วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561

มอร์ฟีน


มอร์ฟีน


มอร์ฟีน (Morphine) คือยาแก้ปวดที่สกัดมาจากฝิ่น จัดอยู่ในกลุ่มยาแก้ปวดชนิดเสพติด (Narcotic Analgesics) แพทย์จะใช้มอร์ฟีนระงับอาการปวดที่ค่อนข้างรุนแรงและรุนแรงมาก โดยตัวยาจะส่งผลต่อสมอง ทำให้ร่างกายมีปฏิกิริยาต่ออาการเจ็บปวดลดลง อย่างไรก็ตาม แพทย์จะไม่ใช้บรรเทาอาการปวดอ่อน ๆ หรือในกรณีที่ยาแก้ปวดชนิดอื่นสามารถรักษาอาการปวดดังกล่าวให้หายได้ผู้ป่วยที่ใช้มอร์ฟีนเป็นเวลานานอาจเกิดการเสพติด ซึ่งก่อให้เกิดการติดยาจากสภาวะทางร่างกาย (Physical Dependence) อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยที่เกิดอาการปวดต่อเนื่องและจำเป็นต้องใช้มอร์ฟีนรักษาอาการดังกล่าว มักจะไม่เกิดการติดยาจากสภาวะทางจิตใจ (Mental Dependence) ทั้งนี้ การหยุดใช้ยาทันทีจะส่งผลให้เกิดผลข้างเคียงของการขาดยา อันเป็นผลของอาการติดยาจากสภาวะทางร่างกาย ผลข้างเคียงดังกล่าวป้องกันได้ โดยค่อย ๆ ลดปริมาณตัวยาที่ใช้ในการรักษาไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะครบกำหนดการรักษาอย่างสมบูรณ์

เกี่ยวกับมอร์ฟีน
กลุ่มยา ยาแก้ปวดชนิดเสพติด
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณ ระงับอาการปวดระดับรุนแรง
กลุ่มผู้ป่วย ผู้ใหญ่ และเด็ก
รูปแบบของยา ยารับประทานในรูปแบบยาเม็ดหรือแคปซูลที่ออกฤทธิ์นาน ยาเม็ดที่ออกฤทธิ์ทันที ยาน้ำ และยาฉีดคำเตือนในการใช้มอร์ฟีน
มอร์ฟีนเป็นยาบรรเทาอาการปวดที่มีประสิทธิภาพดีมากและปลอดภัยหากใช้อย่างระมัดระวังตามแพทย์สั่ง ส่วนผู้ที่ใช้ยาแก้ปวดชนิดเสพติดในทางที่ไม่ถูกต้อง หรือใช้ในปริมาณมากเกินกำหนด โดยเฉพาะเด็กหรือผู้ที่ใช้ยากลุ่มนี้โดยไม่ได้สั่งจ่ายจากแพทย์ สามารถเกิดการเสพติด ได้รับยาเกินขนาด หรือเสียชีวิตได้
ไม่ควรใช้มอร์ฟีนในกรณีที่เคยแพ้มอร์ฟีนหรือยาแก้ปวดชนิดเสพติดตัวอื่น มีอาการหอบหืดหรือปัญหาการหายใจรุนแรง รวมทั้งเกิดการอุดตันที่กระเพาะอาหารและลำไส้ หรือประสบภาวะลำไส้ไม่ทำงาน (Paralytic Ileus)
ผู้ที่แพ้มอร์ฟีน หรือยาแก้ปวดชนิดเสพติดชนิดอื่่น ควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้งก่อนใช้ยานี้
ไม่ควรใช้มอร์ฟีนในปริมาณที่มากกว่าหรือนานกว่าที่แพทย์สั่ง
ผู้ที่รับประทานยาในกลุ่มยับยั้งเอนไซม์เอมเอโอไอ (MAO Inhibitor) ก่อนจะใช้มอร์ฟีนเมื่อ 14 วันที่ผ่านมา ไม่ควรใช้มอร์ฟีน เนื่องจากอาจเกิดปฏิกิริยาที่เป็นอันตรายได้ ทั้งนี้ ยาในกลุ่มดังกล่าวประกอบด้วย ลีเนโซลิด (Linezolid) เมทิลีน บลู (Methylene Blue) เซเลจิลีน (Selegiline) และยาอื่น ๆ
หากรับประทานมอร์ฟีนชนิดเม็ดที่ออกฤทธิ์นาน ควรกลืนให้หมดทั้งเม็ด ไม่ควรหักแบ่งหรือบดยา เพื่อเลี่ยงการรับยาในขนาดที่ทำให้เสียชีวิตได้
งดใช้ยานี้ร่วมกับผู้อื่นโดยเด็ดขาด
สตรีมีครรภ์หรือผู้ที่วางแผนจะมีบุตรควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา เนื่องจากอาจเกิดอาการติดยาหรือถอนยาแก่ทารกในครรภ์ ซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิต
งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากอาจเกิดผลข้างเคียงร้ายแรง หรือเสียชีวิตได้
ควรลุกยืนขึ้นช้า ๆ เพื่อลดอาการวิงเวียนศีรษะหรือเป็นลม เนื่องจากผู้ที่ใช้ยานี้อาจเกิดอาการดังกล่าวได้หากลุกยืนทันที ทั้งนี้ ควรนอนลงสักพักเพื่อบรรเทาอาการหน้ามืดเวียนศีรษะ
งดขับรถหรือใช้เครื่องจักรทำงาน เนื่องจากมอร์ฟีนจะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกง่วงซึม มึนงง และสับสนได้
ผู้ที่ใช้มอร์ฟีนมามักจะเกิดอาการท้องผูก ควรรับประทานยาระบายตามที่แพทย์สั่งอย่างสม่ำเสมอ ดื่มน้ำให้มาก ๆ และรับประทานอาหารที่มีกากใยสูงร่วมด้วย เพื่อป้องกันอาการดังกล่าว
หากต้องการหยุดยา ให้ค่อย ๆ ลดปริมาณตัวยาก่อนหยุดใช้ยาอย่างสมบูรณ์ ไม่เปลี่ยนหรือหยุดปริมาณการใช้ยาทันทีโดยไม่ปรึกษาแพทย์ เพื่อป้องกันอาการไม่ให้แย่ลง รวมทั้งลดโอกาสเกิดอาการขาดยา เช่น ปวดบีบที่ท้อง วิตกกังวล มีไข้ คลื่นไส้ คัดจมูก เหงื่อออก เกิดอาการสั่น หรือหลับยาก
ผู้สูงอายุอาจได้รับผลข้างเคียงค่อนข้างง่ายจากการฉีดมอร์ฟีน โดยเฉพาะอาจจะเกิดอาการสับสนมึนงง ง่วงซึม หรือหายใจช้าหรือหายใจตื้น
ควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้งก่อนใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นร่วมกับการใช้มอร์ฟีน
ผู้ที่ใช้ยารักษาอาการซึมเศร้า อาการทางจิต โรคพาร์กินสัน (Parkinson's Disease) ไมเกรน ติดเชื้อรุนแรง หรืออาการคลื่นไส้อาเจียน ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้มอร์ฟีน
ควรปรึกษาแพทย์ในกรณีที่ผู้ป่วยมีปัญหาสุขภาพต่อไปนี้
มีปัญหาการหายใจหรือสุขภาพปอด
มีประวัติเคยได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ มีเนื้องอกในสมอง หรือเกิดอาการชัก
มีประวัติเคยใช้สารเสพติด ติดสุรา หรือป่วยทางจิต
มีปัญหาเกี่ยวกับการปัสสาวะ
ป่วยเป็นโรคตับหรือไต
มีปัญหาเกี่ยวกับถุงน้ำดี ตับอ่อน หรือต่อมไทรอยด์
ใช้ยาระงับประสาท เช่น ไดอะซีแพม (Diazepam) อัลปราโซแลม (Alprazolam) หรือลอราซีแพม (Lorazepam)

ปริมาณการใช้มอร์ฟีน

แพทย์จะสั่งจ่ายมอร์ฟีนให้ผู้ป่วยแต่ละคนในปริมาณที่ต่างกัน โดยผู้ป่วยควรปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้ยาของแพทย์อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การรักษาได้ประสิทธิภาพสูงสุด

การใช้มอร์ฟีน

ผู้ป่วยควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ และอ่านรายละเอียดบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด ตรวจดูรายละเอียดว่าได้รับชนิดยาและยี่ห้อของมอร์ฟีนที่แพทย์สั่งจ่ายถูกต้องหรือไม่ ผู้ที่เริ่มใช้มอร์ฟีนหรือเปลี่ยนปริมาณการใช้ยาอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ทั้งนี้ ไม่ควรใช้ยาในปริมาณมากหรือนานเกินกว่าที่แพทย์สั่งจ่ายให้ หรือเปลี่ยนรูปแบบหรือยี่ห้อของยาเอง รวมทั้งควรแจ้งแพทย์ทันทีในกรณีที่ฤทธิ์ยาไม่บรรเทาอาการปวดให้ทุเลาลง หรือเกิดผลข้างเคียงขึ้น

ผู้ป่วยที่ได้ใช้ยารับประทานทั้งแบบเม็ด แคปซูล หรือแบบน้ำ สามารถรับประทานยาร่วมกับอาหารหรือไม่ก็ได้ โดยรูปแบบยารับประทานแต่ละอย่างมีวิธีรับประทาน ดังนี้
ยาเม็ดหรือแคปซูลที่ออกฤทธิ์นาน ผู้ป่วยที่เคยใช้ยาแก้ปวดชนิดเสพติดมาก่อนจะใช้มอร์ฟีนชนิดนี้ โดยรับประทานยากลืนเข้าไปทั้งหมด ไม่หักแบ่งยาหรือเคี้ยวยา หากผู้ป่วยไม่สามารถกลืนยาได้ อาจผสมตัวยาที่อยู่แคปซูลกับน้ำเพียงเล็กน้อยให้เข้ากันแล้วกลืน หรือรับยาดังกล่าวผ่านสายยางให้อาหาร ทั้งนี้ ผู้ป่วยไม่ควรรับประทานยาเม็ดที่หักบิ่น
ยารับประทานแบบน้ำ ผู้ป่วยควรใช้กระบอกฉีดสำหรับป้อนยาหรือถ้วยตวงยาวัดปริมาณยา

นอกจากนี้ ผู้ป่วยควรรับประทานตามเวลาที่แน่นอนในทุก ๆ วัน
ยาฉีด มักใช้ในสถานพยาบาล และใช้ตามที่แพทย์กำหนดอย่างเคร่งครัด

ผลข้างเคียงจากการใช้มอร์ฟีน

ผู้ป่วยที่ใช้มอร์ฟีนรักษาอาการปวดของร่างกาย อาจได้รับผลข้างเคียงจากการใช้ยาได้ โดยจะเกิดผลข้างเคียง 2 ลักษณะ ได้แก่ ผลข้างเคียงที่รุนแรง และผลข้างเคียงที่ไม่รุนแรง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ผลข้างเคียงที่รุนแรง ผู้ป่วยควรพบแพทย์โดยด่วนในกรณีที่เกิดอาการของผลข้างเคียงต่อไปนี้
ตามัว รวมทั้งมองสีผิดเพี้ยน โดยเฉพาะสีฟ้ากับสีเหลือง
เกิดอาการแสบร้อน คัน ชา หรือเป็นเหน็บชา
รู้สึกอึดอัดหรือเจ็บหน้าอก
สับสนมึนงงมากผิดปกติ หรือประสาทหลอน
ปัสสาวะน้อยลง
เป็นลมเมื่อลุกขึ้นยืนกะทันหัน
ชีพจรเต้นเร็ว ช้า หรือเต้นผิดปกติ
เหงื่อออกมาก รวมทั้งมีอาการหนาวสั่น
เกิดการอาเจียนอย่างรุนแรง
รู้สึกกังวลกับสิ่งต่าง ๆ มากผิดปกติ
คัน รวมทั้งมีผื่นหรือลมพิษขึ้นบนผิวหนัง
รอบเปลือกตา ดวงตา ใบหน้า ริมฝีปาก หรือลิ้นมีลักษณะบวม
ปวดท้อง เกิดท้องผูกอย่างรุนแรง
มือ แขน ขา หรือเท้า เกิดอาการสั่น
ผลข้างเคียงที่ไม่รุนแรง ผู้ป่วยที่เกิดอาการของผลข้างเคียงลักษณะนี้อาจไม่จำเป็นต้องได้รับการติดตามการรักษาอย่างใกล้ชิด เนื่องจากอาการดังกล่าวมักจะหายไปเองเมื่อร่างกายผู้ป่วยปรับตัวให้เข้ากับการใช้ยาได้ โดยแพทย์อาจแนะนำวิธีลดหรือป้องกันผลข้างเคียงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากเกิดอาการของผลข้างเคียงอยู่ หรือมีข้อสงสัยอื่น ๆ ผู้ป่วยควรพบแพทย์เพื่อปรึกษา

ผลข้างเคียงที่ไม่รุนแรงแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ อาการที่พบได้ทั่วไป และอาการที่พบยาก ดังนี้
อาการที่พบได้ทั่วไป
รู้สึกสงบและผ่อนคลายลง
นอนหลับ หรือง่วง
ท้องผูก (ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาถ่ายร่วมด้วยทุกครั้งหากใช้มอร์ฟีน)
อาการที่พบยาก
ประจำเดือนไม่มา หรือประจำเดือนมาไม่ปกติ
รู้สึกกระสับกระส่าย
รับรสผิดปกติ หรือขมปากขมคอ
ปากแห้ง
แสบร้อนกลางทรวงอก หรืออาหารไม่ย่อย
ความต้องการทางเพศลดลง
กล้ามเนื้อหดเกร็ง รวมทั้งมีปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมกล้ามเนื้อ
แสบตาเมื่อเจอแสง
ไม่สบายท้อง

นอกจากนี้ ผู้ป่วยที่ใช้มอร์ฟีนเกินขนาด ควรนำส่งโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาโดยด่วน โดยอาการที่ได้รับยาเกินขนาดนั้น มีดังนี้
ม่านตาเล็กลง
โต้ตอบได้ช้า หรือไม่ค่อยมีสติ
เกิดอาการง่วงหรือเซื่องซึมอย่างรุนแรง รวมทั้งนอนหลับลึกกว่าปกติ
มีไข้ขึ้น
หากวัดความดันโลหิต จะพบว่าความดันโลหิตสูง
กระหายน้ำมากขึ้น
กล้ามเนื้อกระตุก หรือสั่น

🤫ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก>👉http://line.me/ti/p/%40morya
☘️ฝากขายสินค้ากับเรา นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก คลิก> http://line.me/ti/p/%vitaminthailand
😊สมัครงานกับเรา LINE: @bestjob
ปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยา อุปกรณ์การแพทย์ ความงามต่างๆคลิก> http://line.me/ti/p/%40drugth
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม คลิก> www.MoryaNaresuan.com และ www.หมอยานเรศวร.com
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง คลิก> 👉http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand
ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา คลิก> https://www.facebook.com/moryanaresuan
ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ คลิก> https://www.instagram.com/promotionhothit
ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา คลิก> www.HAmorya.com
"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------
"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"
TIMELINE 2010-2018
https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL
https://twitter.com/moryanaresuan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan