วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

มะเร็งเม็ดเลือดขาว รักษาได้ใน 8 วัน

leukemia
"เพียงแปดวันของการเริ่มต้นการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวด้วยวิธียีนบำบัด ผู้ป่วย David Aponte หายจากโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว"
มะเร็งเม็ดเลือดขาว (Leukemia หรือ ลิวคีเมีย) เป็นมะเร็งของไขกระดูก มีหลายชนิด แต่แบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ คือ มะเร็งเม็ดเลือดขาวกลุ่มลิมโฟซิติค (Lymphocytic leukemia) และมะเร็งเม็ดเลือดขาวกลุ่มมัยอีโลจีนัส (Myelogenous leukemia) ซึ่งมะเร็งเม็ดเลือดขาวทั้งสองกลุ่ม แต่ละกลุ่มยังแบ่งเป็น ชนิดเฉียบพลัน (Acute) และชนิดเรื้อรัง (Chronic)  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.vcharkarn.com/varticle/42379)
มะเร็งเม็ดเลือดขาวเอแอลแอล (ALL) เป็นมะเร็งที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์เม็ดเลือดขาว ทำให้มีการสร้างเม็ดเลือดขาวตัวอ่อนจากไขกระดูกมากกว่าปกติอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลให้ไขกระดูกไม่สามารถสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวปกติได้ และยังลดการสร้างเม็ดเลือดแดงและเกล็ดเลือดลงอีกด้วย ดังนั้น อาการของโรคจึงเกิดจากความผิดปกติของทั้งเม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดง และเกล็ดเลือด และยังเป็นมะเร็งอันดับต้นที่พบในเด็ก ประมาณ 70% ของมะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็กทั้งหมด และประมาณ 3 ใน 4 เป็น โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวลิมโฟซิติคชนิดเฉียบพลัน (Acute Lymphoblastic Leukemia) หรือมะเร็งเม็ดเลือดขาวเอแอลแอล (ALL) โดยพบในเด็กชายมากกว่าในเด็กหญิง
 
11FF1
มะเร็งเม็ดเลือดขาวเอแอลแอล (ALL) เป็น clonal disorder ของเม็ดเลือดสาย lymphoid cells โดยมีเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็น lymphoblasts ซึ่งอาจเป็น B-cell หรือ T-cell  lineage การจำแนกชนิดจึงต้องอาศัยการย้อม antigen ของเซลล์และแยกชนิดตาม immunophenotypes เป็นกลุ่ม B-cell lineage ALL ซึ่งได้แก่ early pre-B cell ALL, common ALL, pre-B ALL และ B-cell ALL  และกลุ่ม T-cell lineage ALL  แต่สำหรับการตรวจเลือดในงานประจำวันและการตรวจไขกระดูกทั่วๆไปยังคงแยกตาม FAB System และทำการย้อม antigen เพื่อแยกชนิดตาม immunophenotypes
โดยปกติแล้ว 80-85% ของผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวเอแอลแอลในเด็กเป็น B-cell lineage, T-cell จะพบเพียง 15-20% แต่ประมาณ 75% ของผู้ป่วย T-cell ALL จัดเป็น high risk group เพราะมักพบเป็นในผู้ป่วยชาย, อายุมาก, WBC count สูง และมี mediastinal mass
ng.2287-F1 (1)
(a) แสดงอัตราส่วนของการเกิดมะเร็งชนิดต่างๆ ในเด็กและผู้ใหญ่ (b) แสดงความถึ่ของการเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเอแอลแอลในเด็กและผู้ใหญ่ในกลุ่มของ B-cell lineage (ตัวหนังสือดำ)และ T-cell lineage (ตัวหนังสือสีฟ้า) ของปี 2012
ขอบคุณภาพจาก nature.com/ng/journal/v44/n6/fig_tab/ng.2287_F1.html
 
ในการดำเนินการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวครั้งนี้ ผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวนั้นเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวลิมโฟซิติคชนิดเฉียบพลัน (Acute Lymphoblastic Leukemia) หรือเรียกอีกอย่างว่าโรคเอแอลแอล (ALL)  เป็นผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่ม The cured trio หรือกลุ่มผู้ที่ก่อนหน้านี้ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคเอแอลแอล (ALL) ซึ่งกำลังได้รับการรักษาที่ใช้เวลาประมาณ 5 เดือน ถึง 2 ปี
การทดลองครั้งนี้เป็นการทดลองครั้งที่ 2 แล้ว และการดำเนินการรักษาก็เกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วกับผู้ป่วยทั้ง 50 คน ในขณะเดียวกันทางผู้วิจัยกำลังดำเนินการเพื่อมองหาเทคนิคใหม่ๆ ที่ใช้ในการรักษามะเร็งชนิดอื่นๆ ไปพร้อมกันด้วย
กุญแจสำคัญที่ใช้ในการรักษาลิวคีเมียแบบใหม่ก็คือ การตรวจหาโมเลกุลจำเพาะที่อยู่บนผิวบนเซลล์มะเร็ง แล้วใช้วิธีทางพันธุวิศวกรรมสังเคราะห์/ดัดแปลงยีนของผู้ป่วยให้มีระบบภูมิคุ้มกันสามารถจับกับเซลล์มะเร็งและต่อสู้กับเซลล์มะเร็งนั้นได้ เป็นที่รู้กันว่าโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวลิมโฟซิติคชนิดเฉียบพลัน B-cell หรือเซลล์ภูมิคุ้มกันจะกลายพันธุ์กลายเป็นเซลล์มะเร็ง นักวิจัยจึงได้ทำการค้นหาโมเลกุลจำเพาะที่มีอยู่บน B-cell เท่านั้นจนพบว่า โมเลกุล CD19 เป็นโมเลกุลที่พบได้เฉพาะบน B-cell
page5_clip_image006
เมื่อทราบดังนั้นแพทย์จะทำการแยกเซลล์ภูมิคุ้มกันชนิดอื่น หรือก็คือ T-cell ออกมาจากผู้ป่วย แล้วทำการตัดต่อยีนของ T-cell เหล่านั้นให้สามารถจับกับโมเลกุล CD19 ที่จะพบเฉพาะบน B-cell ได้ โดยอาศัยการทำงานของไวรัสที่ถูกดัดแปลงโดยการใส่สารพันธุกรรมที่จะสามารถไปจับกับ CD19 ลง เมื่อ T-cell ได้รับการตัดต่อยีนแล้วก็จะถูกใส่กลับเข้าไปในร่างกายผู้ป่วยตามเดิม หลังจากนั้น T-cell ก็จะไปจับกับ B-cell ได้และทำให้ B-cell ที่กลายเป็นเซลล์มะเร็งเหล่านั้นถูกกำจัดอย่างรวดเร็ว
ในขั้นตอนเหล่านี้ถ้าจะให้อธิบายให้ง่ายขึ้นก็เหมือนกับการให้ B-cell เป็นผู้ร้ายที่สามารถหลบซ่อนตัวเก่งไม่ว่าจะทำอย่างไร ตำรวจ (T-cell) ก็ไม่สามารถหาตัวพบ จนกระทั่งเมื่อตำรวจได้รับเครื่องมือที่ทำให้สามารถติดตามค้นหาผู้ร้ายได้ คล้ายๆ กับเครื่อง gps tracking แต่เป็น gps tracking ที่ระบุเป้าหมายว่าต้องเป็นคนร้ายคนนี้เท่านั้น  (เทียบได้กับ T-cell ได้รับการตัดต่อยีนที่มีความจำเพาะกับ B-cell เข้าไป) จึงทำให้สามารถจับและกำจัด B-cell ได้อย่างง่ายดาย
ผลจากการใช้ T-cell ในการรักษาผู้ป่วยเหล่านี้พบว่า นาย David Aponte  หนึ่งในผู้ป่วยโรคเอแอลแอล สามารถหายจากโรคได้ภายใน 8 วันหลังจากได้รับ T-cell เข้าสู่ร่างกาย ในขณะที่ผู้ป่วยคนอื่นๆ อีก 4 คน หายจากโรคภายในระยะเวลา 8 สัปดาห์ และถึงแม้ว่าจะมีผู้เสียชีวิต 1 ราย ซึ่งมีสาเหตุมาจากลิ่มเลือด แต่กรณีนี้ไม่เกี่ยวกับวิธีการรักษาแต่อย่างใด
ถึงแม้ว่าวิธีการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยการใช้เทคนิคการตัดต่อพันธุกรรม T-cell จะอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้น แต่กลับมีผลสำเร็จของการรักษาจริงทีดูจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่แน่ว่าในอนาคตโรคมะเร็งอาจไม่ใช่โรคที่น่ากลัวสำหรับเราอีกต่อไป
แต่นักวิจัยยังไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นั้น ในตอนนี้ทีมนักวิจัยได้พัฒนาและกำลังมองหาวิธีการรักษาเดียวกันนี้ในมะเร็ง ชนิดอื่นๆ เนื่องจากโมเลกุลบนผิวเซลล์เพียงโมเลกุลเดียวกันอาจไม่ได้จำเพาะมากพอกับ เซลล์มะเร็งชนิดนั้นๆ ทำให้นักวิจัยเริ่มมองหาโมเลกุลสองโมเลกุลบนผิวเซลล์ที่จะจำเพาะกับเซลล์ มะเร็งชนิดนั้นๆ
clip_image008_0001
อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่า นี่ไม่ใช่ครั้งแรกในการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวโดยการใช้ T-cell ที่ผ่านการตัดต่อพันธุกรรม ก่อนหน้านี้ได้มีบริษัทที่ชื่อว่า Adaptimmune ได้ใช้วิธีนี้ในการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรค multiple myeloma ซึ่งเป็นเป็นโรคมะเร็งทางโลหิตวิทยารูปแบบหนึ่งแต่มะเร็งชนิดนี้ไม่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เป็นมะเร็งที่เกิดจากความผิดปกติในการแบ่งตัวของพลาสมาเซลล์ ซึ่งมีต้นกำเนิดจากไขกระดูก มีการสร้างโปรตีนที่ผิดปกติในเลือด โดยปกติพลาสมาเซลล์ทำหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย แต่เมื่อผู้ป่วยได้ป่วยเป็นโรคเอ็มเอ็มแล้ว พลาสม่าเซลล์จะถูกเปลี่ยนให้เป็นเซลล์มะเร็งและไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ตามปกติ แต่จะสร้างเอ็มโปรตีนขึ้นมาพร้อมกับหลั่งสารเคมีที่ผิดปกติออกมาสู่ร่างกาย ซึ่งจะทำให้เกิดความผิดปกติต่อไขกระดูก ตลอดจนอวัยวะอื่นๆ ของร่างกายด้วย โดยบริษัท Adaptimmune ได้ทำการรักษาให้ผู้ป่วย 10 คน จาก 13 คนที่หายจากโรคนี้ได้
ที่มา:http://www.vcharkarn.com เเละ www.newscientist.com
เรียบเรียงโดยตุลย์ร้าน1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan