วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ไวอากร้าสำหรับผู้หญิง ใกล้เป็นจริง?

หลังจากนักวิทยาศาสตร์ค้นพบโดยบังเอิญว่ายา Sidenafil ที่ตั้งใจพัฒนาเพื่อรักษาโรคหัวใจขาดเลือดมีผลข้างเคียงทำให้เลือดไหลไปเลี้ยงอวัยวะเพศมากขึ้น จนเกิดการแข็งตัว ตั้งแต่วันนั้นโลกก็รู้จักกับยาแก้อาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ในชื่อไวอากร้า (Viagra)
article-2554927-155041EC000005DC-623_306x262
         ยาไวอากร้าช่วยแก้ปัญหาหนักใจของผู้ชายหลายล้านคนทั่วโลก ยอดขายถล่มทลายสะท้อนให้เห็นว่ายาที่รักษาบรรเทาอาการเสื่อมสมรรถภาพเป็นที่ต้องการมากขนาดไหน
         แต่แม้ยาไวอากร้าจะได้ผลดีและเป็นที่พึงพอใจ แต่ปัญหาเดียวกันของคนอีกราวครึ่งหนึ่งกลับยังไม่มีทางออก นั่นคือปัญหาของผู้หญิง ซึ่งก็มีปัญหาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้เช่นกัน
         ความยากของการพัฒนายาเพื่ออาการเสื่อมสมรรถภาพทางผู้หญิงคือ อารมณ์ทางเพศผู้หญิงมีความซับซ้อนกว่าของผู้ชายมาก มีปัจจัยต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องมากมายทั้งความพร้อมของสภาพร่างกาย ฮอร์โมน อารมณ์ความเครียด ความรัก ฯลฯ หากปัจจัยใดมีความบกพร่องก็อาจให้รู้สึกไม่พึงพอใจกับการมีเพศสัมพันธ์ได้
         ความซับซ้อนของอารมณ์ทางเพศในผู้หญิง ทำให้การพัฒนายาเพื่อรักษาหรือบรรเทาอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศแตกเป็นหลายแนวทาง หลังจากความพยายามหลายสิบปี จนปัจจุบันมียาหลายชนิดที่อยู่ระหว่างการทดลองเพื่อรอการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หากผ่านการรับรองผู้หญิงก็อาจมียาแบบเดียวกับไวอากร้าใช้เช่นกัน ตัวอย่างยาที่เขาคิวรอการรับรองอยู่ เช่น
      - Lybrido เป็นยาที่มีส่วนผสมของตัวยาคล้ายไวอากร้ากับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน ซึ่งจะทำหน้าที่เสริมฤทธิ์กัน ตัวยาที่คล้ายไวอากร้าจะทำให้สมองส่วนอารมณ์ความรู้สึกตอบสนองกับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิดอารมณ์ทางเพศได้ดีขึ้น เป็นยาที่มุ่งรักษาภาวะความต้องการทางเพศน้อยเกินไป (hypoactive sexual desire disorder)
 lybrido-viagrafemenina
         การศึกษาชี้ว่าผู้หญิงที่ได้รับยานี้มีความถี่ในการมีเพศสัมพันธ์มากขึ้น มีความพึงพอใจขณะมีเพศสัมพันธ์มากขึ้น ซึ่งอาจเหมาะกับผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว ที่มีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนเพียงคนเดียวทำให้เบื่อและเกิดภาวะความต้องการทางเพศน้อยเกินไปขึ้น
         ขณะเดียวกันก็มีรายงานถึงผลข้างเคียงว่าทำให้เกิดผื่นแดงที่ใบหน้าและคอในผู้หญิงบางราย ซึ่งปัจจุบันยา Lybrido อยู่ระหว่างการทดสอบในคนเฟส 2
       - Flibanserin เป็นยาที่ไม่ใช่กลุ่มฮอร์โมน แต่เป็นสารเคมีสังเคราะห์ ซึ่งออกฤทธิ์ในการปรับสารเคมีต่างๆ ในร่างกายที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ทางเพศ
ในการเกิดอารมณ์ทางเพศนั้นประกอบไปด้วยสารเคมีต่างๆ มากมาย ตั้งแต่สเตียรอยด์ สารสื่อประสาท และฮอร์โมนเพศ ในบรรดาสารเคมีเหล่านี้ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการตื่นตัวทางเพศ คือ สารสื่อประสาทจำพวกโดปามีน นอร์อีพิเนฟริน และถูกกดไว้ด้วยเซโรโทนิน สมดุลระหว่างระบบสารสื่อประสาทนี้เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจและการเกิดอารมณ์ทางเพศ การที่ระบบนี้เสียสมดุลไปเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะความต้องการทางเพศต่ำ
Sprout
         Flibanserin จะออกฤทธิ์ยับยั้งโปรตีนตัวรับ (receptor) บางตัวในสมอง ทำให้ตอบสนองกับสารสื่อประสาทบางชนิดเปลี่ยนแปลงไป และเป็นการปรับการตอบสนองให้กลับมาสมดุล
         Flibanserin เคยถูกเสนอให้ FDA พิจารณาและถูกปฏิเสธมาแล้วเมื่อปี 2552 จนบริษัทผู้ผลิตล้มเลิกการขออนุมัติไป จนกระทั่งเมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท Sprout หยิบมาปัดฝุ่นและขออนุมัติอีกครั้ง ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการทดสอบกับมนุษย์ ซึ่งมีรายงานถึงผลข้างเคียงในหญิงที่ทดลองใช้ประมาณ 10% พบว่าเกิดอาการง่วงซึม ทำให้ทาง FDA รอข้อมูลเพิ่มเติม
         - Lady Prelox® เป็นสารสกัดสมุนไพร มีส่วนประกอบของสารสกัดจากเปลือกสนฝรั่งเศส (French Pine Bark) และสารสกัดจากผลกุหลาบ (Rose hip) เป็นหลัก ซึ่งกระบวนการสกัดไม่เปิดเผยว่าทำอย่างไร ระบุเพียงว่าสารออกฤทธิ์สำคัญคือ
สาเคมีในกลุ่ม Pycnogenol
viagra
         มีการทดสอบในอาสาสมัครหญิงอายุระหว่าง 35-45 ปี จำนวน 100 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม และให้ลองกิน Lady Prelox® ติดต่อกัน 8 สัปดาห์ พบว่า 4 สัปดาห์ ผู้หญิงตอบแบบสอบถามวัดความพึงพอใจเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 14.96±2.68 เป็น 28.25±2.35 และหลังจากกินติดต่อกัน 8 สัปดาห์ คะแนนความพึงพอใจเพิ่มเป็น 33.91±2.7  ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มควบคุมที่ใช้วิธีการฝึกบริหารจัดการอารมณ์ที่ได้คะแนนเพียง 17.92±2.32 และ  23.45±1.82 ตามลำดับ
         Lady Prelox® วางขายในหลายประเทศรวมทั้งอังกฤษในราคาสูงลิบถึง £37.95 หรือประมาณ 2 พันบาท สำหรับยาที่ใช้ได้ 1 เดือน โดยต้องกินติดต่อกันทุกวัน อย่างไรก็ตาม Lady Prelox® ไม่ได้ขายในฐานะยารักษาโรค แต่จัดเป็นกลุ่มอาหารเสริมซึ่งการรับรองจะเข้มงวดน้อยกว่ายามาก นอกจากนี้ผลงานวิจัยข้างต้นที่อ้างว่าใช้ได้ผล ทำให้รู้สึกพีงพอใจกับเพศสัมพันธ์มากขึ้นนั้น ไม่ได้คำนึงถึงผลของพลาซีโบ จึงยากจะระบุว่าที่รู้สึกพึงพอใจขึ้นนั้นเป็นผลมาจากการคิดไปเองว่าได้รับยาด้วยหรือไม่
         มูลค่ามหาศาลของยากลุ่มรักษาอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ผลักดันให้ผู้ผลิตยาพยายามคิดค้น แข่งขันกันเพื่อผลิตยาออกมาตอบสนองความต้องการของผู้มีปัญหาเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ จนอีกไม่กี่ก้าวเราก็อาจมียาสำหรับรักษาอาการเสื่อมสมรรถภาพสำหรับผู้หญิงแล้ว อย่างไรก็ตาม แม้ว่ายาเหล่านี้จะได้รับการรับรอง ก็คงเป็นเพียงก้าวแรกของการรักษาอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศของผู้หญิงเท่านั้น เพราะอารมณ์ทางเพศของผู้หญิงซับซ้อนกว่าของผู้ชายมาก
Man-Woman-Control-Panel
         ปัญหาของผู้ชายมักเกิดจากอวัยวะเพศไม่แข็งตัว เป็นปัญหาทางกายภาพ เมื่อทำให้แข็งตัวได้ก็จบ แต่ของผู้หญิงปัญหาเกิดจากหลายสาเหตุ ทั้งทางกายภาพ ฮอร์โมน ความสัมพันธ์ ยาที่ผู้ผลิตพัฒนามานี้มุ่งไปที่การบรรเทาภาวะความต้องการทางเพศน้อยเกินไป ซึ่งเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งในหลายๆ ปัจจัยเท่านั้น ดังนั้น แม้ยาที่คล้ายไวอากร้าที่กำลังทดสอบอยู่นี้จะใช้งานได้ ก็อาจใช้รักษาได้เฉพาะคนที่อาการเสื่อมสมรรถภาพเกิดจากสาเหตุเดียวเท่านั้น แพทย์ผู้จ่ายยาก็ต้องวินิจฉัยให้ดีก่อน และยังมีปัญหาจากปัจจัยอื่นที่รอให้พัฒนายามาเพื่อรักษาต่อไป
ที่มา:http://www.vcharkarn.com
เรียบเรียงโดยตุลย์ร้าน1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan