วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561

Acetazolamide (อะเซตาโซลาไมด์)


Acetazolamide (อะเซตาโซลาไมด์)


Acetazolamide (อะเซตาโซลาไมด์) เป็นยาที่มีสรรพคุณหลากหลาย นำมาใช้รักษาต้อหิน โรคลมชัก ใช้ช่วยขับปัสสาวะ รวมทั้งป้องกันและบรรเทาอาการที่เกิดจากการเดินทางขึ้นที่สูงอย่างรวดเร็ว เช่น ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย เวียนศีรษะ คลื่นไส้ และหายใจไม่อิ่ม หรืออาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์

ยา Acetazolamide มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอเกี่ยวกับยา Acetazolamide
กลุ่มยา ยาขับปัสสาวะ ยารักษาต้อหิน
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณ รักษาโรคต้อหิน ลมชัก ขับปัสสาวะ ป้องกันและลดอาการที่เกิดจากการขึ้นที่สูง
กลุ่มผู้ป่วย ผู้ใหญ่ เด็ก
รูปแบบของยา ยารับประทาน ยาฉีด


คำเตือนในการใช้ยา Acetazolamide
แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้ หากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ ยากลุ่มซัลฟา รวมถึงการแพ้ยาชนิดอื่น อาหาร หรือสารใด ๆ
แจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยา วิตามิน และสมุนไพรทุกชนิดที่กำลังใช้อยู่ เพราะมียาหลายชนิดที่อาจทำปฏิกิริยากับยานี้และก่อให้เกิดผลข้างเคียงหรือยามีประสิทธิภาพลดลง โดยเฉพาะยาเมทาโซลาไมด์
ผู้ป่วยที่ใช้ยาแอสไพรินต้องแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้ เพราะเมื่อใช้ร่วมกันอาจทำให้เกิดผลข้างเคียง ได้แก่ เบื่ออาหาร เฉื่อยชา หรือหายใจเร็ว และหากใช้ยานี้ร่วมกับยาแอสไพรินในปริมาณสูง อาจถึงขั้นทำให้เสียชีวิตได้
แจ้งให้แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ทราบว่ากำลังใช้ยานี้ ก่อนเข้ารับการรักษาใด ๆ
ระหว่างที่ใช้ยานี้้ ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจเลือดตามที่แพทย์สั่ง และหากใช้ยานี้สำหรับรักษาต้อหินก็จะได้รับการตรวจความดันตาตามที่แพทย์สั่ง
ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ใช้ยานี้ต้องมีการเฝ้าดูระดับน้ำตาลในเลือดอย่างใกล้ชิด
ระหว่างที่ใช้ยานี้ ให้ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงการขับรถหรือการทำกิจกรรมที่ต้องอาศัยความตื่นตัวและการมองเห็นที่ชัดเจน จนกว่าจะแน่ใจว่ายานี้ไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียง
การใช้ยานี้อาจทำให้ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการบางชนิดคลาดเคลื่อน ผู้ป่วยต้องแจ้งให้แพทย์ทราบว่ากำลังใช้ยานี้
ระหว่างที่ใช้ยานี้ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับแสงแดดหรือแสงไฟ เพราะยาอาจทำให้ผิวไวต่อแดดมากขึ้น และควรใช้ครีมกันแดด สวมแว่นตากันแดด และใส่เสื้อผ้าให้มิดชิดเมื่อต้องออกไปกลางแจ้ง
ผู้ที่อายุ 65 ปี ขึ้นไป ให้ใช้ยานี้อย่างระมัดระวัง เพราะเสี่ยงเกิดผลข้างเคียงมากกว่าคนทั่วไป
ผู้ที่ตั้งครรภ์ วางแผนมีบุตร หรือกำลังให้นมบุตรควรปรึกษาแพทย์ถึงข้อดีและข้อเสียของยาก่อนใช้ยานี้

ปริมาณการใช้ยา Acetazolamide

ปริมาณและระยะเวลาในการใช้ยาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา โดยมีตัวอย่างการใช้ยา ดังนี้

รักษาต้อหินแบบมุมเปิดและใช้ในขั้นตอนก่อนผ่าตัดต้อหินแบบมุมปิด

ยาฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ

ผู้ใหญ่ ฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดดำปริมาณ 250-1,000 มิลลิกรัม/วัน หากใช้ในปริมาณมากกว่า 250 มิลลิกรัม ให้แบ่งใช้ยาหลายครั้ง

ยารับประทาน

ผู้ใหญ่ รับประทานยาชนิดเม็ดปริมาณ 250-1,000 มิลลิกรัม/วัน หากรับประทานในปริมาณมากกว่า 250 มิลลิกรัม ให้แบ่งรับประทาน สำหรับยาชนิดออกฤทธิ์นาน รับประทานปริมาณ 500 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง


ช่วยขับปัสสาวะ

ยาฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ

ผู้ใหญ่ ฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดดำปริมาณ 250-375 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง หรือวันเว้นวัน และจำเป็นต้องให้ยาเป็นระยะ ๆ เพื่อประสิทธิภาพในการรักษาอย่างต่อเนื่อง

ยารับประทาน

ผู้ใหญ่ รับประทานยา 250-375 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง หรือวันเว้นวัน และจำเป็นต้องใช้ยาเป็นระยะ ๆ เพื่อประสิทธิภาพในการรักษาอย่างต่อเนื่อง

โรคลมชัก

ยาฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ
ผู้ใหญ่ ฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดดำปริมาณ 250-1,000 มิลลิกรัม/วัน โดยแบ่งให้ยาหลายครั้ง และสามารถใช้ร่วมกับยาต้านชักชนิดอื่น
เด็ก ฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดดำปริมาณ 8-30 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน โดยแบ่งให้ยาหลายครั้ง ปริมาณยาสูงสุดไม่เกิน 750 มิลลิกรัม/วัน

ยารับประทาน
ผู้ใหญ่ รับประทานยาปริมาณ 250-1,000 มิลลิกรัม/วัน โดยแบ่งรับประทาน และสามารถใช้ร่วมกับยาต้านชักชนิดอื่น
เด็ก รับประทานยาปริมาณ 8-30 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน โดยแบ่งรับประทาน ปริมาณยาสูงสุดไม่เกิน 750 มิลลิกรัม/วัน

การป้องกันอาการที่เกิดจากการขึ้นที่สูง

ผู้ใหญ่ รับประทานยาปริมาณ 500-1,000 มิลลิกรัม/วัน โดยแบ่งรับประทาน ควรเริ่มรับประทาน 24-48 ชั่วโมง ก่อนขึ้นที่สูง และหากจำเป็นให้รับประทานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย 48 ชั่วโมง ในระหว่างอยู่บนที่สูง


การใช้ยา Acetazolamide
ใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอ
ควรใช้ยาก่อนเวลา 6 โมงเย็น เพื่อป้องกันการรบกวนการนอนหลับ เพราะยานี้อาจทำให้ผู้ป่วยปัสสาวะบ่อย
ห้ามให้ผู้อื่นใช้ยานี้ และห้ามใช้ยาของผู้อื่น
แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง
หากสงสัยว่าตนใช้ยาเกินกว่าปริมาณที่กำหนด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันที
หากลืมใช้ยาตามเวลาที่กำหนด ให้ใช้ยาทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้ถึงเวลาใช้ยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปใช้ยารอบต่อไป และไม่เพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า
เก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ห่างจากความชื้นและแสงแดด พ้นจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง
ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรถึงวิธีการเก็บยาและวิธีการกำจัดยาที่ไม่ได้ใช้แล้วอย่างเหมาะสม

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Acetazolamide

การใช้ยา Acetazolamide อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง ได้แก่ ปวดศีรษะ อาเจียน ท้องไส้ปั่นป่วน การรับรู้รสชาติเปลี่ยนแปลง ไม่อยากอาหาร ท้องผูก ง่วงซึม มองเห็นไม่ชัด อ่อนเพลีย เป็นต้น หากอาการดังกล่าวไม่หายไปหรือรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน ผู้ป่วยควรไปพบแพทย์

หากพบผลข้างเคียงที่รุนแรงจากการใช้ยา Acetazolamide ดังต่อไปนี้ ควรหยุดใช้ยาและไปพบแพทย์ทันที
อาการแพ้ยา เช่น ลมพิษ หายใจลำบาก หน้าบวม ริมฝีปากบวม ลิ้นบวม คอบวม ผื่นคัน ผิวหนังบวมแดง พุพอง ผิวลอกพร้อมกับมีไข้หรือไม่มีไข้ แน่นหน้าอกหรือลำคอ หายใจเสียงดัง มีปัญหาในการหายใจหรือการพูด เสียงแหบ เป็นต้น
ภาวะเลือดเป็นกรด อาจทำให้มีอาการปวดท้องรุนแรง ท้องไส้ปั่นป่วน อาเจียน สับสน ง่วงซึมมาก หายใจไม่อิิ่ม อ่อนเพลียมาก เหนื่อยมาก หายใจเร็ว หัวใจเต้นเร็ว และหัวใจเต้นผิดปกติ
เกลือแร่ในร่างกายผิดปกติ มีอาการบ่งชี้ เช่น ไม่อยากอาหาร ท้องไส้ปั่นป่วนรุนแรง อาเจียน อารมณ์เปลี่ยนแปลง สับสน เจ็บกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง หัวใจเต้นผิดปกติ และชัก
การมองเห็นและการได้ยินเปลี่ยนแปลง
มีเสียงดังในหู
มีอาการชาที่รู้สึกแสบหรือเหมือนมีเข็มทิ่มตามผิวหนัง
เจ็บเวลาปัสสาวะ ปัสสาวะมีเลือดปน
อาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ เช่น ผื่นขึ้น บวม แดง แผลพุพอง ผิวลอก ตาแดง ระคายเคืองตา มีแผลในปาก คอ จมูกหรือตา มีไข้ หนาวสั่น เจ็บคอ ไอ เหนื่อย อ่อนเพลียมาก เกิดรอยฟกช้ำหรือมีเลือดออก หรือตับทำงานผิดปกติ ซึ่งเกตได้จากการมีปัสสาวะสีเข้ม ไม่อยากอาหาร อ่อนเพลีย ท้องไส้ปั่นป่วน ปวดท้อง อุจจาระสีซีด อาเจียน และดีซ่าน แต่ผลข้างเคียงเหล่านี้พบได้น้อย

นอกจากนี้ หากผู้ป่วยพบอาการผิดปกติใด ๆ เพิ่มเติม ควรแจ้งให้แพทย์ทราบด้วยเช่นกัน

https://www.pobpad.com
🤫ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก>👉http://line.me/ti/p/%40morya
☘️ฝากขายสินค้ากับเรา นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก คลิก> http://line.me/ti/p/%vitaminthailand
😊สมัครงานกับเรา LINE: @bestjob
ปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยา อุปกรณ์การแพทย์ ความงามต่างๆคลิก> http://line.me/ti/p/%40drugth
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม คลิก> www.MoryaNaresuan.com และ www.หมอยานเรศวร.com
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง คลิก> 👉http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand
ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา คลิก> https://www.facebook.com/moryanaresuan
ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ คลิก> https://www.instagram.com/promotionhothit
ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา คลิก> www.HAmorya.com
"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------
"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"
TIMELINE 2010-2018
https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL
https://twitter.com/moryanaresuan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan