วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561

Aminophylline (อะมิโนฟิลลีน)


Aminophylline (อะมิโนฟิลลีน)


Aminophylline (อะมิโนฟิลลีน) เป็นยาสำหรับรักษาโรคหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และภาวะหลอดลมหดเกร็ง ออกฤทธิ์โดยช่วยคลายและขยายทางเดินอากาศภายในปอด ช่วยให้ผู้ป่วยหายใจได้สะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ อาจนำมาใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์
ยา Aminophylline มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอเกี่ยวกับยา Aminophylline
กลุ่มยา ยารักษาโรคหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และภาวะหลอดลมหดเกร็ง
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณ รักษาภาวะหลอดลมหดเกร็ง
กลุ่มผู้ป่วย เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ
รูปแบบของยา ยาฉีด ยารับประทาน


คำเตือนในการใช้ยา Aminophylline
แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้ หากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ และแพ้ยาชนิดอื่น อาหาร หรือสารใด ๆ
แจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทุกชนิดที่กำลังใช้อยู่ ทั้งยาที่แพทย์สั่ง ยาที่ซื้อใช้ด้วยตนเอง วิตามิน และสมุนไพร เพราะมียาหลายชนิดที่อาจทำปฏิกิริยากับยานี้และก่อให้เกิดผลข้างเคียงหรือยามีประสิทธิภาพลดลง
แจ้งให้แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ทราบว่ากำลังใช้ยานี้ ก่อนเข้ารับการรักษาใด ๆ
การใช้ยานี้อาจทำให้ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการบางชนิดคลาดเคลื่อน ผู้ป่วยควรแจ้งให้แพทย์ทราบว่ากำลังใช้ยานี้
ระหว่างที่ใช้ยานี้้ ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจเลือดตามที่แพทย์สั่ง
ระหว่างที่ใช้ยานี้ ผู้ป่วยโรคเบาหวานต้องเฝ้าดูระดับน้ำตาลในเลือดอย่างใกล้ชิด
ผู้ป่วยควรจำกัดการบริโภคคาเฟอีนและช็อกโกแลตในระหว่างที่ใช้ยานี้ เพราะการรับประทานร่วมกันอาจทำให้เกิดอาการประหม่า สั่น และหัวใจเต้นเร็ว
หากต้องการดื่มแอลกอฮอล์ในระหว่างที่ใช้ยานี้ ผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์ก่อน
หากหยุดสูบบุหรี่ในระหว่างที่ใช้ยานี้ ผู้ป่วยต้องแจ้งให้แพทย์ทราบ เพราะอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนปริมาณการใช้ยา
หากมีอาการป่วยใด ๆ หรืออาการแย่ลงระหว่างที่ใช้ยานี้ ควรปรึกษาแพทย์
เด็กและผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้ และใช้ยาอย่างระมัดระวัง เพราะเสี่ยงเกิดผลข้างเคียงมากกว่าคนทั่วไป
ผู้ที่ตั้งครรภ์ วางแผนมีบุตร หรือกำลังให้นมบุตร ควรปรึกษาแพทย์ถึงข้อดีและข้อเสียของยาก่อนใช้ยานี้

ปริมาณการใช้ยา Aminophylline

ปริมาณและระยะเวลาในการใช้ยาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา โดยมีตัวอย่างการใช้ยา ดังนี้

ภาวะหลอดลมหดเกร็งรุนแรงระยะเฉียบพลัน
ผู้ใหญ่ สำหรับผู้ป่วยที่ไม่ได้ใช้ยาทีโอฟิลลีน ให้ฉีดยานี้เข้าทางหลอดเลือดดำในปริมาณเริ่มต้น 5 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม หรือ 250-500 มิลลิกรัม โดยฉีดเข้าทางหลอดเลือดช้า ๆ หรือหยดยาเข้าทางหลอดเลือดเป็นเวลา 20-30 นาที ปริมาณยาสำหรับควบคุมอาการ 0.5 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/ชั่วโมง ปริมาณยาสูงสุดไม่เกิน 25 มิลลิกรัม/นาที

สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับยาทีโอฟิลลีน ปริมาณยาเริ่มต้นจะเลื่อนไปจนกว่าระดับของยาทีโอฟิลลีนจะอยู่ในปริมาณที่กำหนด หรือหากจำเป็น ให้ฉีดยาปริมาณ 3.1 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกกรัม
เด็ก ฉีดยาปริมาณเริ่มต้นเท่ากันกับผู้ใหญ่

ปริมาณยาสำหรับควบคุมอาการ เด็กอายุ 6 เดือน-9 ปี ฉีดยาปริมาณ 1 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/ชั่วโมง เด็กอายุ 10-16 ปี ฉีดยาปริมาณ 0.8 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/ชั่วโมง
ผู้สูงอายุ ปริมาณยาสำหรับควบคุมอาการ 0.3 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/ชั่วโมง

ภาวะหลอดลมหดเกร็งเรื้อรัง
ผู้ใหญ่ รับประทานยา Aminophylline Hydrate ชนิดออกฤทธิ์นาน ปริมาณเริ่มต้น 225-450 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง และเพิ่มปริมาณยาตามความเหมาะสม
เด็กที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า 40 กิโลกรัม รับประทานยา Aminophylline Hydrate ชนิดออกฤทธิ์นาน ปริมาณเริ่มต้น 225 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง เพิ่มปริมาณจนถึง 450 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง หลังผ่านไป 1 สัปดาห์ ตามความเหมาะสม
ผู้สูงอายุ อาจต้องลดปริมาณยา

การใช้ยา Aminophylline
ใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอ
ห้ามให้ผู้อื่นใช้ยานี้ และห้ามใช้ยาของผู้อื่น
แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง
หากสงสัยว่าตนใช้ยาเกินกว่าปริมาณที่กำหนด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันที และหากลืมใช้ยาให้ปรึกษาแพทย์
ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรถึงวิธีเก็บยาและวิธีกำจัดยาที่ไม่ได้ใช้แล้วอย่างเหมาะสม

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Aminophylline

การใช้ยา Aminophylline อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง ได้แก่ ประหม่า ตื่นเต้นง่าย กระสับกระส่าย นอนไม่หลับ ปวดศีรษะ ท้องเสีย ปัสสาวะบ่อย เป็นต้น หากอาการดังกล่าวไม่หายไปหรือรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน ผู้ป่วยควรไปพบแพทย์


หากพบผลข้างเคียงที่รุนแรงจากการใช้ยา Aminophylline ดังต่อไปนี้ ควรหยุดใช้ยาและไปพบแพทย์ทันที
อาการแพ้ยา เช่น ลมพิษ หายใจลำบาก หน้าบวม ริมฝีปากบวม ลิ้นบวม คอบวม มีผื่นคัน ผิวหนังบวมแดง พุพอง ผิวลอกพร้อมกับมีไข้หรือไม่มีไข้ แน่นหน้าอกหรือลำคอ หายใจเสียงดัง มีปัญหาในการหายใจหรือการพูด เสียงแหบ เป็นต้น
ระดับน้ำตาลในเลือดสูง อาจทำให้เกิดอาการสับสน ง่วงนอน กระหายน้ำมาก หิวมาก ปัสสาวะบ่อย ผิวแดง หัวใจเต้นแรง และลมหายใจมีกลิ่นหวานคล้ายผลไม้
ระดับโพแทสเซียมในร่างกายต่ำ อาจมีอาการ เช่น ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง ตะคริว หรือหัวใจเต้นผิดปกติ
หายใจเร็ว
เวียนศีรษะรุนแรง หมดสติ
ประหม่าและตื่นเต้นง่ายมาก
มีอาการสับสน
ชัก สั่น
อาเจียน ท้องไส้ปั่นป่วน ปวดท้อง ท้องผูก
ปวดศีรษะอย่างรุนแรง

https://www.pobpad.com
🤫ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก>👉http://line.me/ti/p/%40morya
☘️ฝากขายสินค้ากับเรา นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก คลิก> http://line.me/ti/p/%vitaminthailand
😊สมัครงานกับเรา LINE: @bestjob
ปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยา อุปกรณ์การแพทย์ ความงามต่างๆคลิก> http://line.me/ti/p/%40drugth
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม คลิก> www.MoryaNaresuan.com และ www.หมอยานเรศวร.com
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง คลิก> 👉http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand
ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา คลิก> https://www.facebook.com/moryanaresuan
ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ คลิก> https://www.instagram.com/promotionhothit
ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา คลิก> www.HAmorya.com
"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------
"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"
TIMELINE 2010-2018
https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL
https://twitter.com/moryanaresuan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan