วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561

16 แบรนด์ครีมลดรอยแผลเป็นที่ได้ผลดีที่สุด (Best Scar gel)


16 แบรนด์ครีมลดรอยแผลเป็นที่ได้ผลดีที่สุด

ไม่มีใครอยากจะมีรอยแผลเป็นประทับไว้บนผิวสวย ๆ หรอกจริงมั้ยคะ ? ทว่าในบางครั้งนั้นเราเองก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะมี แต่ถึงอย่างนั้นเราก็สามารถลดเลือนรักษาได้ หากใช้วิธีที่ถูกต้องกับแผลเป็นชนิดนั้น ๆ

รอยแผลเป็นคืออะไร ?
รอยแผลเป็นเกิดจากแผลที่หายสนิทดีแล้ว โดยในกระบวนการสมานแผล หรือการซ่อมแซมเนื้อเยื่อนั้น อาจเกิดการโดนขัดขวาง ทำให้การเชื่อมต่อสมานแผลไม่สมบูรณ์ จึงทำให้เกิดเป็นรอยแผลเป็นขึ้นมา

ชนิดของรอยแผลเป็น
การบาดเจ็บในแต่ละประเภทก่อให้เกิดรอยแผลเป็นที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งสามารถแบ่งประเภทหรือชนิดของรอยแผลเป็นออกได้เป็น 6 ประเภท ดังต่อไปนี้

1.Mature Scars

รอยแผลเป็นชนิดแรกนี้ เป็นรอยแผลเป็นที่ไม่ได้มีความผิดปกติอะไร มักเกิดจากแผลของมีคมบาด ลักษณะของรอยแผลเป็นจะมีลักษณะเป็นแผลเรียบ และมีสีของรอยแผลเป็นที่ใกล้เคียงกับสีผิวปกติ
2.Atrophic Scars

เป็นรอยแผลเป็นที่เกิดจากแผลของสิว หรือแผลเป็นจากโรคอีสุดอีใส ลักษณะเป็นร่องลึกลงจากผิวหนัง สีของแผลเป็นใกล้เคียงกับสีผิวจริงปกติ
3.Stretched Scars

รอยแผลเป็นชนิดนี้เป็นรอยแผลเป็นที่ไม่ค่อยจะพบเห็นได้มากเท่าไหรนักค่ะ เพราะเป็นรอยแผลเป็นที่เกิดจากการผ่าตัดบริเวณเข่าและหัวไหล่ ลักษณะเรียบ ไม่นูน แต่แข็ง รวมถึงไม่มีการขยายของขอบแผลจากรอยแผลเดิม
4.Hypertrophic Scars

รอยแผลเป็นที่มีลักษณะนูนขึ้นเหนือผิวหนัง ซึ่งเกิดจากการสร้างเซลล์คอลลาเจนขึ้นมาเพื่อซ่อมแซมรักษาแผล ตรงขอบแผลมีขนาดเท่ากับรอยแผลเดิม ไม่ขยายออก สีของแผลเป็นมีทั้งสีแดง แดงดำ และสีเข้มกว่าสีผิวปกติ โดยในระยะแรกอาจมีอาการคันร่วม มักเกิดจากของมีคมบาด หรือแผลที่ฉีกขาดเป็นแผลลึก
5.Contracted Scars

ลักษณะเป็นรอยแผลเป็นหดรั้ง มักเกิดจากไฟไหม้ที่บริเวณข้อศอก ข้อมือ ข้อเท้า หรือบริเวณข้อต่อต่าง ๆ
6.Keloids

เป็นรอยแผลเป็นที่มีลักษณะนูนสูงจากผิวหนัง ตรงขอบแผลจะมีการขยายกว้างมากกว่ารอยแผลเดิม สีของรอยแผลเป็นแบบคีลอยด์นี้มีได้ทั้งสีแดง แดงดำ สีจางหรือแม้แต่สีเข้มกว่าปกติ ในระยะแรกอาจมีอาการคันร่วมด้วย


จะรักษารอยแผลเป็นได้อย่างไร ?
รอยแผลเป็นแต่ละชนิดมีการรักษาที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถแบ่งแยกการรักษาออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ Clinical Treatment และ การรักษาโดยการใช้ผลิตภัณฑ์รักษารอยแผลเป็น (Scars Reduction Products)

1. Clinical Treatmentการผ่าตัด (Operation)

การรักษาโดยการผ่าตัด นิยมใช้กับแผลเป็นนูนชนิด Hypertrophic หรือ Keloids ในบางครั้งอาจจะใช้ร่วมกับการสเตรียรอยด์ และแผ่นซิลิโคน เพราะการผ่าตัดอย่างเดียวอาจทำให้มีโอกาสที่เกิดรอยแผลเป็นซ้ำได้ การใช้สารสเตรียรอยด์และแผ่นซิลิโคนจะช่วยให้การกลับมาเป็นรอยแผลเป็นซ้ำลดลง ซึ่งสำหรับการผ่าตัดนี้สามารถแบ่งวิธีการผ่าตัดออกได้เป็น 2 วิธีด้วยกัน
1.1การผ่าตัดลดขนาด (Serial Excision)

เป็นการผ่าตัดเพื่อลดขนาดของรอยแผลเป็น ด้วยการตัดแผลเป็นออกไปบางส่วน จากนั้นก็จะทำการติดตามและอาจจะนัดมาตัดซ้ำอีกครั้ง

1.2การผ่าตัดด้วยการกรอผิวหนัง (Dermabrasion)

การผ่าตัดแบบนี้ใช้ในรอยแผลเป็นที่มีลักษณะเป็นรอยขรุขระ ไม่เรียบ หรือรอยบุ๋ม ซึ่งเป็นรอยแผลเป็นที่เกิดจากสิวอักเสบ หรือแผลเป็นจากอีสุกอีใส โดยใช้หัวกรอ หรือยิงแสงเลเซอร์ เพื่อปรับสภาพผิวให้เรียบขึ้น แต่มีข้อเสียอยู่ข้อหนึ่งที่ควรระวังก็คือ อาจทำให้บริวเวณผิวมีสีเข้มขึ้นได้
การฉีดยาในกลุ่มสารสเตรียรอยด์ (Intralesional Corticosteroids)

ใช้ในการรักษาแผลเป็นประเภทคีลอยด์ เพราะสามารถให้ผลได้ดีกว่าอื่น ๆ ด้วยการฉีดสารในกลุ่มสเตรียรอยด์ฉีดเข้าบริเวณรอยแผลเป็น เพื่อลดการอักเสบของการเกิดแผลเป็นคีลอยด์หรือแผลเป็นนูนได้ ซึ่งแนะนำให้ฉีดรอยแผลเป็นในช่วงระยะแรกไม่เกิน 1 ปีแรก หลังจากการได้รับบาดเจ็บ
ใช้แรงกด (Pressure Therapy)

เป็นการใช้แรงกดลึก 24-30 มิลลิเมตรบริเวณรอยแผลเป็นประเภท Hypertrophic หรือแผลเป็นที่มีลักษณะนูน โดยจะต้องทำการกดอย่างต่อเนื่องตลอดช่วง 6-12 เดือน
การฉายรังสี (Radio Therapy)

นิยมใช้กับรอยแผลเป็นนูนประเภท Hypertrophic หรือคีลอยด์ ซึ่งเป็นการรักษาด้วยการฉายรังสีเพียงอย่างเดียว หรืออาจใช้ร่วมกับการรักษาวิธีอื่น เพื่อให้ได้ประสิทธิผลมากขึ้น
ใช้เลเซอร์ (Laser Therapy)

เป็นการรักษารอยแผลเป็นด้วยการยิงแสงเลเซอร์เพื่อทำลายเนื้อเยื่อแผลเป็น เพื่อลดความแดงของแผลให้จางลง รวมถึงใช้ในการรักษารอยหลุมสิวลึก ให้ดูเรียบเนียนขึ้นด้วย โดยกำจัดผิวหนังชั้นบน เพื่อกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในชั้นผิวหนังชั้นถัดไป ข้อควรระวังของการใช้เลเซอร์ในการรักษา คือ ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
ใช้ไนโตรเจนเหลว (Cryotherapy)

มักใช้ในแผลเป็นคีลอยด์ (Keloids) เพื่อทำให้รอยแผลเป็นเรียบลง หรือสามารถใช้ในรอยแผลเป็นที่เกิดจากสิว แต่มีข้อเสียตรงที่ใช้เวลานาน และมักทำให้ผิวหนังยุบตัวลง รวมถึงทำให้สีผิวซีดจาง ดังนั้นจึง นิยมใช้กับผิวหนังที่มีขนาดเล็ก
สักผิว (Tattoo)

การสักผิวมักใช้ในกรณีที่รอยแผลเป็นเปลี่ยนสีผิวอย่างชัดเจน เช่น เข้มหรืออ่อนกว่าสีผิวปกติ
การลอกผิวด้วยกรดผลไม้ (Chemical Peeling)

เป็นการจัดการรอยแผลเป็นด้วยการขจัดชั้นผิวบนออกไป เหมาะกับแผลเป็นที่ค่อนข้างตื้นมาก ๆ


2. Scars Reduction Products (ผลิตภัณฑ์รักษารอยแผลเป็น)แผ่นเจลซิลิโคน (Silicone Gel Sheeting)

ใช้ปิดทับรอยแผล หลังจากบาดแผลหายดีแล้วประมาณ 1 อาทิตย์ และควรปิดตลอด 24 ชั่วโมง นาน 3 เดือน แผ่นเจลมีลักษณะโครงสร้างที่เชื่อมต่อกัน ทำให้มีความยืดหยุ่นสูง ดังนั้นเวลาที่เคลื่อนไหวจึงไม่รั้งตึงผิวหนัง ทั้งยังมีคุณสมบัติเด่นในการช่วยรักษาความชุ่มชื่น ลดการสูญเสียน้ำจากบริเวณรอยแผล ลดการอักเสบ ลดการทำงานของเส้นเลือดฝอย และลดการทำงานของกระบวนการสร้างคอลลาเจนอีกด้วย นอกจากนี้ยังให้ผลได้ดี และปลอดภัยมาก โดยเฉพาะกับเด็ก และผู้ป่วยที่ไม่อาจทนความเจ็บปวดได้
แผ่นเทปเหนียว (Microporous Tape)


สามารถใช้แทนแผ่นเจลได้ การใช้งานคล้ายกับแผ่นเจล คือ ใช้ปิดบาดแผลได้โดยตรง ช่วยลดการอักเสบ และช่วยให้ผิวชุ่มชื่นอีกด้วย
ยารักษารอยแผลเป็น (Tipocal Products)

ยารักษารอยแผลเป็นใช้สะดวก แถมยังสามารถหาซื้อได้ง่ายตามร้านขายยาทั่วไปด้วย โดยในตัวยามักจะผสมสารที่ช่วยลดรอยแผลเป็นดังต่อไปนี้
วิตามินอี (Vitamin E)

วิตามินอีจะช่วยให้ต้านอนุมูลอิสระ และกระตุ้นให้เซลล์สามารถหายใจได้ดี โดยเฉพาะเซลล์เกิดใหม่ ทำให้แผลสามารถซ่อมแซมตัวได้อย่างสมบูรณ์
วิตามินบี 3 (Vitamin B3)

ลดการส่งผ่าน Melanosome บริเวณการซ่อมแซมรอยแผล ช่วยลดความเข้มสีผิวของแผลและป้องกันไม่ให้สีของของแผลเข้มกว่าสีผิวปกติ
สารมิวโคโพลีแซคาไรด์ (MPS)

เป็นสารประกอบเชิงซ้อน ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณรอยแผล ทำให้แผลซ่อมแซมตัวได้อย่างสมบูรณ์
สารสกัดจากหัวหอม (Allium Cepa)

ช่วยลดการสร้างคอลลาเจนบริเวณรอยแผล เข้ายับยั้งไม่ให้แผลอักเสบ และหยุดการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย
สารสกัดจากใบบัวบก (Asiatic Acid / Medecassic / Asiaticoside)

ช่วยกระตุ้นให้แผลสามารถหายใจได้ดี ไม่ทำให้เกิดความผิดปกติระหว่างการซ่อมแซมเซลล์ พร้อมทั้งลดการสร้างคอลลาเจนบริเวณรอยแผล และยังลดการอักเสบของแผลอีกด้วย


10 แบรนด์ครีม / ยารักษารอยแผลเป็นที่ได้ผลดีที่สุด
ในบรรดาวิธีการรักษารอยแผลเป็น การใช้ครีมหรือยารักษารอยแผลนับเป็นวิธีที่นิยมมากที่สุด เพราะใช้รักษารอยแผลเป็นทั่ว ๆ ไป ซึ่งในท้องตลาดมีมากมายหลายยี่ห้อก็จริง แต่มีไม่กี่แบรนด์เท่านั้นที่เรียกได้ว่าได้ผลดี ว่าแต่จะมีแบรนด์ไหนบ้างนั้น มาดูกันค่ะ
อันดับ 1 
Mederma Advanced Scar Gel from USA- เจลรักษาแผลเป็น mederma จาก อมริกา


 


Mederma Advanced Scar Gel     จัดว่าเป็นแบรนด์ที่ขึ้นชื่อเรือ่งลบรอยแผลเป็นที่โด่งดังในอเมริกาสุด และขายดี เป็น Best Seller

ลักษณะเนื้อเจล เป็นเจลใส ลบรอยแผลเป็น แผลผ่าตัดสูตรเข้มข้น นำเข้าจากอเมริกา

ครีมลดรอยแผลเป็นอันดับ 1 ที่แพทย์ศัลยกรรมในอเมริกาแนะนำ กลิ่นเจลอ่อนโยน ไม่ฉุน

ใช้รักษาลดรอยแผลเป็นจากการศัลยกรรม ผ่าตัด คลอดลูก แผลเป็นจากสิว

รอยแตกลาย ใช้ได้ทั้งแผลเป็นเก่าและใหม่ รวมถึงแผลคีลอยด์
ส่วนผสมหลักๆ ใน Mederma Advanced

เด่นด้วย Cepalin® botanical extract ที่ไม่มีใครเหมือน ช่วยยับยั้งการอักเสบของแผล ฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่แทรกซ้อน ช่วยกระตุ้นการสมานแผล     ช่วยปรับสภาพแผลให้เรียบเนียนขึ้น

Xanthan Gum, Allium Cepa (Red Onion) Bulb Extract, Lecithin, Sorbic Acid, Panthenol, Sodium Hyaluronate, Fragrance

วิธีใช้
ใช้ทาบนแผลที่สะอาด ต่อเนื่องทุกวัน วันละ 2-3 ครั้ง 8สัปดาห์ สำหรับแผลเป็นใหม่ที่แห้งสนิทแล้ว
และทานวดซ้ำๆ วันละ 2-3ครั้ง ต่อเนื่อง 3-6 เดือนสำหรับแผลเป็นเก่า


แบรนด์แนะนำสำหรับรอยแผลเป็นอันดับ #1 จาก doctor และ pharmacist
สังเกตเห็นผลลัพธ์ได้ใน 8 สัปดาห์* 
*ระยะเวลาอาจแตกต่างกันในแต่ละบุคคล

Mederma ® เรียกคืนความเชื่อมั่นของคุณโดยการทำให้รอยแผลเป็นเก่าและใหม่ดูดีขึ้น

เรื่องแผลเป็น หรือผิวแตกลาย แพทย์ผิวหนังและเภสัชกรยกให้ Mederma เป็นอันดับ #1


 ขนาดจำหน่าย  ขนาด 50กรัมอันดับ 2 

Mederma Skin Care for Scars


ตัวนี้มีจำหน่ายในประเทศไทย ผลิตที่เประเทศ เยอรมัน   เนื้อเจลใส ได้รับความนิยมมาก เพราะมีรีวิวบลอกเกอร์จำนวนมากให้การยอมรับและรีวิว เช่นคุณสายป่ายเป็นต้น   เจลรักษารอยแผลรอยสิว แผลนูน คีรอยด์ แผลผ่าตัด แผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก หลุมสิว ช่วยให้รอยแผลเป็นนุ่มขึ้น เรียบขึ้น ปรับสีของรอยแผลเป็นให้อ่อนลง จนกลมกลืนกับสีผิว ใช้ได้กับรอยแผลใหม่ และรอยแผลเก่า เนื้อเจลใส ไม่เหนียวเหนอะหนะ ไม่มีกลิ่นเหม็นยา ด้วยส่วนผสมของ Cepalin ช่วยยับยั้งขบวนการอักเสบของแผล ปรับสภาพผิว กระตุ้นการสมานแผล และ Allantoin เพิ่มการดูดซึมของ Cepalin ให้ดีขึ้น ช่วยให้แผลเป็นชุ่มชื่นและนุ่มขึ้น พร้อมบรรเทาอาการคัน

วิธีใช้ :
สำหรับแผลใหม่ ต้องรอให้แผลหาย ปากแผลปิดสนิทก่อน หรือตกสะเก็ดแล้ว จึงเริ่มใช้ Mederma นวดคลึงบริเวณรอยแผลวันละ 3-4 ครั้งประมาณ 8 สัปดาห์
สำหรับแผลเก่า ใช้ Mederma นวดคลึงบริเวณรอยแผลวันละ 3-4 ครั้ง รอยแผลเก่าจะใช้เวลารักษานานกว่ารอยแผลใหม่ ประมาณ 3-6 เดือน

ราคา : 379-520 บาท
ขนาดจำหน่าย  10กรัม และ 20 กรัม

ข้อมูลเพิ่มเติม : www.mederma.ca 

อันดับ 3 
Dermefface FX7 ™

DERMEFFACE FX7 จาก SKINCEPTION - ผลิตภัณฑ์ลบรอยแผลเป็น รักษาแผลเป็น กำจัดแผลเป็น

 รอยแผลเป็นจางลงอย่างเป็นธรรมชาติ 
Dermefface FX7 ™บำบัดลดรอยแผลเป็น เป็นกระบวนการทางธรรมชาติที่ทำงานร่วมกับกระบวนการฟื้นฟูร่างกายใน 28 วัน - เซลล์ผิวที่ตายแล้วหลุดลอกออกไป แล้วจะถูกแทนที่ด้วยผิวใหม่จากด้านล่าง ...
ลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ Dermefface FX7™ รายงานว่า:
 • แผลเป็นเรียบแบน และอ่อนนุ่ม
 • สีแผลเป็นจางลง
 • ขนาดแผลเป็นลดลง
 • รักษาแผลได้เร็วขึ้น
เริ่มต้นกระบวนการอย่างธรรมชาติ, Dermefface FX7 ™ได้รับการออกแบบให้ทำงานกับผิวของคุณด้วยสูตรการรักษายาสูตรเฉพาะจาก 7 สารพิสูจน์ทางการแพทย์ ...
... และสมุนไพรอ่อนโยนเอนไซม์ผลไม้และ exfoliants ธรรมชาติที่สามารถทำให้แผลเป็นจางหายไปในเวลาเพียง 4 สัปดาห์!
* ระยะเวลาและผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
 หลากหลายสาเหตุของแผลเป็น แต่ได้ผลลัพธ์สุดยอดเช่นเดียวกัน 
Dermefface FX7™ ช่วยลดรอยแผลเป็นที่เกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น
 • รอยแผลเป็นจากสิว
 • โรคหนังไก่ (Chicken Pox)
 • ศัลยกรรม
 • รอยใหม้ (Burn)
 • การเจริญเติบโตมากเกินไป (hypertrophy)
 • และอื่นๆ
Erase Gel For Scarเจลลดรอยแผลเป็น รอยดำจากสิว รอยหลุมสิว ด้วยส่วนผสมของสารสกัดจาก Horse chestnut seed extract และ Allium cepa จึงช่วยยับยั้งเอนไซม์ที่ทำลายไฮยาลูลอนนิค แอซิด ลดการอักเสบและการสร้างไฟโบรบลาส ลดการสร้างเนื้อเยื่อแผลเป็น นอกจากนี้ยังมีวิตามินอี ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระและช่วยสมานแผล

วิธีใช้ : ควรทาเจลบาง ๆ และคลึงเบา ๆ จนเนื้อเจลแห้ง วันละ 2-3 ครั้ง ต่อเนื่องเป็นเวลา 6-8 สัปดาห์ สำหรับแผลเก่า นูนแข็งควรใช้ต่อเนื่อง 3-6 เดือน

ราคา : 370.00 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม : www.zentahealth.com 


Scagel

เจลลดรอยแผลเป็น แผลนูนแดง แผลขอบแข็ง รวมทั้งใช้รักษารอยที่เกิดจากสิว แผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก แผลผ่าตัด แผลหลุมลึกจากอุบัติเหตุ แผลหลุมลึกจากอีสุกอีใสได้อีกด้วย เนื้อเจลประกอบด้วยตัวยาที่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากว่านหางจระเข้ สารสกัดจากต้นปอสา ใบบัวบก มะขาม และวิตามินอี แต่ที่เด่นที่สุดในเจลตัวนี้คือ Allium Cepa ที่มีถึง 12% ไม่ทำให้ระคายเคือง สามารถทาได้ตั้งแต่แผลเริ่มแห้ง ไม่แนะนำให้ทาในแผลสด
วิธีใช้ ทาบริเวณรอยแผลเป็นเบา ๆ จนกระทั่งเจลซึมซาบเข้าสู่ผิว วันละ 3- 4 ครั้ง หรือบ่อย ๆ ตามต้องการ เริ่มทาได้ขณะแผลแห้งเริ่มตกสะเก็ด ต่อเนื่องจนกระทั่งแผลหายสนิท
ราคา : 200 บาท (9 กรัม)
ข้อมูลเพิ่มเติม www.scagel.net

Puricas Dragon's Blood Scar Gel


ตัวนี้ก็จะเด่นด้วยสารสกัดจาก Dragon's Blood เหมือนเดิมค่ะ เเละเพิ่มด้วย

เด่นด้วยสารสกัดจาก Dragon’s Blood ที่เข้มข้นกว่า

สารสกัดจากหัวหอม ที่ช่วยลดอาการแพ้ ระคายเคือง

สารสกัดจากหัวหอมช่วยให้รอยจางลง ผักบุ้งทะเลใบบัวบกช่วยลดรอยแดง รักษารอยแผล ลดการอักเสบแผล


Dragon’s Blood  เป็นพืชที่ใช้เป็นยารักษา เเละฟื้นฟูผิว

ใบบัวบก ช่วยลดการอักเสบ กระตุ้นการสรา้งคอลลาเจน ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย สมานแผลได้ดี ผักบุ้งทะเล ช่วยต้านการอักเสบ ปกป้องผิวหนังจากการระคายเคืองและผื่นแพ้ว่านหางจระเข้ ช่วยรักษารอยสิว จุดด่างดำ ให้ความชุ่มชื้นอัลลันโทอิน ทำให้ผิวนุ่มเรียบเนียน

และมีวิตามิน E,C ค่ะไม่มี silicon , alcohol , paraben , steroid


Dragons Blood Scar Gel

Puricas Dragon’s Blood Scar Gel เป็นเจลรักษาแผลเป็นที่มีส่วนประกอบหลัก คือ สารสกัดดราก้อนบลัด ซึ่งมีสรรพคุณมากมาย 
 • ช่วยสมานแผล สมานผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ช่วยฟื้นฟู ซ่อมแซม และเติมเต็มชั้นผิว ให้แผลลึกแลดูตื้นขึ้น
 • ช่วยรักษาผิวพรรณ
 • กระตุ้นการผลิตคอลลาเจน ทำให้ผิวเรียบเนียน
 • ช่วยลดรอยแดง และ รอยดำ

จุดเด่น : 
 1. Puricas Dragon’s Blood Scar Gel เจลรักษาแผลเป็นที่มีส่วนผสมของ สารสกัดเข้มข้นจากต้นดราก้อนบลัด ซึ่งมีฤทธิ์ในการสมานแผล และช่วยฟื้นฟูสภาพผิวที่ถูกทำลาย ทำให้แผลเป็นดูจางลงและเรียบเนียน
 2. เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงหลังใช้ผลิตภัณฑ์ 2 สัปดาห์* (*ผลการทดลองจากผู้ใช้จริง 3-4 ครั้งต่อวัน และเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง)
 3. Puricas Dragon’s Blood Scar Gel ได้รับการพิสูจน์จากสถาบัน Dermscan Asia ว่าเป็น ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง 
 4. “แบรนด์แรก” ในประเทศไทย ที่นำสารสกัดดราก้อนบลัดมาใช้ในการรักษาผิว
 5. สามารถใช้ทาลงบนแผลสดได้ทันที ไม่ต้องรอให้แผลตกสะเก็ด หรือแห้งก่อน (เนื่องจากสารสกัดดราก้อนบลัดช่วยสมานแผล ฟื้นฟูผิว)

ข้อแนะนำ : ทาผลิตภัณฑ์ และ นวดเบาๆ บริเวณแผลเป็น หรือบริเวณที่ต้องการ 3-4 ครั้งต่อวัน และใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
 
เหมาะสำหรับ : 
 • New and Old scar (แผลใหม่ และ แผลเก่า)
 • Surgical scar (แผลผ่าตัด) 
 • Hypotropic and Deep scar (แผลเป็นนูน และ แผลลึก)
 • Keloid (แผลคีลอยด์)
 • Post Acne scar (แผลเป็นจากสิว) 

ส่วนประกอบสำคัญ (Active Ingredients):
 • Dragon’s Blood – Skin Rejuvenetion สารสกัดดราก้อนบลัด ช่วยสมานแผล ลดการอักเสบ เติมเต็มชั้นผิว และช่วยให้ผิวกลับคืนสู่สภาพเดิม 
 • Allium Cepa – Reduces scar and redness สารสกัดหัวหอม ช่วยลดรอยแผลเป็นและจุดด่างดำให้จางลง
 • Aloe Vera – Skin moisturizing and anti-inflammatory ว่านหางจระเข้ ช่วยทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื่น ลดอาการอักเสบจากสิวและรอยแดง รอยดำ
 • Ipomoea – Anti-irritation ผักบุ้งทะเล ช่วยลดการระคายเคือง และผื่นแพ้
 • Centella Asiatica – Anti-inflammatory ใบบัวบก ช่วยลดการอักเสบของแผล และทำให้แผลหายเร็วยิ่งขึ้น
 • Allantoin – Anti-irritation อัลลันโทอิน ช่วยลดการระคายเคือง
 • Vitamin E – Skin moisturizing ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นในชั้นผิว ช่วยให้แผลเป็นเรียบเนียนขึ้น
 • Vitamin C – Skin brightening ช่วยให้ผิวกระจ่างใส รอยแดงและจุดด่างดำจางลง

วิธีใช้ : ทาผลิตภัณฑ์ และ นวดเบาๆ บริเวณแผลเป็น หรือบริเวณที่ต้องการ 3-4 ครั้งต่อวัน และใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

**ข้อควรระวัง**: ใช้สำหรับทาภายนอกเท่านั้น
Actewound Si Silicone Gel 7g ซิลิโคนเจล รักษารอยแผลเป็น แผลนูน แผลคีลอยด์Actewound Si Silicone Gel 7g ซิลิโคนเจล รักษารอยแผลเป็น แผลนูน แผลคีลอยด์ 

*ซิลิโคนเจล สำหรับใช้ในทางการแพทย์ เพื่อป้องกัน ไม่ให้เป็นแผลเป็น 

*ทำให้รอยแผลเป็นใหม่แลดูจางลง เป็นเจลใส ไร้กลิ่น ทางแล้วแห้งเร็ว ไม่เหนียวเหนอะหนะ 

*ใช้ได้สำหรับแผลปิด ซึ่งเกิดจากสาเหตุ เช่น การผ่าตัด อุบัติเหตุ ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก มีดบาด หรือแผลถลอก 

วิธีใช้ 
ใช้ทาอย่างต่อเนื่องวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น ทาติดต่อกัน เป็นเวลา 1-3 เดือน ขึ้นกับขนาดและลักษณะของแผล 
สามารถทาเครื่องสำอางค์ทับได้ ส่วนผสม
 • Allium cepa buld extract 12%
 • Allantoin 0.4%
 • Centella asiatica extract 7%
 • Vitamin E 0.2%
 • Mulberry leaf extract 0.2%
 • Alo vera powder 0.1%
       เจลลดรอยสิว Clinascar Gel มีส่วนผสมของ Allium cepa buld extract เป็นสารสกัดจากหัวหอม ช่วยในเรื่องลดริ้วรอยจากสิว ทำให้รอยแดง รอยดำจากสิวดูจางลง นอกจากนี้ยังช่วยลดการอักเสบแบบอ่อนๆได้อีกด้วย ส่วนส่วนผสมตัวอื่นๆ เช่น  Allantoin , Vitamin E , Alo vera powder ก็จะเน้นไปในเรื่องให้ความชุ่มชื้นกับผิว ลดการระคายเคืองของผิว ช่วยทำให้รอยแผลและผิวหน้าอ่อนนุ่มขึ้น
วิธีใช้
       ใช้ทาทั่วหน้า หรือบริเวณที่เป็นรอยแผลสิวโดยไม่ต้องล้างออก สามารถทาได้ทั้งตอนเช้า และก่อนนอน หรือจะใช้แทนมอยเจอไรเซอร์ก็ได้ Clinascar Gel หลอดนี้ให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ไม่แพ้กันเลยล่ะครับ

-    สารสกัดจากหัวหอม เหมือนเป็นตัวชูโรงในผลิตภัณฑ์ลดรอยแผลเป็น มีคุณสมบัติเป็นตัวลดการเกิดรอยแผลเป็น สมานแผล (Wound healing) เป็น Antioxidant ต้านการอักเสบ และมีผลระงับเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดได้
-    สารสกัดจากบัวบก ถ้าลองค้นข้อมูลในฐานงานวิจัยของ Pubmed โดยใช้ Keyword ว่า “Centella asiatica extract skin” จะพบงานวิจัยอยู่ 17 ฉบับ ซึ่งรวมๆแล้วกล่าวว่า สารสกัดจากบัวบกสามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ MMP ที่ไปย่อยสลายคอลลาเจนและโปรตีนโครงสร้างในผิว ยับยั้ง Hyaluronidase ซึ่งไปย่อยสลาย Hyaluron ในผิว ยับยั้ง Elastase ซึ่งไปย่อยสลายอิลาสตินในผิว ปกป้องเซลล์ Fibroblast (เซลล์ที่สร้างคอลลาเจน-อิลาสติน) ในผิวไม่ให้ถูกทำลายโดยรังสี UV กระตุ้นการสมานแผล กระตุ้นการสังเคราะห์คอลลาเจน Antioxidant กระตุ้นการแบ่งตัวและการสร้างตัวของเซลล์ผิวหนัง
-    Allantoin เป็นสารที่แยกได้จากรากคอมเฟรย์ และพืชหลายๆชนิด มีคุณสมบัติเป็นตัวลดการระคายเคือง ป้องกันการแพ้
-    Tocopheryl acetate เป็นอนุพันธ์ของวิตามินอี มีประโยชน์เป็น Antioxidant แต่ส่วนมากจะให้คุณสมบัติเป็นตัวปกป้องสารต่างๆในตำรับไม่ให้เสื่อมสภาพ
-    Mulberry leaf extract สารสกัดจากใบหม่อนมีรายงานเกี่ยวกับคุณสมบัติในการต้านการอักเสบ (Evid Based Complement Alternat Med; 2013:267217.) และในใบมีสารชื่อ Mulberroside F ซึ่งสามารถยับยั้งกระบวนการสร้างเม็ดสีผิวของเอนไซม์ไทโรซิเนสได้ (Biol Pharm Bull. 2002; 25(8):1045-8.)
-    Aloe vera powder น่าจะหมายถึงผงที่ได้จากการทำ Spray-dried ของน้ำคั้นจากใบ หรือวุ้นจากใบว่านหางจรเข้ มีคุณสมบัติเป็นสารเพิ่มความชุ่มชื้น 

Hiruscar Postacneเจลใสสำหรับรอยแผลเป็นจากสิว ปราศจากแอลกอฮอล์ ทำให้ซึมซาบอย่างรวดเร็ว ไม่เหนียวเหนอะหนะ และไม่ทิ้งคราบไว้บนผิว อีกทั้งยังมีกลิ่นหอม พร้อมสูตรพิเศษผสาน 3 ส่วนผสมหลักที่มีประสิทธิภาพในการดูแลลดรอยแผลเป็น ได้แก่ มิวโคโพลีซัคคาไรด์ โพลีซัลเฟต ช่วยกระตุ้นการสร้างกรดไฮยาลูรอนิค ทำให้เซลล์ผิวอุ้มน้ำได้ดีขึ้น และยังช่วยการไหลเวียนใต้ผิวหนังทำให้มีการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ ส่งผลให้เซลล์ผิวเกิดใหม่เป็นไปได้อย่างสมบูรณ์ อัลเลียม ซีปา สารสกัดหัวหอมจากเยอรมนีที่เข้มข้นกว่า 34 เท่า ช่วยลดอาการอักเสบ ทำให้รอยแดงและรอยคล้ำจางลง ช่วยเร่งการสมานแผล รวมทั้งดูแลผิวให้เรียบเนียนสม่ำเสมอ และ ไพโอนิน ซึ่งเป็นสารที่ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียอันเป็นสาเหตุของการเกิดสิวใหม่และสิวซ้ำซ้อน

วิธีใช้ : บีบเนื้อเจลพอประมาณทาบาง ๆ บริเวณร่องรอยดำจากสิว ควรใช้อย่างต่อเนื่องวันละ 2-3 ครั้ง เป็นประจำทุกวัน

ราคา : 450 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม : www.hiruscar.comDermatix Ultraเจลลดรอยแผลเป็นเนื้อบางเบา ไม่มีสีและกลิ่น แห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะ ใช้ได้กับแผลเป็นใหม่ ที่เกิดอุบัติเหตุ แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และแผลที่เกิดจากการผ่าตัดทุกชนิด ช่วยให้แผลเป็นในระยะแรกนั้นอ่อนนุ่มขึ้น ดูจางลง และช่วยลดรอยแผลเป็น

วิธีใช้ : บีบเจลขนาดเท่า 1 เม็ดถั่วเขียวสำหรับแผลเป็นขนาด 6 นิ้ว ทาบาง ๆ เช้าเย็น โดยไม่ต้องถูนวด

ราคา : 430 บาท (7 กรัม)

ข้อมูลเพิ่มเติม : www.dermatix.asiaScagelเจลลดรอยแผลเป็น แผลนูนแดง แผลขอบแข็ง รวมทั้งใช้รักษารอยที่เกิดจากสิว แผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก แผลผ่าตัด แผลหลุมลึกจากอุบัติเหตุ แผลหลุมลึกจากอีสุกอีใสได้อีกด้วย เนื้อเจลประกอบด้วยตัวยาที่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากว่านหางจระเข้ สารสกัดจากต้นปอสา ใบบัวบก มะขาม และวิตามินอี แต่ที่เด่นที่สุดในเจลตัวนี้คือ Allium Cepa ที่มีถึง 12% ไม่ทำให้ระคายเคือง สามารถทาได้ตั้งแต่แผลเริ่มแห้ง ไม่แนะนำให้ทาในแผลสด

วิธีใช้ : ทาบริเวณรอยแผลเป็นเบา ๆ จนกระทั่งเจลซึมซาบเข้าสู่ผิว วันละ 3- 4 ครั้ง หรือบ่อย ๆ ตามต้องการ เริ่มทาได้ขณะแผลแห้งเริ่มตกสะเก็ด ต่อเนื่องจนกระทั่งแผลหายสนิท

ราคา : 200 บาท (9 กรัม)

ข้อมูลเพิ่มเติม : www.scagel.net


back to menu ↑สการ์แอททิคครีม 4 กรัม (SCAR ESTHETIQUE CREAM 4 G)


 • สการ์เอสทิค สการ์ครีม เหมาะสำหรับผิวที่มีปัญหาแผลเป็นทุกชนิด
 • รวมทั้งแผลเป็นนูนแดง และคีลอยด์ ตลอดจนแผลเป็นจากสิว อีสุกอีใส ตลอดจนรอยดำที่เกิดจากสิวด้วย
 • สามารถใช้ได้ทั้งแผลเป็นใหม่และแผลเป็นที่เกิดขึ้นนานแล้ว
สการ์เอสทิค สการ์ครีม เหมาะสำหรับผิวที่มีปัญหาแผลเป็นทุกชนิด รวมทั้งแผลเป็นนูนแดง และคีลอยด์ ตลอดจนแผลเป็นจากสิว อีสุกอีใส ตลอดจนรอยดำที่เกิดจากสิวด้วย สการ์เอสทิค สการ์ครีม มีเนื้อครีมบางเบา สามารถถูกดูดซึมเข้าสู่ผิวชั้นใน ด้วยเทคโนโลยี เอคโคเดิร์ม ทำให้สารสำคัญต่างๆสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อ๊อกซีเปปไทต์ ช่วยให้ออกซิเจนไหลเวียนได้ดี ช่วยเสริมกระบวนการสมานบาดแผล ทำให้บาดแผลหายเร็วขึ้น ลดการเกิดรอยแผลเป็น สการ์เอสทิค สการ์ครีม ช่วยให้แผลเป็นนุ่ม เนียนเรียบและจางลงอย่างเป็นธรรมชาติ

ประเทศที่ผลิต

ประเทศไทย

เลขที่ใบรับแจ้ง

10-2-5403673

วิธีการใช้งาน

ทาบางๆ บริเวณแผลเป็น วันละ 3-4 ครั้ง ควรใช้อย่างต่อเนื่อง สำหรับแผลเป็นใหม่ ควรรอให้แผลตกสะเก็ด แล้วทาครีมบางๆบนแผล วันละ 3-4 ครั้ง

ส่วนประกอบ

พาลมิโตอิล โอลิโกเปปไทด์, พาลมิโตอิล เตตราเปปไทด์-3, ไดเมทธิโคน, สารสกัดจากหัวหอม, สารสกัดจากเปลือกสน, สาสกัดจากเมล็กองุ่น, สารสกัดจากสาหร่ายทะเล, อาร์นิกา,วิตามินอี , สควอเลน, เชียร์บัทเทอร์

 Scar Esthetique ผสมสารสกัดจากเปลือกสน ซึ่งเป็นสารที่จะช่วยสมานแผลเป็นให้หายอย่างเร็วไว ^^
คุณสมบัติ: มีสารสกัดจากหัวหอม เมล็ดองุ่นรวมถึงเปลือกสน ที่จะช่วยลดการอักเสบของผิวหนัง อันเกิดจากกระบวนการสมานบาดแผลของร่างกาย ยับยั้งการสร้างคอลลาเจนที่มากเกินไป ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดรอยนูน ช่วยยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินที่มากเกินความจำเป็น จึงลดรอยนูนแดง และมีสีคล้ำ ทำให้รอยแผลเป็นจางลง
วิธีใช้ : ทาบริเวณแผลเป็นที่บาดแผลปิดสนิทแล้ว วันละ 3-4 ครั้ง ใช้ติดต่อกันนาน 1-3 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาด และอายุของแผลเป็น 
ราคา: 450 บาท

Active ingredients:
-    สารสกัดจากหัวหอม (Onion extract) เป็นตัวชูโรงเช่นเคย มีคุณสมบัติเป็นตัวลดการเกิดรอยแผลเป็น สมานแผล (Wound healing) เป็น Antioxidant ต้านการอักเสบ และมีผลระงับเชื้อจุลินทรีย์บางชนิด
-    OxyPeptide ?? ตัวนี้น่าจะหมายถึง Oxygenate-Peptide ซึ่งเป็นเปปไทด์ที่มีคุณสมบัติเพิ่มการหายใจระดับเซลล์โดยที่ไม่ทำให้เกิดการระคายเคือง เพิ่มการใช้ออกซิเจนในเซลล์ กระตุ้นการบ่วนการผลัดเปลี่ยนเซลล์ผิว ช่วยให้ริ้วรอยต่างๆจางลง (ข้อมูลจากผู้ผลิตวัตถุดิบ)
-    Palmitoyl oligopeptide เป็น Peptide สายกลางๆ (น้อยกว่า 50 amino acid) มาจับกับกรดไขมัน Palmitic ทำให้การดูดซึมเข้าสู่ผิวหนังได้ดีขึ้น โดยอาศัยกรดไขมันเป็นตัวนำพาเอาเปปไทด์เข้าสู่ผิว (ปกติเปปไทด์จะละลายน้ำได้ดีจะดูดซึมเข้าผิวไม่ค่อยได้) ให้ประโยชน์ในการสังเคราะห์ คอลลาเจนและ Hyarulonate ในผิวหนัง ผิวจึงดูยืดหยุ่นขึ้น แหล่งข้อมูลจากผู้ผลิตวัตถุดิบนี้บอกว่ายังสามารถป้องกันผิวหนังไม่ให้ถูกทำลายจากรังสี UV ได้โดยตัวเองจะไปโดนทำลายแทนสารอื่นๆที่เป็นองค์ประกอบของผิว
-    Palmitoyl tetrapeptide-3 ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Palmitoyl tetrapeptide-7 ซึ่งมีคุณสมบัติลดกระบวนการอักเสบ โดยไปกดการสร้างสาร Interleukin-6 (IL-6) จากเซลล์ผิว ซึ่ง IL-6 ในผิวจะไปกระตุ้นให้เนื้อเยื่อคอลลาเจน-อิลาสตินเกิดการสลายตัว ทำให้ผิวหนังขาดความยืดหยุ่นและเกิดเป็นริ้วรอย ผู้ผลิตวัตถุดิบ Claim ว่าเปปไทด์ตัวนี้สามารถกดการสร้าง IL-6 ในเซลล์ผิวที่ถูกกระตุ้นด้วยรังสี UV ได้ถึง 86%
*หมายเหตุ Palmitoyl oligopeptide กับ Palmitoyl tetrapeptide-7 (หรือ 3) เป็นสูตรผสมของวัตถุดิบเปปไทด์ที่ชื่อ Matrixyl 3000 ของบริษัท Sederma ที่บริษัทอ้างว่าเมื่อใช้คู่กันจะให้ผลดีขึ้น
-    Squalane เป็นอนุพันธ์ของ Squalene ซึ่งเป็นไขมันที่พบเป็นโครงสร้างผิว มีผลเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิว อาจจะให้ผลดีต่อเรื่องริ้วรอย
-    Tocopheryl acetate เป็นอนุพันธ์ของวิตามินอี มีประโยชน์เป็น Antioxidant แต่ส่วนมากจะให้คุณสมบัติเป็นตัวปกป้องสารต่างๆในตำรับไม่ให้เสื่อมสภาพ
-    Algae extract ปกติสาหร่ายมีมากมายหลายสายพันธ์ และแต่ละสายพันธ์ก็จะมีคุณสมบัติกับฤทธิ์ทางชีวภาพที่แตกต่างกันไป ซึ่งทางองค์กร CTFA เป็นองค์กรเกี่ยวกับเครื่องสำอาง ได้กำหนดให้ผู้ผลิตระบุสายพันธ์ไปเลยว่าใช้สายพันธุ์ไหน แต่ก็ยังมีบางแบรนด์ที่ใช้คำรวมๆว่า Algae extract ถ้าเอาแบบภาพรวมของสารสกัดจากสาหร่ายก็จะได้เรื่อง เพิ่มความชุ่มชื้น Antioxidant ลดริ้วรอย
-    Arnica extract ได้จากสารสกัดของดอก Arnica montana ซึ่งเป็นสมุนไพรโบราณที่ใช้กันเพื่อลดการอักเสบ สำหรับงานวิจัยมีกล่าวถึงคุณสมบัติการเป็น Antioxidant และมีคุณสมบัติเป็น Cytoprotective ช่วยปกป้องเซลล์ Fibroblast (เซลล์สร้างคอลลาเจน-อิลาสติน) ไม่ให้ถูกทำลายโดยอนุมูลอิสระ (Chem Cent J. 2012; 6(1):97.) แต่ก็มีหลายๆที่บอกว่าสารสกัดจาก Arnica ทำให้เกิดอาการแพ้ คัน จนอาจเป็นตุ่มน้ำใส หรือเกิดรอยแผลได้
-    Ascorbyl palmitate อนุพันธ์ชนิดละลายไขมันได้ของวิตามินซี มีความเป็นกรดลดลง ซึมผ่านผิวได้ดีขึ้น ซึ่งวิตามินซีมีคุณสมบัติเป็น Antioxidant, Whitening และ เป็นองค์ประกอบในการสังเคราะห์คอลลาเจน
-    Beta-carotene สารสีเหลืองที่สามารถพบได้ในพืชที่มีสีเหลือง-ส้ม มีคุณสมบัติเป็น Antioxidant ที่ดี


Smooth E Acne Scar Serumเซรั่มลดรอยแผลเป็นจากสารสกัดจากธรรมชาติ และเทคโนโลยีเปปไทด์ ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษช่วยลดเลือนให้รอยแผลเป็นต่าง ๆ จางลง ใช้ได้ทั้งแผลสิว จุดด่างดำ หลุมสิว แผลเป็นหลังผ่าตัด และแผลคีลอยด์ ช่วยทำให้รอยแผลเป็นนุ่มนวลเรียบเนียนและดูจางลง ลดการระคายเคือง พร้อมกระตุ้นการเกิดใหม่ของเซลล์ผิว

วิธีใช้ : ทา Smooth E Scar Serum บริเวณแผลเป็น จากนั้นนวดเบา ๆ ให้ตัวยาซึมเข้าสู่ผิว ควรใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง วันละ 3 - 4 ครั้ง

ราคา : 369 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม : www.smooth-e.com

Active ingredients 
-    สารสกัดจากหัวหอม เป็นตัวชูโรงอีกเช่นเคย ด้วยคุณสมบัติเป็นตัวลดการเกิดรอยแผลเป็น สมานแผล (Wound healing) เป็น Antioxidant ต้านการอักเสบ และมีผลระงับเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดได้
-    สารสกัดจากใบบัวบก มีคุณสมบัติกระตุ้นการสังเคราะห์คอลลาเจน ยับยั้งการสลายคอลลาเจน-อิลาสติน ไฮยาลูรอน กระตุ้นการสมานแผล กระตุ้นการแบ่งตัวของเซลล์ผิวหนัง ปกป้องรักษาเซลล์ Fibroblast ไม่ให้ถูกทำลายจากรังสี UV และเป็น Antioxidant
-    สารสกัดจากผักบุ้งทะเล (Ipomea pes-caprae) มีคุณสมบัติเป็น Antioxidant ต้านการอักเสบ และระงับปวด (Brazilian J Pharmacognosy. 2013; 23(1):72-78) กระตุ้นภูมิคุ้มกัน (Acta Pol Pharm. 2010 Jan-Feb;67(1):69-73.) ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ Collagenase ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ไปย่อยสลายคอลลาเจน (J Nat Prod. 2005 May;68(5):794-6.)
-    Aesculus hippocastanum extract (Horse chestnut) มีรายงานเกี่ยวกับการเป็น Antioxidant (Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2012; 16 Suppl 3:1-9.) มีสารซาโปนินที่ชื่อ Aescin ที่มีบทบาทเกี่ยวกับการไหลเวียนเลือด และความแข็งแรงของเส้นเลือด มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ ลดบวม Antioxidant และยังมีฟลาโวนอยด์อีกหลายๆชนิดช่วยเสริมฤทธิ์การเป็น Antioxidant ที่ดี (Int J Cosmet Sci. 1999; 21(6):437-47)
-    สารสกัดจากเปลือกสน (Pinus pinaster bark extract) มีสารในกลุ่ม Oligomeric proanthocyanidins หรือ OPC ซึ่งเป็น Antioxidant ที่มีฤทธิ์แรง และช่วยลดการสร้างเม็ดสีผิวได้
-    Snail secretion filtrate หรือเมือกหอยทาก เป็นอะไรที่ในท้องตลาด Claim กันไปได้สารพัด แต่มีหลักฐานงานวิจัยรองรับแค่เรื่องผลการลดริ้วรอย (J Drugs Dermatol. 2013; 12(4):453-7.)
-    Aloe leaf extract ซึ่งเป็นรูปแบบสารสกัด จึงมีความเข้มข้นสูงกว่า ให้ผลเป็นตัวเพิ่มความชุ่มชื้น นอกจากนี้ก็กระตุ้นการแบ่งตัวของเซลล์ผิวหนัง กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน และเป็น Whitening ได้ด้วย
-    Allantoin เป็นสารที่แยกได้จากรากคอมเฟรย์ และพืชหลายๆชนิด มีคุณสมบัติเป็นตัวลดการระคายเคือง ป้องกันการแพ้
-    Cassia alata leaf extract (ชุมเห็ดเทศ) มีคุณสมบัติเป็นสารต้านกระบวนการอักเสบ (West Indian Med J. 2011; 60(6):615-21.) และก็มีงานวิจัยอีกหลายๆฉบับกล่าวว่าสารสกัดนี้มีฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพ (Antimicrobial) ทั้งแบคทีเรียและรา
-    Lactic acid เป็น AHA ที่ได้จากกระบวนการหมักของนม การออกฤทธิ์ขึ้นกับความเข้มข้น โดยความเข้มข้นต่ำๆ เป็นสารเพิ่มความชุ่มชื้น ความเข้มข้นสูงๆเป็นสารผลัดเซลล์ผิว
-    Tocopheryl acetate เป็นอนุพันธ์ของวิตามินอี มีประโยชน์เป็น Antioxidant แต่ส่วนมากจะให้คุณสมบัติเป็นตัวปกป้องสารต่างๆในตำรับไม่ให้เสื่อมสภาพ E60X สื่อความหมายเป็นนัยๆ ว่าใช้วิตามินอี เข้มข้น 60 เท่า

วิเคราะห์ Active Ingredients ค่ะ
-    สารสกัดจากหัวหอม เป็นตัวชูโรงอีกเช่นเคย มีคุณสมบัติเป็นตัวลดการเกิดรอยแผลเป็น สมานแผล (Wound healing) เป็น Antioxidant ต้านการอักเสบ และมีผลระงับเชื้อจุลินทรีย์บางชนิด
-    Glycosaminoglycan เป็นสารที่เรียกว่า Glycoconjugate หมายถึงสารที่มีโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรตอยู่ในโมเลกุล มีบทบาทหลายๆอย่าง ขึ้นกับชนิดด้วย ถ้าเป็นสารทั่วๆไปก็จะมีผลต่อเรื่องการเพิ่มความชุ่มชื้น อย่างเช่น Hyaluronic acid ก็ถือเป็น Glycoconjugate เหมือนกัน หรืออาจจะมีผลลดการฟกช้ำ เพิ่มการไหลเวียนเลือด เช่น Heparinoid ก็ถือเป็น Glycoconjugate เช่นกัน ดังนั้นจึงไม่ขอ Confirm คุณสมบัติของสารตัวนี้
-    Aloe barbadensis leaf juice จะมีคุณสมบัติเรื่องการเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิว ซึ่งฤทธิ์จะแตกต่างกับ Aloe leaf extract เพราะความเข้มข้นจะต่างกันมาก (Extract เป็นการสกัดออกมา ทำให้ได้สารที่เข้มข้นมากกว่า Leaf juice ซึ่งเป็นการนำมาเพียงน้ำคั้น/แยกจากตัวพืช)
-    Maltodextrin นอกจากเป็นสารปรับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ก็ยังมีคุณสมบัติช่วยในเรื่องของการเพิ่มความชุ่มชื้น โดยไปดูดน้ำให้ผิว
-    Tocopherol กับ Tocotrienol เป็นรูปแบบของวิตามินอีที่พบได้ในธรรมชาติ มีคุณสมบัติเป็น Antioxidant ที่ดี ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น ความยืดหยุ่นให้ผิวMEDMAKER Vitamin E Creamครีมลดรอยแผลเป็นที่มีส่วนผสมของวิตามินอีเข้มข้น 5.5% ช่วยฟื้นฟูสภาพของเซลล์ผิวหนังที่เสื่อมโทรมให้กลับเป็นปกติ กระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวหนังใหม่ทดแทนส่วนที่สูญเสียไปเนื่องจากชราภาพหรือมลภาวะ พร้อมส่วนผสมของ Jojoba Oil และ D-Panthenol ช่วยเสริมประสิทธิภาพของวิตามินอี เพิ่มความชุ่มชื้น นุ่มเนียนให้กับผิว พร้อมลดรอยเหี่ยวย่นของผิวหนังอันเนื่องมาจากความชราภาพหรือมลภาวะหรือจากแสงแดด รวมทั้งสามารถเป็นมอยส์เจอไรเซอร์ครีมชนิดเข้มข้นสำหรับผิวที่แห้งมาก หรือในสภาพอากาศที่แห้งมากได้อีกด้วย

วิธีใช้ : ทาบริเวณผิวหนังทั่วไปได้บ่อยเท่าที่ต้องการ

ราคา : 195 บาท (20 กรัม)Smooth E Scar Serumเซรั่มลดรอยแผลเป็น ประกอบไปด้วยสารสกัดบริสุทธิ์จากธรรมชาติ Purifying Botanical Ingredients ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษช่วยลดรอยแผลเป็นในลักษณะต่าง ๆ สามารถใช้ได้ทั้งแผลเป็นที่เกิดจากสิว จุดด่างดำที่เกิดจากสิว หลุมสิวแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกและแผลผ่าตัด ทำให้รอยแผลนุ่มนวล เรียบเนียนขึ้นแลดูจางลง

ราคา : 325 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม : www.cosmenet.in.th

Provamed Scar Zone Advanceสำหรับรอยแผลเป็น จุดด่างดำที่เกิดจากสิว รอยนูนคัน และแผลเป็นสีดำ สำหรับสูตรนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพเป็นพิเศษ ช่วยให้แผลเป็นอ่อนนุ่ม จางหาย และเรียบเนียน เห็นผลชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยสารสกัด Allium Cepa เข้มข้น 15% ช่วยลดการเกิดรอยแผลเป็นโดยลดอาการอักเสบของแผล วิตามินอี บำรุงและคืนความชุ่มชื้นให้กับรอยแผลเป็น แผลจะค่อย ๆ นุ่มและเรียบเนียนขึ้น ทำให้รอยแผลเป็นหายเร็วยิ่งขึ้น

วิธีใช้ : ใช้ทาบริเวณที่เป็นแผลเป็นที่เกิดจากสิว และแผลเป็นอื่น ๆ

ราคา : 295 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม : www.provamed.co.th


Hiruscar Silicone Pro ผลิตภัณฑ์เนื้อซิลิโคนช่วยลดเรือนริ้วรอยและรอยแผลเป็น 10กรัม


 • เนื้อซิลิโคนบางเบาสีใส
 • เนื้อแห้งเร็ว สามารถทาก่อนแต่งหน้าได้
 • ลดเรือนริ้วรอย ร่องลึก และรอยแผล
 • พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ ผ่านการทดสอบทางคลีนิค
 • แห้งเร็ว ไม่เหนอะหนะ
 • ให้ผิวสัมผัส นุ่มลื่น
 • ปราศจากสีและน้ำหอม
Hiruscar Silicone Pro ผลิตภัณฑ์เนื้อซิลิโคนช่วยลดเรือนริ้วรอยและรอยแผลเป็น 10กรัม 
Hiruscar Silicone Pro ผลิตภัณฑ์ดูแลรอยแผลเป็นที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ ผ่านการทดสอบทางคลีนิค
ใช้ได้กับแผลเป็นที่เกิดจากอุบัติเหตุ แผลเป็นจากการผ่าตัด แผลเป็นจากสิว รอยบาด รอยขีดข่วนหรือรอยไหม้
รวมถึงรอยแผลเป็นจากแมลงกัดต่อย สามารถใช้ได้กับทั้งรอยแผลเป็นเก่าและใหม่
- แห้งเร็ว ไม่เหนอะหนะ
- ให้ผิวสัมผัส นุ่มลื่น
- ปราศจากสีและน้ำหอม

 • เนื้อซิลิโคนบางเบาสีใส
 • เนื้อแห้งเร็ว สามารถทาก่อนแต่งหน้าได้
 • ลดเรือนริ้วรอย ร่องลึก และรอยแผล
 • พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ ผ่านการทดสอบทางคลีนิค
 • แห้งเร็ว ไม่เหนอะหนะ 
 • ให้ผิวสัมผัส นุ่มลื่น 
 • ปราศจากสีและน้ำหอม
วิธีใช้ Hiruscar Silicone Pro ทาบริเวณที่เป็นแผลเป็น วันละ 2-3 ครั้ง. 
เลขที่ใบจดทะเบียน สผ. 84/2553ร้านขายยาหมอยานเรศวร ร้านขายยารังสิต-รามอินทรา "คลิก" ติดตามเราได้ที่


สนใจสินค้าอื่นๆ "คลิก" ที่
WEB เยี่ยมชมสินค้า : https://goo.gl/165H8m
LINE@ ทักแชทคุยกัน แอดเราเป็นเพื่อนลุ้นรับของรางวัลมากมาย >>: https://goo.gl/TMWObV
WEB ราคาส่ง : https://goo.gl/nYvtGh
LINE@ ราคาส่ง : https://goo.gl/2CIl93

ช่องทางการติดต่ออื่นๆ 
WEB ข้อมูลบริษัท : https://goo.gl/XvTsDU
BLOG สาระความรู้ : https://goo.gl/nNmC2V
TEL : 02-9977831, 02-5163677, 02-3477330, 083-3313191

สมัครงานเภสัช,ผู้ช่วย,บัญชีการเงิน,คลัง,ไอที,ขนส่ง,การตลาด,นิสิตนักศึกษาฝึกงาน : https://goo.gl/mRKMfZ
ขอติดตั้งโปรแกรมร้านขายยาทดลองฟรี :https://goo.gl/lcII61

ข้อมูลเกี่ยวกับ โปรแกรมร้านขายยา ตอบโจทย์ทุกระดับร้านยา: https://goo.gl/iTwf2z
ผู้แทน/บริษัทนำเสนอสินค้า :https://goo.gl/OXNt1d
ที่อยู่ติดต่อร้านสาขา : https://goo.gl/wd8jfT

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan