วันศุกร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561

Atropine (อะโทรปีน)คืออะไร วิธีใช้ยา รักษาอะไร และ ผลข้างเคียงที่ควรทราบ - ร้านยารังสิต


Atropine


Atropine (อะโทรปีน) เป็นยากลุ่มแอนตี้โคลิเนอร์จิก (Anticholinergic Drugs) หรือแอนตี้มัสคารินิก (Antimuscarinic) ที่ใช้ในทางการแพทย์หลายด้าน เช่น ลดการหลั่งน้ำลายหรือสารคัดหลั่งในระบบทางเดินหายใจ รักษาอาการหดเกร็งของช่องท้อง ลำไส้เล็ก หรืออวัยวะอื่น ๆ โรคลำไส้แปรปรวนถอนพิษจากยาฆ่าแมลงกลุ่ม Organophosphate รักษาภาวะหัวใจเต้นช้า ใช้ทำเป็นยาหยอดยาเพื่อช่วยขยายรูม่านตา หรือรักษาอาการอื่น ๆ ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์

กลไกการออกฤทธิ์ของยาจะไปต้านการทำงานสารเคมีที่ชื่อว่า แอซิติลโคลีน (Acetylcholine) ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทชนิดหนึ่งที่ผลิตจากกระบวนการทางเคมีในระบบประสาท กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ต่อมบางชนิด ระบบทางเดินปัสสาวะ หรือเนื้อเยื่อต่าง ๆ จนกระตุ้นให้เกิดอาการข้างต้นเกี่ยวกับยา Atropine
กลุ่มยา ยาแอนตี้โคลิเนอร์จิก (Anticholinergic) / แอนตี้มัสคารินิก (Antimuscarinic)
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณ ลดการหลั่งน้ำลายหรือสารคัดหลั่งในระบบทางเดินหายใจบรรเทาอาการปวดเกร็งในระบบทางเดินอาหารรักษาภาวะหัวใจเต้นช้า
กลุ่มผู้ป่วย เด็กและผู้ใหญ่
รูปแบบของยา ยาฉีด ยาหยอดตา ยารับประทาน


คำเตือนของการใช้ยา Atropine
หากเคยมีประวัติการแพ้ยา ก่อนการใช้ยาทุกครั้งควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรให้ทราบ รวมทั้งโรคประจำตัว หรือกำลังใช้ยา สมุนไพร และวิตามินเสริมตัวใดอยู่ในช่วงนั้น เพื่อป้องกันการแพ้ยา
ยานี้อาจทำให้เกิดอาการ เซื่องซึม ง่วงนอน หรือตามัว จึงควรเพิ่มความระมัดระวังในการทำงานกับเครื่องจักรกลหรือทำกิจกรรมที่อาจเป็นอันตราย รวมไปถึงหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ในระหว่างการใช้ยา เพราะอาจกระตุ้นให้เกิดอาการมากขึ้น
ห้ามใช้ยาในผู้ที่เป็นโรคต้อหินชนิดมุมแคบ (Narrow Angle Glaucoma) ภาวะหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ ภาวะหัวใจเต้นช้าผิดปรกติจากอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติ (Hypothermic Bradycardia) โรคหืด ภาวะอุดตันของทางเดินอาหาร โรคลำไส้ใหญ่อักเสบจนเป็นแผลเรื้อรัง (Severe Ulcerative Colitis) ลำไส้โป่งพอง (Toxic Megacolon) การอุดตันของกระเพาะปัสสาวะ (Bladder Outlet Obstruction)
เด็กเล็ก หญิงมีครรภ์ กำลังวางแผนจะมีบุตร หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร ควรปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้ยา เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลมากพอที่จะสรุปผลการศึกษาจากการใช้ยา
ควรใช้ยาอย่างระมัดระวังในผู้ป่วยโรคไตหรือโรตตับ ต่อมลูกหมากโต ภาวะหัวใจวาย เส้นประสาทอัตโนมัติเสื่อม ภาวะหัวใจขาดเลือดหรือหัวใจวาย ภาวะทางเดินอาหารเป็นอัมพาต ไส้เลื่อนกระบังลมจากกรดไหลย้อน ภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
การใช้ยานี้ควบคู่กับยาต้านฮีสตามีน (Antihistamines) ยารักษาโรคพาร์กินสัน (Parkinson's Disease) ยาต้านเศร้าในกลุ่มไตรไซคลิก (Tricyclic Antidepressants) อาจกระตุ้นให้เกิดผลข้างเคียงของยา Atropine ได้ง่าย

ปริมาณการใช้ยา Atropine

ตัวยามีอยู่หลายรูปแบบและมีปริมาณการใช้ที่แตกต่างกันออกไปตามอาการ ระดับความรุนแรง ความเสี่ยงทางด้านสุขภาพของแต่ละคน และดุลยพินิจของแพทย์

ภาวะการเต้นของหัวใจช้ากว่าปกติ (Bradycardia)
ผู้ใหญ่: ฉีดยาเข้าเส้นเลือด 500 ไมโครกรัม ทุก ๆ 3-5 นาที จนครบ 3 มิลลิกรัม

ความผิดปกติทางสายตา (Eye Refraction)
ผู้ใหญ่: ใช้ยาหยอดตา ขนาดความเข้มข้น 1% หยดครั้งละ 1 หยด ก่อนการผ่าตัด 1-2 วัน หรือก่อนการผ่าตัด 1 ชั่วโมง
เด็ก: ใช้ยาหยอดตา ขนาดความเข้มข้น 0.5% หยดครั้งละ 1-2 หยด (หรือยาหยอดตา ขนาดความเข้มข้น 1% หยดครั้งละ 1 หยด) ก่อนการผ่าตัด 1-3 วัน และหยดเพิ่มก่อนการผ่าตัด 1 ชั่วโมง

ตาอักเสบ (Inflammatory Eye Disorders)
ผู้ใหญ่: ใช้ยาหยอดตา ขนาดความเข้มข้น 0.5-1% หยดครั้งละ 1-2 หยด วันละ 1-4 ครั้ง
เด็ก: ใช้ยาหยอดตา ขนาดความเข้มข้น 0.5% หยดครั้งละ 1-2 หยด (หรือยาหยอดตา ขนาดความเข้มข้น 1% หยดครั้งละ 1 หยด) วันละ 1-3 ครั้ง

โรคถุงผนังลำไส้ใหญ่ (Diverticular Disease) โรคลำไส้แปรปรวน (Irritable Bowel Syndrome: IBS) โรคกระเพาะอาหารที่ไม่มีแผล (Non-Ulcer Dyspepsia)
ผู้ใหญ่: รับประทาน ครั้งละ 0.6-1.2 มิลลิกรัม/วัน ก่อนนอน

การให้ยาก่อนการผ่าตัด (Premedication In Balanced Anaesthesia)
ผู้ใหญ่: ฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อหรือเข้าใต้ผิวหนัง 300-600 ไมโครกรัม ก่อนการให้ยาสลบ 30-60 นาที หรือฉีดยาเข้าเส้นเลือดทันทีก่อนให้ยาสลบ
เด็กที่มีน้ำหนักมากกว่า 20 กิโลกรัมขึ้นไป: ฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อหรือเข้าใต้ผิวหนัง 300-600 ไมโครกรัม ก่อนการให้ยาสลบ 30-60 นาที
เด็กที่มีน้ำหนัก 12-16 กิโลกรัม: ฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อหรือเข้าใต้ผิวหนัง 300 ไมโครกรัม ก่อนการให้ยาสลบ 30-60 นาที
เด็กที่มีน้ำหนัก 7-9 กิโลกรัม: ฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อหรือเข้าใต้ผิวหนัง 200 ไมโครกรัม ก่อนการให้ยาสลบ 30-60 นาที
เด็กที่มีน้ำหนักมากกว่า 3 กิโลกรัมขึ้นไป: ฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อหรือเข้าใต้ผิวหนัง 100 ไมโครกรัม ก่อนการให้ยาสลบ 30-60 นาที

ถอนพิษจากสารออร์กาโนฟอสฟอรัสในยาฆ่าแมลง (Organophosphorus Poisoning)
ผู้ใหญ่: ฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อหรือเส้นเลือด 2 มิลลิกรัม ทุก ๆ 10-30 นาที จนกว่าอาการดีขึ้น ในรายที่มีอาการปานกลางถึงรุนแรงจนมีอาการตัวและหน้าแดง (Atropinisation) จะให้ยาต่อเนื่องอย่างน้อย 2 วันจนกว่าอาการจะดีขึ้น ส่วนในผู้ที่มีอาการรุนแรงจะต้องปรับให้ยาถี่ขึ้นเป็นทุก ๆ 5 นาที
เด็ก: ฉีดยาเข้า 20 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ทุก ๆ 5-10 นาที

การใช้ยา Atropine

ยา Atropine มีอยู่หลายรูปแบบ ส่วนใหญ่เป็นยาฉีดที่ใช้ในโรงพยาบาลและสั่งจ่ายโดยแพทย์ที่พิจารณาการใช้ยาเป็นรายบุคคล ในกรณีที่ตัวยาเป็นชนิดรับประทานหรือยาหยอดตา ผู้ป่วยควรอ่านฉลากยาบนผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดและใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด

ในกรณีที่ลืมใช้ยาตามเวลาที่กำหนด สามารถใช้ยาได้ทันที แต่หากใกล้ถึงเวลาให้ข้ามไปใช้ยาในรอบถัดไป ไม่ควรเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า และเมื่อมีอาการผิดปกติหรือรุนแรงขึ้น ควรไปพบแพทย์ นอกจากนี้ ไม่ควรใช้ยาหมดอายุหรือเมื่อลักษณะผลิตภัณฑ์ของยาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เพราะตัวยาอาจเสื่อมประสิทธิภาพและเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Atropine

ยา Atropine อาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่พบได้บ่อย เช่น ตาพร่ามัว ท้องผูก ปากแห้ง น้ำลายน้อย เหงื่อไม่ค่อยออก นอนหลับยาก กลืนอาหารลำบาก รูม่านตาขยาย เป็นไข้ วิงเวียนศีรษะ ง่วงซึม คลื่นไส้ ผิวแห้ง กระหายน้ำ รู้สึกกระวนกระวาย ตื่นเต้น หากอาการเหล่านี้เป็นเรื้อรัง ผู้ป่วยควรไปพบแพทย์

นอกจากนี้ บางรายอาจเกิดผลข้างเคียงของยารุนแรงและควรรีบไปพบแพทย์ทันที เช่น หัวใจเต้นผิดปกติ รู้สึกสับสน มีอาการเพ้อ ท้องเสีย การใช้สายตาเพ่งมองทำได้ลำบาก เกิดความผิดปกติในการพูด กล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือเกิดอาการแพ้ยา ทำให้ผื่นขึ้น บวมตามใบหน้า ลิ้น หรือคอ หายใจลำบาก แน่นหน้าอก

ยาสำหรับโรค
ลดการหลั่งน้ำลาย
ลดเสมหะในระบบทางเดินหายใจก่อนการผ่าตัด
อาการปวดเกร็งในช่องท้อง
ถอนพิษจากยาฆ่าแมลง
ตาอักเสบ


https://www.pobpad.com
🤫ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก>👉http://line.me/ti/p/%40morya
☘️ฝากขายสินค้ากับเรา นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก คลิก> http://line.me/ti/p/%vitaminthailand
😊สมัครงานกับเรา LINE: @bestjob
ปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยา อุปกรณ์การแพทย์ ความงามต่างๆคลิก> http://line.me/ti/p/%40drugth
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม คลิก> www.MoryaNaresuan.com และ www.หมอยานเรศวร.com
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง คลิก> 👉http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand
ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา คลิก> https://www.facebook.com/moryanaresuan
ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ คลิก> https://www.instagram.com/promotionhothit
ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา คลิก> www.HAmorya.com
"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------
"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"
TIMELINE 2010-2018
https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL
https://twitter.com/moryanaresuan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan