วันศุกร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561

Baclofen (บาโคลเฟน)คืออะไร วิธีใช้ยา รักษาอะไร และ ผลข้างเคียงที่ควรทราบ - ร้านยารังสิต


Baclofen (บาโคลเฟน)


Baclofen (บาโคลเฟน) เป็นยาคลายกล้ามเนื้อที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง อาจใช้ร่วมกับการรักษาวิธีอื่น เช่น กายภาพบำบัด เพื่อบรรเทาอาการกล้ามเนื้อหดเกร็งหรือกระตุก สำหรับผู้ที่มีกล้ามเนื้อแข็งตึงผิดปกติ ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง รวมถึงผู้ป่วยโรคมัลติเพิล สเคลอโรซิส (Multiple Sclerosis) นอกจากนี้ ยังอาจใช้บรรเทาอาการอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์เกี่ยวกับยา Baclofen
กลุ่มยา ยาคลายกล้ามเนื้อ
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณ บรรเทาอาการกล้ามเนื้อหดเกร็ง
กลุ่มผู้ป่วย เด็กและผู้ใหญ่
รูปแบบของยา ยารับประทาน และยาฉีด


คำเตือนในการใช้ยา Baclofen
ห้ามใช้ยานี้เมื่อต้องทำกิจกรรมที่อาศัยความตึงตัวของกล้ามเนื้อในการรักษาสมดุลหรือการเคลื่อนไหว
ห้ามหยุดใช้ยากะทันหัน เพราะอาจทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ เช่น ชัก ประสาทหลอน เป็นต้น
ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้ร่วมกับยาชนิดอื่น ๆ ที่มีฤทธิ์ทำให้ง่วงนอนหรือทำให้หายใจช้าลง เช่น ยานอนหลับ ยาแก้ปวดชนิดเสพติด ยาแก้ไอ ยาคลายกล้ามเนื้อชนิดอื่น ยารักษาโรควิตกกังวล ยารักษาอาการซึมเศร้า ยารักษาอาการชัก เพราะอาจเกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้
ไม่ควรใช้ยาหากแพ้ยาชนิดนี้
ไม่ควรใช้ยา Baclofen กับเด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี หากไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์
ควรปรึกษาแพทย์หากต้องให้นมบุตรขณะใช้ยานี้ และอาจต้องงดให้นมบุตร เพราะยาจะถูกขับออกทางน้ำนม ซึ่งยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นอันตรายต่อทารกหรือไม่
การใช้ยานี้อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดซีสต์ที่รังไข่ ดังนั้น ควรปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้ยาเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
การใช้ยานี้ร่วมกับการดื่มแอลกอฮอล์จะทำให้เกิดผลข้างเคียงได้
ควรเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะหรือทำกิจกรรมที่ต้องอาศัยความตื่นตัวตลอดเวลา เพราะยานี้อาจส่งผลให้มีอาการง่วงซึมและวิงเวียน ประสิทธิภาพของการคิดและการกระทำลดลง

บุคคลในกลุ่มต่อไปนี้ ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยา เพราะโรคประจำตัวหรือภาวะต่าง ๆ อาจส่งผลต่อการใช้ยา
ผู้ป่วยโรคไต
ผู้ป่วยโรคลมชัก หรือผู้ที่มีอาการชักชนิดอื่น ๆ
ผู้ที่เคยมีประวัติโรคหลอดเลือดสมองหรือลิ่มเลือด
ผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภทที่ 2 เพราะยาอาจส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้น
ผู้ที่มีปัญหาทางจิตใจหรืออารมณ์
ผู้ที่อยู่ในระหว่างการใช้ยา วิตามิน หรือสมุนไพรชนิดอื่น ๆ
ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์หรือผู้ที่ตั้งครรภ์ในระหว่างใช้ยา เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์ เนื่องจากมีการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่ายา Baclofen เป็นเหตุให้ทารกมีน้ำหนักตัวน้อยและพิการแต่กำเนิด แต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าผลกระทบเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับมนุษย์หรือไม่

ปริมาณการใช้ยา Baclofen

ยา Baclofen ที่ใช้รักษาภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งเรื้อรังอย่างรุนแรงมี 2 ชนิดด้วยกัน คือ ยาฉีดเข้าทางช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง และยารับประทาน ซึ่งปริมาณยาที่ใช้จะแตกต่างกันไปตามอายุและอาการของผู้ป่วย โดยมีรายละเอียดการใช้ยาดังต่อไปนี้

ยาชนิดฉีดเข้าทางช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง
ผู้ใหญ่ เริ่มต้นทดลองยาที่ปริมาณ 25 หรือ 50 ไมโครกรัม ค่อย ๆ ฉีดนานอย่างน้อย 1 นาที และอาจเพิ่มยาอีก 25 ไมโครกรัม โดยทิ้งระยะห่างอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ไปจนถึง 100 ไมโครกรัม หรือจนกว่าจะมีการตอบสนองที่ดีหลังฉีดยาไปแล้ว 4-8 ชั่วโมง สำหรับผู้ป่วยที่ไม่มีการตอบสนองไม่ควรรับยาจนครบ 100 ไมโครกรัม ส่วนผู้ที่มีการตอบสนองโดยยาออกฤทธิ์นานกว่า 8-12 ชั่วโมง สามารถหยดยาเข้าทางหลอดเลือดดำอย่างช้า ๆ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แต่หากยาออกฤทธิ์น้อยกว่า 8-12 ชั่วโมง อาจให้ยาเป็น 2 เท่าของปริมาณยาที่เริ่มต้นทดลอง จากนั้นสามารถให้ยาในปริมาณคงที่วันละ 12-2,000 ไมโครกรัม สำหรับผู้มีภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งที่มีสาเหตุจากไขสันหลัง และ 22-1,400 ไมโครกรัม สำหรับผู้มีภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งที่มีสาเหตุจากสมอง
เด็กอายุ 4-18 ปี เริ่มต้นทดลองยาที่ปริมาณ 25 หรือ 50 ไมโครกรัม อย่างน้อย 1 นาที และอาจเพิ่มยา 25 ไมโครกรัม ทิ้งระยะห่างอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ปริมาณสูงสุดไม่เกิน 100 ไมโครกรัม จากนั้นให้ยาในปริมาณคงที่วันละ 25-200 ไมโครกรัม

ยาชนิดรับประทาน
ผู้ใหญ่ เริ่มต้นรับประทานยาวันละ 15 มิลลิกรัม โดยแบ่งรับประทานปริมาณ 5 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 3 วัน และเพิ่มปริมาณยาเป็น 10 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 3 วัน โดยเพิ่มปริมาณยาได้สูงสุดถึง 20 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง หรือจนกว่าอาการจะดีขึ้น หากเพิ่มปริมาณยาสูงสุดแล้วไม่มีการตอบสนองภายใน 6 สัปดาห์ จึงค่อย ๆ หยุดใช้ยา
เด็กอายุน้อยกว่า 18 ปี รับประทานยาวันละ 0.3 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ควรแบ่งรับประทานเป็น 4 ครั้ง/วัน และให้ยาในปริมาณคงที่วันละ 0.75-2 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 8 ปี สามารถรับประทานยาได้สูงสุดไม่เกินวันละ 40 มิลลิกรัม และเด็กที่อายุตั้งแต่ 8-18 ปี สามารถรับประทานยาได้สูงสุดไม่เกินวันละ 60 มิลลิกรัม

การใช้ยา Baclofen
ควรอ่านฉลากยาและทำตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ควรใช้ยาในปริมาณมากหรือน้อยเกินไป และไม่ควรใช้ยาเกินกว่าระยะเวลาที่แพทย์สั่ง
หากลืมรับประทานยาตามกำหนด เมื่อนึกขึ้นได้ให้รับประทานยาทันที หากเป็นเวลาใกล้กับยาครั้งถัดไป ให้ข้ามไปรับประทานยาตามเวลาและปริมาณปกติ ไม่ต้องเพิ่มยาเพื่อทดแทนมื้อที่ขาดไป
หากใช้ยาเกินขนาดควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วน เพราะอาจทำให้ผู้ป่วยมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง มองเห็นภาพไม่ชัด อาเจียน ง่วงซึม หายใจช้า ชัก หรือมีอาการโคม่า
ควรเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้องให้พ้นมือเด็ก ห่างจากความร้อน ความชื้น และแสง รวมถึงปิดฝาให้สนิททุกครั้งหลังใช้ยา
ไม่รับประทานยาที่หมดอายุ และห้ามเก็บยาที่หมดอายุหรือไม่ได้ใช้เป็นเวลานาน

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Baclofen

ยา Baclofen อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงที่พบได้ทั่วไป เช่น ง่วงซึม วิงเวียน รู้สึกเหนื่อย อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ ท้องผูก อาเจียน ปัสสาวะบ่อยกว่าปกติ เป็นต้น และควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วน หากพบอาการรุนแรงอื่น ๆ ดังนี้
อาการแพ้ยา เช่น มีผื่นคันขึ้นตามผิวหนัง หายใจลำบาก มีอาการบวมที่ลิ้น ริมฝีปาก ใบหน้า หรือลำคอ
หายใจไม่อิ่ม หรือหายใจรวยริน
ประสาทหลอน หรือรู้สึกสับสน
ชัก


https://www.pobpad.com
🤫ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก>👉http://line.me/ti/p/%40morya
☘️ฝากขายสินค้ากับเรา นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก คลิก> http://line.me/ti/p/%vitaminthailand
😊สมัครงานกับเรา LINE: @bestjob
ปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยา อุปกรณ์การแพทย์ ความงามต่างๆคลิก> http://line.me/ti/p/%40drugth
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม คลิก> www.MoryaNaresuan.com และ www.หมอยานเรศวร.com
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง คลิก> 👉http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand
ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา คลิก> https://www.facebook.com/moryanaresuan
ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ คลิก> https://www.instagram.com/promotionhothit
ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา คลิก> www.HAmorya.com
"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------
"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"
TIMELINE 2010-2018
https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL
https://twitter.com/moryanaresuan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan