วันศุกร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561

Alfacalcidol (แอลฟาแคลซิดอล)คืออะไร วิธีใช้ยา รักษาอะไร และ ผลข้างเคียงที่ควรทราบ - ร้านยารังสิต


Alfacalcidol (แอลฟาแคลซิดอล)


Alfacalcidol (แอลฟาแคลซิดอล) เป็นวิตามินดีสังเคราะห์ชนิดหนึ่งที่ส่งผลต่อกระบวนการสร้างและการสลายของกระดูก มีสรรพคุณช่วยเพิ่มปริมาณวิตามินดี ซึ่งจะช่วยเพิ่มระดับแคลเซียมและฟอสเฟตในร่างกาย นำมาใช้รักษาโรคต่าง ๆ ได้ เช่น ภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำ ภาวะฮอร์โมนพาราไทรอยด์ตํ่า ภาวะฟอสเฟตในเลือดต่ำ กระดูกบกพร่องจากภาวะไตวายเรื้อรัง และโรคกระดูกอ่อนหรือโรคกระดูกน่วม เป็นต้น นอกจากนี้ อาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ด้วย
ยา Alfacalcidol มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอ

เกี่ยวกับยา Alfacalcidol


กลุ่มยา ยาที่ส่งผลต่อกระบวนการสร้างและการสลายของกระดูก
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณ เพิ่มปริมาณวิตามินดีในร่างกาย รักษาภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำ ภาวะฮอร์โมนพาราไทรอยด์ตํ่า
ภาวะฟอสเฟตในเลือดต่ำ กระดูกบกพร่องจากภาวะไตวายเรื้อรัง โรคกระดูกอ่อนหรือโรคกระดูกน่วม
กลุ่มผู้ป่วย เด็กและผู้ใหญ่
รูปแบบของยา ยารับประทาน


คำเตือนในการใช้ยา Alfacalcidol
แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยาหากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ วิตามินดีชนิดต่าง ๆ หรือแพ้ยา อาหาร และสารใด ๆ
ผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้หากมีประวัติการแพ้ยาโพรพิลีนไกลคอล เพราะยานี้มีส่วนประกอบของโพรพิลีนไกลคอล
แจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทุกชนิดที่กำลังใช้อยู่ ทั้งยาที่แพทย์สั่ง ยาที่ซื้อใช้ด้วยตนเอง วิตามิน และสมุนไพรใด ๆ เพราะมียาหลายชนิดที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ เช่น ยาไทอะไซด์ ยาต้านชัก ยาไรแฟมพิน ยาไอโซไนอาซิด ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ และยากลุ่มคาร์ดิแอกไกลโคไซด์อย่างยาไดจอกซิน เป็นต้น
แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยา หากมีภาวะแคลเซียมในเลือดสูง หรือภาวะแคลเซียมในเนื้อเยื่อร่างกายสูง
แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยาเกี่ยวกับประวัติทางการแพทย์หรือโรคประจำตัว โดยเฉพาะโรคไต เช่น นิ่วในไต เป็นต้น
แจ้งให้แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ทราบว่ากำลังใช้ยานี้ ก่อนเข้ารับการรักษาใด ๆ โดยเฉพาะก่อนการผ่าตัด
ระหว่างที่ใช้ยานี้ ผู้ป่วยอาจต้องตรวจเลือดตามที่แพทย์สั่งเป็นประจำ เพื่อปรับเปลี่ยนปริมาณการใช้ยาให้เหมาะสม
ผู้ป่วยไตล้มเหลวจะได้รับการตรวจระดับแคลเซียมในร่างกายอย่างสม่ำเสมอระหว่างที่ใช้ยานี้
การใช้ยานี้ในผู้สูงอายุต้องใช้ยาอย่างระมัดระวัง เพราะเสี่ยงเกิดผลข้างเคียงได้สูง
ผู้ที่ตั้งครรภ์ วางแผนมีบุตร หรือกำลังให้นมบุตร ควรปรึกษาแพทย์ถึงข้อดีและข้อเสียของยาก่อนใช้ยานี้


ปริมาณการใช้ยา Alfacalcidol

ปริมาณและระยะเวลาในการใช้ยาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา โดยมีตัวอย่างการใช้ยา ดังนี้

ภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำ ภาวะฮอร์โมนพาราไทรอยด์ตํ่า ภาวะฟอสเฟตในเลือดต่ำ กระดูกบกพร่องจากภาวะไตวายเรื้อรังโรคกระดูกอ่อนในเด็ก หรือโรคกระดูกน่วม

เด็ก

ทารกคลอดก่อนกำหนดและทารกแรกเกิด รับประทานยาปริมาณ 0.05-0.1 ไมโครกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน
เด็กน้ำหนักตัวน้อยกว่า 20 กิโลกรัม รับประทานยาปริมาณ 0.05 ไมโครกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน

ผู้ใหญ่

รับประทานยาในปริมาณเริ่มต้น 1 ไมโครกรัม/วัน โดยมีปริมาณยาสำหรับควบคุมอาการอยู่ที่ 0.25-1 ไมโครกรัม/วัน


ผู้สูงอายุ

รับประทานยาปริมาณ 0.5 ไมโครกรัม/วัน

การใช้ยา Alfacalcidol
ใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอ
ให้รับประทานยาพร้อมอาหาร โดยใช้ยาในเวลาเดิมทุกวันหรือตามที่แพทย์สั่ง ใช้ยาติดต่อกันจนครบเพื่อประสิทธิภาพในการรักษา และห้ามหยุดใช้ยาด้วยตนเอง
ยาอาจออกฤทธิ์และเกิดผลทางการรักษาหลังจากใช้ยาผ่านไป 2-3 วัน
หากลืมใช้ยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้กับเวลาเข้านอนแล้ว ให้ใช้ยาในรอบถัดไป และห้ามเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า
ห้ามให้ผู้อื่นใช้ยานี้ และห้ามใช้ยาของผู้อื่น
หากสงสัยว่าตนเองใช้ยาเกินกว่าปริมาณที่กำหนด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันที
เก็บยาไว้ทีี่อุณหภูมิห้อง ให้ห่างจากความชื้น ความร้อน และแสงแดด โดยเก็บให้พ้นจากสายตาเด็กและสัตว์เลี้ยง

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Alfacalcidol


การใช้ยา Alfacalcidol อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง เช่น ปัสสาวะบ่อย เหงื่อออกมาก บวมตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย มีไข้พร้อมกับเจ็บบริเวณข้างลำตัว ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ กระหายน้ำ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน ปากแห้ง มีรสชาติคล้ายโลหะภายในปาก ปวดกระดูกและกล้ามเนื้อ รู้สึกไม่สบาย ท้องเสีย ท้องผูก มีผื่นขึ้น คันตามตัว หรือมีอาการลมพิษ เป็นต้น หากอาการดังกล่าวไม่หายไปหรือรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน ผู้ป่วยควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษา


ส่วนผลข้างเคียงที่รุนแรงจากการใช้ยา Alfacalcidol ได้แก่ อาการแพ้ยา ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการ เช่น เวียนศีรษะ หายใจลำบาก หน้าบวม ลิ้นบวม คอบวม มีผื่นขึ้น และคันตามตัว เป็นต้น ผู้ป่วยควรหยุดใช้ยาและไปพบแพทย์ทันทีหากมีอาการแพ้ยาเกิดขึ้น และหากพบอาการผิดปกติใด ๆ เพิ่มเติมก็ควรรีบแจ้งให้แพทย์ทราบด้วยเช่นกัน


https://www.pobpad.com
🤫ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก>👉http://line.me/ti/p/%40morya
☘️ฝากขายสินค้ากับเรา นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก คลิก> http://line.me/ti/p/%vitaminthailand
😊สมัครงานกับเรา LINE: @bestjob
ปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยา อุปกรณ์การแพทย์ ความงามต่างๆคลิก> http://line.me/ti/p/%40drugth
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม คลิก> www.MoryaNaresuan.com และ www.หมอยานเรศวร.com
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง คลิก> 👉http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand
ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา คลิก> https://www.facebook.com/moryanaresuan
ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ คลิก> https://www.instagram.com/promotionhothit
ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา คลิก> www.HAmorya.com
"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------
"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"
TIMELINE 2010-2018
https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL
https://twitter.com/moryanaresuan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan