วันศุกร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561

BUDESONIDEคืออะไร วิธีใช้ยา รักษาอะไร และ ผลข้างเคียงที่ควรทราบ - ร้านยารังสิต


BUDESONIDE

Budesonide


Budesonide (บูเดโซไนด์) เป็นยาสูดพ่นสำหรับรักษาอาการโรคหืดในผู้ใหญ่และเด็กอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป เช่น หายใจลำบาก หายใจเสียงดังวี้ด แน่นหน้าอก และไอ โดยจัดเป็นยากลุ่มคอร์ติโคสเตียรอยด์ มีสรรพคุณลดการอักเสบและระคายเคืองในระบบทางเดินหายใจ ช่วยให้หายใจได้โดยสะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังอาจใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น ๆ ตามแพทย์เห็นเหมาะสมเกี่ยวกับ Budesonide
กลุ่มยา คอร์ติโคสเตียรอยด์
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์ ยาหาซื้อได้เอง
สรรพคุณ ยารักษาอาการโรคหืด โรคโครห์น โรคลำไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรัง
กลุ่มผู้ป่วย เด็กและผู้ใหญ่
รูปแบบของยา ยาพ่น ยาเม็ด ยาแคปซูล ยาสวนทวารคำเตือนการใช้ยา Budesonide
ไม่ควรใช้ยาบูเดโซไนด์หากมีอาการแพ้ยานี้ หรือแพ้โปรตีนจากนมอย่างรุนแรงในกรณีใช้ยาบูเดโซไนด์ชนิดพ่น
ไม่ควรใช้ยาบูเดโซไนด์ชนิดพ่นหากเกิดโรคหืดชนิดเฉียบพลัน
ผู้ที่เคยได้รับการผ่าตัดที่จมูกไม่ควรใช้ยาบูเดโซไนด์พ่นจมูกรักษาโรคภูมิแพ้จมูกหรือริดสีดวงจมูก
ไม่อนุญาตให้ใช้ยาบูเดโซไนด์ชนิดสูดพ่นกับเด็กอายุต่ำว่า 6 ปี
ยานี้อาจไหลผ่านน้ำนมแม่ไปสู่ทารกและอาจทำให้เกิดอันตรายได้ หญิงที่ต้องให้นมบุตรจึงไม่ควรใช้ยานี้
หญิงกำลังตั้งครรภ์ หรือวางแผนมีบุตรควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา เพราะยังไม่ทราบแน่ชัดว่ายานี้จะปลอดภัยต่อทารกในครรภ์หรือไม่
แจ้งให้แพทย์ทราบ หากมีโรคประจำตัวหรืออยู่ในภาวะต่อไปนี้
เคยป่วยหรือกำลังป่วยด้วยโรคจากการติดเชื้อจากแบคทีเรีย เชื้อไวรัส หรือเชื้อราอย่างรุนแรง เช่น วัณโรค โรคติดเชื้อไวรัสเริม
มีความผิดปกติของการมีเลือดออก
ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ เนื่องจากโรคหรือการใช้ยาบางชนิด
ภาวะความดันโลหิตสูง
โรคตับแข็งหรือโรคเกี่ยวกับตับชนิดอื่น ๆ
โรคเกี่ยวกับไทรอยด์
โรคเกี่ยวกับลำไส้ แผลในกระเพาะอาหาร
โรคกระดูกพรุน หรือมีความหนาแน่นของมวลกระดูกต่ำ
โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง หรือโรคภูมิแพ้ใด ๆ
ตนเองหรือคนในครอบครัวเคยมีประวัติป่วยด้วยโรคเบาหวาน ต้อหิน หรือต้อกระจก
โรคสภาวะทางจิตใจหรืออารมณ์ เช่น โรควิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า หรือโรคจิตผิดปกติ
แจ้งให้แพทย์ทราบถึงยารักษาโรค สมุนไพร หรืออาหารเสริมใด ๆ ที่กำลังใช้ โดยเฉพาะยาต่อไปนี้ที่อาจทำปฏิกิริยากับบูเดโซไนด์
ยาอัลเดสลูคิน (Aldesleukin) มิฟีพริสโตน (Mifepristone)
ยาที่เสี่ยงทำให้มีเลือดออกหรือฟกช้ำ เช่น คลอพิโดเกรล (Clopidogrel) ยาต้านการแข็งตัวของเลือด เช่น วาร์ฟาริน (Warfarin)
ยาแก้อับเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) เช่น แอสไพริน (Aspirin) เซเลโคซิบ (Celecoxib) ไอบูโพรเฟน (Ibuprofen)
การดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำทุกวันขณะรับประทานยาบูเดโซไนด์ อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการมีเลือดออกในกระเพาะอาหาร ผู้ป่วยควรจำกัดปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ หรือขอคำแนะนำจากแพทย์เพิ่มเติม
ปรึกษาแพทย์ก่อนรับวัคซีนป้องกันโรคใด ๆ ขณะรับประทานยานี้ เพราะยาบูเดโซไนด์อาจส่งผลให้วัคซีนทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
ยานี้อาจทำให้การเจริญเติบโตของเด็กชะลอลงได้ หากรับประทานเป็นระยะเวลานาน ผู้ปกครองควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติม และหมั่นตรวจวัดการเติบโตของร่างกายและส่วนสูงของบุตรหลานที่รับประทานยานี้เป็นปะจำ

ปริมาณการใช้ยา Budesonide

ยาพ่นสำหรับรักษาโรคหืด
ผู้ใหญ่
ยาสูดพ่นชนิดฝอยละออง ใช้สูดพ่นทุกวัน วันละ 400 ไมโครกรัม โดยแบ่งพ่น 2 ครั้ง ในกรณีที่มีอาการรุนแรงอาจเพิ่มปริมาณยาได้ถึง 1.6 มิลลิกรัมต่อวัน การรักษาเพื่อคงอาการ ใช้สูดพ่นครั้งละ 200-400 ไมโครกรัม
ยาสูดพ่นชนิดผง ใช้วันละ 200-800 ไมโครกรัม วันละ 1 ครั้ง หรือแบ่งใช้ 2 ครั้ง ทั้งนี้ปริมาณที่ได้รับไม่ควรเกิน 800 ไมโครกรัม หรือเกินวันละ 2 ครั้ง
ยาพ่นโดยใช้เครื่องพ่นละออง สำหรับโรคหืดรุนแรง ใช้ปริมาณ 1-2 มิลลิกรัม โดยแบ่งใช้วันละ 2 ครั้ง ส่วนการรักษาเพื่อคงอาการใช้ 0.5-1 มิลลิกรัม โดยแบ่งใช้วันละ 2 ครั้งเช่นกัน
เด็กอายุ 2-12 ปี
ยาสูดพ่นชนิดฝอยละออง ใช้สูดพ่นวันละ 200-800 ไมโครกรัม โดยแบ่งใช้วันละ 2 ครั้ง
เด็กอายุ 5-12 ปี
ยาสูดพ่นชนิดผง ใช้วันละ 200-800 ไมโครกรัม วันละ 1 ครั้ง หรือแบ่งใช้ 2 ครั้ง
เด็กอายุ 3 เดือน-12 ปี
ยาพ่นโดยใช้เครื่องพ่นละออง ใช้ 0.5-1 มิลลิกรัม โดยแบ่งใช้วันละ 2 ครั้ง ส่วนการรักษาเพื่อคงอาการใช้ 0.25-0.5 มิลลิกรัม โดยแบ่งใช้ 2 ครั้ง

ยาพ่นรักษากลุ่มอาการครูป (Croup)
เด็ก
ยาพ่นโดยใช้เครื่องพ่นละออง ใช้ 2 มิลลิกรัม ในครั้งเดียว หรือแบ่งใช้ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 มิลลิกรัม เป็นเวลา 30 นาที และอาจให้ซ้ำทุก 12 ชั่วโมง นานสูงสุด 36 ชั่วโมง หรือจนกว่าอาการจะคงตัว

รักษาริดสีดวงจมูก
ผู้ใหญ่และเด็กอายุมากกว่า 6 ปี
สเปรย์สูดพ่นชนิดฝอยละออง (ขนาด 64-100 ไมโครกรัมต่อครั้ง) ฉีดพ่นเข้าสู่รูจมูกข้างละ 1 ครั้ง วันละ 2 ครั้ง นาน 3 เดือน หรือข้างละ 2 ครั้ง เพียงวันละ 1 ครั้ง

รักษาโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้จมูก
ผู้ใหญ่และเด็กอายุมากกว่า 6 ปี
ยาพ่นโดยใช้เครื่องพ่นละออง (ขนาด 64-100 ไมโครกรัมต่อครั้ง) เบื้องต้นใช้ฉีดเข้าสู่รูจมูกข้างละ 2 ครั้ง ทุกวัน หรือฉีดข้างละ 1 ครั้ง วันละ 2 ครั้ง และปรับลดเป็นฉีดข้างละ 1 ครั้งต่อวันจนกว่าอาการจะคงตัว

รักษาโรคโครห์น (ยารับประทาน)
ผู้ใหญ่
รับประทาน 9 มิลลิกรัม/ครั้ง/วัน ก่อนอาหารเช้า หรือแบ่งรับประทาน 30 นาทีก่อนมื้ออาหาร 3 มื้อ เป็นเวลาไม่เกิน 8 สัปดาห์ และลดปริมาณยา 2-4 สัปดาห์ก่อนหยุดการรักษา

โรคโครห์นที่กลับมาเป็นอีก อาจรักษาโดยให้ยาวนาน 8 สัปดาห์อีกครั้ง

การรักษาเพื่อคงอาการ รับประทาน 6 มิลลิกรัม/ครั้ง/วัน ในตอนเช้า เป็นเวลาไม่เกิน 3 เดือน

รักษาโรคลำไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรัง
ผู้ใหญ่
ยาสวนทวาร ใช้ยา 2 มิลลิกรัม ใน 100 มิลลิลิตร ทุกวันก่อนนอน นาน 4 สัปดาห์ โดยอาจเพิ่มเวลาการรักษาเป็น 8 สัปดาห์ หากมีอาการทุเลาลงหลังจาก 4 สัปดาห์แรกที่ใช้
ครีมสวนทวาร ใช้วันละ 2 มิลลิกรัม นาน 6-8 สัปดาห์

การใช้ยา Budesonide
รับประทานยาตามปริมาณและระยะเวลาที่ระบุบนฉลากกำกับการใช้ยา อย่าใช้ปริมาณมากเกินหรือนานเกินกำหนด และปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้อย่างระมัดระวัง
ยาเม็ดควรรับประทานในตอนเช้า ตามด้วยน้ำเปล่า 1 แก้ว
ยาบูเดโซไนด์ชนิดเม็ดและแคปซูลควรรับประทานโดยกลืนลงไปทั้งเม็ด อย่ากัด เคี้ยว หรือทำให้แตกก่อนกลืน
ยาเม็ดออกฤทธิ์ช้าควรรับประทานทั้งเม็ด อย่าแบ่งยาเป็น 2 ส่วน แม้จะมีเส้นแบ่งเม็ดยากำกับไว้ ยกเว้นเมื่อเป็นคำแนะนำจากแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้นและห้ามกัดหรือเคี้ยวก่อนกลืน
เมื่อลืมรับประทานยาให้รับประทานทันทีที่นึกได้ หรือข้ามมื้อนั้นไป หากใกล้ได้เวลารับประทานยาครั้งถัดไป ห้ามเพิ่มปริมาณยาทดแทน
ไม่ควรรับประทานยาร่วมกับผลไม้ตระกูลส้มหรือน้ำจากผลไม้ชนิดนี้ เพราะอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตราย
แพทย์อาจให้ผู้ป่วยปรับปริมาณการใช้ยา หากต้องเข้ารับการผ่าตัด มีอาการป่วย หรือเครียด ทั้งนี้ห้ามปรับเปลี่ยนปริมาณและเวลาการรับประทาน หรือหยุดใช้ยาเองโดยไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์
ยาบูเดโซไนด์อาจส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง ผู้ป่วยควรแจ้งให้แพทย์ทราบหากมีอาการของการติดเชื้อ เช่น มีไข้ ปวดตามร่างกาย หนาวสั่น รู้สึกอ่อนเพลีย หรืออาเจียน
ขณะรับประทานยานี้ ควรหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ที่มีอาการป่วยหรือติดเชื้อ แจ้งให้แพทย์ทราบเพื่อหาวิธีป้องกัน หากคาดว่าตนเองอาจสัมผัสเชื้อโรคอีสุกอีใสหรือโรคหัด ซึ่งเป็นโรคที่จะสามารถทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตในผู้ที่ใช้ยาบูเดโซไนด์
หากอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงขณะใช้ยานี้ ควรไปพบแพทย์
ผู้ที่ใช้ยานี้เป็นเวลาระยะเวลานานอาจต้องได้รับการตรวจสุขภาพบ่อยครั้ง
เก็บรักษายาที่อุณหภูมิห้อง ห่างจากความร้อนและความชื้น เมื่อไม่ได้ใช้ควรเก็บไว้ในขวดโหลที่มีฝาปิดสนิท
การใช้บูเดโซไนด์ฉีดพ่นเพื่อรักษาโรคภูมิแพ้ แพทย์อาจแนะนำให้เริ่มใช้ 2-3 สัปดาห์ก่อนช่วงฤดูกาลที่มักทำให้เกิดอาการแพ้ เพื่อป้องกันอาการแพ้เกิดขึ้น
ยาบูเดโซไนด์ชนิดสูดพ่นควรใช้กับอุปกรณ์สูดพ่นที่มาพร้อมยาเท่านั้น และอย่านำอุปกรณ์ดังกล่าวไปแช่น้ำหรือพยายามแยกชิ้นส่วน
ล้างปากทุกครั้งด้วยน้ำสะอาดหลังจากพ่นยา เพื่อป้องกันการติดเชื้อราในปากและลำคอ และหากใช้ยาพ่นผ่านหน้ากากหายใจ ควรล้างใบหน้าบริเวณที่สวมหน้ากากทุกครั้งหลังการใช้
สำหรับการใช้ยาบูเดโซไนด์แบบสูดพ่น มีขั้นตอนการใช้ ดังนี้
เปิดฝาครอบหลอดพ่นยาออก
ในครั้งแรกที่เปิดใช้ยา ให้ถือหลอดพ่นยาในแนวตั้ง ใช้อีกมือบิดฐานหลอดยาไปทางขวาจนสุด และหมุนกลับไปทางซ้ายอีกครั้งจนสุด กระทั่งได้ยินเสียงดังคลิกของหลอดยาที่ถูกเปิด ทำซ้ำเช่นนี้อีก 2 ครั้งจึงเริ่มสูดพ่นยาได้
สำหรับการใช้ครั้งต่อไปหลังจากเปิดใช้ยาแล้ว ให้ถือหลอดยาในแนวตั้ง หมุนฐานหลอดยาไปทางขวาให้สุด ตามด้วยหมุนไปทางซ้ายจนสุดและได้ยินเสียงคลิก โดยทำเพียง 1 ครั้งเท่านั้น ทั้งนี้ไม่ควรเขย่าหลอดพ่นยาหลังจากกดยาแล้ว
เริ่มสูดพ่นยาโดยหันศีรษะไปทางอื่นและหายใจออก อย่าเป่าหรือพ่นลมหายใจเข้าสู่เครื่องสูดพ่นยา
จับเครื่องสูดพ่นยาในแนวตั้ง วางปากหลอดพ่นที่ระหว่างริมฝีปากให้ดี ก้มศีรษะลงเล็กน้อย กดริมฝีปากแน่น ๆ แต่ไม่ต้องกัด จากนั้นหายใจเข้าลึก ๆ แรง ๆ ให้ผงยาเข้าสู่ลำคอโดยระวังไม่ให้ถูกฟันหรือลิ้นขวางไว้
นำเครื่องสูดพ่นยาออกจากปากแล้วกลั้นหายใจประมาณ 10 วินาที อย่าเป่าหรือหายใจออกขณะที่เครื่องสูดพ่นยังอยู่ในปาก
ผู้ที่ต้องสูดพ่นยาครั้งละ 2 หน ให้ทำตามขั้นตอนที่ 4-6
ครอบฝาปิดหลอดพ่นยาไว้ดังเดิมแล้วหมุนปิดให้สนิท
ล้างปากด้วยน้ำเปล่าแล้วบ้วนทิ้งทุกครั้งหลังการพ่นยา โดยห้ามกลืนน้ำที่บ้วน
เก็บรักษาหลอดพ่นยาให้แห้งและสะอาดภายในภาชนะที่ปิดมิดชิดเสมอ
เนื่องจากยาบูเดโซไนด์มีหลายรูปแบบ ก่อนใช้ยาควรให้แพทย์หรือเภสัชกรสาธิตวิธีการใช้ยา หรือสอบถามจนเข้าใจและมั่นใจว่าใช้ได้ถูกต้อง

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Budesonide

การใช้ยาบูเดโซไนด์ชนิดพ่นอาจมีผลข้างเคียงให้เกิดการติดเชื้อราภายในโพรงจมูกและเชื้อราในช่องปากตามมาได้ รวมถึงอาการไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ ในช่องปาก คอ และจมูก เช่น อาการแห้ง ระคายเคือง หรือเป็นแผลไหม้ในจมูก ปากแห้ง เจ็บคอ เสียงแหบ มีอาการไอเพิ่มขึ้น หรือมีเลือดกำเดาไหลในบางครั้ง

ส่วนผลข้างเคียงจากการใช้ยาบูเดโซไนด์ชนิดรับประทานที่พบได้ทั่วไป ได้แก่ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ ปวดท้อง ท้องผูก ท้องอืด มีแก๊สในกระเพาะ รู้สึกเหนื่อย ปวดตามข้อต่อ มีสิวขึ้น หรือมีอาการของหวัด เช่น คัดจมูก จาม เจ็บคอ

ทั้งนี้ ผู้ที่มีอาการแพ้ยารุนแรง ได้แก่ หายใจลำบาก เกิดลมพิษ หรือมีอาการบวมตามใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือลำคอ ควรต้องรีบไปพบแพทย์ในทันที รวมทั้งเมื่อมีอาการข้างเคียงรุนแรงต่อไปนี้
ผิวหนังบาง ฟกช้ำง่าย มีสิวหรือเส้นขนขึ้นบนใบหน้ามากขึ้น
ข้อเท้าบวม
อ่อนเพลีย รู้สึกเหนื่อย เวียนศึรษะ คล้ายจะเป็นลม
คลื่นไส้ อาเจียน มีเลือดออกทางทวารหนัก
ปัสสาวะแล้วเจ็บหรือรู้สึกแสบ
ในผู้หญิง มีประจำเดือนผิดปกติ หรือในผู้ชายจะหมดความสนใจทางเพศ
ผิวหนังแตกลาย รูปร่างเปลี่ยนแปลงหรือมีไขมันสะสมตามร่างกาย โดยเฉพาะบริเวณคอ ใบหน้า หลัง และรอบเอว

อย่างไรก็ตาม อาการดังกล่าวข้างต้นยังไม่ใช่ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด หากพบอาการข้างเคียงผิดปกติใด ๆ เพิ่มเติมจากการใช้ยาบูเดโซไนด์ ควรปรึกษาแพทย์


https://www.pobpad.com
🤫ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก>👉http://line.me/ti/p/%40morya
☘️ฝากขายสินค้ากับเรา นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก คลิก> http://line.me/ti/p/%vitaminthailand
😊สมัครงานกับเรา LINE: @bestjob
ปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยา อุปกรณ์การแพทย์ ความงามต่างๆคลิก> http://line.me/ti/p/%40drugth
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม คลิก> www.MoryaNaresuan.com และ www.หมอยานเรศวร.com
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง คลิก> 👉http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand
ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา คลิก> https://www.facebook.com/moryanaresuan
ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ คลิก> https://www.instagram.com/promotionhothit
ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา คลิก> www.HAmorya.com
"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------
"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"
TIMELINE 2010-2018
https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL
https://twitter.com/moryanaresuan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan