วันศุกร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2561

ความหมาย อ่อนเพลีย


ความหมาย อ่อนเพลีย


อ่อนเพลีย (Fatigue) เป็นอาการที่บ่งบอกถึงความรู้สึกเหนื่อยล้า ขาดแรงจูงใจหรือขาดพลังงาน สาเหตุที่พบบ่อยคือ โรคประจำตัวที่มีความรุนแรงน้อยไปจนถึงรุนแรงมาก หรือเป็นผลมาจากพฤติกรรมในการใช้ชีวิต เช่น ขาดการออกกำลังกาย หรือการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์หรือไม่เพียงพอหากพบว่าอาการอ่อนเพลียไม่สามารถดีขึ้นได้ด้วยการพักผ่อนหรือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หรือสงสัยว่ามีสาเหตุมาจากสุขภาพร่างกายหรือจิตใจที่อ่อนแอ ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาอย่างเหมาะสม

อาการอ่อนเพลีย อาการอ่อนเพลียเป็นอาการที่เกิดจากโรคหรือภาวะบางอย่างที่อธิบายได้หลากหลายรูปแบบ โดยเป็นอาการที่ทำให้รู้สึกเหนื่อยล้า อ่อนแอ หรือหมดแรง

อาการอ่อนเพลียอาจมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย ซึ่งจะขึ้นอยู่กับสาเหตุต่าง ๆ ดังนี้
ผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคปอด หรือภาวะโลหิตจาง อาจมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น หายใจตื้น หรือเหนื่อยง่ายระหว่างทำกิจวัตรประจำวัน
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน อาจมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย คือ ภาวะปัสสาวะมาก (Polyuria) ดื่มน้ำมากผิดปกติ (Polydypsia) หรือมีการมองเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป
ผู้ป่วยภาวะไทรอยด์ทำงานเกิน อาจมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย คือ รู้สึกหนาว ผิวแห้งและผมเปราะ

สาเหตุของอาการอ่อนเพลีย สาเหตุของอาการอ่อนเพลีย สามารถแบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ ปัจจัยการดำเนินชีวิต ภาวะทางสุขภาพ และปัญหาสุขภาพจิต
ปัจจัยการดำเนินชีวิต
ดื่มเครืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือการใช้ยาเสพติดเป็นประจำ
ดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนมากเกินไป
ออกกำลังกายหนักเกินไป
ทำงานหนักเกินไป
ขาดการออกกำลังกาย
ขาดการนอนหลับ
อาการเจ็ตแล็ก (Jet lag)
มีนิสัยรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์
มีน้ำหนักตัวมากเกินหรือเป็นโรคอ้วน
ใช้ยารักษาโรคบางอย่าง เช่น ยาแก้แพ้ ยาแก้ไอ ยารักษาอาการซึมเศร้า และยากล่อมประสาท
อยู่ในช่วงเวลาที่มีความเครียด
เบื่อหน่าย หรือกำลังเศร้าโศก
ภาวะทางสุขภาพ อาการอ่อนเพลียที่เป็นอย่างต่อเนื่อง อาจเป็นผลกระทบจากการใช้ยารักษาโรค หรือวิธีบำบัดรักษาโรค หรือเป็นสัญญาณของภาวะทางสุขภาพ ได้แก่
อาการเหนื่อยล้าเรื้อรัง (Chronic Fatigue Syndrome)
การติดเชื้อหรือการอักเสบเรื้อรัง
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
โรคถุงลมโป่งพอง
ภาวะโลหิตจาง
ภาวะตับวายเฉียบพลัน
โรคไตเรื้อรัง
โรคเมราลเจีย พาเรสเธทิคา (Meralgia Paresthetica)
โรคเบาหวาน
โรคหัวใจ
ภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน
ภาวะขาดไทรอยด์ฮอร์โมน
โรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง
โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง
โรคอ้วน
โรคมะเร็ง
การตั้งครรภ์
มีอาการเจ็บปวดนานต่อเนื่อง
ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
การกินสารพิษเข้าไป
การใช้ยารักษาและการรักษาโรค เช่น เคมีบำบัด ฉายรังสี ยาแก้ปวด ยาโรคหัวใจ และยารักษาอาการซึมเศร้า
ปัญหาสุขภาพจิต อาการอ่อนเพลียเกิดขึ้นจากปัญหาสุขภาพจิตได้ ซึ่งเป็นอาการที่พบบ่อยของโรคทางจิต เช่น
โรควิตกกังวล
โรคเครียด
โรคซึมเศร้า
โรคซึมเศร้าตามฤดูกาล (Seasonal Affective Depression)

เมื่อไหร่ที่ควรพบแพทย์?หากพบว่ามีอาการอ่อนเพลียที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต และมีอาการ ได้แก่ คิดอยากทำร้ายตัวเองหรือคิดฆ่าตัวตาย หรือมีความกังวลว่าตนเองจะไปทำร้ายคนอื่น และหากมีอาการอ่อนเพลียที่มีอาการต่อไปนี้ร่วมด้วย ควรไปพบแพทย์
เจ็บหน้าอก
หายใจหอบเหนื่อย
หัวใจเต้นผิดจังหวะหรือเต้นเร็ว
รู้สึกเหมือนจะเป็นลม
ปวดท้องรุนแรง ปวดหลังหรือเชิงกราน

นอกจากนั้น หากพบว่ามีอ่อนเพลียที่มีอาการต่อไปนี้ร่วมด้วย ควรไปพบแพทย์ในทันที
มีเลือดออกผิดปกติ รวมไปถึงมีเลือดออกทางทวารหนัก หรืออาเจียนเป็นเลือด
ปวดศีรษะรุนแรง

การวินิจฉัยอาการอ่อนเพลีย การวินิจฉัยอาการอ่อนเพลีย แพยท์จะสอบถามข้อมูลผู้ป่วย ได้แก่ ช่วงเวลาที่เกิดอาการ หรืออาการอื่น ๆ ที่เป็นร่วมด้วย โรคประจำตัว พฤติกรรมการใช้ชีวิต และสิ่งที่ทำให้เกิดความเครียด รวมไปถึงยารักษาโรคที่กำลังใช้อยู่ หลังจากนั้น หากแพทย์ได้สันนิษฐานว่าผู้ป่วยมีสาเหตุของอาการอ่อนเพลียจากโรคหรือภาวะทางร่างกาย แพทย์อาจให้ทำการทดสอบอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น การตรวจเลือดหรือการตรวจปัสสาวะการรักษาอาการอ่อนเพลีย เนื่องจากอาการอ่อนเพลียเป็นอาการที่เกิดจากโรคประจำตัวหรือโรคพื้นหลัง ดังนั้น การรักษาจึงขึ้นอยู่กับภาวะที่ทำให้เกิดอาการอ่อนเพลีย ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุจากทางด้านร่างกายหรือจิตใจ หรือทั้ง 2 อย่างรวมกัน

ยกตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยภาวะโลหิตจาง อาการอ่อนเพลียจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อปริมาณเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้น หรือผู้ป่วยโรคติดเชื้ออาการอ่อนเพลียจะดีขึ้นเมื่อการติดเชื้อหมดไป หรือผู้ป่วยโรคไทรอยด์อาการอ่อนเพลียจะดีขึ้นเมื่อได้รับการรักษาจนฮอร์โมนกลับมาเป็นปกติ

ภาวะแทรกซ้อนของอาการอ่อนเพลีย อาการอ่อนเพลียไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง เนื่องจากเป็นอาการที่มีสาเหตุจากปัญหาทางสุขภาพหรือโรคประจำตัว แต่ทำให้รู้สึกเหนื่อยหรือหมดแรง ผู้ที่มีอาการจึงอาจจำเป็นต้องได้รับการพักผ่อน เนื่องจากร่างกายขาดพลังงานและไม่แข็งแรง

การป้องกันอาการอ่อนเพลีย

อาการอ่อนเพลียที่เกิดขึ้นทั่วไป ซึ่งไม่มีความรุนแรง ป้องกันได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต ดังนี้
ออกกำลังกายสม่ำเสมอ แต่หากการออกกำลังกายอย่างหนักหน่วงทำให้รู้สึกเหนื่อยล้ามาก อาจออกกำลังกายเบา ๆ ด้วยการเดินระยะสั้น
รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและรับประทานอย่างพอเหมาะ โดยไม่ควรข้ามมื้ออาหารโดยเฉพาะมื้อเช้า
ดื่มน้ำอย่างพอเหมาะ ไม่ให้ร่างกายขาดน้ำ
นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
หากเกิดปัญหาทางอารมณ์ ควรเผชิญหน้าและแก้ไข้ปัญหา ไม่ควรเพิกเฉยและหนีปัญหา อาจปรึกษาคนใกล้ชิดเพื่อขอความช่วยเหลือในการแก้ปัญหา
หาทางจัดการกับความเครียดและทำงานในปริมาณที่เหมาะสม
หาเวลาว่างทำกิจกรรมเพื่อให้ผ่อนคลาย เช่น การเล่นโยคะ
หลีกเลี่ยงการบริโถคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ งดสูบบุหรี่ และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตอาจช่วยลดอาการอ่อนเพลียได้ไม่มากก็น้อย อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพซึ่งเป็นสาเหตุของอาการอ่อนเพลีย ควรได้รับการรักษาตามที่แพทย์แนะนำ เพราะหากไม่ได้รับการรักษา อาการอ่อนเพลียที่เกิดขึ้นอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายและสภาพจิตใจมากขึ้นได้

https://www.pobpad.com
🤫ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก>👉http://line.me/ti/p/%40morya
☘️ฝากขายสินค้ากับเรา นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก คลิก> http://line.me/ti/p/%vitaminthailand
😊สมัครงานกับเรา LINE: @bestjob
ปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยา อุปกรณ์การแพทย์ ความงามต่างๆคลิก> http://line.me/ti/p/%40drugth
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม คลิก> www.MoryaNaresuan.com และ www.หมอยานเรศวร.com
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง คลิก> 👉http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand
ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา คลิก> https://www.facebook.com/moryanaresuan
ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ คลิก> https://www.instagram.com/promotionhothit
ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา คลิก> www.HAmorya.com
"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------
"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"
TIMELINE 2010-2018
https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL
https://twitter.com/moryanaresuan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan