วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561

ยาเหน็บช่องคลอด


ยาเหน็บช่องคลอด


ยาเหน็บช่องคลอด เป็นยาที่ใช้เหน็บหรือสอดเข้าไปในช่องคลอด มีลักษณะเป็นวัตถุรูปวงรีหรือรูปไข่ขนาดเล็ก ออกฤทธิ์ได้รวดเร็วกว่ายารับประทาน เนื่องจากเมื่อเข้าสู่ร่างกายตัวยาจะละลายและถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดที่บริเวณช่องคลอดโดยตรง และมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยที่ไม่สามารถกลืนยาหรือผู้ที่กระเพาะอาหารหรือลำไส้ดูดซึมยาได้ไม่ดี มักใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา ภาวะช่องคลอดแห้ง และใช้คุมกำเนิด หรืออาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์

ยาเหน็บช่องคลอดมีทั้งชนิดหาซื้อได้เองหรือต้องใช้ตามคำสั่งแพทย์ ตัวอย่างยาในกลุ่มนี้ ได้แก่ ยาเมโทรนิดาโซล ยาคลินดามัยซิน ยาโคลไตรมาโซล เป็นต้นวิธีใช้ยาเหน็บช่องคลอด
ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำอุ่นและสบู่
แกะห่อยาเหน็บช่องคลอดออก หากใช้อุปกรณ์ช่วยสอดยาให้ใส่ยาเข้าไปในหลอดบรรจุ
นอนหงายและงอเข่าขึ้นมาทางหน้าอก
ค่อย ๆ ใส่หลอดบรรจุยาเข้าไปในช่องคลอดหรือใช้นิ้วดันยาให้ลึกเข้าไป
หากใช้อุปกรณ์ช่วยสอดยา ให้กดลูกสูบของหลอดบรรจุยาจนยาเหน็บเข้าไปในช่องคลอด จากนั้นนำหลอดบรรจุยาออกจากช่องคลอด
นอนอยู่ในท่าเดิมประมาณ 2-3 นาที เพื่อให้ยาถูกดูดซึม
ล้างมือด้วยสบู่และน้ำอุ่นอีกครั้ง
ยาเหน็บช่องคลอดอาจไหลออกมาจากช่องคลอดได้ เพื่อความสะดวกจึงควรใช้ในเวลาก่อนนอน ผู้ป่วยอาจสวมใส่ผ้าอนามัยเพื่อป้องกันยาเปื้อนกางเกงหรือผ้าปูที่นอน
ก่อนเหน็บยาผู้ป่วยอาจนำยาจุ่มน้ำเล็กน้อยเพื่อให้เหน็บยาเข้าไปในช่องคลอดได้ง่ายขึ้น
การทำตามขั้นตอนการสอดยาเข้าไปในช่องคลอดข้างต้นจะช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายและเจ็บน้อยที่สุด หากผู้ป่วยมีปัญหาในการเหน็บยาหรือมีข้อสงสัย ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

คำเตือนในการใช้ยาเหน็บช่องคลอด

ยาเหน็บช่องคลอดแต่ละประเภทล้วนมีข้อบ่งชี้ ข้อควรระวังในการใช้ยา และส่วนประกอบในยาที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น ผู้ป่วยควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงอาการป่วยในปัจจุบัน ประวัติทางการแพทย์ และประวัติการแพ้ยาต่าง ๆ รวมทั้งศึกษาวิธีการใช้ยาและคำเตือนบนฉลากให้ดีก่อนใช้ยาเสมอ เพื่อป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาผิดวิธี

ตัวอย่างข้อควรระวังในการใช้ยาเหน็บช่องคลอด ได้แก่
แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้ หากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาเหน็บช่องคลอดชนิดใดก็ตาม รวมถึงยาชนิดอื่น อาหาร หรือสารใด ๆ
แจ้งให้แพทย์ทราบหากมีโรคประจำตัวหรืออาการเจ็บป่วยใดก็ตาม เพราะการใช้ยานี้อาจส่งผลกระทบต่อโรคบางชนิดที่เป็นอยู่ได้
แจ้งให้แพทย์ทราบถึงยาทุกชนิดที่กำลังใช้อยู่ ทั้งยาที่แพทย์สั่ง ยาที่ซื้อใช้ด้วยตนเอง วิตามิน และสมุนไพร เพราะยาเหน็บช่องคลอดอาจทำปฏิกิริยากับยาชนิดอื่น ทำให้เกิดผลข้างเคียงหรือประสิทธิภาพของยาลดลงได้ เช่น ยาเหน็บช่องคลอดยาเมโทรนิดาโซล อาจทำปฏิกิริยากับยาไดซัลฟิแรมหรือยาลิเทียม
แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยา หากผู้ป่วยมีประวัติเข้ารับการผ่าตัดหรือการบำบัดด้วยรังสีในบริเวณช่องคลอด หรือมีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ
แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนการใช้ยา หากกำลังตั้งครรภ์หรือวางแผนจะตั้งครรภ์ เพราะยาอาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้
หญิงที่กำลังให้นมบุตรควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา เพราะยาเหน็บช่องคลอดบางชนิดสามารถซึมผ่านน้ำนมมารดาและอาจเป็นอันตรายต่อทารก
ก่อนเข้ารับการรักษาใด ๆ ควรแจ้งให้แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทราบว่ากำลังใช้ยาเหน็บช่องคลอดชนิดนั้น ๆ อยู่
ผู้ป่วยสามารถใช้ยาเหน็บช่องคลอดในช่วงที่มีรอบเดือนได้ แต่ควรหลีกเลี่ยงการใช้ผ้าอนามัยแบบสอดเพราะผ้าอนามัยอาจดูดซึมยาไปบางส่วน
ใช้ยาตามฉลากหรือตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยใด ๆ ควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอ
หากสงสัยว่าใช้ยาในปริมาณเกินกว่าที่กำหนดหรือลืมใช้ยา ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
ควรเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิต่ำหรือเก็บไว้ในตู้เย็น เพื่อป้องกันยาละลาย หรือเก็บยาตามคำแนะนำบนฉลากและตามคำสั่งแพทย์

ผลข้างเคียงจากการใช้ยาเหน็บช่องคลอด

เนื่องจากยาเหน็บช่องคลอดแต่ละชนิดมีส่วนประกอบที่แตกต่างกัน จึงอาจส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการข้างเคียงจากการใช้ยาแตกต่างกันไปด้วย ดังนั้น ผู้ป่วยควรศึกษาข้อมูลยาจากฉลากอย่างระมัดระวัง และใช้ยาอย่างถูกวิธี หากพบอาการผิดปกติเกิดขึ้นหลังใช้ยา ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร และไปพบแพทย์ทันทีหากอาการเหล่านั้นไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง

ตัวอย่างผลข้างเคียงที่อาจพบได้จากการใช้ยาเหน็บช่องคลอด ได้แก่
อาการแพ้ยา เช่น ลมพิษ หายใจลำบาก หน้าบวม ริมฝีปากบวม ลิ้นบวม คอบวม ผื่นคัน ผิวหนังบวมแดง พุพอง ผิวลอกพร้อมกับมีไข้หรือไม่มีไข้ แน่นหน้าอกหรือลำคอ หายใจเสียงดัง มีปัญหาในการหายใจหรือการพูด เสียงแหบ เป็นต้น
ยาเหน็บช่องคลอดอาจไหลหรือหลุดออกมาได้เมื่อผู้ป่วยเคลื่อนไหวร่างกาย
ร่างกายของผู้ป่วยบางรายอาจดูดซึมยาเหน็บช่องคลอดได้ไม่ดีเท่ากับการใช้ยารับประทาน
อาจทำให้เกิดการระคายเคืองบริเวณช่องคลอดหรือมีตกขาวผิดปกติ
มีภาวะช่องคลอดแห้ง หรือมีอาการแสบบริเวณดังกล่าว
ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ง่วงซึม
คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย
ปากแห้ง

https://www.pobpad.com
🤫ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก>👉http://line.me/ti/p/%40morya
☘️ฝากขายสินค้ากับเรา นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก คลิก> http://line.me/ti/p/%vitaminthailand
😊สมัครงานกับเรา LINE: @bestjob
ปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยา อุปกรณ์การแพทย์ ความงามต่างๆคลิก> http://line.me/ti/p/%40drugth
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม คลิก> www.MoryaNaresuan.com และ www.หมอยานเรศวร.com
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง คลิก> 👉http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand
ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา คลิก> https://www.facebook.com/moryanaresuan
ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ คลิก> https://www.instagram.com/promotionhothit
ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา คลิก> www.HAmorya.com
"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------
"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"
TIMELINE 2010-2018
https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL
https://twitter.com/moryanaresuan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan