วันศุกร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561

Cloxacillinคืออะไร วิธีใช้ยา รักษาอะไร และ ผลข้างเคียงที่ควรทราบ - ร้านยารังสิต


Cloxacillin


Cloxacillin (คลอกซาซิลลิน) เป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่มยาเพนิซิลิน (Penicillin) ทำงานโดยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ใช้ในการรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียต่าง ๆ รวมถึงการอักเสบที่เยื่อหุ้มหัวใจ ปอดบวมหรือปอดอักเสบ การติดเชื้อที่กระดูกและข้อต่อ การติดเชื้อที่เนื้อเยื่อและผิวหนัง รวมถึงการติดเชื้อในกระแสเลือด เป็นต้น ควรปฏิบัติตามแพทย์สั่งและฉลากยาอย่างเคร่งครัด เพราะอาจเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยาได้เกี่ยวกับ Cloxacillin
กลุ่มยา ยาปฏิชีวนะในกลุ่มยาเพนิซิลิน
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณ รักษาการติดเชื้อแบคทีเรีย
กลุ่มผู้ป่วย เด็กและผู้ใหญ่
รูปแบบของยา ยารับประทานชนิดแคปซูล ผงแป้งละลายน้ำ และยาฉีดคำเตือนในการใช้ยา Cloxacillin

การใช้ยา Cloxacillin อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงหรือปฏิกิริยาที่ไม่พึงประสงค์ได้ ดังนั้น ควรปรึกษาและแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรให้ทราบถึงเงื่อนไขของผู้ป่วยเกี่ยวกับประวัติการใช้ยา ประวัติทางการแพทย์ และประวัติการแพ้ยาก่อนการใช้ยาทุกครั้ง โดยเฉพาะบุคคลที่อยู่ในกลุ่มดังต่อไปนี้
ผู้ที่แพ้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มเพนิซิลิน เช่น ยาอะม็อกซี่ซิลลิน (Amoxicillin) ยาแอมปิซิลลิน (Ampicillin)
ผู้ที่แพ้ยาเซฟาโลสปอริน (Cephalosporins) เช่น ยาเซฟาเลกซิน (Cephalexin) ยาเซฟูรอกซิม (Cefuroxime)
ผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของไตและในเด็กแรกเกิดที่ไตยังพัฒนาได้ไม่สมบูรณ์เต็มที่ รวมถึงผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับไต จะมีความไวต่อยาชนิดนี้ได้
ผู้หญิงตั้งครรภ์ รวมถึงหญิงที่อยู่ในช่วงให้นมบุตร เพราะยาในกลุ่มเพนิซิลินสามารถขับออกผ่านทางนมแม่ไปสู่ทารกได้
ผู้ที่ใช้ยาชนิดอื่นหรือสมุนไพร เช่น กรดฟูซิดิก (Fusidic Acid) ยาเมโธเทรกเซท (Methotrexate) ยาเตตราไซคลีน (Tetracyclines) ยาวาร์ฟาริน (Warfarin) กัวกัม (Guar Gum) รวมถึงผู้ที่ได้รับวัคซีนชนิดเชื้อเป็น (Live Vaccine)
ผู้ที่เข้ารับการตรวจเกี่ยวกับเบาหวานในปัสสาวะ เพราะการใช้ยานี้อาจทำให้ผลการตรวจคลาดเคลื่อนได้

ปริมาณการใช้ยา Cloxacillin

ยา Cloxacillin เป็นยาที่ใช้รักษาอาการติดเชื้อจากแบคทีเรีย ปริมาณการใช้ยาจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับอายุ น้ำหนักตัว และอาการของผู้ป่วยแต่ละราย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ยารับประทานชนิดแคปซูล ควรรับประทานตอนท้องว่าง ประมาณ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมงก่อนมื้ออาหารหรือหลังมื้ออาหาร 2 ชั่วโมง
ผู้ใหญ่ รับประทานขนาด 250-500 มิลลิกรัม ทุก 6 ชั่วโมง
เด็กแรกเกิดถึงอายุ 7 วันและมีน้ำหนักตัวน้อยกว่า 2 กิโลกรัม รับประทานขนาด 25 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ทุก 12 ชั่วโมง
เด็กอายุ 7-28 วันและมีน้ำหนักตัวน้อยกว่า 2 กิโลกรัม หรือเด็กที่อายุน้อยกว่า 7 วันและมีน้ำหนักตัวมากกว่า 2 กิโลกรัมขึ้นไป รับประทานขนาด 25 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ทุก 8 ชั่วโมง
เด็กอายุ 7-28 วันและมีน้ำหนักตัวมากกว่า 2 กิโลกรัมขึ้นไป รับประทานขนาด 25 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ทุก 6 ชั่วโมง
เด็กอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไปและมีน้ำหนักตัวน้อยกว่า 20 กิโลกรัม รับประทานขนาด 50-100 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ทุก 6 ชั่วโมง และไม่เกิน 4 กรัมต่อวัน ในผู้ป่วยเด็กที่มีการติดเชื้อรุนแรงสามารถเพิ่มขนาดยาได้สูงสุด 200 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม และไม่เกิน 12 กรัมต่อวัน
ยาฉีด
ผู้ใหญ่ ใช้ขนาด 1-2 กรัม ทุก 6 ชั่วโมง ในผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อรุนแรง เช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบ เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ เป็นต้น สามารถเพิ่มขนาดเป็น 2 กรัม ทุก 4 ชั่วโมง
เด็กแรกเกิดถึงอายุ 7 วันและมีน้ำหนักตัวน้อยกว่า 2 กิโลกรัม ใช้ขนาด 25 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ทุก 12 ชั่วโมง
เด็กอายุ 7-28 วันและมีน้ำหนักตัวน้อยกว่า 2 กิโลกรัม หรือเด็กที่อายุน้อยกว่า 7 วันและมีน้ำหนักตัวมากกว่า 2 กิโลกรัมขึ้นไป ใช้ขนาด 25 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ทุก 8 ชั่วโมง
เด็กอายุ 7-28 วันและมีน้ำหนักตัวมากกว่า 2 กิโลกรัมขึ้นไป ใช้ขนาด 25 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ทุก 6 ชั่วโมง
เด็กอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไปและมีน้ำหนักตัวน้อยกว่า 20 กิโลกรัม ใช้ขนาด 50-100 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ทุก 6 ชั่วโมง และไม่เกิน 4 กรัมต่อวันในผู้ป่วยเด็กที่มีการติดเชื้อรุนแรงสามารถเพิ่มขนาดยาได้สูงสุด 200 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม และไม่เกิน 12 กรัมต่อวัน

การใช้ยา Cloxacillin
ยา Cloxacillin เป็นยาตามใบสั่งแพทย์ ขนาดและปริมาณขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อาการ ความรุนแรง อายุและน้ำหนักตัวของผู้ป่วยแต่ละราย ดังนั้นจึงไม่ควรใช้ยาชนิดนี้ร่วมกับผู้อื่น
หากใช้ยานี้ติดต่อกันเป็นเวลานาน ควรตรวจติดตามผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น เช่น การตรวจการทำงานของตับและไต การตรวจเม็ดเลือด เป็นต้น
หากลืมรับประทานทานยาตามเวลาที่แพทย์สั่ง เมื่อนึกขึ้นได้สามารถรับประทานได้ทันที หาใกล้กับมื้ออาหารถัดไป ให้รับประทานยาในเวลาและขนาดตามปกติ ไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเพื่อทดแทนในมื้อที่ขาดหายไป
ควรเก็บยาชนิดแคปซูลไว้ที่อุณหภูมิห้อง หรือประมาณ 15-30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บในที่ที่มีความร้อน ความชื้น หลีกเลี่ยงการสัมผัสแสงโดยตรง และควรเก็บยาน้ำในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส
ควรทิ้งยาที่ไม่ได้ใช้แล้วหลัง 14 วัน เพราะประสิทธิภาพของยาจะลดลง ไม่ควรทิ้งยาที่หมดอายุลงในชักโครก และควรเก็บให้ไกลจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Cloxacillin

ยา Cloxacillin เป็นยาที่แพทย์สั่งโดยประเมินจากอาการของผู้ป่วยแต่ละราย อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงขึ้นได้ดังต่อไปนี้

ผลข้างเคียงที่พบได้ทั่วไป เช่น
ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน มีแก๊สในกระเพาะอาหาร และแผลในปาก

ผลข้างเคียงที่พบได้ไม่บ่อย และไม่เป็นอันตราย เช่น
บริเวณลิ้นอาจเปลี่ยนเป็นสีดำลักษณะเป็นเส้น ๆ สามารถหายไปเองได้หลังจากการใช้ยา รวมถึงการรักษาสุขอนามัยที่ดีในช่องปากด้วยการแปรงลิ้นหลังแปรงฟันวันละ 2 เวลา สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแพทย์หรือเภสัชกร
อาจเกิดคราบขาวในช่องปากหรือตกขาวผิดปกติในผู้หญิง หลังจากใช้ยานี้ในการรักษาระยะยาว ควรไปพบแพทย์

ผลข้างเคียงที่พบได้ไม่บ่อย แต่เป็นอันตราย ควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วน เช่น
อาจเกิดอาการที่ผิดปกติ เช่น มีอาการเหนื่อย เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ มีอาการเจ็บหรือบวมตามข้อ
อาจเกิดอาการที่พบได้ยากแต่มีความรุนแรง เช่น มีอาการช้ำหรือเลือดออกง่าย ปริมาณและสีของปัสสาวะแปลกไป คลื่นไส้อาเจียนบ่อยครั้ง ปวดท้อง ตาหรือผิวมีสีเหลือง
อาจเกิดอาการแพ้ยา เช่น ผื่นคันหรือบวมโดยเฉพาะบริเวณใบหน้า ลิ้น หรือลำคอ เป็นไข้ วิงเวียนศีรษะ รวมถึงหายใจลำบาก

https://www.pobpad.com
🤫ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก>👉http://line.me/ti/p/%40morya
☘️ฝากขายสินค้ากับเรา นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก คลิก> http://line.me/ti/p/%vitaminthailand
😊สมัครงานกับเรา LINE: @bestjob
ปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยา อุปกรณ์การแพทย์ ความงามต่างๆคลิก> http://line.me/ti/p/%40drugth
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม คลิก> www.MoryaNaresuan.com และ www.หมอยานเรศวร.com
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง คลิก> 👉http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand
ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา คลิก> https://www.facebook.com/moryanaresuan
ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ คลิก> https://www.instagram.com/promotionhothit
ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา คลิก> www.HAmorya.com
"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------
"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"
TIMELINE 2010-2018
https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL
https://twitter.com/moryanaresuan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan