วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2561

สเตียรอยด์ เป็นอย่างไร อันตรายหรือไม่


สเตียรอยด์ เป็นอย่างไร อันตรายหรือไม่สเตียรอยด์ (Steroids) คือฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่ร่างกายผลิตขึ้นเองได้ ซึ่งมีความสำคัญต่อการทำงานของร่างกาย ในปัจจุบัน วงการแพทย์ได้นำสเตียรอยด์มาใช้รักษาอาการเจ็บป่วย หรือแม้แต่ใช้ในวงการเสริมความงามสเตียรอยด์แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิดใหญ่ ๆ ดังนี้
คอร์ติโคสเตียรอยด์ (Corticosteroids)
ยาอะนาบอลิก-แอนโดรจีนิกสเตียรอยด์(Anabolic Androgenic Steroid: AAS)

โดยปกติแล้วฮอร์โมนสเตียรอยด์จะถูกผลิตออกมาเองตามธรรมชาติจากต่อมหมวกไตซึ่งเป็นต่อมไร้ท่อขนาดเล็กที่อยู่เหนือไตทั้ง 2 ข้าง ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญ ๆ ในร่างกายอีกหลายชนิด เช่น อะดรีนาลีน เป็นต้น

ทั้งนี้ สเตียรอยด์ยังถูกมาผลิตเป็นยารักษาโรค และอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ โดยจะถูกผลิตออกมาในหลายรูปแบบ แต่แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
สเตียรอยด์ประเภทใช้ภายนอก เป็นยาสเตียรอยด์ที่ใช้รักษาเฉพาะอาการภายนอก โดยยาประเภทนี้อาจอยู่ในรูปของยาทา ยาหยอดตา ยาพ่นจมูก และยาพ่นหลอดลม ทั้งนี้ การออกฤทธิ์ของยาประเภทนี้จะออกฤทธิ์เฉพาะจุด จึงทำให้ความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยาลดลง แต่ต้องใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย
สเตียรอยด์ประเภทยารับประทานและยาฉีด ใช้รักษาอาการเจ็บป่วยบางอย่างที่การใช้ยาเฉพาะภายนอกไม่สามารถรักษาได้ เช่น อาการแพ้มาก โรคหอบหืดชนิดรุนแรง หรือผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ อาจต้องใช้สเตียรอยด์ชนิดฉีด หรือรับประทาน เพื่อให้อาการดีขึ้นโดยเร็วที่สุด โดยสเตียรอยด์ประเภทนี้แพทย์จะให้ใช้ติดต่อกันในระยะเวลาหนึ่ง จากนั้นเมื่ออาการดีขึ้นแล้วจะสั่งหยุดใช้ เพราะหากใช้ติดต่อกันนาน ๆ จะส่งผลข้างเคียงต่อสุขภาพของผู้ป่วย

สเตียรอยด์ทำหน้าที่อย่างไร ?

โดยปกติแล้วสเตียรอยด์ที่ผลิตขึ้นเองภายในร่างกายตามธรรมชาติจะมีหน้าที่สำคัญคือช่วยให้อวัยวะ เนื้อเยื่อ และเซลล์ต่าง ๆ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในกรณีที่ผู้ป่วยต้องได้รับสเตียรอยด์ชนิดสังเคราะห์เข้าไปในร่างกาย หากได้รับในปริมาณที่เหมาะสม ยาสเตียรอยด์ก็จะออกฤทธิ์ช่วยลดอาการบวมแดง และลดการอักเสบ และช่วยลดอาการอักเสบที่เป็นสาเหตุของโรคผิวหนัง และโรคหอบหืดได้อีกด้วย

นอกจากนี้ สารสเตียรอยด์ยังมีฤทธิ์ลดการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งช่วยผู้ป่วยที่ได้รับยาดังกล่าวและมีปัญหาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน เช่น โรคภูมิแพ้ตัวเองหรือโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์มีอาการทุเลาลง

ประโยชน์ของสเตียรอยด์

สเตียรอยด์เป็นยาที่มีคุณสมบัติเพื่อรักษาการอักเสบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้สเตียรอยด์ในประมาณเหมาะสมจะสามารถช่วยบรรเทาอาการที่เกิดจากโรคต่าง ๆ เช่น อาการปวดในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ หรือการอักเสบของผิวหนัง

ในการรักษาทางการแพทย์ สเตียรอยด์ถูกนำมาใช้รักษาอาการของโรคต่าง ๆ เช่น โรคข้ออักเสบ โรคหอบหืด โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน เช่น โรคภูมิแพ้ตัวเอง โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (Multiple Sclerosis) รักษาปัญหาเกี่ยวกับผิวหนัง เช่น ผิวหนังอักเสบ ผื่น และในบางกรณีสารดังกล่าวยังถูกใช้เพื่อรักษาโรคมะเร็งบางชนิดควบคู่ไปกับการรักษาหลักด้วย

ในกรณีฉุกเฉินที่ผู้ป่วยเกิดการอักเสบรุนแรงจนส่งผลต่ออวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย ยาสเตียรอยด์ถือเป็นตัวยาสำคัญที่แพทย์ใช้เพื่อช่วยรักษาการอักเสบ และในหลาย ๆ กรณีก็ยังช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อีกด้วย

ทว่าในปัจจุบันมีการนำสารสเตียรอยด์ไปใช้อย่างผิดวิธี มักพบบ่อยคือการนำไปใช้เสริมสร้างกล้ามเนื้อ และเสริมสมรรถภาพให้นักกีฬา ซึ่งถือว่าผิดกฎในวงการกีฬา อีกทั้งยังเป็นอันตรายต่อผู้ใช้หากใช้ในปริมาณที่มากเกินไป

ผลข้างเคียงจากการใช้สเตียรอยด์

แม้สเตียรอยด์จะเป็นยาที่ให้ประสิทธิภาพในการรักษาค่อนข้างดี แต่ก็เป็นยาที่ออกฤทธิ์ค่อนข้างรุนแรง จึงอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงต่าง ๆ ต่อร่างกายผู้ใช้ได้ อาทิ
อาจทำให้กระดูกเปราะบางลง
เป็นต้อกระจก
ความอยากอาหารเพิ่มขึ้น
อารมณ์แปรปรวน
มีปัญหาในการนอนหลับ

นอกจากนี้ ยาสเตียรอยด์แต่ละชนิดก็ยังมีผลข้างเคียงที่เฉพาะเจาะจงลงไปอีก ดังนี้

ผลข้างเคียงจากการใช้ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ (Corticosteroids) การใช้ยานี้นานหรือใช้ในปริมาณมาก อาจก่อให้เกิดผลข้างเคียง ได้แก่

อาหารไม่ย่อย หรือมีอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากอาหารไม่ย่อย
ความอยากอาหารเพิ่มขึ้น ส่งผลให้น้ำหนักขึ้น
นอนไม่หลับ
มีพฤติกรรมหรืออารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสมากขึ้น เช่น โรคอีสุกอีใส โรคงูสวัด หรือโรคหัด
ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง หรือเกิดโรคเบาหวาน
โรคกระดูกพรุน
ความดันโลหิตสูง
เกิดกลุ่มอาการคุชชิง (Cushing's Syndrome) ที่อาจทำให้เกิดรอยฟกช้ำที่ผิวได้ง่าย มีรอยแตกที่ต้นขา หรือมีไขมันสะสมอยู่บริเวณใบหน้ามากเกินไป เป็นต้น
มีปัญหาเกี่ยวการมองเห็น เช่น ต้อหิน และต้อกระจก เป็นต้น
เกิดปัญหาสุขภาพจิต เช่น ภาวะซึมเศร้า หรือมีความคิดฆ่าตัวตาย

ผลข้างเคียงจากการใช้ยาอะนาบอลิก-แอนโดรจีนิกสเตียรอยด์(Anabolic Androgenic Steroid: AAS) สเตียรอยด์ชนิดนี้มักนิยมใช้เมื่อต้องการสร้างกล้ามเนื้อให้มีขนาดใหญ่ ซึ่งยาชนิดนี้อาจส่งผลอันตราย และส่งผลกระทบต่อร่างกาย ดังนี้

ผลข้างเคียงต่อผู้ชาย
มีปัญหาเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ เช่น ปริมาณอสุจิลดลง เป็นหมัน หรือมีบุตรยาก อัณฑะเล็กลง และหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
ศีรษะล้าน
เต้านมมีขนาดใหญ่ขึ้น
เสี่ยงเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก
มีสิวขึ้นมากผิดปกติ
มีอาการปวดท้อง

ผลข้างเคียงต่อผู้หญิง
ขนตามใบหน้าและร่างกายขึ้นดกผิดปกติ
หน้าอกเล็กลง
เกิดอาการบวมที่คลิตอริส (Clitoris)
เสียงต่ำ หรือทุ้มกว่าปกติ
ความต้องการทางเพศสูงขึ้น
ประจำเดือนผิดปกติ
ผมร่วง
มีสิวขึ้นมากผิดปกติ

ทั้งนี้ การใช้สเตียรอยด์ชนิดดังกล่าวอาจนำมาสู่โรคร้ายแรงได้ เช่น กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง เกิดเนื้องอกที่ตับหรือไต โรคความดันโลหิตสูง เกิดลิ่มเลือด มีอาการบวมน้ำ และระดับคอเลสเตอรอลสูง อีกทั้งยังส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตได้ เช่น มีพฤติกรรมก้าวร้าว อารมณ์แปรปรวน พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง มีอาการประสาทหลอน หรืออาการหลงผิด

การใช้ยาสเตียรอยด์ชนิดนี้ที่มักเป็นยาฉีดเสียส่วนใหญ่ หากได้รับการฉีดอย่างไม่ถูกต้องและมีการใช้เข็มฉีดยาต่อกัน ก็อาจจะส่งผลให้เกิดการติดเชื้ออันตราย เช่น ไวรัสตับอักเสบบี และซี เชื้อไวรัสเอชไอวี อีกทั้งยังอาจทำให้หลอดเลือดดำเสียหายจนทำให้เกิดแผล และเกิดเนื้อตายในที่สุด

ขณะเดียวกันยาสเตียรอยด์ยังส่งผลต่อการเสริมสร้างของกระดูก ซึ่งหากใช้ในวัยที่กำลังเจริญเติบโตก็ก็อาจทำให้กระดูกหยุดเจริญเติบโตก่อนวัยได้ เนื่องจากยาชนิดนี้จะเข้าไปเร่งอายุและการเจริญเติบโตของกระดูกเกินวัย และในที่สุดจะหยุดการเสริมสร้างก่อนเวลาอันควร

ทั้งนี้ ความรุนแรงของผลข้างเคียงนั้นจะขึ้นอยู่กับปริมาณ และระยะเวลาที่ใช้ยา ดังนั้น เพื่อความปลอดภัย ผู้ป่วยควรใช้ยาสเตียรอยด์ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ และในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อป้องกันผลเสียระยะยาวที่อาจตามมา

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจเกิดขึ้นเฉพาะในช่วงการรักษาด้วยยาดังกล่าว และอาการจะค่อย ๆ ลดลงเมื่อหยุดใช้ยาสเตียรอยด์ แต่กระนั้นเองผู้ป่วยก็ไม่ควรหยุดยาเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ เพราะอาจทำให้อาการไม่พึงประสงค์อื่น ๆ เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขาดยาได้

ใครไม่ควรใช้ยาสเตียรอยด์

เช่นเดียวกับยาชนิดอื่น ๆ สเตียรอยด์เป็นยาที่ไม่สามารถใช้ได้กับทุกคน โดยกลุ่มคนที่ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาสเตียรอยด์ ได้แก่
ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะติดเชื้อรุนแรง
ผู้ป่วยที่ไม่สามารถควบคุมอาการของโรคเบาหวานได้
ผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูง หรือมีภาวะหัวใจวาย
ผู้ป่วยที่มีแผลในกระเพาะอาหาร
ผู้ป่วยโรคกระดูกพรุน
ผู้ป่วยโรคต้อหิน

ซึ่งหากผู้ป่วยมีปัญหาสุขภาพข้างต้น ก่อนได้รับยาสเตียรอยด์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์ผู้รักษา เพื่อที่แพทย์จะได้วางแผนรักษาที่ปลอดภัยที่สุดให้แก่ผู้ป่วยต่อไป

https://www.pobpad.com
🤫ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก>👉http://line.me/ti/p/%40morya
☘️ฝากขายสินค้ากับเรา นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก คลิก> http://line.me/ti/p/%vitaminthailand
😊สมัครงานกับเรา LINE: @bestjob
ปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยา อุปกรณ์การแพทย์ ความงามต่างๆคลิก> http://line.me/ti/p/%40drugth
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม คลิก> www.MoryaNaresuan.com และ www.หมอยานเรศวร.com
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง คลิก> 👉http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand
ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา คลิก> https://www.facebook.com/moryanaresuan
ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ คลิก> https://www.instagram.com/promotionhothit
ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา คลิก> www.HAmorya.com
"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------
"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"
TIMELINE 2010-2018
https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL
https://twitter.com/moryanaresuan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan