วันศุกร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561

Cephalexinคืออะไร วิธีใช้ยา รักษาอะไร และ ผลข้างเคียงที่ควรทราบ - ร้านยารังสิต


Cephalexin


Cephalexin (เซฟาเลกซิน) เป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่มเซฟาโลสปอริน มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียในร่างกาย ใช้รักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย เช่น การติดเชื้อบริเวณผิวหนัง ในหู ในระบบทางเดินหายใจส่วนบนและทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น โดยยานี้ไม่สามารถรักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสได้ แต่อาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ตามดุลยพินิจของแพทย์

ยา Cephalexin มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอเกี่ยวกับยา Cephalexin
กลุ่มยา ยาปฏิชีวนะ กลุ่มเซฟาโลสปอริน
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณ รักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย
กลุ่มผู้ป่วย เด็กและผู้ใหญ่
รูปแบบของยา ยารับประทาน


คำเตือนในการใช้ยา Cephalexin
หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ หากมีประวัติแพ้ยาชนิดนี้ หรือยาปฏิชีวนะที่ใกล้เคียงกัน เช่น ยาเซฟูรอกซิม ยาเซฟโพรซิล และยาเซฟดิเนอร์ รวมไปถึงหากมีประวัติแพ้ยาชนิดอื่น ๆ โดยเฉพาะยาเพนิซิลินและยาปฏิชีวนะชนิดอื่น ๆ ต้องแจ้งให้แพทย์ผู้รักษาทราบก่อนเสมอ
แจ้งให้แพทย์ทราบ หากมีประวัติเป็นโรคไต โรคตับ โรคกระเพาะอาหารหรือลำไส้ เช่น ลำไส้ใหญ่อักเสบ และโรคขาดสารอาหาร
หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้เพื่อรักษาโรคหรือภาวะอื่น ๆ หากไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์
โดยทั่วไป ยา Cephalexin ไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์ แต่ผู้ที่ตั้งครรภ์ควรปรึกษาแพทย์ถึงข้อดีข้อเสียของยาก่อนใช้ยานี้
สำหรับผู้ที่กำลังให้นมบุตร ควรปรึกษาแพทย์ก่อนให้นมบุตรเสมอ เพราะตัวยาอาจซึมเข้าสู่น้ำนมมารดาและส่งผลกระทบต่อทารกได้
หากต้องรับการตรวจวินิจฉัยใด ๆ ควรแจ้งให้แพทย์ทราบว่ากำลังใช้ยานี้ เพราะยาอาจมีผลต่อการทดสอบทางการแพทย์บางชนิด

ปริมาณการใช้ยา Cephalexin

ปริมาณและระยะเวลาในการใช้ยาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา โดยมีตัวอย่างการใช้ยา ดังนี้

รักษาการติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่อ

ผู้ใหญ่ รับประทานยาปริมาณ 500 มิลลิกรัม ทุก 12 ชั่วโมง ปริมาณสูงสุด 4 กรัม/วัน โดยแบ่งรับประทานหลายครั้ง

เด็ก รับประทานยาปริมาณ 25-50 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม/วัน โดยแบ่งรับประทานทุก ๆ 12 ชั่วโมง

รักษาโรคคอติดเชื้อจากแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัส (Streptococcas Pharyngitis)

ผู้ใหญ่ รับประทานยาปริมาณ 500 มิลลิกรัม ทุก ๆ 12 ชั่วโมง ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 10 วัน ปริมาณสูงสุดไม่เกิน 4 กรัม/วัน โดยแบ่งรับประทานหลายครั้ง

เด็กอายุมากกว่า 1 ปี รับประทานยาปริมาณ 25-50 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม/วัน โดยแบ่งรับประทานทุก ๆ 12 ชั่วโมง ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 10 วัน

รักษาการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ

ผู้ใหญ่ รับประทานยาปริมาณ 500 มิลลิกรัม ทุก ๆ 12 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 7-14 วัน ปริมาณสูงสุดไม่เกิน 4 กรัม โดยแบ่งรับประทานหลายครั้ง

เด็ก รับประทานยาปริมาณ 25-50 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม/วัน โดยแบ่งรับประทานทุก ๆ 12 ชั่วโมง

รักษาหูชั้นกลางอักเสบ (Otitis Media)

เด็ก รับประทานยาปริมาณ 75-100 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม/วัน โดยแบ่งรับประทาน 4 ครั้ง

รักษาการติดเชื้อของกระดูกและข้อต่อ และการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ

ผู้ใหญ่ รับประทานยาปริมาณ 250 มิลลิกรัม ทุก ๆ 6 ชั่วโมง ปริมาณสูงสุดไม่เกิน 4 กรัม/วัน โดยแบ่งรับประทานหลายครั้ง

เด็ก รับประทานยาปริมาณ 25-50 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม/วัน โดยแบ่งรับประทานทุก ๆ 12 ชั่วโมง

การใช้ยา Cephalexin
ใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอ
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษา ควรใช้ยาแต่ละครั้งในเวลาเดียวกันทุกวัน
หากใช้ยาน้ำ ควรเขย่าขวดยาก่อนรับประทาน และวัดปริมาณยาด้วยช้อนหรือถ้วยตวงสำหรับยาโดยเฉพาะ
ควรใช้ยานี้ให้ครบตามจำนวนและระยะเวลาที่แพทย์กำหนดไว้ แม้จะมีอาการดีขึ้นแล้วก็ตาม เพราะหากใช้ยาขาดช่วงไป อาจทำให้เกิดเชื้อดื้อยาได้
ไม่ใช้ยานี้ร่วมกับผู้อื่น ถึงแม้จะมีอาการป่วยที่ใกล้เคียงกันก็ตาม
หากอาการป่วยแย่ลงหรืออาการไม่ดีขึ้น ควรรีบไปพบแพทย์
หากลืมรับประทานยาตามเวลาที่กำหนด ให้รับประทานยาได้ทันที แต่หากใกล้ถึงเวลารับประทานยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปรับประทานยารอบต่อไป และไม่เพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า
ควรเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง เก็บให้พ้นจากแสงแดด ความชื้น และความร้อน หากยาหมดอายุให้ทิ้งยาทันที ส่วนยาชนิดน้ำให้แช่ไว้ในตู้เย็น และหากไม่ได้ใช้ยานี้นานกว่า 14 วันขึ้นไป ให้ทิ้งยาทันที

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Cephalexin

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Cephalexin ที่พบได้ทั่วไป ได้แก่ รู้สึกอ่อนเพลีย เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย ปวดตามข้อ เป็นต้น และควรรีบไปพบแพทย์ทันทีหากมีอาการดังต่อไปนี้
อาการแพ้ยา เช่น เวียนศีรษะรุนแรง มีผื่นคัน หายใจลำบาก ลมพิษ หน้าบวม ลิ้นบวม คอบวม และริมฝีปากบวม
ตัวเหลืองตาเหลืองหรือภาวะดีซ่าน
มีเลือดออกผิดปกติทางจมูก ปาก หรือทวารหนัก
มีอาการแพ้ที่ผิวหนังอย่างรุนแรง พร้อมทั้งมีไข้ เจ็บคอ ใบหน้าหรือลิ้นบวม แสบตา เจ็บปวดบริเวณผิวหนัง มีผื่นกระจายตามผิวหนัง ผิวลอกหรือพุพอง
มีรอยสีแดงหรือสีม่วงใต้ผิวหนัง
ปัสสาวะน้อย หรือไม่ปัสสาวะ
หงุดหงิด สับสน หรือประสาทหลอน

นอกจากนี้ ยานี้อาจทำให้เกิดอาการท้องเสียถ่ายเป็นน้ำหรือถ่ายมีเลือดปน ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของการติดเชื้อซ้ำ หากพบอาการดังกล่าว ผู้ป่วยควรแจ้งให้แพทย์ทราบและหลีกเลี่ยงการใช้ยาแก้ท้องเสียด้วยตนเองโดยแพทย์ไม่ได้แนะนำ หากผู้ป่วยพบอาการผิดปกติใด ๆ นอกเหนือจากอาการข้างต้น ควรรีบแจ้งให้แพทย์ทราบด้วยเช่นกัน

https://www.pobpad.com
🤫ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก>👉http://line.me/ti/p/%40morya
☘️ฝากขายสินค้ากับเรา นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก คลิก> http://line.me/ti/p/%vitaminthailand
😊สมัครงานกับเรา LINE: @bestjob
ปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยา อุปกรณ์การแพทย์ ความงามต่างๆคลิก> http://line.me/ti/p/%40drugth
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม คลิก> www.MoryaNaresuan.com และ www.หมอยานเรศวร.com
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง คลิก> 👉http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand
ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา คลิก> https://www.facebook.com/moryanaresuan
ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ คลิก> https://www.instagram.com/promotionhothit
ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา คลิก> www.HAmorya.com
"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------
"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"
TIMELINE 2010-2018
https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL
https://twitter.com/moryanaresuan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan