วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561

ผงเกลือแร่


ผงเกลือแร่


ORS (Oral Rehydration Salts) หรือที่เรียกว่า ผงน้ำตาลเกลือแร่ (Electrolyte Powder Packet) คือ สารที่ช่วยทดแทนการสูญเสียเกลือแร่ มีคุณสมบัติในการช่วยเพิ่มพลังงาน เกลือแร่ และน้ำในร่างกาย รวมทั้งป้องกันความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นจากการสูญเสียน้ำ และเกลือแร่จากอาการท้องเสียและอาเจียนได้ ORS หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป ใช้ได้โดยไม่ต้องให้แพทย์สั่ง เว้นแต่เป็นผู้ที่มีประวัติแพ้ ORS หรือมีระดับโพแทสเซียมในเลือดสูงเกี่ยวกับ ORS
กลุ่มยา ผลิตภัณฑ์เกลือแร่ (Electrolyte)
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์ ยาหาซื้อได้เอง
สรรพคุณ ทดแทนการสูญเสียน้ำและเกลือแร่ และลดความรุนแรงของอาการที่จะตาม
กลุ่มผู้ป่วย เด็กและผู้ใหญ่
รูปแบบของยา ยาชนิดผงแบบละลายน้ำคำเตือนในการใช้ ORS
ผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ ORS หรือส่วนประกอบของผงเกลือแร่นี้ห้ามใช้โดยเด็ดขาด
ผู้ป่วยที่มีระดับโพแทสเซียมในร่างกายสูง
หากอยู่ในระหว่างตั้งครรภ์ หรือสงสัยว่าจะตั้งครรภ์ ควรแจ้งแพทย์ก่อนได้รับผงเกลือแร่ เพราะ ORS อาจส่งผลต่อทารกในครรภ์ได้
สตรีที่ให้นมบุตรไม่ควรใช้ยานี้ หากต้องใช้ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ
หากผู้ป่วยอยู่ในระหว่างการใช้ยา หรือรับประทานยาชนิดอื่น ๆ อยู่ ต้องแจ้งแพทย์ก่อนใช้
ผู้ที่ป่วยด้วยโรคหัวใจ หรือมีภาวะบวมน้ำ ลำไส้ทะลุ มีปัญหาในการปัสสาวะ มีปัญหาเกี่ยวกับไต หรือมีเลือดออกที่ทวารหนัก ควรแจ้งแพทย์ให้ทราบ เพราะ ORS อาจทำปฏิกิริยาต่ออาการป่วยได้
ผู้ป่วยที่อาเจียนอย่างรุนแรง มีอาการท้องเสียอย่างหนัก หรือมีภาวะขาดน้ำ ควรรีบไปพบแพทย์ก่อนใช้ผงเกลือแร่
ผู้ที่ปัญหาเกี่ยวกับการดูดซึมกลูโคสจากอาหาร ต้องแจ้งแพทย์ให้ทราบก่อนใช้ เพราะปัญหานี้อาจทำให้ยาไม่มีประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยเท่าที่ควร

ปริมาณการใช้ ORS

เพื่อบรรเทาอาการขาดน้ำและเกลือแร่จากการท้องเสีย หรืออาเจียน ในเบื้องต้นผสม ORS ด้วยอัตราส่วนดังต่อไปนี้
ขนาดซอง 16.5 กรัม ผสมกับน้ำสะอาด 750 มิลลิลิตร
ขนาดซอง 3.3 กรัม ผสมกับน้ำสะอาด 150 มิลลิลิตร

หากใช้ผงละลายเกลือแร่ในเด็กให้เพิ่มประมาณน้ำสะอาดเพื่อละลายขึ้นอีก 1 เท่าตัว จากนั้นภายใน 24 ชั่วโมงควรดื่มในปริมาณดังต่อไปนี้

เด็ก
อายุน้อยกว่า 6 เดือน 2-3 แก้ว
อายุ 6 เดือน-2 ปี 3-4 แก้ว
อายุ 2-5 ปี 4-10 แก้ว
อายุมากกว่า 5 ปี ดื่มได้เรื่อย ๆ จนกว่าอาการจะดีขึ้น

ผู้ใหญ่
ดื่มได้เรื่อย ๆ จนกว่าอาการจะดีขึ้น

ทั้งนี้ปริมาณในการใช้ ORS จะขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วย หากมีอาการไม่รุนแรงมากนัก ดื่มต่อเนื่องได้จนกว่าอาการท้องเสียจะหายดี แต่ถ้าหากมีอาการท้องเสียรุนแรง แพทย์อาจให้ใช้ควบคู่กับการติดตามอาการ

การใช้ ORS

ORS หรือผงละลายเกลือแร่ เป็นสารที่ใช้ในผู้ที่มีอาการท้องเสีย และอาเจียน จนทำให้เกิดภาวะขาดน้ำและเกลือแร่ ORS ไม่ได้ช่วยรักษาอาการ หรือทำให้ถ่ายน้อยลง แต่ช่วยเพิ่มพลังงาน น้ำและเกลือแร่ในร่างกายได้ ช่วยลดความรุนแรงที่จะตามมาและทำให้อาการท้องเสีย หรืออาเจียนหายได้เร็วขึ้น ผงละลายเกลือแร่นี้ใช้ได้ทันทีที่มีอาการอุจจาระเป็นน้ำ โดยในการดื่มแต่ละครั้งให้กะปริมาณจากอุจจาระที่ถ่ายออกมา หากผู้ป่วยมีอาการท้องเสียเรื้อรัง ควรไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยสาเหตุให้แน่ชัด

ORS มีคุณสมบัติในการทดแทนน้ำและเกลือแร่ที่สูญเสียจากการท้องเสียและอาเจียน ไม่สามารถนำเครื่องดื่มเกลือแร่ที่ใช้ในกรณีที่สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายมาใช้ทดแทน ORS เนื่องจากมีส่วนประกอบและคุณสมบัติที่ต่างกัน หากนำมาใช้ผิดวัตถุประสงค์ก็อาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยได้

ในการใช้ ORS หากนำมาละลายน้ำแล้ว ไม่ควรเก็บไว้เกิน 24 ชั่วโมง และห้ามละลายในน้ำร้อนโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ หากใช้ในเด็กทารกที่ดื่มนมแม่ เด็กยังดื่มนมแม่ต่อไปได้ แต่ต้องสลับกับการน้ำละลายผงเกลือแร่ในปริมาณ 50-100 มิลลิลิตร แต่ถ้าเด็กไม่ได้ดื่มนมแม่ ควรให้ครึ่งหนึ่งสลับกับการดื่มนมอีกครึ่งหนึ่ง หากไม่แน่ใจว่าเด็กมีอาการท้องเสียอันเนื่องมาจากนมหรือไม่ ควรหยุดให้นมทารก หากเป็นเด็กโต หลังจากใช้แล้ว 4 ชั่วโมงจะเริ่มรับประทานอาหารอ่อน ๆ ได้ เว้นแต่เด็กที่มีอาการอาเจียนร่วมด้วย ควรรอให้เด็กอาการดีขึ้นก่อนจึงค่อยให้รับประทานอาหาร

สตรีมีครรภ์ หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร ก่อนใช้ ORS จะต้องปรึกษาแพทย์ เนื่องจากมีผลข้างเคียงและเป็นอันตรายต่อทารก สารบางชนิดในผงละลายเกลือแร่อาจปนเปื้อนไปในน้ำนมแม่ได้ ผู้ใช้จึงควรรับทราบประโยชน์และความเสี่ยงที่จะได้รับก่อนตัดสินใจใช้ผงละลายเกลือแร่

ทั้งนี้หากผู้ป่วยใช้ ORS แล้วอาการยังไม่ดีขึ้นหรือรับสารดังกล่าวแล้ว 8-12 ชั่วโมง มีอาการอาเจียนมากขึ้น ถ่ายมากขึ้น ถ่ายเป็นมูกเลือด มีไข้สูง ชัก ตาลึกโหล ปัสสาวะน้อย และหายใจหอบควรรีบไปพบแพทย์โดยทันที

ผลข้างเคียงจากการใช้ ORS

เช่นเดียวกับยาทุกชนิด ORS เป็นสารที่อาจมีผลข้างเคียงกับผู้ป่วยได้ แต่พบได้น้อยหากใช้ในปริมาณที่เหมาะสม เว้นแต่ผู้ป่วยจะมีอาการแพ้ผงเกลือแร่ หรือสารประกอบในเกลือแร่ ซึ่งจะทำให้มีอาการดังต่อไปนี้
มีลมพิษ
ผื่นที่ผิวหนัง
หายใจลำบาก
แน่นหน้าอก
มีอาการบวมที่ปากใบหน้า ริมฝีปาก และลิ้น

หรือหากผู้ป่วยใช้ ORS มากเกินไปก็อาจทำให้เกิดภาวะโซเดียมในร่างกายสูง จนนำมาสู่อาการเหล่านี้
อาการชัก
วิงเวียนศีรษะ
หัวใจเต้นเร็ว
ความดันโลหิตสูง
อารมณ์ฉุนเฉียว
กล้ามเนื้อกระตุก
เกิดอาการร่างกายอยู่ไม่สุข
มีอาการบวมที่ขาและเท้า
มีอาการอ่อนแรง

หรือหากดื่มน้ำละลายผงเกลือแร่มากเกินไปก็อาจทำให้เกิดอาการเปลือกตาบวมได้ นอกจากนี้ ยังมีอาการอื่น ๆ ที่อาจแตกต่างกันไปในผู้ป่วยที่ใช้ ORS ซึ่งหากพบความผิดปกติในระหว่างการใช้ผงเกลือแร่ ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อความปลอดภัย

🤫ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก>👉http://line.me/ti/p/%40morya
☘️ฝากขายสินค้ากับเรา นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก คลิก> http://line.me/ti/p/%vitaminthailand
😊สมัครงานกับเรา LINE: @bestjob
ปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยา อุปกรณ์การแพทย์ ความงามต่างๆคลิก> http://line.me/ti/p/%40drugth
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม คลิก> www.MoryaNaresuan.com และ www.หมอยานเรศวร.com
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง คลิก> 👉http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand
ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา คลิก> https://www.facebook.com/moryanaresuan
ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ คลิก> https://www.instagram.com/promotionhothit
ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา คลิก> www.HAmorya.com
"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------
"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"
TIMELINE 2010-2018
https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL
https://twitter.com/moryanaresuan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan