วันศุกร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561

CELECOXIBคืออะไร วิธีใช้ยา รักษาอะไร และ ผลข้างเคียงที่ควรทราบ - ร้านยารังสิต


CELECOXIB

Celecoxib


Celecoxib (เซเลโคซิบ) คือ ยาแก้อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ในกลุ่มเอ็นเสด (NSAIDs) ออกฤทธิ์โดยยับยั้งการอักเสบและอาการปวดตามร่างกายที่มีสาเหตุมาจากโรคและภาวะต่าง ๆ เช่น อาการปวดประจำเดือน โรคข้อเข่าเสื่อม โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ เป็นต้น ใช้ได้ทั้งในผู้ใหญ่และเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง ดังนั้นควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้งก่อนการใช้ยาเกี่ยวกับ Celecoxib
กลุ่มยา ยาแก้อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs)
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณ รักษาอาการอักเสบและอาการปวด
กลุ่มผู้ป่วย ผู้ใหญ่และเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
รูปแบบของยา ยารับประทานชนิดแคปซูลคำเตือนในการใช้ยา Celecoxib

การใช้ยา Celecoxib ควรปรึกษาและแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรให้ทราบถึงเงื่อนไขของผู้ป่วยเกี่ยวกับประวัติการใช้ยา ประวัติทางการแพทย์ และประวัติการแพ้ยาก่อนการใช้ยาทุกครั้ง เพราะอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงหรือปฏิกิริยาที่ไม่พึงประสงค์ได้ดังต่อไปนี้
อาจทำให้เสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจวายหรือโรคหลอดเลือดในสมองอย่างรุนแรง โดยเฉพาะในผู้ที่ใช้ยาต่อเนื่องเป็นเวลานาน ใช้ยาในปริมาณมาก หรือผู้ป่วยโรคหัวใจ แม้กระทั่งในผู้ที่ไม่มีความเสี่ยงหรือไม่ได้เป็นโรคหัวใจก็ตาม
อาจทำให้มีเลือดออกในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก เกิดขึ้นได้โดยมีมีอาการหรือสัญญาณเตือนล่วงหน้า โดยเฉพาะในเด็กที่เคยมีแผลในกระเพาะอาหาร ผู้ที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีสุขภาพไม่แข็งแรง รวมถึงผู้ที่กำลังใช้ยาบางชนิด เช่น สเตียรอยด์ หรือยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด
อาจทำให้เสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกผิดปกติจากภาวะดีไอซี (Disseminated Intravascular Coagulation: DIC) ในการใช้ยาสำหรับรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
ไม่ควรใช้ยาร่วมกับยาในกลุ่มเอ็นเสดชนิดอื่น ๆ เช่น แอสไพริน เป็นประจำ เพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียง หากจำเป็นต้องใช้ยาดังกล่าวร่วมกันควรปรึกษาแพทย์และปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด
ไม่ควรใช้ยาในระหว่างการตั้งครรภ์ โดยเฉพาะในช่วง 3 เดือนสุดท้ายก่อนการคลอด เพราะอาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์ ควรแจ้งแพทย์ให้ทราบหากเกิดการตั้งครรภ์ระหว่างการใช้ยา และผู้ที่อยู่ในช่วงให้นมบุตร
หากอยู่ในช่วงการใช้ยา ควรแจ้งแพทย์ให้ทราบทุกครั้งก่อนทำการทดสอบทางการแพทย์และการผ่าตัดทุกชนิด
ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรให้ทราบก่อนการใช้ยา โดยเฉพาะบุคคลที่อยู่ในกลุ่มต่อไปนี้
ผู้ป่วยโรคหัวใจ
ผู้ป่วยโรคหอบหืด
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ผู้ป่วยโรคตับ โรคไต หรือภาวะบวมน้ำ
ผู้ที่มีความดันโลหิตสูง
ผู้ที่มีระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูง
ผู้ที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ผู้ที่เคยมีภาวะหัวใจวาย โรคหลอดเลือดในสมอง หรือลิ่มเลือด
ผู้ที่เคยเป็นแผลในกระเพาะอาหารหรือมีเลือดออกในกระเพาะอาหาร

ปริมาณการใช้ยา แ

ยา Celecoxib ใช้ในการรักษาอาการหลายชนิด รับประทานได้ทั้งก่อนหรือหลังอาหาร ขนาดและปริมาณการใช้จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับอายุ น้ำหนักตัว และอาการของผู้ป่วยแต่ละราย โดยมีตัวอย่างปริมาณการใช้ยาและรายละเอียดดังนี้
บรรเทาอาการปวด หรืออาการปวดประจำเดือน ผู้ใหญ่ ครั้งแรกรับประทานยาขนาด 400 มิลลิกรัม หากอาการไม่บรรเทา ให้รับประทานอีกครั้งขนาด 200 มิลลิกรัมในวันแรก หลังจากนั้นหากยังมีอาการ ให้รับประทานยาขนาด 200 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง
โรคข้อเข่าเสื่อม ผู้ใหญ่ รับประทานยาขนาด 200 มิลลิกรัม วันละ 1-2 ครั้ง
โรคข้อสันหลังอักเสบชนิดแอนไคโลสซิ่ง (Ankylosing Spondylitis) ผู้ใหญ่ ครั้งแรกรับประทานยาขนาด 200 มิลลิกรัม วันละ 1-2 ครั้ง หลังใช้ยาไปแล้ว 6 สัปดาห์ เพิ่มขนาดยาได้สูงสุดไม่เกิน 400 มิลลิกรัมต่อวัน
โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์
ผู้ใหญ่ รับประทานยาขนาด 100-200 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง
เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปและมีน้ำหนักตัวน้อยกว่า 25 กิโลกรัม ปกติจะรับประทานยาขนาด 50 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง
เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปและมีน้ำหนักตัวมากกว่า 25 กิโลกรัม ปกติจะรับประทานยาขนาด 100 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง

การใช้ยา Celecoxib
หากไม่สามารถกลืนแคปซูลได้ อาจใช้วิธีแกะแคปซูลเทยาใส่ช้อน ผสมกับน้ำเชื่อมแล้วรับประทาน พร้อมดื่มน้ำตาม 1 แก้ว ควรรับประทานยาทันทีหรือไม่ควรเกิน 6 ชั่วโมงหลังผสมยาหรือเทยาออกจากแคปซูล
หากลืมรับประทานทานยาตามเวลาที่แพทย์สั่ง เมื่อนึกขึ้นได้ รับประทานได้ทันที หากลืมรับประทานยาใกล้กับมื้ออาหารถัดไป ให้รับประทานยาในเวลาและขนาดตามปกติ ไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเพื่อทดแทนในมื้อที่ขาดหายไป
ควรเก็บยาไว้ในอุณหภูมิห้อง หรือประมาณ 25 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บในที่ที่มีความร้อน ความชื้น ไม่ควรสัมผัสแสงโดยตรง ควรเก็บให้ไกลจากมือเด็ก และไม่ควรใช้ยาที่หมดอายุหรือยาที่เก็บไว้เป็นเวลานาน

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Celecoxib

ยา Celecoxib อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงได้ในขณะใช้ยา เช่น ปวดท้อง อาหารไม่ย่อย ท้องอืด มีแก๊สในกระเพาะอาหาร ท้องเสีย มีอาการบวมที่มือหรือเท้า วิงเวียนศีรษะ คัดจมูก จาม เจ็บคอ เป็นต้น ควรหยุดใช้ยา และรีบไปพบแพทย์โดยด่วน และอาจพบอาการอื่น ๆ ร่วมด้วยได้ดังนี้
อาการแพ้ยา ช่น จาม คัดจมูก น้ำมูกไหล หายใจลำบาก ผื่นคัน มีอาการบวมที่ใบหน้า นิ้วมือ หรือเท้า
อาการของภาวะหัวใจวายหรือโรคหลอดเลือดสมอง เช่น หายใจลำบาก เจ็บหน้าอก แล้วอาการลุกลามไปที่กราม ไหล่ รู้สึกชาหรืออ่อนแรงที่บริเวณข้างลำตัว พูดไม่ชัด
อาการของเลือดออกในกระเพาะอาหาร เช่น อุจจาระเป็นเลือดหรือมีสีดำ ไอหรืออาเจียนเป็นเลือด
อาการของตับที่มีปัญหา เช่น คลื่นไส้ ปวดท้อง รู้สึกเหนื่อย เบื่ออาหาร ปัสสาวะมีสีเข้ม อุจจาระมีสีคล้ายดินโคลน ผิวหรือตามีสีเหลือง
อาการของภาวะโลหิตจาง เช่น ผิวซีด วิงเวียนศีรษะ หายใจหอบ หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ สมาธิลดลง
อาการของปฏิกิริยาทางผิวหนังรุนแรง เช่น มีไข้ เจ็บคอ มีอาการบวมที่ใบหน้าหรือลิ้น รู้สึกแสบร้อนที่ดวงตา แสบผิว มีผื่นแดงคันขึ้นที่ใบหน้าและลำตัวช่วงบน

https://www.pobpad.com
🤫ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก>👉http://line.me/ti/p/%40morya
☘️ฝากขายสินค้ากับเรา นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก คลิก> http://line.me/ti/p/%vitaminthailand
😊สมัครงานกับเรา LINE: @bestjob
ปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยา อุปกรณ์การแพทย์ ความงามต่างๆคลิก> http://line.me/ti/p/%40drugth
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม คลิก> www.MoryaNaresuan.com และ www.หมอยานเรศวร.com
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง คลิก> 👉http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand
ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา คลิก> https://www.facebook.com/moryanaresuan
ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ คลิก> https://www.instagram.com/promotionhothit
ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา คลิก> www.HAmorya.com
"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------
"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"
TIMELINE 2010-2018
https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL
https://twitter.com/moryanaresuan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan