วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561

Atorvastatin


Atorvastatin


Atorvastatin (อะทอร์วาสแตติน) คือยาในกลุ่มสแตติน (Statins หรือ HMG CoA Reductase Inhibitors) มีคุณสมบัติในการลดระดับคอเลสเตอรอลที่ไม่ดี (LDL) และไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (Triglyceride) ในขณะเดียวกันก็ช่วยในการเพิ่มปริมาณคอเลสเตอรอลชนิดที่ดีในร่างกาย (HDL) ได้บ้าง นอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวกับหัวใจในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2เกี่ยวกับยา Atorvastatin
กลุ่มยา ยารักษาภาวะคอเลสเตอรอลสูง (Anti-Cholesterol Treatment)
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณ รักษาภาวะคอเลสเตอรอลสูง ลดความเสี่ยงโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง
กลุ่มผู้ป่วย เด็กและผู้ใหญ่
รูปแบบของยา ยาเม็ดคำเตือนเกี่ยวกับยา
ผู้ที่มีอาการแพ้ยา หรือสารประกอบของยาดัวกล่าวไม่ควรใช้ยาชนิดนี้
ผู้ป่วยที่มีประวัติโรคตับ ควรปรึกษาแพทย์ หรือหากมีอาการของโรคตับไม่ควรใช้ยานี้
ผู้ป่วยโรคไตควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา
ผู้ป่วยที่มีภาวะติดแอลกอฮอล์หรือดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมาก ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้
ผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดปกติของกล้ามเนื้อจากการใช้ยากลุ่มสแตติน และภาวะกล้ามเนื้อลายสลาย ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ เพราะยานี้อาจส่งผลรุนแรงกับผู้ใช้ได้
ผู้ที่มีภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ควรได้รับการรักษาก่อนใช้ยาชนิดนี้
ห้ามใช้ยานี้กับเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ผู้หญิงที่มีประจำเดือนก่อนวัย สตรีมีครรภ์ และอยู่ในช่วงให้นมบุตร
ผู้หญิงที่มีการใช้ยานี้ควรหยุดใช้ยาทันทีเมื่อทราบว่าตัวเองตั้งครรภ์

ปริมาณการใช้ยา Atorvastatin
เด็ก เพื่อรักษาภาวะไขมันในเลือดสูงจากพันธุกรรม (Familial Hypercholesterolemia) อายุ 10-17 ปี รับประทาน 10 หรือ 20 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง และสามารถเพิ่มขนาดยาได้ภายใน 4 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อวัน
ผู้ใหญ่ รับประทาน 10 หรือ 20 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง สามารถปรับขนาดยาได้ภายใน 4 สัปดาห์ และอาจเริ่มรับประทานที่ 40 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้งหากผู้ป่วยจำเป็นต้องลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดีให้ต่ำกว่า 45% แต่ไม่ควรเกินวันละ 80 มิลลิกรัม

*ปริมาณและระยะเวลาในการใช้ยาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นหลัก

การใช้ยา Atorvastatin

ยา Atorvastatin เป็นยาที่ใช้ตามใบสั่งแพทย์ และใช้เพื่อการรักษาภาวะไขมันในเลือดสูง หรือคอเลสเตอรอลสูงเท่านั้น ยาชนิดนี้สามารถรับประทานก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ แต่ไม่ควรรับประทานหรือดื่มน้ำผลไม้จากผลเกรฟฟรุตในปริมาณมาก ๆ เพราะอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงอันตรายได้ ควรรับประทานยาให้ตรงเวลาทุกวัน ระหว่างที่ใช้ยาดังกล่าว ควรเก็บยาให้ห่างจากความชื้น ความร้อน และเก็บในที่ร่ม

นอกจากนี้ หากมีอาการชักชนิดควบคุมไม่ได้ ระดับเกลือแร่ในร่างการเสียสมดุล ความดันโลหิตต่ำอย่างรุนแรง มีอาการติดเชื้อ หรือเจ็บป่วยอย่างรุนแรง ผู้ที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดหรือต้องเข้ารับการรักษาอย่างฉุกเฉิน ควรหยุดใช้ยานี้ระยะหนึ่งจนกว่าอาการต่าง ๆ จะดีขึ้น

การใช้ยานี้จะต้องควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนอาหาร ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและควบคุมน้ำหนัก ยาจึงจะสามารถช่วยควบคุมระดับไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากไม่ปรับเปลี่ยนอาหาร ยาตัวนี้ก็อาจไม่มีผลต่อการรักษา และในระหว่างการรักษา ผู้ป่วยควรเข้ารับการตรวจเลือดเป็นประจำเพื่อติดตามระดับไขมันในเลือด

หากลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าหากนึกขึ้นได้ในระยะเวลาไม่ถึง 12 ชั่วโมงก่อนการรับประทานยาครั้งต่อไปไม่ควรรับประทานยาซ้ำ และไม่ควรเพิ่มยาในครั้งต่อไป

สำหรับสตรีมีครรภ์และให้นมบุตร หรือผู้ที่มีโรคตับ ห้ามรับประทานยานี้โดยเด็ดขาด เพราะผลข้างเคียงอาจส่งผลร้ายแรงต่อทารกในครรภ์ หรือทำให้อาการของโรคตับยิ่งรุนแรงขึ้น หากมีการใช้ยามาก่อนการตั้งครรภ์ ควรหยุดยาและปรึกษาแพทย์เพื่อป้องกันผลที่อาจตามมาจากการหยุดใช้ยาที่เกี่ยวข้องกับระดับไขมันในเลือด

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Atorvastatin

การใช้ยา Atorvastatin อาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่พบได้บ่อยหลายอย่าง เช่น ปวดตามข้อ ท้องเสีย มีอาการอักเสบที่คอและจมูก หรืออาจมีอาการติดเชื้อที่ทางเดินปัสสาวะ นอนไม่หลับ ปวดขา ปวดกล้ามเนื้อแขนและขา กล้ามเนื้อเกร็ง และคลื่นไส้ เป็นต้น

ทั้งนี้ยังอาจมีผลข้างเคียงต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากการที่ร่างกายกำลังปรับตัวจากการใช้ยา ซึ่งจะเกิดเพียงช่วงเวลาสั้น ๆ และอาจหายไปได้เอง คือปวดศีรษะ เสียงแหบ ปวดหลังส่วนล่างหรือด้านข้าง รู้สึกปวดหรือรู้สึกเจ็บเมื่อสัมผัสกล้ามเนื้อบริเวณดวงตาและแก้ม ปัสสาวะติดขัดหรือรู้สึกเจ็บเวลาปัสสาวะ รวมถึงมีอาการคัดจมูก น้ำมูกไหล ขณะที่อาการที่อาจพบแต่เกิดขึ้นได้น้อยกว่าอาการข้างต้น ได้แก่ ปวดท้อง ปวดหลัง ท้องอืด ท้องผูก รู้สึกไม่สบายตัว อาหารไม่ย่อย แสบร้อนกลางอก ไม่มีแรง ความอยากอาหารลดลง คลื่นไส้ สั่น เหงื่อออก หรืออาเจียน ทั้งนี้หากอาการเริ่มรุนแรงขึ้น จนรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันควรไปพบแพทย์เพื่อป้องกันอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น

ขณะที่การแพ้ยาดังกล่าวก็ถือเป็นผลข้างเคียงที่อันตราย ซึ่งหากผู้ป่วยมีอาการของลมพิษ หายใจไม่ออก มีอาการบวมที่บริเวณใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น และคอ ควรรีบแจ้งหน่วยแพทย์ฉุกเฉินเพื่อทำการรักษาโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ในบางกรณีที่พบน้อย ยา Atorvastatin ก็อาจส่งผลให้ทำลายกล้ามเนื้อลาย และหากรุนแรงอาจนำมาสู่ภาวะไตวาย ดังนั้นหากผู้ป่วยมีอาการปวดกล้ามเนื้อไม่ทราบสาเหตุ กล้ามเนื้ออ่อนแรง มีลักษณะกดเจ็บ มีไข้ อ่อนเพลียอย่างไม่มีสาเหตุปัสสาวะเป็นสีเข้ม หรือมีอาการอื่น ๆ เช่น

ระบบไต - ปัสสาวะน้อยลง หรือไม่ปัสสาวะเลย มีอาการเจ็บขณะปัสสาวะ หรือปัสสาวะขัด มีอาการบวมที่เท้าและข้อเท้า รู้สึกเหนื่อย หายใจสั้น

ระบบตับ - คลื่นไส้ ปวดท้องส่วนบน มีอาการคัน รู้สึกเหนื่อย ความอยากอาหารลดลง ปัสสาวะมีสีเข้ม อุจจาระมีสีซีด หรือมีอาการดีซ่าน

รวมถึงสัญญาณโรคหลอดเลือดสมองบางอย่าง ได้แก่ อาการชา หรือรู้สึกอ่อนแรงที่ซีกใดซีกหนึ่งของร่างกาย มีอาการปวดหัวอย่างรุนแรง พูดไม่ชัด มีปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็นและการทรงตัว หากมีอาการเหล่านี้ควรรีบไปพบแพทย์โดยทันที

https://www.pobpad.com
🤫ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก>👉http://line.me/ti/p/%40morya
☘️ฝากขายสินค้ากับเรา นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก คลิก> http://line.me/ti/p/%vitaminthailand
😊สมัครงานกับเรา LINE: @bestjob
ปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยา อุปกรณ์การแพทย์ ความงามต่างๆคลิก> http://line.me/ti/p/%40drugth
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม คลิก> www.MoryaNaresuan.com และ www.หมอยานเรศวร.com
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง คลิก> 👉http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand
ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา คลิก> https://www.facebook.com/moryanaresuan
ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ คลิก> https://www.instagram.com/promotionhothit
ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา คลิก> www.HAmorya.com
"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------
"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"
TIMELINE 2010-2018
https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL
https://twitter.com/moryanaresuan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan