วันศุกร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561

AMIODARONEคืออะไร วิธีใช้ยา รักษาอะไร และ ผลข้างเคียงที่ควรทราบ - ร้านยารังสิต


AMIODARONE

Amiodarone


Amiodarone (อะมิโอดาโรน) เป็นยารักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ออกฤทธิ์กับเนื้อเยื่อหัวใจโดยตรง ยับยั้งการกระตุ้นหัวใจ และชะลอการนำกระแสประสาท ช่วยให้จังหวะการเต้นของหัวใจเป็นปกติ มักใช้เมื่อหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดรุนแรงที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต หรือใช้ยาชนิดอื่นแล้วยังไม่ตอบสนอง อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงได้แม้จะหยุดใช้ยาไปแล้วก็ตาม ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งก่อนการใช้ยาเกี่ยวกับ Amiodarone
กลุ่มยา ยารักษาโรคหัวใจ (Cardiac Drugs)
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณ รักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ
กลุ่มผู้ป่วย ผู้ใหญ่และเด็ก
รูปแบบของยา ยารับประทานชนิดเม็ด และยาฉีดคำเตือนในการใช้ยา Amiodarone
ควรปรึกษาและแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรให้ทราบถึงเงื่อนไขของผู้ป่วยแต่ละราย โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหอบหืดหรือโรคปอดชนิดอื่น ๆ ผู้ป่วยโรคตับ ผู้ป่วยไทรอยด์ ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็น ผู้ที่มีระดับเกลือแร่ในเลือดไม่สมดุล (Electrolyte Imbalance) ผู้ที่ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจหรือเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ
ไม่ควรใช้ยาในบุคคลที่อยู่ในกลุ่มต่อไปนี้
ผู้ที่มีอาการแพ้ยา Amiodarone หรือแพ้ไอโอดีน
ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจหยุดเต้นระยะรุนแรง เช่น หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ (AV Block) ยกเว้นผู้ที่ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ
ผู้ที่เคยมีประวัติหัวใจเต้นช้ากว่าปกติ ไม่สามารถสูบฉีดเลือดได้ตามปกติ
ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์ หากใช้ยาในขณะตั้งครรภ์ อาจทำให้เกิดปัญหาที่ต่อมไทรอยด์หรือส่งผลให้หัวใจเต้นผิดจังหวะได้หลังการคลอด และส่งผลต่อทารก เช่น การเจริญเติบโต พัฒนาการด้านการพูด การเคลื่อนไหว หรือสติปัญญา เป็นต้น
ผู้ที่อยู่ในช่วงให้นมบุตร เพราะยาสามารถขับออกผ่านทางนมแม่ไปสู่ทารกได้
หากจำเป็นต้องใช้ยาเป็นเวลานานควรเข้ารับการตรวจร่างกายเป็นประจำ เช่น การเอกซเรย์ หน้าอก ต่อมไทรอยด์ การมองเห็น การทำงานของปอด และการทำงานของตับ
หากอยู่ในช่วงการใช้ยา ควรแจ้งแพทย์ให้ทราบทุกครั้งก่อนทำการทดสอบทางการแพทย์และการผ่าตัดทุกชนิด รวมถึงการรักษาปัญหาสายตาด้วยเลสิก
หลีกเลี่ยงการให้ผิวหนังถูกแสงแดดโดยตรง ควรใส่เสื้อผ้ามิดชิด สวมแว่นตา และทาครีมกันแดดที่มีค่า SPF 30 ขึ้นไป เนื่องจากยานี้ทำให้ผิวหนังไวต่อแสงแดดมากขึ้น ผิวหนังที่ถูกแสงอาจไหม้หรือเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงิน-เทา ซึ่งอาจไม่กลับคืนสู่สภาพปกติแม้จะหยุดรับประทานยาแล้วก็ตาม
ไม่ควรขับขี่ยานพาหนะ ทำงาน หรือทำกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายในขณะใช้ยา เพราะยาอาจทำให้ประสิทธิภาพในการคิดและการกระทำลดลง
อาจใช้เวลาหลายเดือนในการกำจัดยาออกจากร่างกาย ควรจำหรือจดบันทึกวันสุดท้ายของการใช้ยา หรือปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้ยาชนิดอื่น ๆ เพราะอาจยังทำให้เกิดผลข้างเคียงได้
ควรแจ้งแพทย์ให้ทราบเกี่ยวกับประวัติการใช้ยา เพราะอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงหรือปฏิกิริยาที่ไม่พึงประสงค์ได้ โดยเฉพาะยาดังต่อไปนี้
ยาปฏิชีวนะ เช่น อะซิโธรมัยซิน ไซโปรฟลอกซาซิน คลาริโธรมัยซิน อิริโทรมัยซิน ลีโวฟลอกซาซิน มอกซิฟลอกซาซิน เพนทามิดีน ไรแฟมพิซิน เป็นต้น
ยารักษาอาการซึมเศร้า เช่น อะมิทริปไทลีน ไซตาโลแพรม เดซิพรามีน ด็อกเซปิน อิมิพรามีน นอร์ทริปไทลีน ทราโซโดน เป็นต้น
ยาต้านการแข็งตัวของเลือด เช่น วาร์ฟาริน เป็นต้น
ยารักษาโรคมะเร็ง เช่น คาร์โบพลาติน ซัยโคลฟอสฟาไมด์ เป็นต้น
ยาขับปัสสาวะ เช่น คลอโรไทอะไซด์ บูมีทาไนด์ เป็นต้น
ยารักษาระดับคอเลสเตอรอล เช่น อะทอร์วาสแตติน โลวาสแตติน ซิมวาสแตติน เป็นต้น
ยารักษาความดันโลหิต เช่น อะทีโนลอล คาร์วีดิลอล โคลนิดีน ไดจ็อกซิน ไดโซไพราไมด์ ไดฟีทิไลด์ เป็นต้น
ยารักษาไวรัสตับอักเสบซี เช่น เลดิพาสเวียร์ ไซมิพรีเวียร์ โซฟอสบูวียร์ เป็นต้น
ยารักษาโรคเอดส์หรือไวรัสเอชไอวี เช่น อินดินาเวียร์ เนวฟินนาเวียร์ ริลพิไวรีน ริโทนาเวียร์ ซาควินาเวียร์ ป็นต้น
ยารักษาอาการทางจิต เช่น คลอร์โปรมาซีน ฟลูเฟนาซีน ฮาโลเพอริดอล เป็นต้น

ปริมาณการใช้ยา Amiodarone

ยา Amiodarone จะมีปริมาณการใช้ยาที่แตกต่างกันออกไปตามเงื่อนไขของผู้ป่วยแต่ละราย โดยมีตัวอย่างปริมาณการใช้ยาและรายละเอียดดังนี้
ภาวะหัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะชนิด Ventricular Tachycardia และชนิด Pulseless Ventricular Fibrillation
ผู้ใหญ่ เริ่มต้นฉีดยาที่ขนาด 300 มิลลิกรัม หากมีอาการกลับเป็นซ้ำให้ฉีดยาทางหลอดเลือดดำที่ขนาด 150 มิลลิกรัม แล้วตามด้วยการหยดยาทางหลอดเลือดดำที่ขนาด 1 มิลลิกรัมต่อ 1 นาที เป็นเวลา 6 ชั่วโมง หลังจากนั้นปรับขนาดเป็น 0.5 มิลลิกรัมต่อ 1 นาที เพิ่มขนาดยาได้สูงสุดไม่เกิน 2.1 กรัมต่อวัน
เด็ก ข้อมูลการใช้ยาในเด็กมีจำกัด ควรใช้ปริมาณยาตามคำแนะนำของแพทย์
ภาวะหัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะ Ventricular Arrhythmias ชนิดรุนแรงที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต
ผู้ใหญ่ เริ่มต้นฉีดยาที่ขนาด 1 กรัม ภายใน 24 ชั่วโมง การให้ยาจะแบ่งให้เป็น 3 ระยะ หลังจาก 24 ชั่วโมงไปแล้วจะให้ยาด้วยการหยดยาทางหลอดเลือดดำที่ขนาด 0.5 มิลลิกรัมต่อ 1 นาที
เด็ก ข้อมูลการใช้ยาในเด็กมีจำกัด ควรใช้ปริมาณยาตามคำแนะนำของแพทย์
ภาวะหัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะชนิด Ventricular Arrhythmias
ผู้ใหญ่ รับประทานยาขนาด 800-1,600 มิลลิกรัม แบ่งเป็น 1-2 ครั้งต่อวัน เป็นเวลา 1-3 สัปดาห์ เมื่ออาการดีขึ้นให้ปรับขนาดยาเป็น 600-800 มิลลิกรัม แบ่งเป็น 1-2 ครั้งต่อวัน เป็นเวลา 1 เดือน จากนั้นให้ยาคงที่ที่ขนาด 400 มิลลิกรัมต่อวัน ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของแพทย์
เด็ก ข้อมูลการใช้ยาในเด็กมีจำกัด ควรใช้ปริมาณยาตามคำแนะนำของแพทย์

การใช้ยา Amiodarone
ควรอ่านฉลากยาและทำตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ควรใช้ยาในปริมาณที่มากหรือน้อยเกินไป และไม่ควรใช้ยานี้เกินกว่าระยะเวลาที่แพทย์สั่ง
หากใช้ยาที่ใช้รักษาความผิดปกติของการเต้นหัวใจชนิดอื่น ๆ อยู่ ควรค่อย ๆ หยุดยาชนิดเก่า ก่อนเริ่มใช้ยา Amiodarone
ควรรับประทานยาหลังอาหาร โดยเฉพาะในผู้ที่มีอาการระคายเคืองกระเพาะอาหาร
ควรเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ไม่ควรเก็บในที่ที่มีความร้อน ความชื้น ไม่ควรสัมผัสแสงโดยตรง รวมถึงปิดฝาให้สนิททุกครั้งหลังใช้ยา ควรเก็บให้ไกลจากมือเด็ก และไม่ควรรับประทานยาที่หมดอายุ
หากลืมรับประทานยาตามเวลาที่แพทย์สั่ง เมื่อนึกขึ้นได้ให้รับประทานได้ทันที หากนึกขึ้นได้ใกล้กับมื้ออาหารถัดไป ให้รับประทานยาในเวลาและขนาดตามปกติ ไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเพื่อทดแทนในมื้อที่ขาดหายไป
การใช้สมุนไพรหรือรับประทานอาหารบางชนิดในระหว่างการใช้ยาอาจส่งผลต่อระดับของ Amiodarone ในเลือด เช่น สมุนไพรเซนต์จอห์นเวิร์ตอาจส่งผลให้ระดับยาลดลง หรือน้ำผลไม้เกรพฟรุตอาจส่งผลให้ระดับยาสูงขึ้นได้

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Amiodarone

ยา Amiodarone อาจใช้เวลาหลายเดือนในการกำจัดยาออกจากร่างกาย ซึ่งอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงได้ถึงแม้จะหยุดใช้ยาไปแล้วก็ตาม เช่น วิงเวียนศีรษะ มีปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็น อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน ท้องผูก อาการชา อาการสั่น เป็นต้น ควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วน หากพบอาการอื่น ๆ ร่วมด้วยได้ดังนี้
หายใจหอบ ไอ เจ็บหน้าอก ไอเป็นเลือด หรือหายใจลำบากมากขึ้น
หัวใจเต้นผิดจังหวะ เร็ว ช้า หรือแรงกว่าปกติ
วิงเวียนศีรษะ หรือรู้สึกจะเป็นลม
ตาพร่า สูญเสียการมองเห็น ปวดศีรษะ ปวดที่บริเวณด้านหลังของดวงตา บางครั้งอาจมีการอาเจียนร่วมด้วย
อาการแพ้ยา เช่น หายใจลำบาก ผื่นคัน มีอาการบวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือลำคอ
อาการที่บ่งบอกว่าตับมีปัญหา เช่น คลื่นไส้ ปวดท้อง รู้สึกเหนื่อย เบื่ออาหาร ปัสสาวะมีสีเข้ม อุจจาระมีสีคล้ายดินโคลน ผิวหรือตามีสีเหลือง
อาการของภาวะไทรอยด์เป็นพิษ เช่น น้ำหนักลดลง ผมร่วง รู้สึกหนาวหรือร้อนเกินไป เหงื่อออกมาก ประจำเดือนมาไม่ปกติ คอบวม
อาการของภาวะขาดไทรอยด์ เช่น รู้สึกเหนื่อยมาก ผิวแห้ง ปวดหรือตึงตามข้อ ปวดกล้ามเนื้อ อ่อนแรง เสียงแหบ น้ำหนักเพิ่มขึ้น รู้สึกหนาวง่าย


https://www.pobpad.com
🤫ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก>👉http://line.me/ti/p/%40morya
☘️ฝากขายสินค้ากับเรา นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก คลิก> http://line.me/ti/p/%vitaminthailand
😊สมัครงานกับเรา LINE: @bestjob
ปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยา อุปกรณ์การแพทย์ ความงามต่างๆคลิก> http://line.me/ti/p/%40drugth
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม คลิก> www.MoryaNaresuan.com และ www.หมอยานเรศวร.com
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง คลิก> 👉http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand
ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา คลิก> https://www.facebook.com/moryanaresuan
ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ คลิก> https://www.instagram.com/promotionhothit
ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา คลิก> www.HAmorya.com
"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------
"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"
TIMELINE 2010-2018
https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL
https://twitter.com/moryanaresuan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan