วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561

Cefazolin


Cefazolin


Cefazolin (เซฟาโซลิน) เป็นยาปฏิชีวนะกลุ่มเซฟาโลสปอริน มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียในร่างกาย ใช้รักษาหรือป้องกันโรคหรือการติดเชื้อจากแบคทีเรีย เช่น การติดเชื้อที่ผิวหนัง ข้อต่อ กระดูก เลือด ลิ้นหัวใจ ระบบทางเดินหายใจ ทางเดินน้ำดี และทางเดินปัสสาวะ รวมถึงอาจใช้ป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด โดยยานี้ไม่สามารถรักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสได้ แต่อาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ตามดุลยพินิจของแพทย์

ยา Cefazolin มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอเกี่ยวกับยา Cefazolin
กลุ่มยา ยาปฏิชีวนะ กลุ่มเซฟาโลสปอริน
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณ รักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย
กลุ่มผู้ป่วย เด็กและผู้ใหญ่
รูปแบบของยา ยาฉีด=คำเตือนในการใช้ยา Cefazolin
หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้และแจ้งให้แพทย์ผู้รักษาทราบก่อนเสมอ หากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ ยาคาร์บาพีเนม หรือยาปฏิชีวนะกลุ่มเซฟาโลสปอรินชนิดอื่น ๆ เช่น ยาเซฟอกซิติน ยาเซฟดิเนียร์ ยาเพนิซิลิน
แจ้งให้แพทย์ทราบถึงประวัติการแพ้ยาหรือการแพ้สารใด ๆ
แจ้งให้แพทย์ทราบ หากกำลังใช้ยาชนิดอื่น ๆ วิตามิน อาหารเสริม หรือยาสมุนไพรใด ๆ
ผู้ที่กำลังใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด เช่น วาร์ฟาริน อาจต้องรับการตรวจเลือดเป็นระยะ หากใช้ยาร่วมกับ Cefazolin
ยานี้อาจทำให้ท้องเสียได้ แต่ผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาแก้ท้องเสียโดยไม่ปรึกษาแพทย์ เพราะอาจทำให้อาการท้องเสียแย่ลงหรือเป็นนานขึ้น
แจ้งให้แพทย์ทราบ หากมีประวัติเป็นโรคไต มีอาการชัก หรือเป็นโรคในระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคลำไส้อักเสบ
ผู้ที่ตั้งครรภ์หรือวางแผนมีบุตร ควรปรึกษาแพทย์ถึงข้อดีและข้อเสียของยาก่อนใช้ยานี้
ผู้ที่กำลังให้นมบุตร ควรปรึกษาแพทย์ถึงความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อบุตรก่อนใช้ยา
ผู้สูงอายุ ควรใช้ยาอย่างระมัดระวัง เพราะเสี่ยงเกิดผลข้างเคียงสูง
ห้ามใช้ยานี้กับเด็กอายุต่ำกว่า 1 เดือน
หากต้องรับการตรวจวินิจฉัยใด ๆ ควรแจ้งให้แพทย์ทราบว่ากำลังใช้ยานี้ เพราะยาอาจมีผลต่อการทดสอบทางการแพทย์บางชนิด

ปริมาณการใช้ยา Cefazolin

ปริมาณและระยะเวลาในการใช้ยาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา โดยมีตัวอย่างการใช้ยา ดังนี้

ระบบทางเดินปัสสาวะติดเชื้อเฉียบพลันชนิดไม่ซับซ้อน
ผู้ใหญ่ ให้ยาปริมาณ 1 กรัม ทุก 12 ชั่วโมง โดยฉีดเข้าทางกล้ามเนื้อหรือทางหลอดเลือดดำ ให้ยาเข้าสู่ร่างกายช้า ๆ ประมาณ 3-5 นาที ปริมาณยาสูงสุด 12 กรัม/วัน
เด็กอายุมากกว่า 1 ปี ให้ยาปริมาณ 25-50 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม แบ่งให้ยา 3-4 ครั้ง/วัน โดยฉีดเข้าทางกล้ามเนื้อหรือทางหลอดเลือดดำ ให้ยาเข้าสู่ร่างกายช้า ๆ ประมาณ 3-5 นาที ปริมาณยาสูงสุด 100 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม/วัน


ปอดบวมจากการติดเชื้อแบคทีเรีย

ผู้ใหญ่ ให้ยาปริมาณ 500 มิลลิกรัม ทุก 12 ชั่วโมง โดยฉีดเข้าทางกล้ามเนื้อหรือทางหลอดเลือดดำ ให้ยาเข้าสู่ร่างกายช้า ๆ ประมาณ 3-5 นาที ปริมาณยาสูงสุด 12 กรัม/วัน

เด็กอายุมากกว่า 1 ปี ให้ยาปริมาณ 25-50 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม แบ่งให้ยา 3-4 ครั้ง/วัน โดยฉีดเข้าทางกล้ามเนื้อหรือทางหลอดเลือดดำ ให้ยาเข้าสู่ร่างกายช้า ๆ ประมาณ 3-5 นาที ปริมาณยาสูงสุด 100 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม/วัน

การติดเชื้ออื่น ๆ ที่ไวต่อยา Cefazolin

ผู้ใหญ่

อาการระดับไม่รุนแรง ให้ยาปริมาณ 0.25-0.5 กรัม ทุก 8 ชั่วโมง

อาการระดับปานกลางไปจนถึงรุนแรง ให้ยาปริมาณ 0.5-1 กรัม ทุก 6-8 ชั่วโมง

อาการระดับรุนแรงมากหรือเป็นอันตรายต่อชีวิต ให้ยาปริมาณ 1-1.5 กรัม ทุก 6 ชั่วโมง

โดยฉีดเข้าทางกล้ามเนื้อหรือทางหลอดเลือดดำ ให้ยาเข้าสู่ร่างกายช้า ๆ ประมาณ 3-5 นาที ปริมาณยาสูงสุด 12 กรัม/วัน

เด็กอายุมากกว่า 1 ปี

ให้ยาปริมาณ 25-50 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม แบ่งให้ยา 3-4 ครั้ง/วัน โดยฉีดเข้าทางกล้ามเนื้อหรือทางหลอดเลือดดำ ให้ยาเข้าสู่ร่างกายช้า ๆ ประมาณ 3-5 นาที ปริมาณยาสูงสุด 100 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม/วัน

ป้องกันการติดเชื้อจากการผ่าตัด

ผู้ใหญ่ ให้ยาปริมาณ 1 กรัม 30-60 นาทีก่อนการผ่าตัด ตามด้วยยาปริมาณ 0.5-1 กรัม หากการผ่าตัดมีระยะเวลานาน จากนั้นให้ยาปริมาณ 0.5-1 กรัม ทุก 6-8 ชั่วโมง หลังการผ่าตัดเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ไปจนถึง 5 วัน โดยฉีดเข้าทางกล้ามเนื้อหรือทางหลอดเลือดดำ ให้ยาเข้าสู่ร่างกายช้า ๆ ประมาณ 3-5 นาที

การใช้ยา Cefazolin
ใช้ยาตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอ
รับการฉีดยา Cefazolin ที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล และควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรหากมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับยานี้
ควรใช้ยานี้ให้ครบตามจำนวนและระยะเวลาที่แพทย์กำหนดไว้ แม้จะมีอาการดีขึ้นแล้วก็ตาม เพราะหากหยุดใช้ยาเร็วเกินไปหรือขาดช่วงไป อาจรักษาโรคไม่หายและอาจทำให้เกิดเชื้อดื้อยาได้
หากอาการป่วยแย่ลงหรืออาการไม่ดีขึ้น ควรรีบไปพบแพทย์
หากสงสัยว่าตนใช้ยาเกินกว่าปริมาณที่กำหนด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันที

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Cefazolin


การใช้ยา Cefazolin อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงเล็กน้อยที่มักไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษา และอาการอาจหายไปได้เองเมื่อร่างกายปรับตัวได้แล้ว โดยผู้ป่วยจะได้รับคำแนะนำถึงวิธีการป้องกันและการลดผลข้างเคียงเหล่านี้

อย่างไรก็ตาม หากการใช้ยา Cefazolin ทำให้เกิดผลข้างเคียงแล้วอาการไม่หายไป หรือมีอาการรุนแรง เช่น คัน มีคราบสีขาวในปาก เบื่ออาหาร แสบร้อนกลางอก ท้องอืด คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ สับสน ง่วงซึม อ่อนเพลีย ร่างกายอ่อนแอ รวมไปถึงมีอาการเจ็บ บวม แดง หรือมีเลือดออกบริเวณที่ฉีดยา ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษา


นอกจากนั้น หากมีผลข้างเคียงที่รุนแรงและเป็นสัญญาณอันตรายดังต่อไปนี้ ให้ผู้ป่วยหยุดใช้ยาและไปพบแพทย์ทันที
มีอาการแพ้ยา เช่น ลมพิษ ผื่น คัน บวม แดง มีตุ่มพุพอง ผิวลอก ซึ่งอาจเกิดพร้อมกับมีไข้หรือไม่มีไข้ หายใจเสียงดัง แน่นหน้าอกหรือลำคอ มีปัญหาในการหายใจหรือการพูด เสียงแหบ หน้าบวม ปากบวม ริมฝีปากบวม หรือคอบวม
ท้องเสียถ่ายเป็นน้ำ หรือถ่ายโดยมีเลือดปน
ปวดท้อง โดยเฉพาะปวดท้องบริเวณด้านขวาบน
มีไข้ระหว่างการรักษา หรือมีไข้หลังจากรับการรักษาด้วยยานี้ภายใน 2 เดือน
หายใจ กลืนอาหารลำบาก
ขาบวม เท้าบวม
ปัสสาวะน้อยลง ปัสสาวะมีสีเข้ม
ตัวเหลืองตาเหลือง
เป็นลม
เจ็บคอ หนาวสั่น กลับมามีไข้ซ้ำ มีอาการของการติดเชื้อ

ยา Cefazolin อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ อีก ซึ่งหากผู้ป่วยพบความผิดปกติใด ๆ นอกเหนือจากอาการข้างต้น ควรปรึกษาแพทย์

https://www.pobpad.com
🤫ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก>👉http://line.me/ti/p/%40morya
☘️ฝากขายสินค้ากับเรา นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก คลิก> http://line.me/ti/p/%vitaminthailand
😊สมัครงานกับเรา LINE: @bestjob
ปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยา อุปกรณ์การแพทย์ ความงามต่างๆคลิก> http://line.me/ti/p/%40drugth
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม คลิก> www.MoryaNaresuan.com และ www.หมอยานเรศวร.com
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง คลิก> 👉http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand
ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา คลิก> https://www.facebook.com/moryanaresuan
ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ คลิก> https://www.instagram.com/promotionhothit
ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา คลิก> www.HAmorya.com
"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------
"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"
TIMELINE 2010-2018
https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL
https://twitter.com/moryanaresuan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan