วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561

Cefotaxime


Cefotaxime


Cefotaxime (เซโฟแทกซีม) เป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่มเซฟาโลสปอริน (Cephalosporins) ออกฤทธิ์โดยฆ่าหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ใช้รักษาการติดเชื้อจากแบคทีเรียในร่างกาย เช่น การติดเชื้อที่กระดูกและข้อต่อ การติดเชื้อที่ระบบประสาทส่วนกลาง การติดเชื้อที่ระบบทางเดินปัสสาวะเป็นต้น และยังอาจใช้ในการป้องกันการติดเชื้อจากการผ่าตัดอีกด้วยเกี่ยวกับ Cefotaxime
กลุ่มยา เซฟาโลสปอริน
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณ รักษาและป้องกันการติดเชื้อจากแบคทีเรีย
กลุ่มผู้ป่วย เด็กและผู้ใหญ่
รูปแบบของยา ยาฉีดทางหลอดเลือดดำหรือทางกล้ามเนื้อ


คำเตือนในการใช้ยา Cefotaxime

การใช้ยา Cefotaxime อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงหรือปฏิกิริยาที่ไม่พึงประสงค์ได้ ดังนั้น ควรปรึกษาและแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรให้ทราบถึงเงื่อนไขของผู้ป่วยเกี่ยวกับประวัติการใช้ยา ประวัติทางการแพทย์ และประวัติการแพ้ยา ก่อนการใช้ยาทุกครั้ง โดยเฉพาะบุคคลที่อยู่ในกลุ่มต่อไปนี้
ผู้ที่แพ้ส่วนผสมที่อยู่ในยา Cefotaxime หรือยาในกลุ่มเซฟาโลสปอรินอื่น ๆ เช่น เซฟาเลกซิน (Cephalexin)
ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์ ผู้ที่วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือผู้ที่อยู่ในช่วงให้นมบุตร เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของยาที่อาจเกิดขึ้นต่อทารก
ผู้ที่เคยมีอาการแพ้ยาอย่างรุนแรง เช่น หายใจลำบาก วิงเวียนศีรษะ หรือผื่นคัน จากการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มเพนิซิลลิน (Penicillin) เช่น อะมอกซิซิลลิน (Amoxicillin) หรือยาปฏิชีวนะเบต้า-แลกแทม (Beta-Lactam Antibiotic) เช่น อิมมิเพเนม (Imipenem)
ผู้ที่มีปัญหาของกระเพาะอาหาร ลำไส้ ตับ ไต หรือผู้ที่ขาดสารอาหาร
ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเลือด เช่น การแข็งตัวของเลือด จำนวนของเซลล์เม็ดเลือดขาว จำนวนของเกล็ดเลือด หรือผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับไขกระดูก
ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจเต้นผิดปกติ
ผู้ที่จะเข้ารับการรักษาทางทันตกรรม หรือการผ่าตัด
ผู้สูงอายุ เพราะอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงได้ง่ายกว่า
ผู้ที่จะเข้ารับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab Test) รวมถึงผู้ป่วยโรคเบาหวาน เพราะการใช้ยาอาจทำให้ค่าน้ำตาลกลูโคสในปัสสาวะ หรือผลการทดสอบอื่น ๆ คลาดเคลื่อนได้
ผู้ที่กำลังใช้ยาชนิดอื่น ๆ สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพราะการใช้ยาร่วมกันอาจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดผลข้างเคียงหรือลดประสิทธิภาพการทำงานของยา โดยเฉพาะยาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้
ยาที่ใช้รักษาการติดเชื้อจากแบคทีเรียในกลุ่มอะมิโนไกลโคไซต์ (Aminoglycosides) เช่น เจนตามัยซิน (Gentamicin) เป็นต้น
ยาขับปัสสาวะ เช่น ฟูโรซีไมด์ (Furosemide) เป็นต้น
ยาในกลุ่มเอ็นเสด (NSAIDs) เช่น ไอบูโปรเฟน (Ibuprofen) เป็นต้น
ยาที่อาจส่งผลข้างเคียงหรือทำอันตรายต่อไต เช่น แอมโฟเทอริซิน บี (Amphotericin B) ไซโคลสปอริน (Cyclosporine) ทาโครลิมัส (Tacrolimus) แวนโคมัยซิน (Vancomycin) เป็นต้น
ยารักษาโรคเก๊าท์ เช่น โพรเบเนซิด (Probenecid) เป็นต้น
ไม่ควรใช้ยาหากพบว่าบรรจุภัณฑ์ได้รับความเสียหาย หรือ ตัวยามีลักษณะเปลี่ยนไป เช่น ขุ่น สีเปลี่ยน หรือตกตะกอน
การใช้ยาอาจทำให้ผู้ป่วยมีอาการท้องเสีย ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยารักษาอาการท้องเสีย เพราะอาจทำให้ผู้ป่วยมีอาการท้องเสียที่รุนแรงขึ้นได้

ปริมาณการใช้ยา Cefotaxime

ยา Cefotaxime ใช้ฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำหรือทางกล้ามเนื้อ ขนาดและปริมาณการใช้จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับอายุ น้ำหนักตัว และอาการของผู้ป่วยแต่ละราย โดยมีตัวอย่างปริมาณการใช้ยาและรายละเอียดดังนี้
การป้องกันการติดเชื้อจากการผ่าตัด
ผู้ใหญ่ ใช้ขนาด 1 กรัม ประมาณ 30-90 นาทีก่อนการผ่าตัด โดยการฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำนาน 3-5 นาที หรือการให้ยาทางหลอดเลือดดำเป็นหยดเป็นเวลา 20-60 นาที หรือฉีดเข้าทางกล้ามเนื้อ
การป้องกันการติดเชื้อจากการผ่าคลอด (Cesarean Section)
ผู้ใหญ่ ใช้ขนาด 1 กรัม โดยการฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำทันทีที่หนีบสายสะดือ และอีก 2 ครั้งใน 6 และ 12 ชั่วโมงถัดไปหลังจากเข็มแรก
การติดเชื้อในกระแสเลือด
ผู้ใหญ่ ใช้ขนาดไม่เกิน 6-8 กรัม แบ่งเป็น 3-4 ครั้งต่อวัน โดยการฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ การให้ยาทางหลอดเลือดดำเป็นหยดเป็นเวลา 20-60 นาที หรือการฉีดเข้าทางกล้ามเนื้อ
การติดเชื้อที่กระดูกและข้อต่อ การติดเชื้อที่ระบบประสาทส่วนกลาง การติดเชื้อที่ระบบทางเดินปัสสาวะ การติดเชื้อที่ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง การติดเชื้อภายในช่องท้อง การติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจ การติดเชื้อที่เนื้อเยื่อและผิวหนัง
ผู้ใหญ่ ใช้ขนาด 1-2 กรัม ทุก 8-12 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับอาการและความรุนแรงของการติดเชื้อในผู้ป่วยแต่ละราย สูงสุดไม่เกิน 12 กรัมต่อวัน โดยการฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ การให้ยาทางหลอดเลือดดำเป็นหยดเป็นเวลา 20-60 นาที หรือการฉีดเข้าทางกล้ามเนื้อ
เด็กแรกเกิดถึงอายุ 1 สัปดาห์ ใช้ขนาด 50 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ทุก 12 ชั่วโมง โดยการฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ
เด็กที่มีอายุ 1-4 สัปดาห์ ใช้ขนาด 50 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ทุก 8 ชั่วโมง โดยการฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ
เด็กที่มีอายุ 1 เดือน-12 ปี แต่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่า 50 กิโลกรัม ใช้ขนาด 50-180 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม แบ่งเป็น 4-6 ครั้ง โดยการฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ หรือฉีดเข้าทางกล้ามเนื้อ
โรคหนองใน
ผู้ใหญ่ ใช้ขนาด 500 มิลลิกรัม หรือ 1 กรัม โดยการฉีดเข้าทางกล้ามเนื้อ การฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ หรือการให้ยาทางหลอดเลือดดำเป็นหยดเป็นเวลา 20-60 นาที

การใช้ยา Cefotaxime
ยา Cefotaxime เป็นยาตามใบสั่งแพทย์ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขของผู้ป่วยแต่ละราย ไม่ควรใช้ยาร่วมกับผู้อื่น และปกติจะทำในสถานพยาบาล โดยบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น เพื่อสังเกตอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด
ควรใช้ยาให้ครบตามกำหนดถึงแม้ว่าจะมีอาการที่ดีขึ้นแล้วก็ตามเพื่อให้การติดเชื้อหายขาด หากใช้ยาไม่ครบตามกำหนดอาจทำให้เชื้อแบคทีเรียดื้อยาและยากต่อการรักษาในการติดเชื้อครั้งต่อ ๆ ไป
ควรเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิประมาณ 15-30 องศาเซลเซียส ไม่ควรใช้เข็มฉีดยาซ้ำ เก็บยาและอุปกรณ์ที่ใช้ในการฉีดให้ไกลจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Cefotaxime

การฉีดยา Cefotaxime เข้าทางหลอดเลือดดำ หากเกิดการรั่วหรือซึมอาจสร้างความเสียหายต่อเนื้อเยื่อในบริเวณรอบข้าง ควรแจ้งแพทย์ให้ทราบหากเกิดอาการแดง แสบร้อน ปวด บวม เป็นแผล หรือสังเกตว่ายาเกิดการรั่วหรือซึมออกจากบริเวณที่ฉีดยา หรือมีอาการท้องเสีย ซึ่งเป็นผลข้างเคียงพบได้มาก

หากพบอาการดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นผลข้างเคียงที่มีอาการรุนแรง ควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วน
อาการแพ้ยาอย่างรุนแรง เช่น ผื่นคัน หายใจลำบาก แน่นหน้าอก มีอาการบวมที่ใบหน้า ปาก ริมฝีปาก ลิ้น หรือมีเสียงแหบ เป็นต้น
หนาวสั่น มีไข้ หรือเจ็บคอ
อาการชัก
อาการที่บ่งถึงปัญหาของตับ เช่น ปัสสาวะมีสีเข้ม อุจจาระมีสีซีด เบื่ออาหาร ปวดท้องข้างขวา ตาและผิวมีสีเหลือง เป็นต้น
รอยช้ำหรือเลือดออกผิดปกติ
รู้สึกเหนื่อย หรืออ่อนเพลีย

https://www.pobpad.com
🤫ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก>👉http://line.me/ti/p/%40morya
☘️ฝากขายสินค้ากับเรา นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก คลิก> http://line.me/ti/p/%vitaminthailand
😊สมัครงานกับเรา LINE: @bestjob
ปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยา อุปกรณ์การแพทย์ ความงามต่างๆคลิก> http://line.me/ti/p/%40drugth
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม คลิก> www.MoryaNaresuan.com และ www.หมอยานเรศวร.com
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง คลิก> 👉http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand
ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา คลิก> https://www.facebook.com/moryanaresuan
ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ คลิก> https://www.instagram.com/promotionhothit
ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา คลิก> www.HAmorya.com
"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------
"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"
TIMELINE 2010-2018
https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL
https://twitter.com/moryanaresuan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan