วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2561

ความหมาย ปีกมดลูกอักเสบ


ความหมาย ปีกมดลูกอักเสบ


ปีกมดลูกอักเสบ คือ การติดเชื้อแบคทีเรียบริเวณท่อนำไข่และรังไข่จนเกิดการอักเสบ สามารถเกิดได้กับปีกมดลูกทั้ง 2 ข้างหรือข้างใดข้างหนึ่ง โดยปีกมดลูกอักเสบเป็นส่วนหนึ่งของโรคอุ้งเชิงกรานอักเสบ ซึ่งการติดเชื้ออาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ แต่ส่วนใหญ่มักมาจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น การติดเชื้อหนองในแท้หรือหนองในเทียม เป็นต้น หากไม่รักษาก็อาจทำให้เชื้อแพร่กระจายไปบริเวณอื่นในระบบสืบพันธุ์ หรืออาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายได้อาการของปีกมดลูกอักเสบ

ปีกมดลูกอักเสบแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ
ปีกมดลูกอักเสบเฉียบพลัน อาการจะเกิดแบบทันทีทันใดและค่อนข้างรุนแรง ปีกมดลูกอาจบวมแดง และมีตกขาวผิดปกติด้วย
ปีกมดลูกอักเสบเรื้อรัง ผู้ป่วยจะมีอาการเพียงเล็กน้อย แต่เป็นอย่างต่อเนื่องและไม่ยอมหายขาด

โดยอาการที่พบได้บ่อยของภาวะปีกมดลูกอักเสบ ได้แก่
ปวดท้องหรือปวดท้องน้อย ซึ่งอาจเป็นข้างใดข้างหนึ่งหรือเป็นทั้ง 2 ข้าง โดยเฉพาะเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ประจำเดือนมา หรือช่วงไข่ตก
ปวดแบบเสียด ๆ บริเวณหลังช่วงล่าง
คลื่นไส้ อาเจียน
เลือดออกทางช่องคลอดแบบกะปริดกะปรอย หรือมีประจำเดือนผิดปกติ
มีตกขาวมากขึ้น โดยมีสีและกลิ่นผิดปกติ เช่น ตกขาวเป็นสีเหลืองและมีกลิ่นเหม็น เป็นต้น
ปัสสาวะบ่อย
หากเชื้อโรคลุกลามอย่างรุนแรง และเกิดก้อนหนองในท่อนำไข่หรือรังไข่ ผู้ป่วยอาจมีไข้ด้วย

ทั้งนี้ ภาวะปีกมดลูกอักเสบมักเกิดในช่วงหลังมีประจำเดือน บางรายอาจไม่พบอาการผิดปกติ หรือมีอาการในช่วงสั้น ๆ แล้วหายไปเองโดยไม่ได้รับการรักษาแต่ยังคงเกิดการติดเชื้ออยู่ ซึ่งอาจเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนในระยะยาว ดังนั้น หากพบอาการข้างต้น ผู้ป่วยควรรีบไปพบแพทย์

สาเหตุของปีกมดลูกอักเสบ

ปีกมดลูกอักเสบส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียจากการมีเพศสัมพันธ์ โดยเชื้อสามารถเข้าสู่ปีกมดลูกผ่านทางช่องคลอดและมดลูก ซึ่งมักเป็นเชื้อจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น เชื้อหนองใน เชื้อคลาไมเดีย เชื้อมัยโคพลาสมา เชื้อสตาฟิโลคอคคัส เชื้อสเตรปโทคอกคัส เป็นต้น ดังนั้น ผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใส่ถุงยางอนามัยหรือเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อยู่ก่อนแล้ว มักมีความเสี่ยงในการเกิดปีกมดลูกอักเสบมากกว่าผู้หญิงกลุ่มอื่น

นอกจากนี้ การติดเชื้ออาจเกิดขึ้นจากสาเหตุอื่นและลุกลามไปยังปีกมดลูกจนทำให้ปีกมดลูกอักเสบได้ เช่น
คลอดบุตร
ทำแท้ง หรือเกิดภาวะแท้งบุตร
เข้ารับการผ่าตัดทางนรีเวช
ใส่ห่วงคุมกำเนิด
ไส้ติ่งอักเสบ
คู่นอนมีการอักเสบติดเชื้อหรือมีแผลบริเวณอวัยวะเพศ
มีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น ติดเชื้อเอชไอวี เป็นต้น
สวนล้างช่องคลอดเองโดยไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์

การวินิจฉัยปีกมดลูกอักเสบ

แพทย์จะวินิจฉัยปีกมดลูกอักเสบด้วยการสอบถามรายละเอียดของอาการที่เกิดขึ้น ซักประวัติทางการแพทย์ และตรวจร่างกายเบื้องต้นเพื่อดูอาการบ่งชี้ของปีกมดลูกอักเสบ เช่น อาการปวด กดแล้วเจ็บที่ปีกมดลูกข้างเดียวหรือ 2 ข้าง หรือกดแล้วเจ็บบริเวณมดลูกร่วมด้วย เป็นต้น

นอกจากนี้ อาการของปีกมดลูกอักเสบอาจคล้ายคลึงกับโรคหรือภาวะอื่น ๆ เช่น ไส้ติ่งอักเสบ ไตติดเชื้อ เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ตั้งครรภ์นอกมดลูก หรือซีสต์รังไข่ เป็นต้น จึงต้องมีการตรวจด้วยวิธีอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อยืนยันผลการวินิจฉัย ดังนี้
การตรวจเลือด แพทย์จะตรวจนับเม็ดเลือดขาวและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อ
การตรวจปัสสาวะ เป็นการตรวจหาเชื้อโรคหรือสัญญาณการติดเชื้ออื่น ๆ จากน้ำปัสสาวะ
การตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้อง เป็นการตรวจวินิจฉัยโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูงแสดงภาพบริเวณปีกมดลูกและอวัยวะในอุ้งเชิงกราน เพื่อตรวจหาความผิดปกติ ซึ่งการตรวจอัลตราซาวด์ท้องน้อยอาจทำให้พบก้อนฝีหนองที่ปีกมดลูก และหากมีการอักเสบเรื้อรังก็อาจตรวจพบอาการบวมบริเวณท่อนำไข่ด้วย
การตรวจภายใน เพื่อดูความผิดปกติของตกขาว และอาการบวมที่กดเจ็บบริเวณปีกมดลูก
การเก็บตัวอย่างจากเยื่อบุมดลูก แพทย์จะใช้เครื่องมือสอดผ่านและถ่างช่องคลอด จากนั้นจะป้ายเซลล์จากมดลูก เพื่อนำตัวอย่างเซลล์มาเพาะเชื้อและตรวจหาชนิดของแบคทีเรียในห้องปฏิบัติการ
การตรวจพิเศษทางรังสี เป็นการฉีดสีแล้วเอกซเรย์ดูโพรงมดลูกและท่อนำไข่ โดยแพทย์จะฉีดสารทึบรังสีเข้าสู่โพรงมดลูกและท่อนำไข่ จากนั้นจึงถ่ายภาพทางรังสีเพื่อดูว่าเกิดการอุดตันของท่อนำไข่หรือไม่
การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช บางกรณีอาจจำเป็นต้องผ่าตัดเล็กด้วยกล้องพิเศษที่มีลักษณะเป็นท่อยาว เพื่อตรวจหาความผิดปกติของปีกมดลูกและอวัยวะอื่น ๆ ในอุ้งเชิงกราน โดยแพทย์จะผ่าตัดและสอดกล้องผ่านทางหน้าท้องของผู้ป่วย อีกทั้งยังต้องมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอหลังการส่องกล้องด้วย

การรักษาปีกมดลูกอักเสบ

การรักษาปีกมดลูกอักเสบแบ่งออกได้หลายวิธี ดังนี้
การรักษาด้วยยา แพทย์จะจ่ายยาเพื่อช่วยให้อาการทุเลาลงและผู้ป่วยมักมีโอกาสหายขาดค่อนข้างสูง โดยเบื้องต้นแพทย์จะให้ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานหรือฉีดยาให้กับผู้ป่วย เพื่อรักษาอาการติดเชื้อแบคทีเรียแบบผู้ป่วยนอก แต่ในบางกรณีแพทย์จะรับตัวไว้รักษาในโรงพยาบาลและให้ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำหากพบอาการรุนแรง เช่น มีไข้ มีก้อนหนองที่ปีกมดลูก มีอาการคลื่นไส้อาเจียนอย่างหนัก ระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง เป็นต้น สำหรับผู้ป่วยที่มีคู่นอน แพทย์มักแนะนำให้คู่นอนเข้ารับการตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นเดียวกัน และหากพบว่าเกิดการติดเชื้อด้วยก็ควรรักษาให้หายขาด เพื่อป้องกันผู้ป่วยได้รับเชื้อและกลับมาเป็นซ้ำอีก ซึ่งบางรายอาจต้องรับประทานยาแก้ปวดหรือให้ยาด้วยวิธีหยดเข้าหลอดเลือดด้วย
การผ่าตัด แพทย์อาจต้องรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดส่องกล้องในกรณีที่ผู้ป่วยอาการไม่ดีขึ้นหลังใช้ยา หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมา เช่น ผู้ป่วยที่เกิดหนองบริเวณปีกมดลูกจำเป็นต้องผ่าตัดระบายหนองออก เพื่อป้องกันการเกิดฝี รวมทั้งรักษาท่อรังไข่ที่เกิดพังผืดหรือแผล และตัดท่อนำไข่บางส่วนสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการมีบุตรในอนาคต เป็นต้น
การรักษาอื่น ๆ เป็นการรักษาเพื่อประคับประคองตามอาการ เช่น ให้ยาแก้ปวดหรือยาลดไข้ และประคบหน้าท้องด้วยน้ำอุ่น เพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดท้อง เป็นต้น

ทั้งนี้ ในระหว่างการรักษา ผู้ป่วยควรดูแลความสะอาดของตนเอง งดมีเพศสัมพันธ์ คุมกำเนิด หลีกเลี่ยงการใช้ห่วงอนามัย และหากพบอาการผิดปกติใด ๆ ควรรีบแจ้งแพทย์ทันที

ภาวะแทรกซ้อนของปีกมดลูกอักเสบ

หากผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่เนิ่น ๆ มักจะไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการตั้งครรภ์ แต่หากปล่อยให้อาการเรื้อรังหรือรับการรักษาล่าช้า ก็อาจทำให้ท่อนำไข่อุดตัน ตีบ หรือเกิดพังผืด ซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยเสี่ยงตั้งครรภ์นอกมดลูกหรือนำไปสู่ภาวะมีบุตรยาก

นอกจากนี้ ผู้ป่วยอาจเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนในระยะยาวได้หลายประการ เช่น ปวดท้องหรือปวดท้องน้อยเรื้อรัง ติดเชื้อจนเกิดหนองและกลายเป็นฝีในท่อนำไข่ รวมทั้งเชื้ออาจลุกลามไปอวัยวะใกล้เคียงอื่น ๆ โดยเฉพาะมดลูกและรังไข่ เป็นต้น

การป้องกันปีกมดลูกอักเสบ

สาเหตุหลักของปีกมดลูกอักเสบ คือ การได้รับเชื้อผ่านการมีเพศสัมพันธ์ ดังนั้น การป้องกันที่มีประสิทธิภาพจึงทำได้ ดังนี้
งดมีเพศสัมพันธ์ หรือมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยโดยการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง
หลีกเลี่ยงการมีคู่นอนหลายคน หรือการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ติดเชื้อบริเวณอวัยวะเพศ
หากสงสัยว่าตนเองหรือคู่นอนอาจติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ควรเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในขณะที่ยังไม่มีอาการ เพื่อป้องกันการติดเชื้อหรือแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น
ผู้ที่มีสัญญาณบ่งบอกถึงอาการปีกมดลูกอักเสบ ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรค

https://www.pobpad.com
🤫ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก>👉http://line.me/ti/p/%40morya
☘️ฝากขายสินค้ากับเรา นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก คลิก> http://line.me/ti/p/%vitaminthailand
😊สมัครงานกับเรา LINE: @bestjob
ปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยา อุปกรณ์การแพทย์ ความงามต่างๆคลิก> http://line.me/ti/p/%40drugth
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม คลิก> www.MoryaNaresuan.com และ www.หมอยานเรศวร.com
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง คลิก> 👉http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand
ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา คลิก> https://www.facebook.com/moryanaresuan
ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ คลิก> https://www.instagram.com/promotionhothit
ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา คลิก> www.HAmorya.com
"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------
"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"
TIMELINE 2010-2018
https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL
https://twitter.com/moryanaresuan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan