วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2561

เจาะหู เรื่องต้องรู้ก่อนตัดสินใจ


เจาะหู เรื่องต้องรู้ก่อนตัดสินใจเจาะหู เป็นแฟชั่นเพื่อความสวยความงาม และช่วยเสริมสร้างบุคลิกและความมั่นใจ แต่หากไปเจาะหูกับผู้ที่ไม่ชำนาญหรือมีการรักษาความสะอาดที่ไม่เพียงพอ ก็อาจเสี่ยงเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือติดโรคต่าง ๆ เช่น ไวรัสตับอักเสบ บี บาดทะยัก หรือฝี ได้ ดังนั้น เบื้องต้นก่อนที่จะตัดสินใจไปเจาะหู ควรทำความเข้าใจและเตรียมตัวให้ดีก่อน เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก่อนตัดสินใจเจาะหูควรเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ?

ข้อควรคำนึงก่อนตัดสินใจจะไปเจาะหู ได้แก่
สำหรับวัยรุ่นที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ควรขออนุญาตหรือปรึกษากับผู้ปกครองก่อน
โดยส่วนใหญ่โรงเรียนจะไม่อนุญาตให้นักเรียนเจาะหูหรือเจาะอวัยะอื่น ๆ บนใบหน้า ดังนั้น วัยรุ่นหรือเด็กวัยเรียนหนังสือควรตรวจสอบกฎระเบียบของโรงเรียนก่อน
บางหน่วยงานหรือบริษัทจะไม่รับพนักงานที่เจาะหูหรือเจาะอวัยวะอื่น ๆ บนใบหน้า ดังนั้น ก่อนเจาะหูควรดูถึงความเหมาะสมในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันของตนเอง
โดยส่วนใหญ่หน่วยงานที่รับบริจาคเลือด มักจะไม่รับผู้ที่มีประวัติเจาะหูหรือส่วนอื่น ๆ ของร่างกายภายในช่วงระยะเวลา 1 ปี ก่อนหน้า ดังนั้น ผู้ที่ต้องการบริจาคเลือดควรตรวจสอบและวางแผนก่อนไปเจาะเลือด
ก่อนที่จะรับการเจาะหู ควรตรวจสอบว่าตนเองมีภูมิต้านทานโรคจากวัคซีนป้องกันโรค เช่น ไวรัสตับอักเสบ บี หรือบาดทะยัก อยู่หรือไม่ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดโรคดังกล่าว

การเลือกสถานที่ที่จะไปเจาะหูควรคำนึงถึงอะไรบ้าง ?

เบื้องต้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเลือกสถานที่ที่จะไปเจาะหู คือสภาพแวดล้อมที่สะอาดและมีการดูแลอุปกรณ์ที่ดีได้มาตรฐาน นอกจากนั้น เพื่อความปลอดภัยของตนเองอาจปฏิบัติดังต่อไปนี้
ตรวจสอบว่ามีสถานพยาบาลที่ใดหรือปรึกษาแพทย์ เพราะโรงพยาบาลบางแห่งจะมีแพทย์ที่สามารถเจาะหูให้ได้ เช่น แพทย์โรคผิวหนัง ซึ่งจะทำให้ผู้ที่ต้องการเจาะหูมั่นใจได้ถึงความสะอาดของอุปกรณ์และขั้นตอนการเจาะหูที่ถูกต้อง
ควรปรึกษาแพทย์และขอคำแนะนำว่าควรไปเจาะหูที่ใด ในกรณีที่ไม่สามารถหาแพทย์เพื่อเจาะหูได้
สืบค้นข้อมูลว่าสถานที่ที่ตนเองจะไปเจาะหู มีการให้บริการและขั้นตอนที่มีความปลอดภัย หรือมีใบรับรองจากหน่วยงานของรัฐหรือไม่
หากเลือกที่จะไปเจาะหูตามร้านหรือศูนย์การค้าทั่วไป ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานที่จะเจาะหูให้ ได้ใช้อุปกรณ์ที่ปลอดเชื้อหรืออุปกรณ์เจาะหูที่ใช้แล้วทิ้งทันที และไม่นำของมีคมที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่

ตรวจสอบดูว่าผู้ที่จะเจาะหูให้ ทำความสะอาดหรือล้างมือด้วยสบู่ฆ่าเชื้อโรค รวมไปถึงใส่ถุงมือคู่ใหม่ทุกครั้งหรือใหม่
ควรเลือกร้านที่ใช้เครื่องอบความร้อนสูงด้วยไอน้ำ ซึ่งจะใช้สำหรับฆ่าเชื้ออุปกรณ์ที่ใช้เจาะหู
การเลือกใช้เข็มเจาะมักจะมีความสะอาดและง่ายต่อการฆ่าเชื้อมากกว่าการใช้ปืนเจาะ แต่หากเลือกที่จะใช้ปืนเจาะ ควรแน่ใจว่าปืนเจาะนั้นใช้แล้วทิ้งทันที ไม่นำกลับมาใช้ใหม่ หรือควรผ่านขั้นตอนการฆ่าเชื้ออย่างถูกต้อง นอกจากนั้น ปืนเจาะหูควรใช้สำหรับเจาะที่ติ่งหูเท่านั้น เพราะปืนเจาะจะสร้างความเสียหายให้กับเนื้อเยื่อผิวหนังมากกว่าการใช้เข็ม

นอกจากนั้น ผู้ที่ต้องการเจาะหูไม่ควรเจาะหูด้วยตนเองหรือให้ผู้อื่นมาเจาะให้ รวมไปถึงเลือกที่จะไปเจาะหูกับร้านที่ดูไม่สะอาดหรือไม่น่าไว้ใจ เพราะอาจทำให้เสี่ยงติดเชื้อหรือได้รับโรคต่าง ๆ ตามมา

การดูแลตนเองภายหลังเจาะหู

แผลที่เกิดขึ้นหลังเจาะหูจะมีการฟื้นฟูที่แตกต่างกันไป โดยจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เจาะ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเจาะที่ติ่งหู ซึ่งแผลจะใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูประมาณ 6-8 สัปดาห์ หรือถ้าเป็นบริเวณกระดูกอ่อนที่ใบหู แผลก็จะใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูประมาณ 4 เดือน ถึง 1 ปี

การดูแลตนเองภายหลังการเจาะหู มีดังนี้
ควรล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาดทุกครั้ง ก่อนที่จะทำความสะอาดบริเวณใบหูหรือต่างหู
ควรทำความสะอาดบริเวณที่เจาะหูรวมไปถึงหลังใบหู ด้วยสำลีชุบแอลกอฮอล์ ไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ หรือสารละลายที่ใช้สำหรับทำความสะอาด วันละ 2 ครั้ง
ควรทำความสะอาดต่างหูด้วยน้ำเกลือ และควรให้แน่ใจว่าต่างหูสะอาดอยู่เสมอ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการติดเชื้อ
หลังจากเจาะหู ควรค่อย ๆ หมุนและขยับต่างหูไปข้างหน้าและหลัง เพื่อคงรูปของรูที่เจาะไว้
ต่างหูที่ใส่ไม่ควรแน่นเกินไป
ไม่ควรเอาต่างหูที่ใส่ไว้หลังจากการเจาะออก จนกว่าจะผ่านไปอย่างน้อยเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ เพื่อป้องกันไม่ให้รูที่เจาะอุดตัน
หลังจากผ่านไปเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ ควรเอาต่างหูอันเก่าออกและใส่อันใหม่ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งจะทำให้รูที่เจาะคงอยู่อย่างถาวร
ควรเลือกใช้ต่างหูที่มีคุณภาพดีเพื่อลดโอกาสในการแพ้หรือติดเชื้อ


เจาะหูมีความเสี่ยงต่อสุขภาพอย่างไร ?

โดยทั่วไปหากเจาะหูกับผู้ที่มีความชำนาญ อุปกรณ์และสภาพแวดล้อมที่สะอาด มักจะมีความปลอดภัย แต่หากอุปกรณ์ที่ใช้ในการเจาะหูไม่สะอาดหรือปนเปื้อน ผู้ที่เจาะหูอาจเสี่ยงได้รับโรคที่ติดต่อทางกระแสเลือด ซึ่งได้แก่
ไวรัสตับอักเสบ บี
ไวรัสตับอักเสบ ซี
โรคบาดทะยัก
เชื้อเอชไอวี (HIV)

ความเสี่ยงทั่วไปที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ที่เจาะหู ถึงแม้ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมหรือใช้อุปกรณ์ที่ปลอดเชื้อ ได้แก่
การติดเชื้อเรื้อรัง
ภูมิแพ้ผิวหนังหรือการแพ้วัสดุที่ใช้ทำต่างหู
ฝี
เกิดการอักเสบหรือความเสียหายต่อเส้นประสาท
มีเลือดไหลเยอะหรือเป็นเวลานาน
ผู้ที่ตัดสินใจเจาะหูบริเวณกระดูกอ่อนของใบหู อาจทำให้เกิดการอักเสบของกระดูกอ่อนของใบหู (Perichondritis) ซึ่งอาจทำให้เกิดผลที่ร้ายแรงตามมาภายหลัง ถึงขั้นใบหูเสียรูป (Cauliflower Ear)

นอกจากนั้น ผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ที่ใช้ยาสเตียรอยด์ ผู้ที่ใช้ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด รวมไปถึงผู้ที่สงสัยว่าตนเองกำลังตั้งครรภ์ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะตัดสินใจเจาะหูหรือเจาะอวัยวะส่วนใด ๆ ของร่างกาย เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาต่อสุขภาพ


https://www.pobpad.com
🤫ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก>👉http://line.me/ti/p/%40morya
☘️ฝากขายสินค้ากับเรา นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก คลิก> http://line.me/ti/p/%vitaminthailand
😊สมัครงานกับเรา LINE: @bestjob
ปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยา อุปกรณ์การแพทย์ ความงามต่างๆคลิก> http://line.me/ti/p/%40drugth
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม คลิก> www.MoryaNaresuan.com และ www.หมอยานเรศวร.com
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง คลิก> 👉http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand
ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา คลิก> https://www.facebook.com/moryanaresuan
ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ คลิก> https://www.instagram.com/promotionhothit
ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา คลิก> www.HAmorya.com
"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------
"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"
TIMELINE 2010-2018
https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL
https://twitter.com/moryanaresuan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan