เล็บ

        เล็บ  อวัยวะที่ช่วยปกคุลมร่างกายบริเวณปลายนิ้วและมือนิ้วเท้า  เล็บสามารถเจริญเติบโตงอกออกมาได้เรื่อย ๆ  และเป็นอวัยวะอย่างหนึ่งที่สามารถบ่งบอกถึงสุขภาพร่างกายของเราได้  หลายคนอาจปล่อยปะละเลยที่จะสนใจเล็บ  ซึ่งอาการผิดปกติของเล็บมักเกิดขึ้นบ่อยและถูกมองข้ามไป  แต่รู้หรือไม่คะว่า...เราสามารถสังเกตอาการผิดปกติของร่างกายได้จากเล็บที่อยู่บนนิ้วของเรานี่เอง...        ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับโครงสร้างเล็บของเรากันค่ะ
ลักษณะโครงสร้างของเล็บแบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้

1. Nail plate 
     
คือ แผ่นเล็บ  ประกอบด้วย เซลล์ที่ตายแล้ว  เล็บจะยาวและงอกใหม่ตลอดเวลา  มีโปรตีนที่เรียกว่า keratin  ซึ่ง keratin ที่เล็บต่างจาก keratin ของผิวหนัง คือ เล็บจะเป็น Hard keratin ส่วนผิวหนังจะเป็น Soft keratin   ดังนั้นเล็บจึงมีความแข็ง   ส่วนผิวหนังจะนุ่มกว่า  โดย Hard keratin ในร่างกายจะพบที่แผ่นเล็บและเส้นผมหรือขน (Hairs)   ส่วนบริเวณอื่นๆ ของร่างกายจะเป็น    Soft keratin  ทั้งสิ้น   
         Hard keratin  มีข้อแตกต่างจาก Soft keratin คือ Hard keratin  จะไม่หลุดลอกไปเอง จะต้องตัดออก เช่น ตัดเล็บ ตัดผม ส่วน Soft keratin นั้นจะลอก หลุดออกไปเป็นขี้ไคลเองตามธรรมชาติ  
         ความหนาของ Nail plate นั้น เล็บผู้ชายจะหนากว่าเล็บผู้หญิง  และเล็บนิ้วเท้าจะหนากว่าเล็บนิ้วมือ  ซึ่งในบริเวณโคนเล็บจะพบเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยว  เรียกว่า Lunula  ซึ่งก็คือ  ส่วนของตัวสร้างเล็บ  ที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า  ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ Nail plate ยึดกับ Nail  bed อย่างหลวมๆ และแยกออกจากกันได้ไม่ยาก 

 

2. Proximal nail fold  
      
คือ ผิวหนังด้านล่างบริเวณโคนเล็บ มีเยื่อขาวๆที่เรียกว่าคิวติเคิล  ช่วยยิดโคนเล็บให้ติดกับ Nail plate
3. Lateral nail folds  
        คือ ผิวหนังที่ปกคลุมด้านข้างทั้งซ้ายและขวาของ nail plates ไว้ ทำให้ nail  plate  ถูกปกคลุมด้วยผิวหนังตลอด 3 ด้าน คือด้านโคนเล็บถูกปกคลุมด้วย proximal nail fold และด้านข้างทั้ง 2 ด้านปกคลุมด้วย lateral nail folds เหลือเพียงด้านด้านบนด้านเดียวที่ไม่มีผิวหนังปกคลุมซึ่งเป็นด้านที่เล็บจะยาวออกไป 
4. Nail matrix  
          คือ  ตัวสร้างเล็บ (nail  plate) ประกอบไปด้วยเซลล์ต่างๆ  โดยเซลล์ส่วนใหญ่คือ keratinocyte ที่จะผลิตเล็บให้ยืดยาวออกไป 
5. Nail bed   
           คือ  เนื้อเยื่อที่อยู่ใต้ nail plate  
6. Hyponychium  
         คือ  ผิวหนังบริเวณที่ Nail plate แยกตัวออกจาก nail bed ทำให้สามารถตัดเล็บได้บริเวณตำแหน่งนี้


         เล็บประกอบด้วยโครงสร้างหลัก ๆ หลายส่วน  ที่จะทำหน้าที่ปกป้องอันตรายที่จะเกิดกับนิ้ว    อีกทั้งโดยทั่วไปแล้ว  เล็บยังเป็นสัญญาณที่จะบ่งบอกถึงสุขภาพของเราได้ด้วยเช่นกัน  สังเกตเริ่มแรกได้จาก สีของเล็บ    ...ปกติแล้วเล็บของผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงจะมีสีแดงอมชมพูเรื่อ ๆ ตามธรรมชาติ  ที่ไม่ได้เกิดจากการใช้น้ำยาทาเล็บเพื่อให้ดูสวยงาม   สำหรับผู้ที่มีโรคภัยบางอย่างที่เกิดขึ้นในร่างกาย  หรือถ้าร่างกายอ่อนแอ  ขาดอาหาร  เล็บจะมีสีซีด ๆ ไม่มีสีเลือด   หรืออาจเปลี่ยนแปลงไปเป็นสีเหลืองๆ   สีม่วง  หรือสีดำ  เป็นต้น


       และนอกจากสังเกตสีของเล็บแล้ว   ยังสามารถสังเกตได้จากความอ่อนและแข็งของเล็บ   เล็บที่มีความยืดหยุ่นมักจะเป็นการบ่งบอกถึงความแข็งแรงของสุขภาพที่ดี  แต่ถ้าเล็บแข็งและหักง่าย  มักจะเกิดจากโรคขาดอาหาร  เล็บบางและอ่อนแสดงว่าขาดแคลเซี่ยม   มีโรคเรื้อรังต่าง ๆ  มีร่างกายอ่อนแอ


 
       โรคของเล็บที่เกิดจากเชื้อรา  เป็นโรคที่พบบ่อย  มีลักษณะคือเล็บเปลี่ยนสี  เช่น  มีสีคล้ำ  สีดำ  สีน้ำตาลเข้ม  สีเขียวคล้ำ  เล็บหนา  เล็บเปลี่ยนรูปทรง  บิดเบี้ยวไปจากทรงเดิม  เล็บโค้งงอ  มีรอยหยักเป็นคลื่น  เล็บกร่อน  พื้นผิวไม่เรียบ  นั่นคือเกิดจากเชื้อราที่เล็บ
      โรคเชื้อราที่เล็บบางที่มีขอบด้านข้างริมเล็บมีสีขาวขุ่นทึบๆ  หนา  ขรุขระ  สีด้าน  เล็บเปราะ  เป็นขุยหนาสีขาวๆ  จะพบในผู้ที่มีความต้านทานต่ำ  เบาหวาน  การไหลเวียนเลือดไม่ดี


เชื้อราที่เล็บ

        การติดเชื้อราที่เล็บ   ถ้าพบว่าเล็บเปราะ  หลุดร่อน  แยกออกจากเนื้อใต้เล็บ  มีสีดูหม่น ๆ หรือสีตามที่กล่าวมาแล้ว  นั่นคือมีความเป็นไปได้ว่าเล็บติดเชื้อราเข้าแล้ว  เช่นเชื้อราที่เรียกว่าTrichophyton rubrum   ,  Trichophyton  mentagrophyte  ,  Tinea ingium   เชื้อราที่เล็บเท้าจะพบมากกว่าที่เล็บนิ้วมือ  ทั้งนี้เพราะเชื้อราชอบความอับชื้น  และที่อับชื้นที่เชื้อราชอบเจริญได้ดีก็คือ  ภายในรองเท้านั่นเอง   จึงไม่แปลกที่เชื้อราจะขึ้นที่เล็บเท้ามากกว่าเล็บมือ  และเมื่อมีการติดเชื้อราดำเนินไปเรื่อย ๆ ก็อาจจะทำให้เล็บหลุดออกไปได้ในที่สุด
       นอกจากนี้แล้ว  การแพทย์จีนได้มีการบันทึกเรื่องเกี่ยวกับเล็บไว้ด้วยเช่นกัน  จากการรวบรวมและเฝ้าสังเกตศึกษาเป็นเวลายาวนาน ทำให้ทราบว่าเล็บเป็นสิ่งที่แสดงให้ทราบถึงความสมบูรณ์หรือผิดปกติของร่างกายภายในได้ ดังนี้


1. ตัวเล็บเป็นร่อง
1.1 ถ้าผิวเล็บบริเวณใดบริเวณหนึ่งเป็นร่องขวาง แสดงว่าผู้ที่มีเล็บดังกล่าวเคยได้รับผลกระทบทางด้านอารมณ์อย่างรุนแรง ก่อให้เกิดอาการขาดสารอาหาร หรือเคยเจ็บป่วยค่อนข้างหนักก่อนหน้านี้
1.2 ถ้าตัวเล็บเป็นร่องหลายร่อง มักพบในผู้ป่วยที่เป็นพยาธิหรือการทำงานของลำไส้ไม่ดี ถ้าเป็นที่หัวแม่มือมักเป็นผู้ที่ไม่กระฉับกระเฉง ถ้าเป็นที่นิ้วชี้แสดงว่าเป็นโรคผิวหนัง ถ้าเป็นที่นิ้วกลางมักเป็นโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อไม่มีแรง ถ้าเป็นที่นิ้วนิ้วนาง มักเกิดโรคเกี่ยวกับตา หลอดลมอักเสบ โรงทางเดินหายใจ ถ้าเป็นที่นิ้วก้อยมักเป็นโรคที่เกี่ยวกับคออักเสบ โรคประสาท หรือถุงน้ำดีได้
2. เล็บงุ้มหรืองอน
2.1 ถ้าเล็บงุ้ม มักเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง หรือพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคเกี่ยวกับข้อ
2.2 ถ้าเล็บงอน มักเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจ อาการห้อเลือดเรื้อรัง อาการเกร็งของกล้ามเนื้อ หรือขาดธาตุแคลเซียม
3. นิ้วเล็บเปลี่ยนแปลง
3.1 เล็บสั้นและเป็นเหลี่ยม มักเป็นโรคหัวใจที่เกิดจากอารมณ์ฉุนเฉียว โมโหง่าย ยิ่งถ้ามีเนื้อเล็บรูปครึ่งวงกลมเล็ก ๆ สีขาวบริเวณโคนเล็บ หรือไม่มี อาการของโรคก็จะชัดเจน และรุนแรงมากขึ้น
3.2 ถ้าโคนเล็บเล็ก ปลายเล็บใหญ่มีลักษณะคล้ายสามเหลี่ยม มักเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง มีอาการชาและปวดได้ง่าย ถ้าเล็บซีด หรือเหลืองคล้ำ แสดงว่าอาการของโรคกำเริบ
3.3 เล็บสั้น มักเป็นโรคขาดสารอาหาร หรือเป็นผู้ที่มีความไวต่อความรู้สึกต่าง ๆ
3.4 ตัวเล็บกว้างแต่สั้น แสดงว่าเป็นผู้ที่หัวใจค่อนข้างอ่อนแอ และมักเกิดโรคบริเวณท้องและเอว หรือช่วงล่างของร่างกาย ถ้าปลายเล็บเรียบและลึกเข้าไปในเนื้อมักกิดโรคเกี่ยวกับประสาท โรคปวดข้อ ถ้าเป็นหญิงมักเป็นโรค
เกี่ยวกับมดลูก ถ้าผิวเล็บด้านไม่แวว มักตั้งครรภ์ได้ยาก
3.5 ฐานและปลายเล็บเล็ก ตรงกลางใหญ่คล้ายรักบี้ แสดงว่า หลอดเลือดหัวใจมีปัญหา หรือ เป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง
3.6 เล็บเป็นรอยเส้นตามความยาวของเล็บ เนื้อเล็บส่วนกลางบาง มักมีพยาธิปากขอ หรือขาดแคลเซียม
3.7 เล็บตรงกลางนูนขึ้นปลายงุ้มลง ถ้าเป็นทั้งสิบนิ้ว(ในระดับต่าง ๆ กัน) แสดงว่าเป็นโรคเกี่ยวกับระบบหายใจ เช่น วัณโรคปอด หืด เป็นต้น
3.8 เล็บรูปจันทร์เสี้ยว แสดงว่าเป็นโรคเกี่ยวกับเนื้องอกได้ง่าย

 3.9 เล็บแบนเรียบ(ไม่โค้ง) เหมือนแผ่นกระดานติดอยู่บนนิ้ว มักเป็นผู้ที่มีภูมิต้านทานร่ากายน้อย ร่างกายอ่อนแอขี้โรค

 3.10 ฐานเล็บเล็กปลายกว้างคล้ายเปลือกหอย มักเป็นผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอ หลอดเลือดสมองแตกหรือเป็นอัมพาตได้ง่าย หรือเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง

 3.11 เล็บมีรอยยาวและเนื้อเล็บแตกง่าย มักมีร่างกายอ่อนแอ เป็นโรคผิวหนังได้ง่าย ถ้าปรากฏที่หัวแม่มือ แสดงว่ามักเป็นคนที่กินอาหารจำเจ จนเป็นเหตุให้เกิดโรค

 3.12 เล็บยาว มักเป็นผู้ที่ร่างกายอ่อนแอ ระบบหายใจไม่แข็งแรง ถ้าเล็บสีคล้ำ ผิวเล็บเป็นรอยเส้น ยาวเห็นได้ชัดเจน อาการโรคเกี่ยวกับระบบหายใจก็ยิ่งรุนแรงขึ้น
3.13 เล็บยาวแต่แคบ เล็บซีดหรือสีคล้ำ มักเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกโดยเฉพาะกระดูกสันหลัง และมีอารมณ์หงุดหงิดง่าย
3.14 เล็บเป็นร่อง มักเป็นโรคขาดอาหาร หรือเป็นผู้ที่ตรากตรำทำงานหนัก หรือเป็นผู้ที่ร่างกายอ่อนแอ ระบบหายใจไม่แข็งแรง


         ทั้งนี้การสังเกตสุขภาพจากเล็บ  เป็นเพียงการสังเกตสัญญาณเบื้องต้นที่แสดงถึงภาวะสุขภาพเท่านั้น  การชี้ชัดว่าจะเป็นโรคอะไรหรืออย่างไรนั้น  ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแพทย์ผู้ทำการตรวจรักษา  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น  เล็บ  ก็เป็นอวัยวะสำคัญที่ช่วยป้องกันอันตรายจากปลายนิ้ว  และยังช่วยให้รับหยิบจับสิ่งของต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น  ดังนั้นเราจึงต้องใช้เล็บสัมผัสก้บสิ่งของที่เราหยิบจับอยู่ตลอดเวลา  จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดความสกปรก  หรือปนเปื้อนกับสิ่งไม่พึงประสงค์  


 
 ที่มา:1.http://www.vcharkarn.com   
         2.สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                http://www.ipst.ac.th/index.php
         3. คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.cai.md.chula.ac.th/
        4.นิตยสารหมอชาวบ้าน  http://www.doctor.or.th/
เรียบเรียงโดยตุลย์ร้าน1