วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561

ถ่ายพยาธิ จำเป็นหรือไม่ ควรทำเมื่อไร ?


ถ่ายพยาธิ จำเป็นหรือไม่ ควรทำเมื่อไร ?การถ่ายพยาธิเป็นวิธีกำจัดพยาธิที่อาศัยอยู่ภายในร่างกาย เพื่อป้องกันอาการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อพยาธิเหล่านั้น แต่สำหรับคนที่มีสุขภาพดี การถ่ายพยาธิมีความจำเป็นหรือไม่ และควรถ่ายพยาธิอย่างไร มาร่วมหาคำตอบและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการถ่ายพยาธิเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพพยาธิคืออะไร ?

พยาธิคือปรสิตชนิดหนึ่งที่สามารถอาศัยอยู่ภายในร่างกายของคนเรา โดยเข้าสู่ร่างกายได้ตั้งแต่ยังเป็นไข่พยาธิ ผ่านการปนเปื้อนในอาหาร น้ำ อากาศ สิ่งปฏิกูล สัตว์ รวมทั้งสิ่งของที่เสี่ยงมีไข่พยาธิติดอยู่ เช่น ที่รองนั่งชักโครก ลูกบิดประตู เป็นต้น เมื่อเข้าสู่ร่างกาย ไข่พยาธิจะฟักตัวและเพิ่มจำนวนขึ้น พบได้มากในระบบทางเดินอาหาร พยาธิเหล่านี้จะแย่งสารอาหารที่รับประทานเข้าไป จนทำให้ผู้ติดเชื้อได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ บางชนิดอาจเข้าสู่อวัยวะอื่น ๆ และส่งผลเสียต่อร่างกายได้ พยาธิแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่

พยาธิตัวกลม พยาธิที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ พยาธิเข็มหมุด พยาธิทริคิเนลลา สไปราลิส พยาธิปากขอ และพยาธิสตรองจิลอยด์ พยาธิเหล่านี้อาศัยและวางไข่ในลำไส้ของคน เข้าสู่ร่างกายผ่านการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อนไข่พยาธิ รวมถึงการสัมผัสกับไข่พยาธิและไม่ได้ล้างมือ แล้วใช้มือนั้นหยิบจับอาหาร พยาธิตัวกลมที่พบบ่อย ได้แก่
พยาธิเข็มหมุด หรือที่รู้จักกันในชื่อพยาธิเส้นด้าย อาศัยอยู่ภายในลำไส้ของคนเป็นหลัก เข้าสู่ร่างกายได้หลายทาง ทั้งทางทวารหนัก จมูก และปาก เนื่องจากไข่ของพยาธิชนิดนี้อาศัยอยู่ในฝุ่นละอองได้ ผู้ที่ติดเชื้อพยาธิเข็มหมุดอาจมีอาการคันที่ทวารหนัก เพราะพยาธิจะออกมาวางไข่ที่บริเวณดังกล่าว และหากพยาธิชนิดนี้เข้าสู่บริเวณช่องคลอดอาจทำให้เกิดภาวะช่องคลอดอักเสบจนมีอาการคันหรือมีของเหลวไหลออกมาจากช่องคลอดผิดปกติ
พยาธิทริคิเนลลา สไปราลิส (Trichinella Spiralis) อาศัยอยู่ในลำไส้ของคนและเป็นสาเหตุของโรคร้ายแรงอย่างโรคทริคิโนซิส (Trichinosis) พยาธิชนิดนี้เข้าสู่ร่างกายผ่านการปนเปื้อนของไข่พยาธิในเนื้อสัตว์กึ่งดิบกึ่งสุก เมื่อเข้าสู่ลำไส้ของคน ไข่พยาธิจะฟักตัวและแพร่กระจายผ่านทางระบบไหลเวียนเลือดและระบบน้ำเหลืองไปสู่อวัยวะอื่น โดยเฉพาะกล้ามเนื้อ รวมถึงอวัยวะอื่น ๆ เช่น ปอด สมอง เป็นต้น

พยาธิตัวแบน คือพยาธิที่มีลักษณะลำตัวแบน มักพบได้ในสัตว์และสามารถเข้าสู่ร่างกายของคนโดยการชอนไชผ่านผิวหนังหรือปนเปื้อนในอาหารที่รับประทาน พยาธิตัวแบนที่พบบ่อย ได้แก่
พยาธิตัวตืด มักพบในเนื้อสัตว์ที่ไม่ผ่านการปรุงสุก โดยเฉพาะเนื้อวัวและเนื้อหมู เข้าสู่ร่างกายทางปากและอาศัยอยู่ในลำไส้ของมนุษย์
พยาธิใบไม้ อาศัยอยู่ได้ตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายคน เช่น ลำไส้ กระเพาะปัสสาวะ ทวารหนัก ตับ ม้าม ปอด หรือแม้แต่ในหลอดเลือดดำ แต่พยาธิชนิดนี้จะฟักตัวและเจริญเติบโตในตัวของสัตว์น้ำ เช่น หอยทากน้ำจืด ปลาน้ำจืด ก่อนจะลงไปปนเปื้อนในแหล่งน้ำ จากนั้นจะเข้าสู่ร่างกายคนด้วยการชอนไชผ่านผิวหนัง นอกจากนี้ การรับประทานสัตว์น้ำกึ่งสุกกึ่งดิบ โดยเฉพาะสัตว์น้ำจืด อาจเสี่ยงได้รับพยาธิใบไม้เข้าสู่ร่างกายได้เช่นกัน และอาจเกิดการแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่นต่อไป หากผู้ที่ติดพยาธิใบไม้ปัสสาวะหรืออุจจาระลงในแหล่งน้ำ


พยาธิหัวหนาม เป็นพยาธิที่มีลักษณะกึ่งกลมกึ่งแบน บริเวณหัวมีหนามเรียงโดยรอบ เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะเจริญเติบโตภายในลำไส้ของคน การติดเชื้อพยาธิชนิดนี้ส่งผลให้เกิดโรคพยาธิหัวหนาม แต่พบได้น้อย

ทำไมต้องถ่ายพยาธิ ?

การถ่ายพยาธิเมื่อมีอาการหรือสงสัยว่าตนเองอาจติดเชื้อพยาธิถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะการมีพยาธิอาจส่งผลอันตรายต่อผู้ติดเชื้อได้ พยาธิบางชนิดอาจทำให้เกิดอาการเจ็บป่วย หรือในบางกรณีอาจถึงขั้นทำให้เสียชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที โดยเฉพาะการติดเชื้อพยาธิในสตรีมีครรภ์ที่อาจเป็นอันตรายต่อทั้งแม่และเด็ก โดยอาจทำให้เกิดภาวะโลหิตจางอย่างรุนแรง ภาวะขาดสารอาหาร และอาจทำให้ความเสี่ยงในการเสียชีวิตของแม่และเด็กเพิ่มขึ้นอีกด้วย รวมถึงการติดเชื้อพยาธิในเด็กที่อาจส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและก่อให้เกิดภาวะขาดสารอาหาร

อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทยพบการระบาดของพยาธิน้อยมาก ดังนั้น แพทย์จึงอาจแนะนำให้ผู้ใหญ่และเด็กที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงติดเชื้อพยาธิรับประทานยาถ่ายพยาธิในกรณีที่สงสัยว่าอาจติดพยาธิเท่านั้น

นอกจากนี้ ผู้ที่อาศัยอยู่ภายในบ้านหลังเดียวกับผู้ติดเชื้อพยาธิจำเป็นต้องถ่ายพยาธิด้วยเช่นกัน เนื่องจากการติดพยาธิมักไม่มีอาการใด ๆ แสดงให้เห็น จึงอาจทำให้คนในครอบครัวไม่รู้ว่าตัวเองติดพยาธิไปด้วยและอาจแพร่กระจายไข่พยาธิไปยังผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว จนกลายเป็นการติดเชื้อซ้ำซ้อนได้ในที่สุด

ควรถ่ายพยาธิเมื่อใด ?

เนื่องจากประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่ไม่พบความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของพยาธิ จึงไม่ต้องรับประทานยาถ่ายพยาธิบ่อย ๆ แต่หากมีอาการผิดปกติบางอย่างที่อาจบ่งบอกว่าติดเชื้อพยาธิก็สามารถรับประทานได้ อาการของการติดเชื้อพยาธิที่สังเกตได้ มีดังนี้
หิวบ่อย
ปวดท้อง
น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ
มีอาการอ่อนเพลีย
คันบริเวณทวารหนัก
เกิดรอยแดงบนผิวหนังที่มีลักษณะเป็นทาง

ถ่ายพยาธิ ทำอย่างไร?


การถ่ายพยาธิทำได้ด้วยการรับประทานยาถ่ายพยาธิ ตัวยามีฤทธิ์เป็นพิษกับพยาธิภายในร่างกายและทำให้พยาธิตายโดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ ยาถ่ายพยาธิที่นิยมใช้ ได้แก่
อัลเบนดาโซล นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย เนื่องจากกำจัดพยาธิได้ทั้งชนิดตัวกลมและตัวตืด แต่ห้ามใช้กับสตรีมีครรภ์หรือกำลังวางแผนตั้งครรภ์ รวมทั้งคุณแม่ที่อยู่ในช่วงให้นมบุตร เพราะตัวยาอาจเป็นอันตรายต่อทารก
มีเบนดาโซล
พราซิควอนเทล เป็นยาที่ใช้สำหรับรักษาการติดเชื้อพยาธิใบไม้ต่าง ๆ เช่น พยาธิใบไม้ตับ (https://www.pobpad.com/พยาธิใบไม้ตับ) พยาธิใบไม้ในเลือด เป็นต้น ใช้กับสตรีมีครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตรได้ แต่ห้ามใช้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 4 ปี นอกจากนี้ การรับประทานยาดังกล่าวอาจส่งผลให้ประสิทธิภาพในการคิดและการตอบสนองของร่างกายลดลง ระหว่างใช้ยาจึงควรระมัดระวังในการทำกิจกรรมใด ๆ ที่ต้องใช้ความตื่นตัว
ไอเวอร์เมคติน ใช้รักษาพยาธิสตรองจิลอยด์ สเตอร์โคราลิส (Strongyloides Stercoralis) ใช้ได้กับคนทุกวัย ยกเว้นสตรีมีครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร เพราะอาจส่งผลอันตรายต่อทารกได้

ทั้งนี้ แม้ยาจะฆ่าตัวพยาธิได้ แต่อาจกำจัดไข่พยาธิได้ไม่หมด เพื่อความมั่นใจ ผู้ป่วยจึงควรรับประทานยาถ่ายพยาธิซ้ำในอีก 6 สัปดาห์ หลังจากรับประทานครั้งแรก และควรให้สมาชิกคนอื่น ๆ ในบ้านรับประทานยาถ่ายพยาธิด้วย เพื่อเป็นการป้องกันการติดพยาธิที่อาจเกิดจากคนใดคนหนึ่ง นอกจากนี้ ควรรักษาความสะอาดของสิ่งของเครื่องใช้และดูแลสุขอนามัยของตัวเองให้ดีอยู่เสมอ ด้วยวิธีดังต่อไปนี้
หมั่นล้างมือให้สะอาด โดยเฉพาะหลังใช้ห้องน้ำ ก่อนเตรียมอาหาร และก่อนรับประทานอาหาร สำหรับเด็ก ผู้ปกครองควรสร้างนิสัยในการล้างมือทุกครั้งหลังออกไปเล่นข้างนอกและเล่นกับสัตว์ รวมทั้งก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง
ซักชุดนอนและเครื่องนอนด้วยน้ำร้อนเป็นประจำเพื่อกำจัดไข่พยาธิ
หมั่นทำความสะอาดบ้านเพื่อกำจัดฝุ่นที่อาจเป็นแหล่งสะสมของไข่พยาธิ
หลีกเลี่ยงการเกาบริเวณทวารหนัก เพราะอาจทำให้ไข่พยาธิจากบริเวณดังกล่าวติดตามซอกเล็บและเผลอนำเข้าปากจนทำให้เกิดการติดเชื้อซ้ำหรือแพร่กระจายสู่ผู้อื่น
ตัดเล็บให้สั้นอยู่เสมอและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการกัดเล็บ
ไม่เดินด้วยเท้าเปล่าและสอนให้เด็กใส่รองเท้าเสมอโดยเฉพาะเมื่ออยู่ภายนอกบ้านและภายในสถานดูแลเด็กหรือโรงเรียน เพื่อป้องกันพยาธิชอนไชเข้าสู่ร่างกาย
อาบน้ำทำความสะอาดร่างกายทุกวัน
ทำความสะอาดห้องน้ำด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ
หลีกเลี่ยงการใช้ผ้าเช็ดตัวร่วมกับผู้อื่น
หากเก็บแปรงสีฟันไว้ในห้องน้ำ ควรเก็บให้มิดชิดและล้างทำความสะอาดทุกครั้งก่อนใช้
หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ไม่ได้ล้างทำความสะอาดหรือปรุงไม่สุก เช่น เนื้อสัตว์กึ่งสุกกึ่งดิบ ผักผลไม้ที่ไม่แน่ใจว่าผ่านการล้างหรือไม่
ดื่มน้ำที่ผ่านการกรองหรือต้มสุกเท่านั้น และควรสอนให้เด็กไม่ใช้ขวดน้ำหรือแก้วน้ำร่วมกันเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
ว่ายน้ำในสระว่ายน้ำที่มีมาตรฐานในด้านความสะอาดเท่านั้น

https://www.pobpad.com

💕🤫ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก>👉http://line.me/ti/p/%40morya
☘️ฝากขายสินค้ากับเรา นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก คลิก> http://line.me/ti/p/%vitaminthailand
😊สมัครงานกับเรา LINE: @bestjob
ปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยา อุปกรณ์การแพทย์ ความงามต่างๆคลิก> http://line.me/ti/p/%40drugth
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม คลิก> www.MoryaNaresuan.com และ www.หมอยานเรศวร.com
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง คลิก> 👉http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand
ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา คลิก> https://www.facebook.com/moryanaresuan
ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ คลิก> https://www.instagram.com/promotionhothit
ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา คลิก> www.HAmorya.com
"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------
"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"
TIMELINE 2010-2018
https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL
https://twitter.com/moryanaresuan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan