วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ชวนคนไทยตรวจเต้านมด้วยตนเอง

ชวนคนไทยตรวจเต้านมด้วยตนเอง thaihealth
จากสถิติพบว่า "มะเร็งเต้านม" เป็นโรคมะเร็งชนิดที่พบมากสุดเป็นอันดับ 1 ในผู้หญิงไทยมายาวนานติดต่อกันหลายปี จึงไม่น่าแปลกใจหากผลสำรวจของสำนักงานมะเร็งแห่งชาติชี้ว่า
โรคร้ายชนิดนี้เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของหญิงไทยที่ร้อยละ 37 ของมะเร็งทั้งหมด มีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 9 คน และมีแนวโน้มที่จะพุ่งสูงขึ้นมากกว่าเดิมอีกด้วย
นพ.ธรรมนิตย์ อังศุสิงห์ เลขาธิการ มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กล่าวว่า แม้ในปัจจุบันวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่ก่อให้เกิดมะเร็งเต้านมได้อย่างชัดเจน แต่ผู้ป่วยมักมีปัจจัยเสี่ยงร่วมกัน ได้แก่ ปัจจัยทางพันธุกรรม โดยเชื่อว่ามียีนบางตัวกลายพันธุ์แล้วเกิดเป็นเซลล์มะเร็ง โดยกลุ่มเสี่ยงคือผู้ที่มีอายุระหว่าง 45 ถึง 50 ปี หลังจากวัยดังกล่าวจะมีอัตราเสี่ยงที่ลดลงเรื่อยๆ ตามฮอร์โมน เอสโตรเจน เนื่องจากฮอร์โมนชนิดนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกด้วย รวมถึงเรื่องของเชื้อชาติที่ทำให้ความเสี่ยงของการเกิดโรคมีการเปลี่ยนแปลงได้ ยกตัวอย่างเช่น การเก็บข้อมูลในช่วงที่ผ่านมาพบว่า ผู้หญิงเอเชียมีความเสี่ยงเริ่มต้นตั้งแต่ในช่วง 35 ปีเป็นต้นไป ความเสี่ยงจะลดลงเมื่ออายุ เกิน 50 ปี  แตกต่างจากผู้หญิงชาวยุโรปที่มีความเสี่ยงเมื่ออายุเข้าสู่ปีที่ 45 และลดลงเมื่ออายุมากกว่า 60 ปี
ข้อมูลที่น่าสนใจจากผลวิจัยที่ผ่านมาคือ เมื่อหญิงชาวญี่ปุ่นได้ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ช่วงอายุและความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมจะเปลี่ยนไปในลักษณะที่มี ความใกล้เคียงกับผู้หญิงชาวอเมริกามากขึ้น นอกจากนี้ ผลสำรวจของปีที่ผ่านมาบ่งชี้ว่า ชลบุรี เป็นจังหวัดที่พบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมากสุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย เหนือกว่ากรุงเทพฯ ที่ครองอันดับ 1 มาตลอดหลายปีที่ผ่านมา จึงเกิดข้อสังเกตที่น่าสนใจว่า การเจริญเติบโตทางอุตสาหกรรมในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาของ จ.ชลบุรี อาจเป็นปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้คนในพื้นที่ดังกล่าวป่วยเป็นมะเร็งเต้านมมากขึ้น นำไปสู่ข้อสันนิษฐานว่า สิ่งแวดล้อมและอาหารการกิน อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็น ตัวกระตุ้นให้เกิดมะเร็งเต้านม
นพ.ธรรมนิตย์  กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัญหาสำคัญที่ทำให้มะเร็งเต้านมเป็นโรคร้ายที่น่ากลัวนั้น มาจากการขาดความรู้ และความเชื่อผิดๆ เช่น มักเข้าใจผิดว่า หากมีก้อนเนื้อร้ายจากมะเร็งเต้านมแล้วจะมีอาการเจ็บปวดทรมาน ทั้งที่ ในความเป็นจริง ผู้ป่วยกว่า 90% ไม่มีอาการเจ็บปวดใดๆ ที่บริเวณหน้าอก นอกจากนี้ หลายคนมักคิดว่าการมีลูกและให้นมบุตรจะทำให้ความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้านมลดลง แต่แท้จริงแล้ว ไม่มีข้อยืนยันทางการแพทย์ว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริง จากความเชื่อผิดๆ เหล่านี้ ส่งผลให้ผู้ป่วยมีความชะล่าใจ จึงไม่ใส่ใจเข้ารับการตรวจรักษาอย่างทันท่วงที ทั้งนี้จากข้อมูลของศิริราชพบว่า ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษามักจะอยู่ในช่วงที่ 2 และ 3 หรือแม้กระทั้งระยะที่ 4 ที่เป็นระยะสุดท้าย มีจำนวนมากกว่าการเข้ารับการรักษาในระยะที่ 1 มาก
สำหรับการรักษานั้นมีด้วยกันหลายวิธี อาทิ การผ่าตัดเอาเต้านมและต่อมน้ำเหลือง ใต้รักแร้ออก หากพบว่าเซลล์มะเร็งกระจายไป ยังต่อมน้ำเหลืองแล้ว อาจจำเป็นต้องให้ยาเคมี บำบัดร่วมกับการฉายแสงรักษาเฉพาะบริเวณนั้น อีกด้วย อย่างไรก็ตาม การรักษาด้วยวิธีนี้เกิด ผลข้างเคียงค่อนข้างรุนแรงต่อผู้ป่วย เช่น คลื่นไส้ ผมร่วง และการกดภูมิคุ้มกัน ดังนั้นการป้องกันอย่างรู้เท่าทันจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงมะเร็งเต้านม และการที่ 90%  ของมะเร็งชนิดนี้มีลักษณะเป็นก้อน
"การตรวจมะเร็งด้วยตนเอง" ตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป อย่างสม่ำเสมอ จึงเป็นวิธีการที่ง่ายและได้ผลที่สุด โดยมีขั้นตอน ดังนี้ ปล่อยแขนข้างลำตัวตามสบาย เปรียบเทียบเต้านมทั้งสองข้างว่ามีการบิดเบี้ยวของหัวนม หรือมีสิ่งผิดปกติหรือไม่ ประสานมือทั้งสองข้างเหนือศีรษะ หรือให้โค้งตัวมาข้างหน้า โดยใช้มือทั้งสองข้างวางบนเข่าหรือเก้าอี้ ในท่านี้เต้านมจะห้อยลงไปตรง ๆ หากมีสิ่งผิดปกติก็จะเห็นได้ชัดเจนขึ้น แล้วกลับมาอยู่ในท่าเท้าสะเอวพร้อมสำรวจหาสิ่งผิดปกติ จากนั้นโค้งฝ่ามือเพื่อปรับให้นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนางอยู่ในสภาพแบนราบใช้บริเวณกึ่งกลางของนิ้ว ซึ่งมีจุดสัมผัสที่ดีและกว้างกว่าส่วนปลายนิ้ว โดยเคลื่อนนิ้ววนเป็นวงกลมเท่าเหรียญบาทในบริเวณที่จะต้องคลำอย่างทั่วถึง กด 3 ระดับ เริ่มจากกดเบาๆ เพื่อให้รู้สึกถึงบริเวณใต้ผิวหนัง กดปานกลาง เพื่อให้รู้สึกถึงกึ่งกลางของเต้านม และกดหนักขึ้น เพื่อให้รู้สึกถึงส่วนลึกใกล้ผนังปอด สังเกต ผิวเต้านมด้วยว่า มีปุ่ม ไต เกิดขึ้นหรือไม่ ทำเช่นนี้ เป็นประจำเพื่อสังเกตความเปลี่ยนแปลงว่าภายในเต้านมมีสิ่งผิดปกติที่ไม่เคยมีมาก่อนหรือไม่ หากมีความผิดปกติควรเข้ารับการรักษาจากแพทย์ทันทีแม้จะไม่ใช่มะเร็งเต้านมก็ตาม
"ความตระหนักถึงอันตรายของโรคอย่างรู้เท่าทัน โดยการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำ คือแนวทางที่ดีที่สุดในการป้องกันและรักษาโรคร้ายนี้ เพราะไม่ว่าแพทย์มีความเชี่ยวชาญเพียงใด ก็ไม่มีทางรู้จักร่างกายคุณ ดีไปกว่าตัวคุณเอง"  นพ.ธรรมนิตย์ กล่าวทิ้งท้าย
ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน
เรียบเรียงโดยตุลย์ร้าน1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan