วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2561

สาหร่ายสไปรูลินาและประโยชน์ต่อสุขภาพ


สาหร่ายสไปรูลินาและประโยชน์ต่อสุขภาพสาหร่ายสไปรูลินา เป็นสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินซึ่งพบในแหล่งน้ำเค็มของเขตร้อนชื้น หรือบางชนิดอาจพบในแหล่งน้ำจืด อุดมไปด้วยวิตามินบี เหล็ก แร่ธาตุต่าง ๆ และเป็นแหล่งโปรตีน เหมาะสำหรับบุคคลที่รับประทานมังสวิรัติ อีกทั้งยังมีการนำสาหร่ายสไปรูลินามาผลิตเป็นอาหารเสริมเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพอีกด้วยนอกจากนี้ สาหร่ายสไปรูลินายังประกอบไปด้วยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพอื่น ๆ อีกหลายชนิด เช่น ไฟโคไซยานิน (Phycocyanin) แคโรทีนอยด์ (Carotenoids) แกมม่า-ไลโนเลนิค แอซิด (Gamma-Linolenic Acid) สเตอรอลจากพืช (Plant Sterols) และเส้นใยอาหาร ซึ่งหลายคนเชื่อว่าการรับประทานสาหร่ายสไปรูลินาอาจให้คุณประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น รักษาโรคภูมิแพ้ โรคเบาหวาน สมาธิสั้น ภาวะโลหิตจาง บรรเทาความเมื่อยล้า เป็นต้น ซึ่งคำกล่าวอ้างเหล่านี้จะเป็นจริงหรือไม่ และมีหลักฐานทางการแพทย์มากน้อยเพียงใดที่จะช่วยยืนยันสรรพคุณ ประโยชน์ และความปลอดภัยของสาหร่ายสไปรูลินาที่มีบทบาทหรือส่วนช่วยในการรักษาโรคเหล่านี้

ประโยชน์ของสาหร่ายสไปรูลินาที่อาจมีต่อสุขภาพ

ส่งผลดีต่อผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภทที่ 2 และช่วยลดระดับไขมันในเลือด

โรคเบาหวานเป็นปัญหาสุขภาพที่มีสาเหตุจากระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นผิดปกติ ซึ่งเบาหวานประเภทที่ 2 เป็นชนิดที่พบได้มากที่สุด โดยตับอ่อนผลิตอินซูลินออกมาไม่เพียงพอที่จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในระดับปกติ หรือเรียกว่าภาวะดื้ออินซูลิน ทั้งนี้ หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ได้ระบุประโยชน์ของสาหร่ายสไปรูลินาที่อาจช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและส่งผลดีต่อระดับไขมันในเลือด ทดลองโดยให้ผู้ป่วยเบาหวานรับประทานสาหร่ายสไปรูลินาวันละ 2 กรัม เป็นเวลา 2 เดือน พบว่าผลการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหาร 8 ชั่วโมง รวมถึงระดับคอเลสเตอรอลรวม (TG) และไขมันชนิดที่ไม่ดี (LDL) ลดต่ำลง และระดับไขมันชนิดที่ดี (HDL) ยังเพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย

นอกจากนี้ งานวิจัยในช่วงที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการรับประทานสาหร่ายสไปรูลินาต่อระดับไขมันในเลือดของผู้ป่วยหัวใจขาดเลือดและผู้ป่วยโรคเบาหวาน แต่เป็นเพียงผลจากการทดลองขนาดเล็กและใช้เวลาทดลองสั้น จึงจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อยืนยันประโยชน์ของสาหร่ายสไปรูลินาที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

ช่วยบรรเทาอาการโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้

โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้เกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมีปฏิกิริยาตอบสนองต่ออนุภาคในอากาศที่หายใจเข้าไปมากเกินไป ทำให้เกิดอาการแพ้และส่งผลให้มีอาการคัดจมูก น้ำมูกไหล โพรงจมูกอักเสบ หรือการติดเชื้อที่หู ซึ่งอาการเหล่านี้รักษาได้ด้วยยาแผนปัจจุบันแต่การใช้ยารักษาอย่างต่อเนื่องก็อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงตามมาได้ การรับประทานสาหร่ายสไปรูลินาจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเพราะอาจมีส่วนช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกาย ซึ่งจากผลการทดลองทางคลินิกในผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้พบว่า สาหร่ายสไปรูลินาอาจมีส่วนช่วยบรรเทาอาการน้ำมูกไหล จาม คัดหรือคันจมูก อย่างไรก็ตาม การศึกษาในปัจจุบันอาจยังไม่สามารถระบุกลไกการออกฤทธิ์ของสาหร่ายสไปรูลินาได้อย่างชัดเจน จึงยังจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

เพิ่มระดับฮีโมโกลบินและอาจช่วยรักษาภาวะโลหิตจาง

ภาวะโลหิตจางเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น การเสียเลือด ปัญหาจากการผลิตหรือการทำลายเซลล์เม็ดเลือดแดง ทำให้ร่างกายขาดฮีโมโกลบินซึ่งเป็นส่วนสำคัญของเซลล์เม็ดเลือดแดง ในการทำหน้าที่ส่งออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ส่งผลให้เกิดอาการเมื่อยล้าและอวัยวะในร่างกายทำงานได้ไม่เต็มที่ หลายคนอาจเชื่อว่าการรับประทานสาหร่ายสไปรูลินาอาจช่วยเพิ่มฮีโมโกลบินและบรรเทาอาการจากภาวะโลหิตจางได้ โดยการศึกษาทดลองชิ้นหนึ่งได้ให้อาสาสมัครอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปที่ไม่มีปัญหาสุขภาพ รับประทานสาหร่ายสไปรูลินาเป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่าปริมาณเฉลี่ยของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงเพิ่มสูงขึ้น โดยที่อาสาสมัครเพศหญิงอาจตอบสนองและเห็นผลได้เร็วกว่า อีกทั้งปริมาตรของเซลล์เม็ดเลือดแดงและความเข้มข้นเฉลี่ยของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงของอาสาสมัครเพศชายก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน จึงอาจกล่าวได้ว่าการรับประทานสาหร่ายสไปรูลินาอาจส่งผลดีต่อผู้สูงอายุที่มีภาวะโลหิตจางและระบบภูมิคุ้มกันถดถอย ถึงแม้ผลการศึกษาข้างต้นจะแสดงให้เห็นถึงคุณประโยชน์ของสาหร่ายสไปรูลินา แต่ยังจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมโดยเน้นถึงเรื่องความปลอดภัย ระยะเวลาในการติดตามผล และจำนวนผู้เข้าร่วมการทดลองที่มากขึ้น

ประโยชน์ต่อการรักษาผู้ที่ได้รับพิษจากสารหนู

สารหนูเป็นโลหะหนักไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และไม่มีรสชาติ พบได้ตามธรรมชาติหรืออุตสาหกรรมถลุงแร่ ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายผ่านทางเดินอาหาร ทางการหายใจ ทางหลอดเลือดดำ และทางเยื่อเมือก โดยเฉพาะทางเดินอาหารประมาณ 90% ทางองค์การอนามัยโลกระบุว่า การสัมผัสสารหนูในปริมาณมากและเป็นเวลานานทั้งจากการดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารที่ปนเปื้อน มักเกิดความผิดปกติที่ระบบผิวหนัง เช่น สีผิวเข้มขึ้น ผิวหนาเป็นปื้น อาจทำให้เกิดมะเร็งผิวหนัง เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ โรคเบาหวาน และเป็นพิษต่อประสาท ในปัจจุบันยังไม่มีการรักษาเฉพาะสำหรับผู้ที่ได้รับพิษจากสารหนูที่มีอาการรุนแรง จึงได้มีการทดลองเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของสาหร่ายสไปรูลินา พบว่าการรับประทานสาหร่ายสไปรูลินาขนาด 250 มิลลิกรัมและสังกะสีขนาด 2 มิลลิกรัมวันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 16 สัปดาห์ อาจจะมีประโยชน์ต่อการรักษาผู้ที่ได้รับพิษจากสารหนูที่มีอาการทางระบบผิวหนัง และเพื่อผลลัพธ์ที่ชัดเจนจึงยังจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม

นอกจากประโยชน์ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีความเชื่ออีกว่าการรับประทานสาหร่ายสไปรูลินายังอาจมีส่วนช่วยรักษาโรคสมาธิสั้น โรคขาดสารอาหาร บรรเทาความเมื่อยล้า อาการวัยทอง กลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือน ช่วยลดน้ำหนัก รวมถึงช่วยลดระดับไขมันในเลือด แต่ในทางการแพทย์ยังไม่มีผลวิจัยเพียงพอ จึงยังจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อยืนยันประสิทธิภาพของสาหร่ายสไปรูลิน่าเกี่ยวกับโรคหรืออาการดังกล่าว

รับประทานสาหร่ายสไปรูลินาอย่างไรให้ปลอดภัย

การรับประทานสาหร่ายสไปรูลินาค่อนข้างปลอดภัย หากปราศจากสารไมโครซิสตินส์เจอปน รวมถึงสารพิษโลหะ และแบคทีเรียที่เป็นอันตราย มิเช่นนั้นอาจส่งผลเสียต่อการทำงานของตับ ทำให้เกิดอาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย กระหายน้ำ หัวใจเต้นเร็ว ช็อก หรืออาจเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะเด็กที่รับประทานสาหร่ายสไปรูลินาค่อนข้างไม่ปลอดภัยและอาจติดเชื้อได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่

ข้อควรระวังในการรับประทานสาหร่าย โดยเฉพาะบุคคลในกลุ่มต่อไปนี้
ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์หรือผู้ที่อยู่ในช่วงให้นมบุตร ไม่ควรรับประทานสาหร่ายสไปรูลินา เนื่องจากยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าจะปลอดภัยหรือส่งผลต่อมารดาหรือทารกหรือไม่
ผู้ป่วยโรคแพ้ภูมิต้านทานตนเอง เช่น โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง โรคเอสแอลอี โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ เป็นต้น เพราะการรับประทานสาหร่ายสไปรูลินาอาจกระตุ้นให้ระบบภูมิต้านทานทำงานมากขึ้น
ผู้ป่วยโรคฟีนิลคีโตนูเรีย เพราะสารฟีนิลอะลานีนที่พบในสาหร่ายสไปรูลินา อาจทำให้อาการต่าง ๆ แย่ลง
ผู้ที่อยู่ในช่วงรับประทานยากดภูมิคุ้มกัน เช่น อะซาไธโอพรีน บาซิลิซิแมบ ไซโคลสปอริน ไมโคฟีโนเลต ทาโครลิมัส เพรดนิโซน คอร์ติโคสเตียรอยด์ เป็นต้น เพราะการรับประทานสาหร่ายสไปรูลินาร่วมกับยาดังกล่าวอาจไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันและส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของยา

https://www.pobpad.com
🤫ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก>👉http://line.me/ti/p/%40morya
☘️ฝากขายสินค้ากับเรา นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก คลิก> http://line.me/ti/p/%vitaminthailand
😊สมัครงานกับเรา LINE: @bestjob
ปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยา อุปกรณ์การแพทย์ ความงามต่างๆคลิก> http://line.me/ti/p/%40drugth
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม คลิก> www.MoryaNaresuan.com และ www.หมอยานเรศวร.com
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง คลิก> 👉http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand
ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา คลิก> https://www.facebook.com/moryanaresuan
ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ คลิก> https://www.instagram.com/promotionhothit
ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา คลิก> www.HAmorya.com
"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------
"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"
TIMELINE 2010-2018
https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL
https://twitter.com/moryanaresuan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan