วันศุกร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561

Chlorpromazineคืออะไร วิธีใช้ยา รักษาอะไร และ ผลข้างเคียงที่ควรทราบ - ร้านยารังสิต


Chlorpromazine


Chlorpromazine (คลอร์โปรมาซีน) เป็นยาในกลุ่มฟีโนไทอาซีน (Phenothiazine) ที่นำมาใช้รักษา ความผิดปกติของจิตใจ อารมณ์ และสภาวะอื่น ๆ เช่น
กลุ่มโรคจิตเภทหรือโรคจิต ซึ่งเป็นความผิดปกติทางด้านจิตใจที่ส่งผลกระทบต่อความคิด ความรู้สึก อาการประสาทหลอน อาการก้าวร้าว และอาการหลงผิด
โรควิตกกังวลอย่างรุนแรง อาการสับสน กระสับกระส่าย หรือพฤติกรรมที่เป็นอันตรายอื่น ๆ ในระยะฉับพลัน
กลุ่มโรคออทิสติกในเด็กหรือรักษาภาวะพฤติกรรมก้าวร้าวผิดปกติในเด็ก
ผู้ป่วยระยะสุดท้ายหรือระยะรุนแรงของโรคต่าง ๆ
อาการสะอึกต่อเนื่อง ที่หาสาเหตุไม่ได้
บรรเทาอาการคลื่นไส้และอาเจียน
โรคพอร์ไฟเรียเฉียบพลัน (Acute Intermittent Porphyria) ที่ทำให้เกิดอาการผิดปกติทางจิตเวชหรือระบบประสาทร่วมกับอาการปวดท้องแบบเฉียบพลัน
ใช้ร่วมกับยาชนิดอื่นในการรักษาโรคบาดทะยักเกี่ยวกับยา Chlorpromazine
กลุ่มยา ยารักษาโรคจิต (Antipsychotics) หรือยาต้านอาเจียน (Antiemetics)
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณ โรคจิตเภทและโรคจิต บรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียน และสภาวะอื่น ๆ
กลุ่มผู้ป่วย เด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ
รูปแบบของยา ยารับประทาน(ชนิดเม็ดและแคปซูล) ยาฉีด ยาเหน็บทวารหนักคำเตือนของการใช้ยา Chlorpromazine
ห้ามรับประทานยานี้ในผู้ที่แพ้ยากลุ่มฟีโนไทอาซีน มีอาการง่วงซึมอย่างรุนแรง เพิ่งรับประทานแอลกอฮอล์หรือยาปริมาณมากจนทำให้เกิดอาการง่วงซึม เช่น ยาบาร์บิทูเรต (Barbiturate) ยาแก้ปวดชนิดเสพติด (Narcotic Pain Medicines)
ผู้ที่กำลังรับประทานยาในกลุ่มต่อไปนี้ ได้แก่ อะมิโอดาโรน (Amiodarone) ยาเบรไทเลียม (Bretylium) ยาแอสเทมมีโซล (Astemizole) ยาคาเบอร์โกลีน (Cabergoline) โดฟีทิไลด์ (Dofetilide) เมโทโคลพราไมด์ (Metoclopramide) ยาเพอร์โกไลด์ (Pergolide) ควินิดีน (Quinidine) ยาโซทาลอล (Sotalol) เทอร์เฟนาดีน (Terfenadine) ยาทรามาดอล (Tramadol) ไม่ควรรับประทานยา Chlorpromazine
หญิงตั้งครรภ์ อยู่ในช่วงให้นมบุตร หรือวางแผนจะมีบุตร ควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานยานี้
ควรแจ้งแพทย์ก่อนเสมอเกี่ยวกับประวัติการแพ้ยา อาการแพ้อื่น ๆ รวมถึงยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมใด ๆ ที่กำลังรับประทานอยู่ในช่วงนั้น
ผู้ที่มีประวัติเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจ ความดันโลหิตสูงหรือต่ำ โรคเลือด ปัญหาด้านไขกระดูก โรคตับหรือไต กลุ่มอาการเอ็นเอ็มเอส (Neuroleptic Malignant Syndrome: NMS) กลุ่มอาการความผิดปกติของการเคลื่อนไหวร่างกาย (Tardive Dyskinesia: TD) โรคต่อมลูกหมากโต อาการชัก ความผิดปกติในการปัสสาวะ ปัญหาด้านจิตใจและอารมณ์ เนื้องอกต่อมหมวกไต (Pheochromocytoma) โรคมะเร็งบางชนิด หรืออาการเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านม ติดเหล้า ดื่มแอลกอฮอล์หนัก หรืออยู่ในภาวะถอนพิษสุรา ควรปรึกษาแพทย์และรับประทานยาด้วยความระมัดระวัง
ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือมีภาวะผิดปกติอื่น ๆ อย่างโรคหอบหืด ต้อหินหรือเสี่ยงต่อการเกิดต้อหิน มีความผิดปกติของปอด ความดันลูกตาเพิ่มสูงขึ้น โรคอัลไซเมอร์ ภาวะสมองเสื่อม โรคพาร์กินสัน กลุ่มอาการเรย์ เพิ่งเข้ารับการฉีดสีและตรวจระบบไขสันหลัง (Myelography) ควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานยานี้เสมอ
ยาบางประเภทอาจทำให้เกิดปฏิกิริยาระหว่างยากับยา Chlorpromazine ผู้ที่รับประทานยาเป็นประจำควรปรึกษาแพทย์ก่อน

ปริมาณการใช้ยา Chlorpromazine

ปริมาณการรับประทานยา Chlorpromazine จะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค ปัจจัยด้านสุขภาพ และดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา เนื่องจากเป็นยาที่รักษาได้หลายกลุ่มอาการ ซึ่งแพทย์ต้องมีการตรวจและประเมินผู้ป่วยก่อนให้ยา โดยตัวอย่างปริมาณการใช้ยา เช่น

ยาฉีด
โรคจิต
ผู้ใหญ่: ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 25-50 มิลลิกรัม ฉีดซ้ำทุก ๆ 6-8 ชั่วโมง หรืออาจเปลี่ยนเป็นยารับประทานทดแทนได้
เด็กอายุ 1-12 ปี: ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 500 ไมโครกรัมต่อน้ำหนัก 1 กิโลกรัม ทุก ๆ 4-6 ชั่วโมง (สูงสุดไม่ควรเกิน 75 มิลลิกรัมต่อวันสำหรับเด็กอายุมากกว่า 5 ปี และไม่ควรเกิน 40 มิลลิกรัมต่อวันสำหรับเด็กอายุ 1-5 ปี)
ผู้สูงอายุ: ฉีดเข้ากล้ามเนื้อด้วยขนาดเริ่มต้น ⅓ -½ ของปริมาณการใช้สำหรับผู้ใหญ่
บรรเทาอาการคลื่นไส้และอาเจียน
ผู้ใหญ่: ฉีดเข้ากล้ามเนื้อด้วยขนาดเริ่มต้น 25 มิลลิกรัม ฉีดเพิ่ม 25-50 มิลลิกรัม ทุก ๆ 3-4 ชั่วโมง จนกว่าจะหยุดอาเจียน
เด็กอายุ 1-12 ปี: ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 500 ไมโครกรัมต่อน้ำหนัก 1 กิโลกรัม ทุก ๆ 4-6 ชั่วโมง (สูงสุดไม่ควรเกิน 75 มิลลิกรัมต่อวันสำหรับเด็กอายุมากกว่า 5 ปี และไม่ควรเกิน 40 มิลลิกรัมต่อวันสำหรับเด็กอายุ 1-5 ปี)
ผู้สูงอายุ: ฉีดเข้ากล้ามเนื้อด้วยขนาดเริ่มต้น ⅓ -½ ของปริมาณการใช้สำหรับผู้ใหญ่

ยารับประทาน
โรคจิต
ผู้ใหญ่: รับประทาน 25 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง หรือรับประทาน 75 มิลลิกรัม วันละครั้งก่อนนอน จากนั้นเพิ่มขนาดยาเป็น 25-100 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง แต่ไม่ควรเกิน 1 กรัมต่อวัน
เด็กอายุ 1-12 ปี: รับประทาน 500 ไมโครกรัมต่อน้ำหนัก 1 กิโลกรัม ทุก ๆ 4-6 ชั่วโมง (สูงสุดไม่ควรเกิน 75 มิลลิกรัมต่อวันสำหรับเด็กอายุมากกว่า 5 ปี และไม่ควรเกิน 40 มิลลิกรัมต่อวันสำหรับเด็กอายุ 1-5 ปี)
ผู้สูงอายุ: รับประทานด้วยขนาดเริ่มต้น ⅓ -½ ของปริมาณการใช้สำหรับผู้ใหญ่
อาการสะอึกที่ควบคุมรักษายาก
ผู้ใหญ่: รับประทานเริ่มต้น 25-50 มิลลิกรัม วันละ 3-4 ครั้ง หากอาการไม่ดีขึ้นอาจฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ 25-50 มิลลิกรัม หรือให้ยาเข้าหลอดเลือดดำอย่างช้า ๆ 25-50 มิลลิกรัม โดยเจือจางด้วยน้ำเกลือ 500-1,000 มิลลิลิตร
เด็กอายุ 1-12 ปี: รับประทาน 500 ไมโครกรัมต่อน้ำหนัก 1 กิโลกรัม ทุก ๆ 4-6 ชั่วโมง (สูงสุดไม่ควรเกิน 75 มิลลิกรัมต่อวันสำหรับเด็กอายุมากกว่า 5 ปี และไม่ควรเกิน 40 มิลลิกรัมต่อวันสำหรับเด็กอายุ 1-5 ปี)
ผู้สูงอายุ: รับประทานด้วยขนาดเริ่มต้น ⅓ -½ ของปริมาณการใช้สำหรับผู้ใหญ่

ยาเหน็บทวารหนัก
โรคจิต
ผู้ใหญ่: เหน็บยาขนาด 100 มิลลิกรัม ทุก ๆ 6-8 ชั่วโมง

การใช้ยา Chlorpromazine

หากเคยมีประวัติการแพ้ยา มีโรคประจำตัวเดิม หรือกำลังใช้ยา สมุนไพร และวิตามินเสริมตัวใดอยู่ในช่วงนั้น ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรให้ทราบก่อนการรับประทาน Chlorpromazine รวมถึงรับประทานตามคำแนะนำของแพทย์หรือข้อบ่งใช้บนฉลากผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว ในกรณีที่เป็นยาเม็ดจะรับประทานวันละ 3-4 ครั้ง ควรดื่มน้ำตามมาก ๆ สามารถรับประทานก่อนหรือหลังอาหาร แต่ควรเป็นเวลาเดิมของทุกวัน เพื่อช่วยป้องกันการลืมรับประทานยา รวมถึงไม่ควรแบ่งหรือหักยา ผู้ป่วยที่มีปัญหาในการกลืนสามารถปรึกษาแพทย์ให้ช่วยเปลี่ยนยาเป็นรูปแบบอื่น

ในกรณีที่ลืมรับประทานยา Chlorpromazine ควรรับประทานทันทีเมื่อนึกขึ้นได้ แต่หากใกล้เวลาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปรับประทานในรอบถัดไปแทน แต่ไม่ควรเพิ่มปริมาณเป็น 2 เท่า หากเกิดความผิดปกติหรืออาการไม่ดีขึ้น ควรหยุดใช้ยาทันทีและรีบปรึกษาแพทย์

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Chlorpromazine

ยา Chlorpromazine อาจไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงหรือมีผลเล็กน้อยหลังรับประทาน เช่น กระสับกระส่าย ท้องผูก วิงเวียนศีรษะ ง่วงซึม ปากแห้ง รูม่านตาขยาย อาการสั่นรัวหรือกระตุก คลื่นไส้ น้ำมูกไหล ซึ่งเป็นอาการที่พบได้บ่อย หากพบว่าอาการรุนแรงขึ้นหรือเป็นติดต่อกันนานจนกระทบกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ควรไปพบแพทย์

อย่างไรก็ตาม บางรายอาจเกิดผลข้างเคียงรุนแรงหลังการรับประทานยาตัวนี้ ควรไปพบแพทย์ทันทีหลังเกิดอาการต่าง ๆ ดังเช่น
มีอาการแพ้ยาอย่างรุนแรง ทำให้วิงเวียนศีรษะอย่างรุนแรง มีปัญหาในการหายใจ เกิดผื่นแดง คัน และมีอาการบวมบริเวณใบหน้า คอ ลิ้น ซึ่งควรรีบไปพบแพทย์
เจ็บหน้าอก
มีความรู้สึกสับสน ความรู้สึกตัวลดลง
หัวใจเต้นผิดปกติ เต้นเร็วหรือเต้นช้าลง
กล้ามเนื้อบริเวณใบหน้า คอ และหลังชักกระตุก
ชาตามแขนและขา
กล้ามเนื้ออ่อนแรง ควบคุมกล้ามเนื้อไม่ได้
มีสัญญาณบ่งบอกว่าเกิดการติดเชื้อ เช่น ไข้ขึ้น เจ็บคอ เป็นต้น
ตับผิดปกติ โดยจะพบว่ามีอาการดีซ่าน ปัสสาวะเป็นสีดำ อุจจาระเป็นสีอ่อน คลื่นไส้รุนแรง ไม่อยากอาหาร ปวดท้อง
เหงื่อออกผิดปกติ
มีปัญหาในการมองเห็น มองไม่ชัด

https://www.pobpad.com
🤫ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก>👉http://line.me/ti/p/%40morya
☘️ฝากขายสินค้ากับเรา นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก คลิก> http://line.me/ti/p/%vitaminthailand
😊สมัครงานกับเรา LINE: @bestjob
ปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยา อุปกรณ์การแพทย์ ความงามต่างๆคลิก> http://line.me/ti/p/%40drugth
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม คลิก> www.MoryaNaresuan.com และ www.หมอยานเรศวร.com
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง คลิก> 👉http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand
ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา คลิก> https://www.facebook.com/moryanaresuan
ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ คลิก> https://www.instagram.com/promotionhothit
ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา คลิก> www.HAmorya.com
"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------
"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"
TIMELINE 2010-2018
https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL
https://twitter.com/moryanaresuan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan