวรับโอปิออยด์ (Opioid Receptors) ในระบบประสาทส่วนกลาง ซึ่งคือสมองและไขสันหลัง และมักใช้ร่วมกับพาราเซตามอล หรือยาแก้ปวดอื่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการปวด ผู้ป่วยอาจมีอาการง่วงซึม หรือหายใจช้าลงเนื่องจากฤทธิ์ของยาได้หากได้รับยามากเกินไปเกี่ยวกับยา Codeine
กลุ่มยา ยาระงับอาการไอและบรรเทาอาการปวดเรื้อรังระดับปานกลางขึ้นไป
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณ ระงับอาการไอ และบรรเทาอาการปวดตั้งแต่ระยะเริ่มต้น รุนแรงหรือเรื้อรัง
กลุ่มผู้ป่วย เด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ
รูปแบบของยา ยารับประทาน และสารละลาย
คำเตือนในการใช้ยา Codeine
ผู้ป่วยควรแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับประวัติการแพ้ยา และการใช้ยาหรืออาหารเสริมต่าง ๆ ในปัจจุบัน โดยเฉพาะหากใช้ยาโอปิออยด์ (Opioid/Narcotic) ยาแก้ไอ ยาคลายเครียด ยานอนหลับ ยาคลายกล้ามเนื้อ ยารักษาอาการทางจิตเวช (Antipsychotic) หรือยากล่อมประสาท (Sedative) เช่น Diazepam, Alprazolam หรือ Lorazepam เป็นต้น เนื่องจากการใช้ยาเหล่านี้ร่วมกับ Codeine อาจส่งผลข้างเคียงรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้
ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ หากผู้ป่วยกำลังเข้ารับการรักษาโรคพาร์กินสัน โรคไมเกรน ภาวะซึมเศร้าอาการผิดปกติทางจิต หรือการติดเชื้อรุนแรง เพราะอาจทำให้เกิดกลุ่มอาการเซโรโทนิน (Serotonin Syndrome)
ควรแจ้งให้แพทย์ทราบหากเป็นโรคตับ โรคไต โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic Obstructive Pulmonary Disease: COPD) การหยุดหายใจขณะหลับ (Sleep Apnea) โรคหอบหืด หรือความผิดปกติเกี่ยวกับการหายใจ มีเนื้องอกในสมองหรือการบาดเจ็บบริเวณศีรษะ กระดูกสันหลังคดและส่งผลต่อการหายใจ ความดันโลหิตต่ำหรือภาวะการเต้นของหัวใจผิดปกติ โรคลมชัก ลำไส้อักเสบ กระเพาะอาหารหรือลำไส้อุดตัน ความผิดปกติที่ถุงน้ำดีหรือตับอ่อน โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (Myasthenia Gravis) ภาวะไทรอยด์ต่ำ (Underactive Thyroid) โรคแอดดิสัน (Addison's Disease) หรือความผิดปกติที่ต่อมหมวกไต (Adrenal Gland) ภาวะต่อมลูกหมากโตหรือปัญหาเกี่ยวกับระบบปัสสาวะ อาการผิดปกติทางจิต หรือประวัติการติดยาหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ห้ามใช้ Codeine ในผู้ป่วยที่แพ้ยานี้ และไม่ควรใช้ในผู้มีภาวะลำไส้ไม่ทำงาน (Paralytic Ileus) หรือความผิดปกติเกี่ยวกับการระบบหายใจ เช่น โรคหอบหืด (Asthma) หรือภาวะหายใจเร็ว (Hyperventilation) เป็นต้น
ไม่ควรใช้ยานี้ในเด็กที่เพิ่งเข้ารับการผ่าตัดต่อมทอนซิลหรือต่อมอะดีนอยด์ (Adenoid) และควรรีบติดต่อแพทย์ทันที หากพบเห็นบุตรหลานมีอาการหายใจผิดปกติ ริมฝีปากคล้ำ หรือหลับลึกจนไม่สามารถปลุกให้ตื่นได้
ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ เนื่องจากยานี้อาจกระทบต่อทารกในครรภ์ และควรงดให้นมบุตรขณะใช้ยานี้ เพราะ Codeine สามารถซึมผ่านน้ำนมมารดาไปยังทารก และอาจส่งผลรุนแรงจนเสียชีวิตได้
การใช้ยาเกินขนาด หรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อาจทำให้เกิดการติดยา หรือเสียชีวิต เนื่องจาก Codeine อาจชะลออัตราการหายใจ หรือส่งผลให้ผู้ป่วยหยุดหายใจได้

ปริมาณการใช้ยา Codeine

รักษาอาการไอ

เด็กอายุ 2-5 ปี ปริมาณ 3 มิลลิกรัม รับประทาน 3-4 ครั้งต่อวัน

เด็กอายุ 6-12 ปี ปริมาณ 7.5-15 มิลลิกรัม รับประทาน 3-4 ครั้งต่อวัน

ผู้ใหญ่ ปริมาณ 15-30 มิลลิกรัม รับประทาน 3-4 ครั้งต่อวัน

บรรเทาอาการปวดระดับปานกลาง

เด็กอายุน้อยกว่า 12 ปี ปริมาณ 0.5-1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม รับประทานทุก ๆ 4-6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 240

มิลลิกรัมต่อวัน

ผู้ใหญ่ ปริมาณ 15-60 มิลลิกรัม รับประทานทุก ๆ 4 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 360 มิลลิกรัมต่อวัน

การใช้ยา Codeine
ควรใช้ยานี้ตามคำแนะนำของแพทย์หรือบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด ไม่ควรใช้ยาในปริมาณมากหรือเป็นเวลานาน เพราะอาจส่งผลให้เกิดภาวะดื้อยา และควรแจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการปวดไม่ดีขึ้น หรือมีความจำเป็นต้องหยุดยาหรือใช้ยาระบาย
ควรดื่มน้ำสะอาด 6-8 แก้วต่อวันเพื่อป้องกันอาการท้องผูก ซึ่งเป็นผลจากการใช้ยา
ควรใช้ช้อนหรือถ้วยตวงที่ใช้สำหรับตวงยาเท่านั้น เพื่อปริมาณยาที่ถูกต้อง
ผู้ป่วยอาจมีอาการง่วงซึมรุนแรงจากฤทธิ์ของยา ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ กระทบต่อการตัดสินใจหรือปฏิกิริยาต่าง ๆ จึงควรระมัดระวังหากต้องใช้เครื่องจักรหรือขับขี่ยานพาหนะ และห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะอาจเกิดปฏิกิริยาร่วมกับยาจนทำให้เสียชีวิตได้
การใช้ยาเกินขนาดอาจส่งผลให้อัตราการหายใจและการเต้นของหัวใจช้าลง ม่านตาเล็กลง ง่วงซึมมาก ผิวแตกลอก กล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นลม หรือถึงขั้นเสียชีวิตได้โดยเฉพาะในเด็ก
กรณีลืมรับประทานยา ผู้ป่วยสามารถรอรับประทานยาได้ในรอบถัดไป โดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยา และห้ามแบ่งหรือใช้ยานี้ร่วมกับผู้อื่น
ควรเก็บยานี้ไว้ในภาชนะปิดที่อุณหภูมิห้องห่างจากความร้อน ความชื้น และแสงสว่าง โดยเก็บให้พ้นมือเด็กและทิ้งยาที่ไม่ใช้ เพื่อป้องกันการยาใช้เกินขนาดทั้งจากตนเองและผู้อื่น

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Codeine

ยานี้อาจแสดงผลข้างเคียงในผู้ป่วยสูงอายุมากกว่าผู้ป่วยในวัยอื่น แต่หากพบเห็นบุตรหลานหายใจดัง จังหวะช้าลงหรือเว้นช่วงหายใจนาน ริมฝีปากคล้ำ หรือมีภาวะหลับลึก และไม่สามารถปลุกให้ตื่นได้ ควรรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที

ผลข้างเคียงทั่วไปของ Codeine ได้แก่
ปวดท้อง หรือท้องผูก
มึนงง หรือง่วงซึมเล็กน้อย
มีผื่นขึ้นตามผิวหนังได้เล็กน้อย
เหงื่อออกมาก
คลื่นไส้ หรืออาเจียน

ผลข้างเคียงที่อาจพบได้ และผู้ป่วยควรเข้าพบแพทย์หรือแจ้งให้แพทย์ทราบ คือ
หน้ามืด อ่อนเพลีย เหนื่อยมาก คลื่นไส้ อาเจียน ไม่อยากอาหาร หรือมึนงง
หายใจตื้น หัวใจเต้นช้าและชีพจรอ่อนลง
มีอาการชัก หรือเป็นลม
มีปัญหาเกี่ยวกับการปัสสาวะ
ประจำเดือนขาด หรือเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
สับสน กระสับกระส่าย คิดหรือแสดงพฤติกรรมต่างไปจากปกติ หรือเห็นภาพหลอน

ผลข้างเคียงรุนแรง และผู้ป่วยควรรีบพบแพทย์ทันที
มีอาการแพ้ยา เช่น มีอาการบวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้นหรือลำคอ ลมพิษขึ้นตามผิวหนัง หายใจติดขัด
มีกลุ่มอาการเซโรโทนิน (Serotonin Syndrome) เช่น เห็นภาพหลอน กระสับกระส่าย มีไข้ หนาวสั่น หัวใจเต้นเร็ว เหงื่อออก กล้ามเนื้อตึง คลื่นไส้ อาเจียนหรือท้องเสีย เป็นต้น

https://www.pobpad.com
🤫ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก>👉http://line.me/ti/p/%40morya
☘️ฝากขายสินค้ากับเรา นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก คลิก> http://line.me/ti/p/%vitaminthailand
😊สมัครงานกับเรา LINE: @bestjob
ปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยา อุปกรณ์การแพทย์ ความงามต่างๆคลิก> http://line.me/ti/p/%40drugth
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม คลิก> www.MoryaNaresuan.com และ www.หมอยานเรศวร.com
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง คลิก> 👉http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand
ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา คลิก> https://www.facebook.com/moryanaresuan
ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ คลิก> https://www.instagram.com/promotionhothit
ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา คลิก> www.HAmorya.com
"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------
"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"
TIMELINE 2010-2018
https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL
https://twitter.com/moryanaresuan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan