วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561

มะเขือยาว


มะเขือยาว สรรพคุณทางการรักษา และความปลอดภัยในการบริโภคมะเขือยาวเป็นพืชสวนครัวที่อุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่ จึงเชื่อว่ามะเขือยาวอาจส่งผลดีต่อสุขภาพและอาจช่วยรักษาป้องกันโรคบางชนิดได้ โดยสารอาหารในมะเขือยาวที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ได้แก่ เส้นใยอาหาร โปรตีน คาร์โบไฮเดรต แมงกานีส โพแทสเซียม โฟเลต วิตามินซี และวิตามินเคแม้มะเขือยาวเป็นแหล่งโภชนาการที่สำคัญของสารอาหารต่าง ๆ แต่ในทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ยังไม่มีการรับรองคุณสมบัติของมะเขือยาวเพื่อการรักษาโรคแต่อย่างใด มีเพียงหลักฐานบางส่วนที่แสดงถึงประสิทธิผลของมะเขือยาวในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ต้านอนุมูลอิสระ

โดยทั่วไป สารอนุมูลอิสระเกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานภายในเซลล์ร่างกาย แต่หากร่างกายมีสารนี้มากเกินไป อาจสร้างความเสียหายแก่เซลล์และนำไปสู่ปัญหาสุขภาพต่าง ๆ ได้ มีสมมติฐานว่าสารให้สีแอนโทไซยานิน (Anthocyanins) ในมะเขือยาวอาจมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระได้ จึงมีการนำสารสกัดจากเปลือกมะเขือยาวไปค้นคว้าหาประสิทธิภาพด้านการต้านอนุมูลอิสระในหลอดทดลอง พบว่าสารแอนโทไซยานินอาจมีฤทธิ์ป้องกันการทำลายเซลล์จากสารอนุมูลอิสระได้

อย่างไรก็ตาม งานวิจัยดังกล่าวเป็นการศึกษาตัวอย่างเซลล์ในห้องปฏิบัติการเท่านั้น จึงควรค้นคว้าวิจัยเพิ่มเติมโดยทำการทดลองในมนุษย์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนและเกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคต

ลดระดับน้ำตาลในเลือด

ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกิดจากหลายสาเหตุ โดยเฉพาะโรคเบาหวานซึ่งร่างกายขาดฮอร์โมนอินซูลินหรือดื้อต่ออินซูลินจนไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ตามปกติ และหากปล่อยให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงโดยไม่ได้รับการรักษา อาจทำให้เกิดโรคและภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ตามมาได้ด้วย

มะเขือยาวมีสารพฤกษเคมีโพลีฟีนอลที่เชื่อกันว่าอาจช่วยลดการดูดซึมน้ำตาลและเพิ่มการผลิตอินซูลินเพื่อช่วยควบคุมระดับน้ำตาลได้ จึงมีงานวิจัยในหลอดทดลองที่ศึกษาสารสกัดจากมะเขือยาว พบว่ามะเขือยาวอาจช่วยลดเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดูดซึมน้ำตาลในร่างกาย ซึ่งช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดลงได้ด้วย แต่การทดลองดังกล่าวเป็นการใช้สารสกัดทดลองกับเซลล์ตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ ดังนั้น ควรมีการค้นคว้าทดลองในมนุษย์ต่อไป เพื่อประสิทธิผลสูงสุดทางสุขภาพและการแพทย์

ลดความเสี่ยงโรคหัวใจ

โรคหัวใจเป็นโรคอันตรายที่ร้ายแรงต่อชีวิตหากผู้ป่วยไม่ได้รักษาดูแลอาการอย่างเหมาะสม โดยมีปัจจัยหลายประการที่เป็นสาเหตุของโรคนี้ เนื่องจากมะเขือยาวมีสารอาหารให้ประโยชน์สูงอย่างหลากหลาย จึงเชื่อว่ามะเขือยาวอาจช่วยลดระดับไขมันในเลือดซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุของโรคหัวใจได้ด้วย

แม้บางงานวิจัยที่ทดลองในสัตว์พบว่า มะเขือยาวอาจช่วยลดระดับไขมันเลว (LDL Cholesterol) และสารไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglyceride) ที่เพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจได้ แต่การทดลองใช้ผงสกัดจากมะเขือยาวเพื่อลดระดับไขมันในเลือดของมนุษย์กลับไม่พบการเปลี่ยนแปลงของระดับไขมันที่มีนัยสำคัญแต่อย่างใด จึงไม่อาจสรุปประสิทธิผลของมะเขือยาวต่อการลดระดับไขมันในเลือดได้ในขณะนี้ ควรค้นคว้าทดลองเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ชัดเจนต่อไปในอนาคต

ต้านมะเร็ง

มะเร็งเป็นโรคร้ายที่คร่าชีวิตผู้ป่วยได้หากรักษาไม่ทันการณ์หรือมะเร็งลุกลามไปยังอวัยวะสำคัญ มะเขือยาวมีสารโซลาโซดีน แรมโนซิล ไกลโคไซด์ (Solasodine Rhamnosyl Glycosides) ที่เชื่อว่าอาจต้านเซลล์มะเร็งได้ จึงมีการทดลองนำครีมที่มีส่วนผสมของสารชนิดนี้ทาลงบนผิวหนังของผู้ป่วยมะเร็งผิวหนัง พบว่าสารโซลาโซดีน แรมโนซิล ไกลโคไซด์ อาจมีคุณสมบัติต้านเซลล์มะเร็งผิวหนังได้

นอกจากนี้ มีงานวิจัยบางชิ้นสนับสนุนว่าการรับประทานผักผลไม้รวมทั้งมะเขือยาวอาจช่วยป้องกันโรคมะเร็งบางชนิดได้ อย่างไรก็ตาม แม้อุดมไปด้วยสารที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากมาย แต่ในปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานเพียงพอจะพิสูจน์ประสิทธิผลของมะเขือยาวเพื่อการรักษาหรือป้องกันโรคได้อย่างแน่ชัด ดังนั้น ผู้บริโภคทั่วไป หรือผู้ป่วยโรคต่าง ๆ ควรระมัดระวังในการบริโภคอาหารแต่ละชนิดรวมถึงมะเขือยาวด้วย

ความปลอดภัยในการบริโภคมะเขือยาว

แม้มะเขือยาวจะอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์มากมาย แต่ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการบริโภคมะเขือยาวที่เหมาะสมอย่างแน่ชัด อีกทั้งยังเคยมีรายงานการพบสารพิษตกค้างในมะเขือยาวจากการสุ่มตรวจตัวอย่างสินค้าทางการเกษตร ดังนั้น ผู้บริโภคจึงควรรับประทานมะเขือยาวในปริมาณพอดี และด้วยวิธีการที่เหมาะสมเสมอ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนบริโภคหากมีข้อสงสัย หรือพบผลข้างเคียงใด ๆ หลังการบริโภค เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจส่งผลต่อสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกลุ่มผู้ที่มีแนวโน้มป่วยง่าย เช่น เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ คนชรา หรือผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันร่างกายอ่อนแอ

เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาสุขภาพจากการรับประทานมะเขือยาว ผู้บริโภคอาจทำตามคำแนะนำดังต่อไปนี้
เลือกมะเขือยาวที่สดใหม่ ไม่มีรอยช้ำหรือเน่าเสีย โดยอาจเลือกซื้อผักออร์แกนิกหรือผักปลอดสารพิษ เพื่อลดความเสี่ยงการปนเปื้อนสารพิษหรือเชื้อโรค
ล้างมะเขือยาวด้วยน้ำสะอาด เพื่อกำจัดเชื้อโรคและสิ่งปนเปื้อน
ล้างมือ รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบอาหารให้สะอาด เพื่อป้องกันสิ่งสกปรกเจือปนในขณะทำอาหาร
เก็บมะเขือยาวที่ล้างแล้วแยกออกจากอาหารอื่น ๆ ที่อาจปนเปื้อนเชื้อหรือสารพิษ
หากหั่นมะเขือยาวเป็นชิ้นแล้ว ควรเก็บมะเขือยาวในภาชนะสะอาดแล้วแช่ในตู้เย็นเสมอ นำออกมาต่อเมื่อต้องการประกอบอาหาร

https://www.pobpad.com/

💕🤫ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก>👉http://line.me/ti/p/%40morya
☘️ฝากขายสินค้ากับเรา นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก คลิก> http://line.me/ti/p/%vitaminthailand
😊สมัครงานกับเรา LINE: @bestjob
ปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยา อุปกรณ์การแพทย์ ความงามต่างๆคลิก> http://line.me/ti/p/%40drugth
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม คลิก> www.MoryaNaresuan.com และ www.หมอยานเรศวร.com
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง คลิก> 👉http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand
ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา คลิก> https://www.facebook.com/moryanaresuan
ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ คลิก> https://www.instagram.com/promotionhothit
ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา คลิก> www.HAmorya.com
"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------
"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"
TIMELINE 2010-2018
https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL
https://twitter.com/moryanaresuan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan