วันศุกร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561

Botulinum Toxin (โบทูไลนัม ท็อกซิน)คืออะไร วิธีใช้ยา รักษาอะไร และ ผลข้างเคียงที่ควรทราบ - ร้านยารังสิต


Botulinum Toxin (โบทูไลนัม ท็อกซิน)


Botulinum Toxin (โบทูไลนัม ท็อกซิน) เป็นโปรตีนที่ผลิตจากเชื้อแบคทีเรียคลอสตริเดียม บูโทลินัม (Clostridium Botulinum) ที่มีฤทธิ์ทำให้กล้ามเนื้อคลายตัว ในทางการแพทย์นำสารนี้ไปสกัดบริสุทธิ์ให้อยู่ในรูปแบบยาฉีดสำหรับรักษาโรคหรือภาวะต่าง ๆ เช่น โรคคอบิด หนังตากระตุก ตาเหล่ ปวดศีรษะไมเกรนเรื้อรัง ภาวะเหงื่อออกมากบริเวณรักแร้ หรือภาวะกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกินที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาแบบอื่นนอกจากนี้ สาร Botulinum Toxin ยังมักถูกนำไปใช้เป็นยาฉีดสำหรับเสริมความงาม เช่น ยกกระชับใบหน้า ลดริ้วรอยเหี่ยวย่นหรือรอยตีนกา และปรับรูปหน้าให้เรียว เป็นต้น

ทั้งนี้ ยา Botulinum Toxin มีอยู่หลายชนิด แต่ชนิดที่มีการนำเข้าและจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประเทศไทย ได้แก่ สารโบทูลินัม ท็อกซิน เอ (Botulinum Toxin Type A) โดยคนทั่วไปจะรู้จักกันดีในชื่อโบทอกซ์

เกี่ยวกับยา Botulinum Toxin
กลุ่มยา ยาคลายกล้ามเนื้อ
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณ รักษาโรคกล้ามเนื้อหดเกร็งบริเวณลำคอและดวงตา ลดริ้วรอยบนใบหน้า
กลุ่มผู้ป่วย เด็กและผู้ใหญ่
รูปแบบของยา ยาฉีด


คำเตือนของการใช้ยา Botulinum Toxin
ผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์ถึงประโยชน์และความเสี่ยงก่อนเข้ารับการฉีดยา เนื่องจากยา Botulinum Toxin มีส่วนประกอบของเลือด จึงมีโอกาสปนเปื้อนกับเชื้อก่อโรคและแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้รับการฉีดได้ แต่พบได้น้อยมาก
แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยา หากมีประวัติแพ้ยา อาหาร สมุนไพร หรือสารใด ๆ เพราะยาอาจมีส่วนประกอบที่ทำให้เกิดอาการแพ้ หรืออาการไม่พึงประสงค์อื่น ๆ
หากมีโรคประจำตัวหรือเคยเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้ โดยเฉพาะโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดเอแอลเอสหรือเอ็มจี โรคหัวใจ โรคตา โรคลมชัก มีความผิดปกติด้านการหายใจจากโรคหืด โรคถุงลมโป่งพอง หรือโรคอื่น ๆ กล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรง มีปัญหาในการกลืน การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ เคยผ่าตัดหรือกำลังจะเข้ารับการผ่าตัด โดยเฉพาะการผ่าตัดบริเวณใบหน้า เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ กำลังใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด เคยได้รับการฉีดยาปฏิชีวนะ เคยได้รับยา Botulinum Toxin ชนิดอื่นในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา หรือเคยเกิดผลข้างเคียงจากการฉีดยานี้มาก่อน
ห้ามใช้ยากับผู้ป่วยที่มีภาวะกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกินหรือมีภาวะปัสสาวะเล็ดในขณะที่มีการติดเชื้อ แต่สามารถฉีดยาได้ตามปกติในผู้ป่วยที่ใช้สายสวนปัสสาวะ
หากต้องเข้ารับการผ่าตัดหรือทำฟัน ควรแจ้งให้แพทย์ทราบว่ากำลังใช้ยานี้อยู่
ไม่ควรฉีดยารักษาภาวะหนังตากระตุกในเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี เนื่องจากยังไม่ทราบถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพของยาในเด็กวัยดังกล่าว
หญิงตั้งครรภ์หรือวางแผนจะตั้งครรภ์ควรปรึกษาแพทย์ถึงประโยชน์และความเสี่ยงจากการใช้ยานี้ก่อนเสมอ และใช้ยาในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น โดยไม่ควรใช้ยาเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความงามในขณะตั้งครรภ์
ผู้สูงอายุที่มีภาวะกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกินควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา เนื่องจากเป็นวัยที่มักเกิดผลข้างเคียงได้ง่ายกว่าวัยอื่น โดยเฉพาะผลข้างเคียงที่อาจเกิดกับระบบทางเดินปัสสาวะ
การใช้ยาในผู้ป่วยเด็กสำหรับรักษาภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านการหายใจ การกลืน หรือผลข้างเคียงอื่น ๆ ได้ง่าย ผู้ปกครองควรปรึกษาแพทย์ถึงประโยชน์และความเสี่ยงก่อนใช้ยานี้ทุกครั้ง

ปริมาณการใช้ยา Botulinum Toxin

Botulinum Toxin เป็นยารูปแบบยาผงเพื่อนำไปผสมเป็นยาฉีด โดยแต่ละผลิตภัณฑ์ล้วนมีส่วนประกอบต่างกัน ปริมาณและความถี่ในการใช้ยาจึงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นหลัก เนื่องจากต้องพิจารณาจากหลายปัจจัยก่อนฉีดและปรับยาให้เหมาะกับแต่ละบุคคล เช่น จุดประสงค์ในการใช้ยา สุขภาพผู้ป่วย ความรุนแรงของโรค ความผิดปกติที่เกิดขึ้น หรือการตอบสนองต่อการรักษา เป็นต้น

ตัวอย่างปริมาณการใช้ยา Botulinum Toxin

รักษาหนังตากระตุก หรือใบหน้ากระตุกครึ่งซีก
ปริมาณยาเริ่มต้น 1.25-2.5 ยูนิต/จุด แต่ไม่เกิน 25 ยูนิต/ดวงตา 1 ข้าง อาจฉีดซ้ำได้หากไม่เห็นผลหลังจากผ่านไป 2 เดือน โดยปริมาณยาสูงสุดภายใน 2 เดือนไม่ควรเกิน 200 ยูนิต

รักษาโรคคอบิด หรือภาวะกล้ามเนื้อบิดเกร็งที่คอ
ปริมาณยา 95-360 ยูนิต ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่มีอาการ ลักษณะอาการปวด และการตอบสนองของร่างกาย แต่ไม่ควรเกิน 50 ยูนิต/จุด/ครั้ง ปริมาณยาสูงสุดในเวลา 3 เดือนไม่ควรเกิน 360 ยูนิต

รักษาอาการตาเหล่ ตาเข
ปริมาณยา 1.25-2.5 ยูนิต/กล้ามเนื้อ หากอาการยังคงอยู่หรือเกิดอาการอีกสามารถฉีดซ้ำได้ภายใน 7-14 วัน และอาจเพิ่มปริมาณยาได้เป็น 2 เท่า แต่ไม่เกิน 25 ยูนิต/กล้ามเนื้อ/ครั้ง

ลดริ้วรอยบริเวณหน้าผาก
ปริมาณยา 4 ยูนิต/ครั้ง สูงสุดไม่เกิน 20 ยูนิต

การใช้ยา Botulinum Toxin
ต้องได้รับการฉีดยา Botulinum Toxin จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสถานพยาบาลหรือคลินิกที่ผ่านการรับรองอย่างถูกต้องเท่านั้น โดยจะฉีดเข้ากล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายตามวัตถุประสงค์ของการรักษา และการฉีดแต่ละครั้งควรทิ้งระยะห่างอย่างน้อย 3 เดือน
ผู้เข้ารับการฉีดยานี้ควรทำตามคำแนะนำของแพทย์หรือพยาบาลอย่างเคร่งครัด โดยข้อปฏิบัติจะแตกต่างกันออกไปตามจุดประสงค์และตำแหน่งที่ฉีดยา
ผู้ป่วยอาจยังไม่เห็นผลการรักษาในทันที เนื่องจากยา Botulinum Toxin ออกฤทธิ์ช้า อาการของผู้ป่วยจะค่อย ๆ ดีขึ้นหลังการฉีดในแต่ละครั้ง
หากฉีดยาบริเวณกล้ามเนื้อรอบดวงตา ผู้ป่วยต้องใช้ยาหยอดตา ขี้ผึ้ง คอนแทคเลนส์ หรืออุปกรณ์พิเศษทางการแพทย์เพื่อช่วยปกป้องดวงตา โดยแพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้แนะนำ และอาการจะดีขึ้นภายใน 1-3 วัน จนเห็นผลอย่างชัดเจนในเวลา 2-6 สัปดาห์หลังการฉีด
หากเป็นการรักษาภาวะเหงื่อออกมากผิดปกติบริเวณรักแร้ ผู้เข้ารับการฉีดควรโกนขนใต้วงแขนออกให้หมดและหยุดใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลใต้วงแขนทุกชนิดล่วงหน้า 24 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการฉีดยา รวมทั้งหลีกเลี่ยงการออกกำลังกาย การรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มร้อน ๆ หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่ส่งผลให้มีเหงื่อออกก่อนการฉีดยา 30 นาที
ในการรักษาภาวะกล้ามเนื้อคอหดเกร็ง ผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการดีขึ้นในระยะเวลา 2 สัปดาห์หลังการฉีด และจะเห็นผลชัดเจนหลังจากฉีดยาไป 6 สัปดาห์
ผลของการฉีดจะคงอยู่เพียงชั่วคราวหรือประมาณ 3 เดือน ทำให้อาการต่าง ๆ ที่เคยมีกลับมาเป็นเช่นเดิม หลังจากฉีดยาซ้ำในครั้งต่อไปอาจทำให้เห็นผลการรักษาน้อยลง โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานต่อยาชนิดนี้ ทั้งนี้ ผู้ป่วยไม่ควรเข้ารับการฉีดยาจากสถานพยาบาลมากกว่า 1 ที่ภายในครั้งเดียว กรณีที่มีการเปลี่ยนแพทย์ ควรแจ้งให้แพทย์ทราบถึงระยะเวลาการฉีดยา Botulinum Toxin ครั้งล่าสุด เพราะการใช้ยาเกินความจำเป็นอาจส่งผลให้ประสิทธิภาพของยาลดลงและเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาได้
ผู้ป่วยควรสังเกตอาการที่เกิดขึ้นหลังการฉีดยา เมื่อพบอาการผิดปกติควรปรึกษาแพทย์หรือพยาบาล หากอาการเหล่านั้นยังคงเป็นอย่างต่อเนื่องหรือมีอาการรุนแรงขึ้น ให้ไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษาทันที

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Botulinum Toxin

ผู้ป่วยอาจมีอาการปวด บวมแดง มีเลือดออก หรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงในบริเวณที่ฉีดยา รวมทั้งอาจมีอาการปวดหัว คลื่นไส้ ปวดคอ ปวดตามแขนขาหรือกล้ามเนื้อ เคลื่อนไหวกล้ามเนื้อลำบาก มีเหงื่อออกมากในบริเวณอื่น มีไข้ หรือมีอาการอื่น ๆ คล้ายเป็นไข้หวัดใหญ่ ซึ่งหากอาการเหล่านี้ยังคงอยู่อย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยควรไปปรึกษาแพทย์

นอกจากนี้ หากพบผลข้างเคียงรุนแรงดังต่อไปนี้ ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษาทันที
มีอาการแพ้รุนแรง ได้แก่ ปาก ริมฝีปาก หรือใบหน้าบวม เป็นลมพิษ มีผื่นขึ้น หายใจหรือกลืนอาหารลำบาก แน่นหน้าอก
เปลือกตาหย่อนหรือบวม มีปัญหาทางสายตา
ไอ เจ็บคอ เสียงแหบ
พูดลำบาก หรือมีปัญหาในการหายใจ
เจ็บหน้าอก หัวใจเต้นผิดปกติ
กล้ามเนื้ออ่อนแรงหรืออ่อนแรงลงอย่างรุนแรง โดยเฉพาะบริเวณที่ไม่ได้ฉีดยา
ไม่สามารถควบคุมการปัสสาวะได้ รู้สึกปวดแสบขณะปัสสาวะ ปัสสาวะได้น้อย หรือปัสสาวะไม่ออก


https://www.pobpad.com
🤫ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก>👉http://line.me/ti/p/%40morya
☘️ฝากขายสินค้ากับเรา นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก คลิก> http://line.me/ti/p/%vitaminthailand
😊สมัครงานกับเรา LINE: @bestjob
ปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยา อุปกรณ์การแพทย์ ความงามต่างๆคลิก> http://line.me/ti/p/%40drugth
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม คลิก> www.MoryaNaresuan.com และ www.หมอยานเรศวร.com
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง คลิก> 👉http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand
ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา คลิก> https://www.facebook.com/moryanaresuan
ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ คลิก> https://www.instagram.com/promotionhothit
ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา คลิก> www.HAmorya.com
"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------
"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"
TIMELINE 2010-2018
https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL
https://twitter.com/moryanaresuan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan