วันศุกร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561

BENZODIAZEPINESคืออะไร วิธีใช้ยา รักษาอะไร และ ผลข้างเคียงที่ควรทราบ - ร้านยารังสิต


BENZODIAZEPINES

Benzodiazepines


ยา Benzodiazepines (เบนโซไดอะซีปีน) เป็นกลุ่มยาที่ทำงานในระบบประสาทส่วนกลาง นำไปใช้รักษาได้หลายอาการ เช่น อาการนอนไม่หลับ ภาวะลมชัก หรือคลายความวิตกกังวล ซึ่งอาจพบได้ในผู้ป่วยโรคไบโพลาร์ ยา Benzodiazepines มักถูกนำมาใช้เพียงช่วงเวลาสั้น ๆ ตามความจำเป็นในการบรรเทาอาการ เพราะเป็นยาที่มีอัตราเสี่ยงต่อการเสพติดและการดื้อยาสูงเกี่ยวกับ Benzodiazepines
กลุ่มยา เบนโซไดอะซีปีน
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณ เป็นยานอนหลับ คลายความวิตกกังวล ยาคลายกล้ามเนื้อ ช่วยหยุดเหล้าและรักษาโรคแพนิค
กลุ่มผู้ป่วย ผู้ใหญ่และเด็ก
รูปแบบของยา ยารับประทานชนิดแคปซูลและเม็ด ยาฉีดคำเตือนการใช้ยา Benzodiazepines
ควรแจ้งให้แพทย์ทราบถึงประวัติทางการแพทย์ของตนก่อนใช้ยา
ไม่แนะนำสำหรับผู้ที่ตั้งครรภ์หรือมีแนวโน้มจะตั้งครรภ์
หากต้องให้นมบุตร ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา
ระหว่างใช้ยา ต้องจำกัดการบริโภคแอลกอฮอล์
ยา Benzodiazepines ไม่เหมาะกับผู้ที่เป็นโรคตับหรือโรคไต
ผู้สูงอายุมักไวต่อผลข้างเคียงของตัวยา ควรใช้ยาอย่างระมัดระวัง
การสูบบุหรี่อาจทำให้ประสิทธิภาพของยาลดลงได้
ระหว่างใช้ยา ไม่ควรกินผลไม้จำพวกส้ม หรือดื่มน้ำผลไม้จำพวกส้ม นอกจากแพทย์จะแนะนำ
ควรแจ้งให้แพทย์ทราบถึงยาที่ใช้อยู่ เพราะยา Benzodiazepines อาจทำปฏิกิริยากับยาบางชนิด เช่น ไซเมทิดีน (Cimetidine) ไดซัลฟิแรม (Disulfiram) ยานอนหลับ ยาระงับปวดหรือยาสำหรับภาวะซึมเศร้า เป็นต้น

ปริมาณการใช้ยา Benzodiazepines
ยา Benzodiazepines มีหลายชนิด ปริมาณการใช้จึงแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับตัวผู้ป่วย ประวัติการใช้ยาระงับประสาท และวัตถุประสงค์ในการใช้รักษา รวมถึงโรคประจำตัวของผู้ป่วย ควรปรึกษาแพทย์และอ่านฉลากยาอย่างละเอียดก่อนใช้ทุกครั้ง

ตัวอย่างปริมาณการใช้ยา Benzodiazepines
คลายความวิตกกังวล
ผู้ใหญ่
ยารับประทานปริมาณ 2-10 มิลลิกรัม วันละ 2-4 ครั้ง
ยาฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือหลอดเลือดดำปริมาณ 2-5 มิลลิกรัม ฉีดซ้ำทุก ๆ 3-4 ชั่วโมงเมื่อจำเป็น (วิตกกังวลระดับปานกลาง)
ยาฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือหลอดเลือดดำปริมาณ 5-10 มิลลิกรัม ฉีดซ้ำทุก ๆ 3-4 ชั่วโมงเมื่อจำเป็น (วิตกกังวลระดับรุนแรง)
ผู้สูงอายุ
ยารับประทาน 2-2.5 มิลลิกรัม วันละ 1-2 ครั้ง
ยาฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือหลอดเลือดดำปริมาณ 2-5 มิลลิกรัม ฉีดซ้ำทุก ๆ 3-4 ชั่วโมงเมื่อจำเป็น
เด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป
ยารับประทาน 1-2.5 มิลลิกรัม วันละ 3-4 ครั้ง
กล้ามเนื้อกระตุก
ผู้ใหญ่
ยารับประทานปริมาณ 2-10 มิลลิกรัม วันละ 2-4 ครั้ง
ยาฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือหลอดเลือดดำปริมาณ 5-10 มิลลิกรัม ฉีดซ้ำทุก ๆ 3-4 ชั่วโมงเมื่อจำเป็น
ผู้สูงอายุ
ยารับประทาน 2-2.5 มิลลิกรัม วันละ 1-2 ครั้ง
ยาฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือหลอดเลือดดำปริมาณ 2-5 มิลลิกรัม ฉีดซ้ำทุก ๆ 3-4 ชั่วโมงเมื่อจำเป็น
เด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป
ยารับประทาน 1-2.5 มิลลิกรัม วันละ 3-4 ครั้ง
โรคลมชัก
ผู้ใหญ่
ยารับประทานปริมาณ 2-10 มิลลิกรัม วันละ 2-4 ครั้ง
ยาเหน็บทางก้นปริมาณ 0.2 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม
ผู้สูงอายุ
ยารับประทาน 2-2.5 มิลลิกรัม วันละ 1-2 ครั้ง
ยาเหน็บทางก้นปริมาณ 0.2 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม
เด็ก
ยารับประทาน 1-2.5 มิลลิกรัม วันละ 3-4 ครั้ง (อายุ 6 เดือนขึ้นไป)
ยาเหน็บทางก้นปริมาณ 0.5 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม (อายุ 2-5 ปี)
ยาเหน็บทางก้นปริมาณ 0.3 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม (อายุ 6-11 ปี)
ยาเหน็บทางก้นปริมาณ 0.2 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม (อายุ 12 ปีขึ้นไป)
ยาไดอะซีแพม (Diazepam)
ยาโคลนาซีแพม (Clonazepam)
โรคแพนิค
ผู้ใหญ่
ยารับประทานปริมาณ 0.25 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง (สูงสุดไม่เกิน 4 มิลลิกรัมต่อวัน)
โรคลมชัก
ผู้ใหญ่
ยารับประทานปริมาณ 1.5 มิลลิกรัม แบ่งให้เป็น 3 ครั้งใน 1 วัน หากยังไม่สามารถควบคุมอาการได้ อาจต้องเพิ่มปริมาณเป็น 0.5-1 มิลลิกรัมทุก ๆ 3 วัน (สูงสุดไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อวัน)
เด็ก
ยารับประทานปริมาณ 0.01-0.05 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม แบ่งให้ 2-3 ครั้งใน 1 วัน (อายุไม่เกิน 10 ปี หรือน้ำหนักตัวไม่เกิน 30 กิโลกรัม สำหรับเด็กที่อายุเกิน 10 ปี และน้ำหนักตัวเกิน 30 กิโลกรัม ให้ใช้ปริมาณยาเท่าผู้ใหญ่)
ยาลอราซีแพม (Lorazepam)
คลายความวิตกกังวล
ผู้ใหญ่
ยารับประทานปริมาณ 2-3 มิลลิกรัม แบ่งให้เป็น 2-3 ครั้งต่อวัน
ยาฉีดเข้าหลอดเลือดดำปริมาณทั้งหมด 2 มิลลิกรัม หรือ 0.044 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ขึ้นอยู่กับว่าแบบไหนปริมาณน้อยกว่ากัน
ผู้สูงอายุ
ยารับประทานปริมาณ 1-2 มิลลิกรัม โดยแบ่งปริมาณการให้ยาให้มากกว่า 1 ครั้งต่อวัน
เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป
ยารับประทานปริมาณ 2-3 มิลลิกรัม แบ่งให้เป็น 2-3 ครั้งต่อวัน
นอนไม่หลับ
ผู้ใหญ่
ยารับประทานปริมาณ 2-4 มิลลิกรัม ใช้ก่อนนอน
เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป
ยารับประทานปริมาณ 2-4 มิลลิกรัม ใช้ก่อนนอน

การใช้ยา Benzodiazepines
ควรใช้ยาตามที่ฉลากระบุหรือแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ห้ามเพิ่มปริมาณการใช้หรือใช้บ่อย กว่าที่กำหนด
การกินยาไม่ตรงตามปริมาณที่กำหนดหรือกินผิดเวลาอาจทำให้ประสิทธิภาพของตัวยาลดลง
ให้กินยาพร้อมอาหารหรือนมหากปรากฏอาการท้องเสีย
ควรกินยาก่อนเข้านอน 30-60 นาที หากใช้เพื่อรักษาอาการนอนไม่หลับ
หากแพทย์ยังไม่อนุญาต ห้ามหยุดใช้ยาโดยเด็ดขาด
หากลืมกินยา ควรรีบกินยาทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้จะถึงเวลากินยาครั้งต่อไปแล้ว ให้ข้ามยาที่ลืมกินนั้นไป โดยห้ามเพิ่มปริมาณยาในครั้งต่อไปเด็ดขาด
ควรเก็บยาไว้ในอุณหภูมิห้อง หรือประมาณ 15-30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บในที่ที่มีความร้อนและชื้น และไม่ควรสัมผัสแสงโดยตรง
หากใช้ยาเกินขนาดอาจปรากฏอาการ เช่น ง่วงซึม สับสนหรือหมดสติ ควรรีบไปพบแพทย์โดยทันที

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Benzodiazepines

หากใช้ยาเกินขนาดผลข้างเคียงของยา Benzodiazepines อาจค่อนข้างรุนแรง จึงทำให้ยาชนิดนี้ถูกนำไปใช้เป็นยาสลบเพื่อใช้ล่วงละเมิดทางเพศ หรือหากใช้ยาเกินขนาดบ่อยครั้ง อาจทำให้ผู้ใช้เสพติดยาหรืออาจส่งผลให้เสียชีวิตได้ นอกจากนี้ ยังมีผลข้างเคียงอื่น ๆ ดังนี้
ง่วงซึม
ปากแห้ง
ปวดศีรษะ ซึมเศร้า
น้ำหนักขึ้น ท้องผูก
สับสน เวียนศีรษะ คลื่นไส้
การมองเห็นเปลี่ยนไป
มีปัญหากับการหายใจ สั่น
ทารกแรกเกิดพิการ (ในกรณีที่ใช้ยาระหว่างตั้งครรภ์)


https://www.pobpad.com
🤫ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก>👉http://line.me/ti/p/%40morya
☘️ฝากขายสินค้ากับเรา นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก คลิก> http://line.me/ti/p/%vitaminthailand
😊สมัครงานกับเรา LINE: @bestjob
ปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยา อุปกรณ์การแพทย์ ความงามต่างๆคลิก> http://line.me/ti/p/%40drugth
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม คลิก> www.MoryaNaresuan.com และ www.หมอยานเรศวร.com
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง คลิก> 👉http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand
ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา คลิก> https://www.facebook.com/moryanaresuan
ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ คลิก> https://www.instagram.com/promotionhothit
ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา คลิก> www.HAmorya.com
"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------
"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"
TIMELINE 2010-2018
https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL
https://twitter.com/moryanaresuan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan