วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561

CARBAMAZEPINE


CARBAMAZEPINE

Carbamazepine


Carbamazepine (คาร์บามาซีปีน) เป็นยาในกลุ่มยากันชัก ออกฤทธิ์โดยลดการนำไฟฟ้าที่ผิดปกติของระบบประสาทและสมองอันเป็นสาเหตุให้เกิดอาการชักและอาการปวด ใช้ในการรักษาโรคลมชัก โรคปวดเส้นประสาทใบหน้า รวมถึงโรคเส้นประสาทที่มีสาเหตุจากเบาหวาน และอาจนำมาใช้สำหรับรักษาโรคอารมณ์สองขั้วหรือไบโพลาร์เกี่ยวกับ Carbamazepine
กลุ่มยา ยากันชัก (Anticonvulsants)
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณ รักษาอาการชัก อาการปวดเส้นประสาท และโรคไบโพลาร์
กลุ่มผู้ป่วย เด็กและผู้ใหญ่
รูปแบบของยา ยารับประทานชนิดเม็ด แคปซูล น้ำเชื่อม


คำเตือนในการใช้ยา Carbamazepine
ควรปรึกษาและแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรให้ทราบถึงเงื่อนไขของผู้ป่วยเกี่ยวกับประวัติการใช้ยา ประวัติทางการแพทย์ และประวัติการแพ้ยาก่อนทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา โดยเฉพาะบุคคลในกลุ่มต่อไปนี้
ผู้ที่แพ้ยา Carbamazepine หรือยารักษาอาการซึมเศร้า เช่น อะมิทริปไทลีน (Amitriptyline) ด็อกเซปีน (Doxepin) อิมิพรามีน (Imipramine) นอร์ทริปไทลีน (Nortriptyline) เป็นต้น
ผู้ที่รับประทานยายับยั้งเอ็นไซม์เอ็มเอโอ (MAO Inhibitors) ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา ซึ่งยาในกลุ่มนี้ ได้แก่ ฟูราโซลิโดน (Furazolidone) ลิเนโซลิด (Linezolid) เซเลจิลีน (Selegiline) เป็นต้น
ผู้ที่เคยมีประวัติการทำงานของไขกระดูกลดลง (Bone Marrow Suppression)
ผู้ป่วยโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง หรือไขมันในเลือดสูง
ผู้ป่วยโรคตับหรือโรคไต
ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์
ผู้ป่วยโรคลูปัสหรือโรคแพ้ภูมิตัวเอง
ผู้ป่วยโรคพอร์พีเรีย
ผู้ที่เคยมีปัญหาทางจิต วิกลจริต หรือเคยคิดจะฆ่าตัวตาย
การใช้ยาอาจทำให้เกิดผื่นคัน ซึ่งอาจเกิดการแพ้รุนแรงหรือถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตได้
การใช้ยาอาจทำให้ผู้ป่วยมีความคิดหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ควรแจ้งให้แพทย์ทราบหากรู้สึกว่ามีอาการซึมเศร้า คิดอยากทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตาย และควรให้สมาชิกในครอบครัวหรือคนใกล้ตัวเฝ้าระวังเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์และอาการอยู่เสมอ
การใช้ยาอาจลดทอนประสิทธิภาพของยาเม็ดคุมกำเนิด และยาฝังคุมกำเนิด อาจเลือกใช้ถุงยางอนามัยเป็นวิธีคุมกำเนิดในระหว่างการใช้ยา
ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์ไม่ควรเริ่มหรือหยุดใช้ยาเองโดยไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์ เพราะยาอาจทำให้เกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์ รวมถึงไม่ควรใช้ยาหากอยู่ในช่วงให้นมบุตรเพราะยาอาจขับออกทางน้ำนมและทำให้เกิดอันตรายต่อทารก
การใช้ยาอาจลดทอนประสิทธิภาพการคิดและการกระทำ ดังนั้น ควรเพิ่มความระมัดระวังหรือไม่ควรใช้ยาหากจำเป็นต้องขับขี่ยานพาหนะหรือทำกิจกรรมที่ต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา
การใช้ยาร่วมกับการดื่มแอลกอฮอล์ อาจเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยา
การใช้ยาอาจทำให้ผิวไวต่อแสงแดดและทำให้ผิวไหม้ได้ง่ายขึ้น ดังนั้น ควรหลีกเลี่ยงการเผชิญแสงแดดจัด ๆ และการอาบแดด รวมถึงควรปกป้องผิวหรือทาครีมกันแดดก่อนออกจากบ้าน

ปริมาณการใช้ยา Carbamazepine

ยา Carbamazepine มีขนาดและปริมาณการใช้ที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับอายุหรืออาการของผู้ป่วยแต่ละราย โดยมีตัวอย่างปริมาณการใช้ยาและรายละเอียดดังนี้
โรคลมชัก
ยาชนิดรับประทาน
ผู้ใหญ่ เริ่มต้นรับประทานยาขนาด 100-200 มิลลิกรัมวันละ 1 ครั้ง หรือแบ่งรับประทานวันละ 2 ครั้ง และค่อย ๆ เพิ่มขนาดยาทีละน้อยทุกสัปดาห์แต่ไม่ควรเกินกว่า 200 มิลลิกรัมต่อวัน จากนั้นรับประทานยาแบบต่อเนื่องที่ขนาด 800-1,200 มิลลิกรัม สูงสุดไม่ควรเกินวันละ 2 กรัม
เด็ก รับประทานยาขนาด 10-20 มิลลิกรัมต่อวันต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม
โรคอารมณ์สองขั้วหรือไบโพลาร์
ผู้ใหญ่ เริ่มต้นรับประทานยา 400 มิลลิกรัมต่อวัน และค่อย ๆ เพิ่มขนาดยาทีละน้อยเมื่อมีความจำเป็น จากนั้นรับประทานยาแบบต่อเนื่องที่ขนาด 400-600 มิลลิกรัมต่อวัน สูงสุดไม่ควรเกินวันละ 1.6 กรัม


โรคปวดเส้นประสาทใบหน้า
ผู้ใหญ่ เริ่มต้นรับประทานยาขนาด 100-200 มิลลิกรัมวันละ 2 ครั้ง และค่อย ๆ เพิ่มขนาดยาทีละน้อยเมื่อมีความจำเป็น จากนั้นรับประทานยาแบบต่อเนื่องที่ขนาด 400-800 มิลลิกรัม สูงสุดไม่ควรเกินวันละ 1.2 กรัม

การใช้ยา Carbamazepine
อาจต้องรับประทานยาต่อเนื่องถึง 4 สัปดาห์ กว่าอาการจะดีขึ้น ดังนั้น ควรอ่านฉลากยาและปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ควรใช้ยาในปริมาณที่มากหรือน้อยเกินไป ไม่ควรใช้ยานี้เกินกว่าระยะเวลาที่แพทย์สั่ง และไม่ควรหยุดใช้ยาเองถึงแม้อาการดีขึ้นแล้วก็ตาม
สามารถแกะแคปซูลชนิดควบคุมการปลดปล่อยยาและนำผงยาภายในมาผสมกับเครื่องดื่มที่มีรสหวานหรือน้ำเชื่อมได้ เพื่อทำให้สะดวกและง่ายต่อการกลืน แต่ควรรับประทานทันทีหลังผสมเสร็จ โดยห้ามเคี้ยว และควรทิ้งแคปซูลเปล่าทันที
ยาชนิดเม็ดควรรับประทานทั้งเม็ด ไม่ควรกัด เคี้ยว หรือทำให้แตก หรือหากเป็นยาชนิดน้ำควรเขย่าขวดก่อนทุกครั้ง และใช้เครื่องมือตรวงปริมาตรของยาที่ได้มาตรฐาน
ควรเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ไม่ควรเก็บในที่ที่มีความร้อน และความชื้น ไม่ควรสัมผัสแสงโดยตรง รวมถึงปิดฝาให้สนิททุกครั้งหลังใช้ยา ควรเก็บให้ไกลจากมือเด็ก และไม่ควรรับประทานยาที่หมดอายุ

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Carbamazepine

ยา Carbamazepine อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงที่พบได้ทั่วไปในขณะใช้ยา เช่น วิงเวียนศีรษะ สูญเสียการทรงตัว เดินเซ คลื่นไส้ อาเจียน มีอาการเซื่องซึม เป็นต้น ควรแจ้งแพทย์ให้ทราบหากมีอาการแย่ลงหรือมีอาการใหม่เกิดขึ้น เช่น อารมณ์หรือพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงกะทันหัน ซึมเศร้า วิตกกังวล นอนไม่หลับ กระวนกระวาย กระสับกระส่าย รวมถึงคิดอยากจะทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตาย และควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วน หากพบอาการอื่น ๆ ร่วมด้วยดังต่อไปนี้
อาการแพ้ยา เช่น ผื่นคัน หายใจลำบาก มีอาการบวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือลำคอ เป็นต้น หรือมีอาการแพ้ที่ผิวหนังอย่างรุนแรง เช่น มีอาการบวมที่ใบหน้า หรือลิ้น รู้สึกแสบร้อนที่ดวงตา รู้สึกปวดตามผิวหนังและตามด้วยผื่นแดงหรือม่วงกระจายตามร่างกาย โดยเฉพาะใบหน้าและช่วงบนของลำตัว ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดแผลพุพองและผิวลอก
อาการเริ่มต้นของผื่นคันตามผิวหนัง ถึงแม้ว่าจะมีอาการเพียงเล็กน้อยหรือไม่รุนแรงก็ตาม
ปัญหาเกี่ยวกับอัตราการเต้นของหัวใจ เช่น เต้นเร็ว เต้นช้า หรือเต้นแรงผิดปกติ
รู้สึกวิงเวียนศีรษะมากหรือมีอาการหายใจหอบ
อาการที่บ่งบอกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเลือด เช่น รู้สึกอ่อนเพลียหรือรู้สึกไม่สบายอย่างกะทันหัน มีไข้ หนาวสั่น ผิวซีด เจ็บคอ เลือดออกที่เหงือก เลือดกำเดาไหล
อาการที่บ่งบอกว่าตับมีปัญหา เช่น คลื่นไส้ ปวดท้อง มีอาการคัน รู้สึกเหนื่อย เบื่ออาหาร ปัสสาวะมีสีเข้ม อุจจาระมีสีเหมือนดิน ผิวหรือตาเหลือง
อาการที่บ่งบอกว่าระดับโซเดียมในร่างกายต่ำ เช่น ปวดศีรษะ มึนงง พูดไม่ชัด อ่อนเพลีย ทรงตัวไม่ได้

https://www.pobpad.com
🤫ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก>👉http://line.me/ti/p/%40morya
☘️ฝากขายสินค้ากับเรา นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก คลิก> http://line.me/ti/p/%vitaminthailand
😊สมัครงานกับเรา LINE: @bestjob
ปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยา อุปกรณ์การแพทย์ ความงามต่างๆคลิก> http://line.me/ti/p/%40drugth
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม คลิก> www.MoryaNaresuan.com และ www.หมอยานเรศวร.com
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง คลิก> 👉http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand
ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา คลิก> https://www.facebook.com/moryanaresuan
ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ คลิก> https://www.instagram.com/promotionhothit
ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา คลิก> www.HAmorya.com
"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------
"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"
TIMELINE 2010-2018
https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL
https://twitter.com/moryanaresuan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan