วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561

วิธีคลอดลูก ข้อดีและข้อเสียของการคลอดแต่ละวิธี


วิธีคลอดลูก ข้อดีและข้อเสียของการคลอดแต่ละวิธีเมื่อวันคลอดใกล้เข้ามาถึง คุณแม่หลาย ๆ คนอาจเป็นกังวลและเริ่มเตรียมตัวสำหรับการคลอดลูก ซึ่งควรมีการเตรียมพร้อมในด้านต่าง ๆ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ตลอดจนเรียนรู้ถึงวิธีคลอดลูกและข้อดีข้อเสียของแต่ละวิธี เพื่อช่วยให้คุณแม่วางแผนการคลอดได้อย่างมั่นใจและคลายความวิตกกังวลในช่วงก่อนและระหว่างการคลอดการคลอดลูกที่นิยมในปัจจุบันทำได้ 2 วิธี คือ การคลอดธรรมชาติ และการผ่าคลอด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การคลอดแบบธรรมชาติ เป็นวิธีที่คุณแม่มักเลือกใช้ เนื่องจากค่อนข้างปลอดภัยต่อตัวแม่และเด็ก วิธีนี้จะใช้ตัวช่วยทางการแพทย์น้อยที่สุด แต่ในกรณีจำเป็นอาจต้องใช้ยาระงับปวด หรือใช้วิธีเร่งคลอดร่วมด้วย รวมทั้งอาจใช้เครื่องมือช่วยคลอด เช่น คีมคีบ เครื่องดูดศีรษะทารกด้วยสูญญากาศเป็นต้น

นอกจากนี้ ปัจจุบันยังมีการคลอดลูกแบบธรรมชาติวิธีอื่น ๆ ที่ช่วยให้คุณแม่ผ่อนคลายในระหว่างการคลอดมากขึ้น เช่น การคลอดลูกในน้ำ เป็นต้น

ข้อดีของการคลอดแบบธรรมชาติ

การคลอดแบบธรรมชาติโดยส่วนใหญ่เกิดอันตรายได้น้อย จึงมีความเสี่ยงหรือผลข้างเคียงต่อแม่และทารกน้อยกว่าการผ่าคลอด
คุณแม่ที่คลอดแบบธรรมชาติมักอดทนต่อความเจ็บปวดได้มากขึ้นและรู้สึกภูมิใจเมื่อการคลอดประสบความสำเร็จ ทำให้มีแนวโน้มที่จะเลือกใช้วิธีคลอดแบบธรรมชาติในครั้งต่อไปเช่นกัน
คุณแม่จะรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลา ทำให้ปรับเปลี่ยนท่าทางในระหว่างคลอดเพื่อให้รู้สึกสบายที่สุดได้ ทั้งยังช่วยให้คุณแม่รับรู้ถึงกระบวนการคลอดอยู่ตลอดเวลา
อาจช่วยให้คุณแม่บางรายรับมือกับอาการเจ็บปวดที่เกิดขึ้นขณะคลอดได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งคนในครอบครัวสามารถร่วมให้กำลังใจไปพร้อม ๆ กับคุณแม่ในระหว่างคลอดได้

ข้อเสียของการคลอดแบบธรรมชาติ
ฝีเย็บซึ่งเป็นแผลจากการทำคลอดบริเวณระหว่างช่องคลอดและทวารหนักอาจเกิดการฉีกขาดได้
วิธีนี้อาจไม่เหมาะกับคุณแม่ที่มีปัญหาสุขภาพอันอาจส่งผลกระทบต่อการคลอดแบบธรรมชาติ
การคลอดแบบธรรมชาติไม่เหมาะกับทารกที่ไม่ได้อยู่ในท่าเอาศีรษะลงหรือมีขนาดตัวใหญ่กว่าอุ้งเชิงกรานของมารดา รวมทั้งทารกที่อยู่ในภาวะผิดปกติ เนื่องจากอาจเป็นอันตรายต่อแม่และเด็กได้

นอกจากนี้ แพทย์มักไม่แนะนำให้ใช้วิธีคลอดแบบธรรมชาติ หากเป็นการตั้งครรภ์ที่เสี่ยงเกิดภาวะแทรกซ้อนสูง รวมถึงในกรณีที่ต้องใช้เวลาทำคลอดนานหรือต้องใช้เครื่องมือช่วย เพราะยาระงับปวดและวิธีบรรเทาอาการปวดอื่น ๆ ที่ใช้ในการคลอดธรรมชาตินั้นช่วยลดอาการปวดได้ไม่ครอบคลุมตลอดระยะเวลาในการคลอด ทำให้ส่งผลกระทบต่อการคลอดได้


การผ่าคลอด เป็นวิธีคลอดลูกโดยใช้การผ่าตัดเปิดปากแผลบริเวณหน้าท้องและมดลูก โดยวิธีนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทย่อย คือ
การผ่าคลอดแบบเลือกผ่าตัด เป็นวิธีผ่าคลอดที่คุณแม่และครอบครัวเลือกใช้ตั้งแต่ต้น ซึ่งจะต้องวางแผนและกำหนดวันผ่าคลอดล่วงหน้า โดยการผ่าคลอดนั้นอาจทำในกรณีที่ทารกในครรภ์ไม่พลิกตัว ทารกไม่อยู่ในท่าเอาศีรษะลง หรือมีการตั้งครรภ์ผิดปกติ เช่น มีภาวะรกต่ำ คุณแม่ติดเชื้อเริมหรือเอชไอวี ซึ่งอาจทำให้เด็กเสี่ยงติดเชื้อไปด้วยหากเลือกวิธีคลอดแบบธรรมชาติ
การผ่าคลอดแบบฉุกเฉิน ในกรณีที่คุณแม่เลือกคลอดแบบธรรมชาติ แต่กลับเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น มีอาการน้ำเดินก่อนกำหนดคลอด การคลอดธรรมชาติล่าช้ากว่าที่ควร หรือมีภาวะแทรกซ้อนระหว่างการคลอดที่อาจเป็นอันตรายหรือเสี่ยงต่อชีวิตของแม่และเด็ก แพทย์อาจพิจารณาใช้วิธีการผ่าคลอดเพื่อให้ทั้งแม่และเด็กปลอดภัยมากที่สุด

ข้อดีของการผ่าคลอด
การผ่าคลอดแบบเลือกผ่าตัดช่วยให้คุณแม่ทราบวันคลอดล่วงหน้าและวางแผนในการเตรียมการต่าง ๆ ได้
ช่วยให้แม่และเด็กได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์รวดเร็วยิ่งขึ้นในกรณีที่เกิดปัญหากับเด็ก เพราะในการผ่าคลอด แพทย์ผู้ผ่าตัดจะต้องหารือและวางแผนร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลาย ๆ ฝ่าย เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเหตุฉุกเฉิน

ข้อเสียของการผ่าคลอด
การผ่าคลอดถือเป็นการผ่าตัดใหญ่บริเวณช่องท้องที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง อีกทั้งแผลยังมีขนาดใหญ่อีกด้วย
อาจทำให้เกิดความเสียหายต่ออวัยวะโดยรอบ มีเลือดออกมากผิดปกติ หรือเกิดติดเชื้อได้ โดยเฉพาะคุณแม่ที่เคยผ่าคลอดตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป ซึ่งจะมีความเสี่ยงสูงขึ้น
การผ่าคลอดต้องใช้ยาระงับความรู้สึกหรือยาสลบ ซึ่งอาจทำให้คุณแม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ เช่น ความดันโลหิตลดต่ำผิดปกติหลังจากการบล็อกหลัง หรือเกิดการสำลักจากการดมยาสลบ นอกจากนี้ อาจส่งผลให้ทารกที่คลอดออกมาเกิดภาวะขาดออกซิเจนและมีอาการตัวเขียวได้
การผ่าคลอดทำให้สูญเสียเลือดเป็นจำนวนมาก คุณแม่ที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับระบบเลือด เช่น โลหิตจาง อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
การผ่าคลอดเสี่ยงติดเชื้อได้ง่ายและอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
คุณแม่มีอาการเจ็บแผลหลังคลอดมากกว่าการคลอดธรรมชาติ อีกทั้งอาการเจ็บยังยาวนานกว่าและฟื้นตัวได้ช้า


หากเคยผ่าคลอดมาแล้วสามารถคลอดธรรมชาติได้หรือไม่

คุณแม่ที่เคยคลอดลูกแบบผ่าคลอดมาก่อนสามารถคลอดแบบธรรมชาติ มีคุณแม่จำนวนไม่น้อยที่คลอดแบบธรรมชาติได้สำเร็จแม้จะเคยผ่าคลอดมาแล้วก็ตาม

ทว่าการคลอดลูกวิธีนี้ไม่ได้เหมาะสำหรับคุณแม่ทุกคน เนื่องจากแผลเป็นจากการผ่าคลอดในครั้งก่อนอาจส่งผลให้เกิดภาวะมดลูกแตกจนต้องผ่าคลอดฉุกเฉินเพื่อป้องกันรักษาอาการติดเชื้อและมีเลือดออกมาก รวมถึงป้องกันความเสียหายต่อสมองของทารก ซึ่งในกรณีที่รุนแรงอาจต้องตัดมดลูกเพื่อห้ามเลือด และจะทำให้ไม่สามารถตั้งครรภ์ได้อีก


ด้วยปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เหล่านี้ การคลอดธรรมชาติหลังจากการผ่าคลอดควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด

https://www.pobpad.com
🤫ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก>👉http://line.me/ti/p/%40morya
☘️ฝากขายสินค้ากับเรา นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก คลิก> http://line.me/ti/p/%vitaminthailand
😊สมัครงานกับเรา LINE: @bestjob
ปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยา อุปกรณ์การแพทย์ ความงามต่างๆคลิก> http://line.me/ti/p/%40drugth
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม คลิก> www.MoryaNaresuan.com และ www.หมอยานเรศวร.com
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง คลิก> 👉http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand
ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา คลิก> https://www.facebook.com/moryanaresuan
ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ คลิก> https://www.instagram.com/promotionhothit
ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา คลิก> www.HAmorya.com
"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------
"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"
TIMELINE 2010-2018
https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL
https://twitter.com/moryanaresuan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan