วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2560

ใจสั่น สัญาณบอกว่า ใจคุณกำลังป่วย มาเชคอัพกัน !?รอบรู้โรคภัย : ระวังไว้ถ้า 'ใจสั่น'
        ใจสั่นเป็นอาการสำคัญที่พบบ่อยในประชาชนทั่วไป หมายถึง ความรู้สึกใจเต้นแรงหรือหัวใจเต้นเร็ว ซึ่งเป็นผลจากจังหวะหัวใจที่ผิดปกติ หรืออัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติ หรือทั้ง 2 ประการร่วมกัน บางรายอาจ มีอาการเจ็บแน่นหน้าอก เวียนศีรษะ หน้ามืดคล้ายเป็นลม ในรายที่เป็นรุนแรง อาจเป็นลมหมดสติ ทำให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะต่างๆ หรือเสียชีวิตเฉียบพลันได้
       
       ผู้ป่วยบางรายที่เป็นมานานหรือสนใจตนเอง จะสามารถบอกได้ว่า ลักษณะใจสั่นเป็นแบบใด เช่น ใจกระตุกและหยุดเป็นพักๆ ใจหาย หัวใจเต้นช้า เต้นเร็วสม่ำเสมอหรือไม่สม่ำเสมอ เป็นต้น และสามารถบอกได้ ว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นให้เกิด แต่ส่วนใหญ่ไม่สามารถบอกได้ว่า เมื่อไรจะเกิดหรือเมื่อไรจะหายไป
       
       ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ เป็นภาวะที่ก่อให้เกิดความเครียด เนื่องจากไม่สามารถคาดเดาได้ว่า อาการดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อใด บางรายเกิดอาการแม้ยังรับประทานยาอยู่ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องเข้าไอซียู หรือต้องใช้ไฟฟ้าช็อคให้หัวใจหยุดเต้น
       
       การสร้างและนำไฟฟ้าปกติของหัวใจ
       
       ปกติหัวใจจะเต้นในอัตรา 60-100 ครั้งต่อนาที โดยจุดกำเนิดไฟฟ้าหัวใจจะเริ่มจากหัวใจห้องบนขวา ที่เรียกว่า Pinoatrial node ปล่อยไฟฟ้ากระตุ้นให้หัวใจห้องบนหดตัว จากนั้นไฟฟ้าจะมาสู่ปมประสาท atrioventricular node ที่อยู่ระหว่างหัวใจห้องบนและห้องล่างขวาเพื่อส่งผ่านกระแสไฟฟ้าไปยังหัวใจห้องล่าง ทำให้หัวใจห้องล่างบีบตัวพร้อมกัน เลือดจะออกจากหัวใจไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย
       
       ความผิดปกติของไฟฟ้าหัวใจ อาจแบ่งได้ดังนี้
       
       1. การสร้างไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ เช่น หัวใจห้องบนหรือห้องล่างปล่อยไฟฟ้าผิดปกติ หรือประสาทหัวใจลัดวงจร ผู้ป่วยมักมีอาการใจเต้นแบบกระตุกหรือเต้นเร็ว
       
       2. การนำไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ ส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะรู้สึกว่าหัวใจเต้นช้ากว่าปกติ เวียนศีรษะ เป็นลมหมดสติ
       
       3. การสร้างและการนำไฟฟ้าผิดปกติ เช่น หัวใจห้องบนเต้นพริ้ว เป็นต้น
       
       ผลของใจสั่นทำให้เกิดอาการผิดปกติรุนแรงเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับ
       
       1. ตำแหน่งของการเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะ เช่น จากหัวใจห้องล่างจะรุนแรงกว่าจากหัวใจห้องบน
       
       2. ชนิดของหัวใจเต้นผิดจังหวะ เช่น เต้นเร็วหรือเต้นช้า สม่ำเสมอหรือไม่สม่ำเสมอ
       
       3. อัตราเร็วของหัวใจเต้นผิดจังหวะ เช่น เร็วมากเกิน ไปหรือช้ามากเกินไป จะทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ ผู้ป่วยจะเกิดอาการวูบหมดสติ
       
       4. ความสามารถของหัวใจ ในการบีบตัว หากหัวใจโต บีบตัวได้น้อย อาการก็จะมากกว่า รุนแรงกว่ากลุ่มที่หัวใจบีบตัวปกติ
       
       5. โรคที่เป็นสาเหตุให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะ
       
       สาเหตุของอาการใจสั่น
       
       1. โรคหัวใจ โรคหัวใจทุกชนิดสามารถทำให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคลิ้นหัวใจ โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โรคกล้ามเนื้อหัวใจพิการหาสาเหตุไม่ได้ หัวใจอักเสบหรือติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจ และโรคของประสาทหัวใจ
       
       2. โรคอื่นๆ ที่ไม่ใช่โรคหัวใจ เช่น โรคของทางเดินหายใจ ต่อมไทรอยด์เป็นพิษหรือทำงานน้อยกว่าปกติ ไข้จากสาเหตุต่างๆ การตกเลือดในทางเดินอาหาร เป็นต้น
       
       3. สาเหตุภายนอกร่างกาย เช่น น้ำชา กาแฟ ยาบางชนิด บุหรี่ เหล้า เป็นต้น
       
       4. หาสาเหตุไม่พบ เช่น ภาวะเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจ
       
       การตรวจหาสาเหตุ
       
       1. การซักประวัติและตรวจร่างกาย
       2. การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
       3. การเจาะเลือดหาสาเหตุอื่นๆ นอกหัวใจ เช่น ไทรอยด์ ระดับน้ำตาลและเกลือแร่ในเลือด
       4. การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
       5. การตรวจติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชั่วโมง
       6. การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจผ่านโทรศัพท์
       7. การฝังเครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
       8. การศึกษาสรีระไฟฟ้าหัวใจ
       
       การรักษา
       
       ขึ้นอยู่กับโรคที่เป็น หากรักษาโรคดังกล่าว อาจทำให้ผู้ป่วยหายได้ อย่างไรก็ตาม โรคหัวใจส่วนใหญ่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ดังนั้นการรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ อาจให้การรักษาดังนี้
       
       1. ให้คำแนะนำหรือให้ยาคลายเครียด หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้น
       
       2. ยา มียาต้านการเต้นผิดจังหวะ แต่ยาอาจทำให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ และให้ขณะที่รับประทานยาอยู่ อาจเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะได้
       
       3. ใช้อุปกรณ์
       - กรณีหัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะ การช็อคไฟฟ้าอาจเป็น ชนิดช็อคจากภายนอกหรือภายในร่างกาย (ฝังเครื่อง) ใช้ในกรณีหัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะ โดยเฉพาะจากหัวใจห้องล่าง เนื่องจากผู้ป่วยมักมีความดันโลหิตต่ำ ไม่รู้สึกตัว และอาจเสียชีวิตเฉียบพลันได้
       - กรณีหัวใจเต้นช้าผิดปกติ เครื่องกระตุ้นหัวใจมีทั้ง ชนิดกระตุ้นห้องเดียว หรือสองห้อง
       
       4. การจี้ประสาทหัวใจลัดวงจรด้วยคลื่นไฟฟ้าความ ถี่เท่าคลื่นวิทยุ สามารถใช้รักษาทั้งหัวใจห้องบนและห้องล่างเต้นผิดปกติ สามารถทำให้หายขาดได้สูงถึง 95% ในโรคประสาทหัวใจลัดวงจรส่วนใหญ่ โดยเฉพาะมีต้นกำเนิดจากหัวใจห้องบน
       
       กล่าวโดยสรุป อาการใจสั่นเป็นอาการของหัวใจเต้นผิดจังหวะ เป็นผลจากการสร้าง การนำไฟฟ้า หรือทั้ง 2 ประการร่วมกัน สาเหตุเกิดทั้งจากโรคหัวใจ และไม่ใช่หัวใจ บางครั้งก็หาสาเหตุไม่ได้ ผู้ป่วยจะมาด้วยเรื่องหัวใจเต้นเร็วหรือเต้นช้าผิดปกติ อาจจะสม่ำเสมอหรือไม่ก็ได้ การรักษาขึ้นกับสาเหตุที่ก่อให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะ ในกลุ่มที่มีระบบประสาทหัวใจลัดวงจร สามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยการจี้ประสาทหัวใจลัดวงจรด้วยคลื่นไฟฟ้าความถี่เท่าคลื่นวิทยุ ส่วนกลุ่มที่หัวใจเต้นช้าหรือการนำไฟฟ้าหัวใจถูกปิดกั้น รักษาโดยการฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจ สำหรับกลุ่มหัวใจห้องล่างเต้นเร็ว จนมีผลต่อระบบไหลเวียนเลือด การฝังเครื่องช็อคหัวใจสามารถทำให้ผู้ป่วยรอดชีวิตได้ ดังนั้น ผู้ป่วยอาการใจสั่น ควรได้ รับการตรวจวินิจฉัยที่ถูกต้องเพื่อการรักษาที่เหมาะสม เพื่อลดความรุนแรง หรือทำให้หายขาดได้
       
       (จากหนังสือธรรมลีลา ฉบับที่ 119 ตุลาคม 2553 โดย นพ.องค์การ เรืองรัตนอัมพร อายุรแพทย์โรคหัวใจ รพ.ปิยเวท) 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan