วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561

CARVEDILOL


CARVEDILOL

Carvedilol


Carvedilol (คาร์วีไดลอล) คือ ยากลุ่มปิดกั้นเบต้า (Beta-Blockers) ช่วยให้หัวใจเต้นช้าลงและลดความดันโลหิต ใช้รักษาอาการความดันโลหิตสูง ภาวะหัวใจล้มเหลว หรือภายหลังการเจ็บหน้าอกจากหัวใจขาดเลือดทั้งยังอาจใช้รักษาอาการอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้นเช่นกันเกี่ยวกับยา Carvedilol
กลุ่มยา ยากลุ่มปิดกั้นเบต้า (Beta-Blockers)
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณ รักษาภาวะหัวใจล้มเหลวและลดความดันโลหิต
กลุ่มผู้ป่วย ผู้ใหญ่
รูปแบบของยา ยารับประทาน


คำเตือนในการใช้ยา Carvedilol
ควรแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับประวัติการแพ้ยา อาหาร หรือสารต่าง ๆ รวมทั้งยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และอาหารเสริมที่ผู้ป่วยใช้ในปัจจุบันทั้งหมด เพื่อปรับขนาดยาให้เหมาะสมและหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น
ไม่ควรใช้ยาในผู้ป่วยที่มีอาการหอบหืด ถุงลมโป่งพอง หลอดลมอักเสบ กลุ่มอาการซิคไซนัส (Sick Sinus Syndrome) หรือหัวใจเต้นช้า เว้นแต่ได้รับการติดตั้งเครื่องกระตุ้นหัวใจ (Pacemeker)
ผู้มีปัญหาเกี่ยวกับการไหลเวียนของโลหิต ความดันโลหิตต่ำ อาการเจ็บหน้าอกโดยไม่มีสาเหตุ หรือเนื้องอกบริเวณต่อมหมวกไต โรคเบาหวาน อาการอื่น ๆ ที่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำหรือไทรอยด์เป็นพิษ (Hyperthyroidism) ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ
ควรแจ้งให้แพทย์ทราบหากผู้ป่วยวางแผนหรือกำลังตั้งครรภ์และให้นมบุตร หรือมีความจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัด ซึ่งรวมไปถึงการผ่าตัดทางทันตกรรม
ผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงการขับรถหรือกิจกรรมที่ต้องใช้ความตื่นตัวตลอดเวลา และไม่ควรเปลี่ยนอิริยาบทจากการนั่งหรือนอนในทันที โดยควรลุกขึ้นยืนช้า ๆ ด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากอาจเกิดอาการมึนหัวจากฤทธิ์ของยาได้
ผู้ป่วยที่ใส่คอนแทคเลนส์อาจมีอาการตาแห้ง

ปริมาณการใช้ยา Carvedilol

ปริมาณยาและรูปแบบของยาอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอายุ ความรุนแรงและอาการที่ต้องการรักษาประกอบกับยาที่ผู้ป่วยใช้ในปัจจุบันและการตอบสนองต่อปริมาณยาที่ได้รับในครั้งแรก ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

อาการปวดเค้นหัวใจ (Angina Pectoris)

ยาเม็ดแบบออกฤทธิ์ทันที (Immediate-release tablets)

ปริมาณเริ่มต้น 6.25 มิลลิกรัม 2 ครั้งต่อวัน รับประทานร่วมกับอาหาร

ปริมาณต่อเนื่อง 6.25 - 25 มิลลิกรัม 2 ครั้งต่อวัน รับประทานร่วมกับอาหาร

ปริมาณสูงสุดไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อวัน

อาการภาวะหัวใจล้มเหลว

ยาเม็ดแบบออกฤทธิ์ทันที

ปริมาณเริ่มต้น 3.125 มิลลิกรัม 2 ครั้งต่อวันเป็นเวลา 2 สัปดาห์ หรือ 6.25 มิลลิกรัม 2 ครั้งต่อวันหากผู้ป่วยสามารถรับได้

ควรเพิ่มปริมาณยาเป็นเท่าตัวทุก ๆ 2 สัปดาห์ จนถึงปริมาณสูงสุดที่ผู้ป่วยสามารถรับได้

ปริมาณสูงสุดไม่เกิน 25 มิลลิกรัม 2 ครั้งต่อวัน สำหรับผู้ป่วยที่มีน้ำหนักต่ำกว่า 85 กิโลกรัม

ปริมาณสูงสุดไม่เกิน 50 มิลลิกรัม 2 ครั้งต่อวัน สำหรับผู้ป่วยที่มีน้ำหนัก 85 กิโลกรัมขึ้นไป

ความดันโลหิตสูง

ปริมาณเริ่มต้น 12.5 มิลลิกรัม 1 ครั้งต่อวัน

หลังจาก 2 วันอาจค่อย เพิ่มยาจนถึงปริมาณต่อเนื่อง 12.5-25 มิลลิกรัม 1 ครั้งต่อวัน

หลังจากใช้ยาต่อเนื่องอย่างน้อย 2 สัปดาห์ อาจค่อย ๆ เพิ่มยาจนถึงปริมาณสูงสุดไม่เกิน 50 มิลลิกรัม 1 ครั้งต่อวันหรือแบ่งรับประทาน

ความผิดปกติของหัวใจห้องล่างซ้าย

ปริมาณเริ่มต้น 6.25 มิลลิกรัม 2 ครั้งต่อวัน (กรณีผู้ป่วยไม่สามารถรับได้ แพทย์อาจลดปริมาณเป็น 3.25 มิลลิกรัม 2 ครั้งต่อวัน)

หากผู้ป่วยรับได้สามารถเพิ่มปริมาณยาเป็น 12.5 มิลลิกรัม 2 ครั้งต่อวันหลังจาก 3-10 วันไปจนถึง 25 มิลลิกรัม 2 ครั้งต่อวัน

การใช้ยา Carvedilol
ผู้ป่วยควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด แพทย์อาจเปลี่ยนแปลงปริมาณยาซึ่งขึ้นกับอาการของผู้ป่วย ซึ่งอาจแตกต่างกันในแต่ละคน ผู้ป่วยจึงห้ามลดหรือเพิ่มปริมาณยาหรือปรับเปลี่ยนระยะเวลาด้วยตนเองหากไม่มีการแนะนำจากแพทย์
กรณีลืมรับประทานยา ผู้ป่วยสามารถรับประทานยาได้ทันที แต่หากใกล้เวลารับประทานยาในรอบถัดไป ให้ผู้ป่วยข้ามไปรับประทานยาในรอบถัดไป โดยไม่ต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่าและควรรับประทานยาในเวลาเดิมทุกวัน
ก่อนเข้ารับการผ่าตัด ผู้ป่วยควรแจ้งให้แพทย์ทราบว่ากำลังใช้ยานี้ โดยเฉพาะในการผ่าตัดต้อกระจก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรูม่านตาระหว่างการผ่าตัด แพทย์จึงอาจขอให้ผู้ป่วยงดใช้ยาชั่วคราว อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยห้ามงดหรือหยุดยาโดยไม่ปรึกษาแพทย์ เนื่องจากอาจทำให้อาการแย่ลงได้
ยานี้อาจใช้ได้ในสตรีมีครรภ์ โดยแพทย์มักจะประเมินถึงคุณสมบัติที่ช่วยในการรักษาและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์หรือก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับปอดและหัวใจในทารกแรกเกิด จึงควรงดใช้ยาเป็นเวลา 2-3 วันก่อนกำหนดคลอด มิเช่นนั้นทารกอาจต้องได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิดเป็นเวลา 2-3 วัน ผู้ป่วยที่ให้นมบุตรควรปรึกษาแพทย์เช่นกันว่าควรหยุดรับประทานยาหรือให้นมบุตรหรือไม่ เนื่องจากยาอาจซึมเข้าสู่น้ำนมและส่งผลกระทบต่อทารกได้
ควรเก็บยาไว้ในอุณหภูมิห้องให้ห่างจากความชื้นและความร้อน และไม่ควรหยุดใช้ยากะทันหัน เนื่องจากอาจส่งผลให้อาการรุนแรงขึ้น ทั้งนี้ การรับประทานยาเกินขนาดอาจก่อให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ หายใจติดขัด มึนงง อ่อนแอ หน้ามืด หรือเกิดอาการชักได้

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Carvedilol

อาจเกิดอาการแพ้ยาได้ ซึ่งหากเกิดอาการดังต่อไปนี้ ควรพบแพทย์โดยด่วน
ลมพิษขึ้น
มือเท้าเย็นหรือมีอาการชา
ริมฝีปาก ใบหน้า ลิ้นหรือคอบวม

ผลข้างเคียงทั่วไปที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่
อ่อนเพลีย
หน้ามืด
ตาแห้ง
ท้องเสีย
น้ำหนักขึ้น

ผลข้างเคียงที่ผู้ป่วยควรพบแพทย์ ได้แก่
ไอแห้ง เจ็บหน้าอก แน่นหน้าอก
ปัสสาวะบ่อย
มองเห็นไม่ชัดเจน
หน้ามืดคล้ายจะเป็นลม
หัวใจเต้นช้าลงหรือไม่สม่ำเสมอ
น้ำหนักลดหรือเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
หายใจติดขัดหรือลำบาก แม้ออกกำลังกายเพียงเล็กน้อย


https://www.pobpad.com
🤫ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก>👉http://line.me/ti/p/%40morya
☘️ฝากขายสินค้ากับเรา นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก คลิก> http://line.me/ti/p/%vitaminthailand
😊สมัครงานกับเรา LINE: @bestjob
ปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยา อุปกรณ์การแพทย์ ความงามต่างๆคลิก> http://line.me/ti/p/%40drugth
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม คลิก> www.MoryaNaresuan.com และ www.หมอยานเรศวร.com
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง คลิก> 👉http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand
ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา คลิก> https://www.facebook.com/moryanaresuan
ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ คลิก> https://www.instagram.com/promotionhothit
ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา คลิก> www.HAmorya.com
"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------
"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"
TIMELINE 2010-2018
https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL
https://twitter.com/moryanaresuan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan