วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

จำเป็นหรือไม่...ในการตรวจยีนเพื่อหาความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านม

45161dd7ba403fedc46f3e69b3e6dc91

มะเร็งเต้านม (Breast cancer) เป็นมะเร็งที่พบบ่อยในผู้หญิงไทย โดยพบมากเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งปากมดลูก เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของโรคมะเร็งที่พบในผู้หญิงเลยทีเดียว จากข่าวการตัดสินใจผ่าตัดเต้านมออกของดาราดังอย่าง แอนเจลิน่า โจลี่ ด้วยเหตุผลที่ว่าเธอมีโอกาสการเป็นมะเร็งเต้านมสูงถึง 87% เพราะมีความผิดปกติที่ยีน BRCA แพร่สะพัดไปในอินเตอร์เน็ตอย่างรวดเร็ว จนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าจำเป็นหรือไม่ที่ต้องตรวจพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอเพื่อหาปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งเต้านม

สาเหตุของโรคมะเร็งเต้านมนั้นมีด้วยกันหลายสาเหตุ ไม่ใช่แค่เกิดการกลายพันธุ์ของยีนเท่านั้น ยังเกี่ยวพันถึงอายุ ฮอร์โมน แม้กระทั่งจากการดำเนินชีวิตอีกด้วย สำหรับในกรณีของแอนเจลิน่า โจลี่ เป็นคนหนึ่งที่มียีนกลายพันธุ์ BRCA1 จะมีความเสี่ยงที่จะพัฒนาไปเป็นโรคมะเร็งเต้านม 87% ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น

nm0311-283-F1

brca

ยีน BRCA1 เป็นหนึ่งในยีนที่นักวิจัยพบว่ามีความสัมพันธ์กับมะเร็งเต้านม อีกยีนหนึ่งก็คือ BRCA2 ชื่อยีน BRCA1 และ BRCA2 ย่อมาจาก Breast cancer susceptibility gene 1 และ Breast cancer susceptibility gene 2 ยีนทั้งสองเป็นที่รู้จักกันในชื่อ ยีนที่กดการเกิดมะเร็ง (tumor suppressor genes) ดังนั้นยีนทั้งสองนี้จึงมีหน้าที่ควบคุมการแบ่งเซลล์ ดำรงเสถียรภาพของสารพันธุกรรมและป้องกันการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเซลล์ ถ้าเกิดความผิดปกติของยีนดังกล่าวจะทำให้การแบ่งตัวของเซลล์เต้านมผิดปกติไปด้วย อันเป็นสาเหตุของมะเร็งเต้านมนั่นเอง นอกจากนั้นผู้ที่มียีน BRCA1/2 ผิดปกติยังมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งรังไข่และมะเร็งตับอ่อนอีกด้วย ดังนั้นการที่แอนเจลิน่า โจลี่ ได้ตรวจยีนแล้วพบว่ามีเกิดการกลายพันธุ์ของยีน BRCA1 จึงมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าคนปกติที่ตรวจไม่พบยีนกลายพันธุ์ BRCA1/2

เนื่องจากการศึกษาวิจัยในผู้หญิงนับพันๆ คน ที่มีสุขภาพร่างการสมบูรณ์แข็งแรงพบว่า ผู้หญิงที่มียีน BRCA1 กลายพันธุ์มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมมากถึง 65 เปอร์เซ็นต์ กล่าวคือ สมมติในกลุ่มประชากร 100 คน ทั้งหมดเป็นผู้ที่มียีน BRCA1 กลายพันธุ์ จาก 100 คนนี้มี 65 คนที่เป็นมะเร็งเต้านม แต่การที่จะบอกได้ว่าคนที่มียีน BRCA1 กลายพันธุ์จะอยู่ในกลุ่มของผู้ที่เป็นมะเร็งเต้านม 65% นั้นหรือไม่ ไม่สามารถตัดสินได้จากการมียีนกลายพันธุ์เพียงอย่างเดียว ยังต้องอาศัยหรือปัจจัยอื่นๆ มาร่วมในการตัดสินด้วย

แต่สำหรับในกรณีของแอนเจลิน่า โจลี่นั้น มีความเสี่ยงมากถึง 87% หรือมากกว่าคนที่มียีนกลายพันธุ์ BRCA1  เนื่องมาจากคนในครอบครัวของแอนเจลิน่า โจลี่ มีประวัติการเป็นมะเร็ง ไม่ว่าจะมีประวัติคุณยายเป็นมะเร็งรังไข่ ส่วนคุณแม่เป็นทั้งมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่และเสียชีวิตตั้งแต่อายุยังไม่มาก ดังนั้น แอนเจลิน่า โจลี่ จึงตัดสินใจที่จะลดความเสี่ยงดังกล่าวด้วยการตัดเต้านมทั้งสองข้างทิ้ง

สำหรับสถานที่ที่ตรวจเพื่อหายีนกลายพันธุ์ BRCA 1/2 นั้นที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดก็มีโปรแกรมสำหรับคำนวณความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งเช่นกัน เครื่องมือนี้ถูกเรียกว่า BRCA decision tool ซึ่งหลักการคำนวณความเสี่ยงนั้นได้จากการประเมินจากกลุ่มประชากรตัวอย่างขนาดใหญ่ หลังจากนั้นเครื่องมือจะเปรียบเทียบทางเลือกในการรักษาด้วยวิธีการที่ต่างกันให้ ยกตัวอย่างเช่นบางคนอาจเลือกป้องกันมะเร็งด้วยการผ่าตัดเต้านมทิ้งอย่างแองเจลิน่า โจลี่ หรือบางคนอาจเลือกหนทางที่ไม่ต้องผ่าตัดแต่ต้องเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตเพื่อลดอัตราเสี่ยงให้น้อยลงก็เป็นได้ ซึ่งเครื่องมือนี้จะเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวเลือกทั้งหมดให้ แต่แน่นอนว่าวิธีการผ่าตัดนั้นเป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่จะลดอันตราเสี่ยงการเกิดมะเร็ง โดยสามารถลดความเสี่ยงได้ถึง 90-95 เปอร์เซ็นต์

01_BRCA_fig01วิธีการตรวจหายีน BRCA 1/2 กลายพันธุ์นั้น ทำโดยการเก็บตัวอย่างเลือด และส่งไปตรวจยังห้องปฏิบัติการพิเศษ เพื่อวิเคราะห์ตามขั้นตอนคือใช้วิธี polymerase chain reaction (PCR) ในการสังเคราะห์ดีเอ็นเอ และตรวจกรอง mutation ด้วยเทคนิค denaturing high-performance liquid chromatography (DHPLC) ตามด้วย direct DNA sequencing ซึ่งใช้เวลาในการตรวจเป็นสัปดาห์จึงจะทราบผล  ผู้เข้ารับการตรวจจำเป็นต้องได้รับการให้คำปรึกษาทางพันธุกรรมทั้งก่อนและหลังการตรวจ จากผู้เชี่ยวชาญทางพันธุศาสตร์โรคมะเร็ง

ส่วนความจำเป็นในการไปตรวจหายีน BRCA 1/2 ที่กลายพันธุ์นั้น ถ้าคุณและคนในครอบครัวมีประวัติการเป็นมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งรังไข่ การตรวจหายีน BRCA ที่กลายพันธุ์นี้ "อาจ" มีความจำเป็น แต่ถ้าคุณและคนในครอบครัวของคุณไม่เคยมีประวัติการเป็นมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่แล้วละก็การไปตรวจหายีนเหล่านี้ไม่ค่อยมีความจำเป็นนัก อีกทั้งยังเป็นการสิ้นเปลืองอีกด้วย (ค่าตรวจหายีน BRCA กลายพันธุ์อยู่ที่ประมาณ 5- 9 หมื่นบาท)

จากสถิติที่นักวิจัยเคยศึกษาพบว่าใน 400 คน จะมีเพียง 1 คนเท่านั้นที่มียีน BRCA กลายพันธุ์  วิธีที่ง่ายและประหยัดสำหรับการตรวจมะเร็งเต้านมก็คือ "การเฝ้าระวังการเกิดมะเร็ง" โดยการตรวจเบื้องต้นเพื่อค้นหามะเร็งอยู่เสมอๆ เช่น การตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำ หรืออาจจะตรวจด้วยการทำ mammogram สำหรับมะเร็งเต้านมและทำ ultrasound หรือตรวจหาสารที่บ่งชี้มะเร็ง(tumor markers) CA-125 เป็นต้น

แต่จำไว้ว่าการมียีนมะเร็งไม่ได้แปลว่าเป็นมะเร็ง แต่หมายความว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งมากกว่าคนอื่นและยังมีโอกาสถ่ายทอดถึงลูกหลานด้วย แต่หากหมั่นดูแลสุขภาพ หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ตรวจสุขภาพสม่ำเสมอ จะสามารถลดความรุนแรงของโรคได้ มีการศึกษาพบว่าในมะเร็งบางชนิดหากตรวจพบได้เร็วตั้งแต่ระยะแรกๆ สามารถรักษาหายหรือลดอัตราการเสียชีวิตลงได้”

PedigreechartC

ที่มา:http://www.vcharkarn.com เเละwww.newscientist.com
เรียบเรียงโดยตุลย์ร้าน1 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan