วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

สมองของพ่อจะมีความเป็นแม่มากขึ้นเมื่อต้องเลี้ยงดูลูก

father          

          "คุณพ่อที่ใช้เวลาไปกับการเลี้ยงดูลูกน้อยแรกเกิดจะทำให้สมองเปลี่ยนแปลงการแสดงความเป็นห่วงกังวลต่อความปลอดภัยของลูกมากยิ่งขึ้น"
          นักวิจัยกล่าวว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณพ่อที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงลูกเอง จะมีการเพิ่มการทำงานของอมิกดาลา (พื้นที่ขนาดเท่าเมล็ดอัลมอนด์ที่ฝังอยู่ในสมองส่วนซีรีบรัม โดยเชื่อมต่อกับไฮโปธารามัส อมิกดาลาเป็นส่วนเล็กๆอยู่ในสมอง ทำหน้าที่ในการรับรู้ความทรงจำทางด้านอารมณ์ (emotional) เป็นที่รวบรวมอารมณ์ในช่วงเวลาแห่งความสำเร็จหรือล้มเหลวความหวังและความกลัวความหดหู่ท้อถอยหรือความสับสน ซึ่งจะใช้ความทรงจำนี้ในการตรวจสอบข้อมูลที่เข้ามาใหม่ทางระบบประสาทต่างๆเพื่อประเมินถึงภาวะอันตรายหรือโอกาสอันดี โดยเปรียบเทียบกับประสบการณ์ทางอารมณ์ที่ผ่านมา) และระบบกระบวนการความรู้สึกต่างๆ ที่เป็นสาเหตุทำให้คุณพ่อทั้งหลายมีอารมณ์ความรู้สึกในการดูแลคล้ายกับอารมณ์ของความเป็นแม่ http://medicalxpress.com/openx/www/delivery/lg.php?bannerid=373&campaignid=196&zoneid=79&loc=1&referer=http%3A%2F%2Fmedicalxpress.com%2Fnews%2F2014-05-dad-brain-maternal-primary-caregiver.html&cb=70bec3d850
          Ruth Feldman นักวิจัยในภาควิชาจิตวิทยาและ Gonda Brain Sciences Center ของมหาวิทยาลัย Bar-Ilan อิสราเอล กล่าวว่าการค้นพบแสดงให้เห็นว่ามีโครงข่ายใยประสาทสมองที่อุทิศต่อการเป็นพ่อแม่ และเครือข่ายนี้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงบทบาทการดูแล การตั้งครรภ์ การคลอด และการให้นมบุตรนั้นเป็นสิ่งที่มีพลังเป็นอย่างมากสำหรับเพศหญิงในความวิตกกังวลต่อการมีชีวิตรอดของทารก ซึ่งคุณพ่อที่มารับบทบาทแม่นี้จำเป็นที่จะต้องดูแลทารกทุกวันๆก็จะเกิดโครงข่ายใยประสาทสมองความเป็นแม่นี้ขึ้นมา
          เมื่อเขาทำการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสมองของพ่อแม่มือใหม่ 89 คู่ ต่อปฏิกิริยาที่มีกับลูกๆ การศึกษานี้มีแม่ที่ต้องดูแลลูกเป็นหลัก 20 คู่ และพ่อที่ต้องช่วยดูแลลูกอีก 21 คู่ เพื่อที่จะเจาะจงบทบาทการเลี้ยงดูของพ่อที่ได้รับผลกระทบจากการทำงานของสมอง และทำการศึกษากับพ่อที่มีรักร่วมเพศอีก 48 คู่ ที่ต้องดูแลเด็กแรกเกิดเป็นหลัก สิ่งมหัศจรรย์นี้ไม่สามารถพบได้ในสัตว์โลกทั่วไป และไม่ใช่บางสิ่งที่จะพบเจอได้ในมนุษย์จนกระทั่งเร็วๆนี้มีคุณพ่อ 2 คนที่ต้องอยู่ดูแลลูก ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไปมีผลต่อบทบาทการดูแลลูกๆในผู้ชาย
          จากการศึกษาพฤติกรรมและความสามารถของสมองว่าบริเวณใดที่มีผล โดยการให้ดูวีดีโอเทปความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และเด็ก พบความผิดปกติของสมองอย่างชัดเจนถึง 4 ตำแหน่ง ระหว่างสมองของผู้หญิงที่ดูแลลูกเป็นหลัก และผู้ชายที่ช่วยเลี้ยงดู สมองของแม่จะแสดงการทำงานในอมิกดาลา และอารมณ์ส่วนอื่นๆที่มากกว่าผู้เป็นพ่อ ซึ่งอมิกดาลาทำงานมากกว่า 5 เท่าเมื่อเทียบกับของพ่อที่เป็นคนช่วยดูแล 
          Feldman กล่าวว่า แสดงว่าพวกเขามีความวิตกกังวลจากการตั้งครรภ์ การคลอดต่ออันตรายของทารก ในทางกลับกันคุณพ่อที่มีบทบาทมากกว่าในการเลี้ยงดูบุตร ก็พบว่ามีการทำงานมากเช่นกันในส่วนของรอยนูนสมองกลีบขมับส่วนบน (superior temporal sulcus) ส่วนของสมองที่เกี่ยวข้องกับตรรกะความมีเหตุผลสัมพันธ์กับปฏิสัมพันธ์กับสังคม ซึ่งสำคัญมากในบทบาทการดำเนินการทางสังคม การแสดงออกทางสีหน้าและการพูด

nrn2317-i1
          แนวทางการเลี้ยงดูลูกของพ่อนั้นมากเกินกว่าที่จะเข้าใจในกระบวนการความคิด แต่เมื่อต้องมีบทบาท แม้แต่ในกรณีในกลุ่มรักร่วมเพศ สมองทั้ง 2 ส่วนที่มีบทบาทในการเลี้ยงดูกลับทำงานสูงขึ้นอย่างมากเช่นกัน พวกเขามีโครงสร้างกระบวนความคิดแบบพ่อ แต่ส่วนอมิกดาลาที่อ่อนไหวต่อประสบการณ์ในการดูแลเด็กก็สามารถทำงานมากขึ้นได้เทียบเท่าในแม่ที่ดูแลลูกเป็นหลักเช่นกัน
          ระดับการเชื่อมโยงระหว่างสมอง 2 ส่วนในพ่อสัมพันธ์กับจำนวนเวลาที่ใช้ในการดูแลลูก นั่นหมายถึงว่าสมองของผู้เป็นพ่อมีการปรับตัวให้มีบทบาทในการเลี้ยงดูมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ยิ่งพ่อมีส่วนเกี่ยวข้องในการเลี้ยงดูมากเท่าไหร่ก็จะมีโครงข่ายใยประสาทสมองที่จะทำงานเหมือนเป็นโครงข่ายของแม่
          Jeannie Bertoli ผู้ให้คำปรึกษาทางด้านครอบครัวและความสัมพันธ์ กล่าวว่าการศึกษานี้ไม่ได้กล่าวไปถึงพ่อที่เป็นผู้ดูแลหลักแล้วมีแม่เป็นคนช่วยดูแลลูก ซึ่งก็ได้แต่หวังว่างานวิจัยเพิ่มเติมน่าจะดูตรงส่วนที่ว่าแม่นั้นจะสูญเสียแรงขับเคลื่อนตรงอมิกดาลาที่มีการสร้างไว้เมื่อตอนคลอดลูกหรือไม่ เมื่อกลับไปทำงานเช่นเดิม ซึ่งมันสำคัญพอๆกับการทดสอบการเปลี่ยนแปลงในสมองของพ่อที่ต้องดูแลลูกเป็นหลัก
          ในการค้นพบส่วนอมิกดาลา นักวิจัยได้ทำการเชื่อมโยงการทำงานทุกโครงข่ายใยประสาทสมองในส่วนการเลี้ยงดูที่จะปล่อยฮอร์โมนออกซิโธซินออกมา ซึ่ง Feldman กล่าวว่าฮอร์โมนนี้เป็นฮอร์โมนของความรักและความผูกพันซึ่งให้ทั้ง มิตรภาพอันอบอุ่นและการดูแล ระดับของออกซิโธซินนั้นเท่าๆกันในพ่อแม่ทุกคน  และไม่ว่าจะเป็นคนดูแลหลักหรือผู้ช่วยดูแลก็ตาม
          นอกจากนั้นแล้วใครคิดว่าแม่รู้เรื่องลูกดีที่สุด! ผลจากงานวิจัยพบว่าคุณพ่อก็สามารถจดจำการกระทำของลูกได้ดีพอๆกับคุณแม่ แม้กระทั่งการร้องไห้ เพราะว่าความเข้าใจลูกนั้นขึ้นอยู่กับการให้เวลาในการเลี้ยงดูโดยไม่เกี่ยวกับเพศแต่อย่างใด 
          เพื่อทดสอบคุณพ่อที่มาทำหน้าที่เป็นคุณแม่ จึงมีการทดสอบกับพ่อแม่ 29 ครอบครัว จากประเทศฝั่งเศส 19ครอบครัว จากคองโก 14 ครอบครัว ให้แยกเสียงร้องของลูกของตนที่มีอายุ 58-153 วัน พบว่าโดยเฉลี่ยแล้วทั้งพ่อและแม่สามารถจดจำเสียงร้องได้มากถึง 90%  สำหรับพ่อที่ให้เวลาลูกได้น้อยกว่า ชั่วโมงต่อวัน มีอัตราการจดจำได้น้อยกว่าที่ 75%  ซึ่งใน 29 ครอบครัวนี้ไม่มีคุณแม่ที่อยู่กับลูก น้อยกว่า ชั่วโมงเลย ทำให้เห็นได้ว่าเรื่องเพศไม่ได้มีผลใดๆต่อการเลี้ยงลูกเลย
ที่มา:http://www.vcharkarn.com/ 
 เรียบเรียงโดยตุลย์ร้าน9

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan